Znaleziono 501 wyników

autor: Adambik
08 sty 2013, 15:55
Forum: Wazowie na tronie polskim
Temat: Czy Władysław IV Waza miał szansę opanować Krym?
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 1244

Czy Władysław IV Waza miał szansę opanować Krym?

„Zasmuciła się Ukraina, bo nie da się przeżyć; Zadeptała orda końmi maleńkie dzieci! Maleńkie zadeptała, a wielkie zabrała, Do chana pognała ” Tatarzy znani są niemal każdemu. Postrach średniowiecznej i nowożytnej Europy. Po upadku Złotej Ordy, wyodrębniły się z wielkiego państwa liczne chanaty. Wię...
autor: Adambik
08 sty 2013, 15:54
Forum: Bitwy, wojny i kampanie
Temat: Pierwszy zryw na Ukrainie – Powstanie Kosińskiego, jego znac
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 1283

Pierwszy zryw na Ukrainie – Powstanie Kosińskiego, jego znac

Pierwszy zryw na Ukrainie – Powstanie Kosińskiego, jego znaczenie i konsekwencje. Po śmierci Stefana Batorego nasiliły się kozackie napady na posiadłości Ottomańskie. Doprowadziły one do uchwalenia przez Rzeczpospolitą ustawy - " Porządek ze strony Niżowców i Ukrainy" zawierającej w stosunku do Koza...
autor: Adambik
08 sty 2013, 15:53
Forum: Bitwy, wojny i kampanie
Temat: Kłuszyn (4 VII 1610)
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 1235

Kłuszyn (4 VII 1610)

Od 1 października roku 1609 trwało oblężenie Smoleńska przez wojska Zygmunta III Wazy. Car Wasyl IV Szujski, przekonany o rychłej utracie twierdzy na rzecz Polaków, wysłał wiosną silną i znaczną liczebnie armię odsieczową pod dowództwem swego brata, Dymitra Iwanowicza Szujskiego. Miejscem koncetracj...
autor: Adambik
08 sty 2013, 15:53
Forum: Bitwy, wojny i kampanie
Temat: Co zgubiło Polskę podczas Potopu szwedzkiego - trzej zdrajcy
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 2530

Co zgubiło Polskę podczas Potopu szwedzkiego - trzej zdrajcy

Co zgubiło Polskę podczas Potopu szwedzkiego - trzej zdrajcy czy brak silnej władzy i armii? W XVII wieku w Polsce następował proces koncentracji własności ziemskiej. Wiele starych rodów możnowładczych upadało w wyniku egzekucji dóbr. Ich miejsce zajmowały nowe magnaterie, które oprócz ziemi, otrzym...
autor: Adambik
08 sty 2013, 15:52
Forum: Bitwy, wojny i kampanie
Temat: Husaria w wojsku polskim w I poł. XVII
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 1556

Husaria w wojsku polskim w I poł. XVII

Słowo „husaria” u współczesnych Polaków wywołuje różne odczucia. Dla większości ta formacja kawalerii jest legendą – niezwyciężona przez lata konnica, wygrywającą wszystkie nowożytne bitwy z udziałem polaków. Dla innych, mniej licznych, husaria pokazuje upadek Rzeczpospolitej oraz odzwierciedla najg...
autor: Adambik
08 sty 2013, 15:51
Forum: Polska króli elekcyjnych ogólnie
Temat: Konserwatyzm ustrojowy w wiekach XV - XVIII jako przyczyna u
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 1433

Konserwatyzm ustrojowy w wiekach XV - XVIII jako przyczyna u

Konserwatyzm ustrojowy w wiekach XV - XVIII jako przyczyna upadku I Rzeczpospolitej Na początku swego istnienia Polska była państwem patrymonialnym, w którym główną rolę w sprawowaniu władzy pełnił król. Wraz z rozwojem państwa rosło znaczenia szlachty w życiu społecznym. Zwiększał się jednocześnie ...
autor: Adambik
08 sty 2013, 15:50
Forum: Gospodarka, kultura i społeczeństwo
Temat: Zmiany w rytuale pogrzebowym polskich władców od XIV do XVII
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 2793

Zmiany w rytuale pogrzebowym polskich władców od XIV do XVII

Ceremoniał pogrzebowy wraz z następującą po nim koronacją władców był publiczną manifestacją dla ludu, ukazaniem sakralności królewskiej. Dlatego w niniejszym artykule chciałbym go omówić oraz pokazać zmiany jakie w nim zaszły na przestrzeni wieków (XIV-XVIII). Jednak zanim przejdę do omawiania zmia...
autor: Adambik
08 sty 2013, 15:48
Forum: Bitwy, wojny i kampanie
Temat: Powstanie Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie w latach 1648 -
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 1287

Powstanie Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie w latach 1648 -

Powstanie Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie w latach 1648 - 1654 XVII wiek nie był łaskawy dla Ukrainy. Jej bezkresne stepy targane były wieloma krwawymi powstaniami i zrywami przeciwko polskiemu panowaniu, pod którym się wówczas znajdowała. Bezspornie największym i najgroźniejszym z nich był olbrz...
autor: Adambik
08 sty 2013, 15:47
Forum: Gospodarka, kultura i społeczeństwo
Temat: Kontakty polsko-japońskie przed rokiem 1903
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 1463

Kontakty polsko-japońskie przed rokiem 1903

Historia oficjalnych kontaktów dyplomatycznych między Polską a Japonią sięga marca 1919 roku, kiedy to Japonia formalnie uznała niepodległą Polskę, lecz już wcześniej możemy mówić o nieoficjalnych, z racji nieistnienia państwa polskiego, kontaktach dyplomatycznych i politycznych które miały miejsce ...
autor: Adambik
21 gru 2012, 19:50
Forum: Artykuły historyczne
Temat: Pamiętnik jako źródło historyczne w okresie XIX i XX wieku
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1544

Pamiętnik jako źródło historyczne w okresie XIX i XX wieku

Przedmiotem moich rozważań na powyższy temat jest pamiętnik Ivana Cassagnau pt. ,, Okopowe requiem. Pamiętnik artylerzysty 1914 - 1916". Autor urodził się w 1890 roku , zmarł w 1966.Był żołnieżem francuskiej artylerii , brał czynny udział w walkach w Wogezach. W 1916 roku został ranny pod Verdun. W ...

Wyszukiwanie zaawansowane