Historia Polski

Forum poświęcone historii Polski
 • Forum
  Tematy
  Posty
  Ostatni post
 • Ziemie polskie przed przybyciem Słowian
  Pierwsze na ziemiach polskich ślady wczesnego człowieka (gatunek Homo erectus) odkryto na Dolnym Śląsku w okolicy Trzebnicy oraz w Rusku koło Strzegomia. Homo erectus przywędrował z Afryki do południowo-zachodniej Europy już 1,2 miliona lat temu, a najwcześniejsze znaleziska w środkowej Europie (m. in. na Ukrainie zakarpackiej) datowane są począwszy od ok. 800 tys. lat temu. Narzędzia kamienne z Trzebnicy (choppery i należące do tradycji mikrolitycznej) pochodzą przypuszczalnie sprzed ok. 500 tys. lat z okresu interstadiału ferdynandowskiego, z kolei te z Ruska – sprzed ok. 440-370 tys. lat z czasów interglacjału mazowieckiego, jako że zasiedlenie ziem polskich przez Homo erectus uzależnione było od periodycznych ociepleń. Znalezione na lokacji w Trzebnicy kości ssaków kopytnych i ości ryb świadczą o mięsożerności tego gatunku człowieka.
  34 Tematy
  130 Posty
  Ostatni post Re: Język Gotów
  autor: kiero Wyświetl najnowszy post
  30 paź 2014, 13:41
 • Plemiona słowiańskie na ziemiach polskich
  Na ziemiach polskich początkowo podstawową komórką społeczną była rodzina wraz z krewnymi. Grupa rodzin z danego terytorium tworzyła małą społeczność zwaną opolem. Opola z poszczególnych terenów (zazwyczaj oddzielonych od siebie barierami naturalnymi jak rzeki, góry czy bory) tworzyły plemiona (np. Polanie, Wiślanie, Bobrzanie, Goplanie itp.). Na co dzień opolem zarządzał wiec plemienny, który w razie zagrożenia wybierał dowódcę (księcia lub wojewodę). Z czasem jednak tymczasowi wodzowie chcieli utrzymać władzę nad coraz liczniejszymi wspólnotami. Właśnie ich ambicje przyczyniły się do jednoczenia całych plemion we wspólnoty.
  53 Tematy
  311 Posty
  Ostatni post Re: Legendarni Popiel i Piast
  autor: aneta90 Wyświetl najnowszy post
  08 sie 2016, 14:11
 • Kultura i wierzenia Słowian
  W efekcie zderzenia kultury słowiańskiej z chrześcijańską, od VI wieku następował stopniowy proces wypierania pierwotnych wierzeń przez chrystianizm, ostatecznie zakończony na poziomie państw wraz z podbojem Połabia przez Niemców (XIII wiek), zaś na poziomie wierzeń prywatnych około XV-XVI wieku. Pewne relikty religii pogańskiej przetrwały w folklorze do dziś, choć forma i skala tego zachowania budzą liczne wątpliwości, a oparte na nowoczesnych metodach badań religioznawczych (np. morfologia świętości Mircei Eliadego, indoeuropeistyka Georges'a Dumézila) wnioski rzadko uzyskują powszechne uznanie.
  18 Tematy
  49 Posty
  Ostatni post Re: Noc Kupały
  autor: maniuk1 Wyświetl najnowszy post
  25 mar 2016, 09:09
 • Czasy przed powstaniem państwa polskiego ogólnie
  Od najdawniejszych czasów Słowianie zamieszkiwali ziemie położone na północ od Sudetów i Karpat. Zachodnią granicę terenów słowiańskich stanowiły rzeki : Odra i Nysa Łużycka. Na północy Słowianie osiągali wybrzeża Morza Bałtyckiego pomiędzy ujściem Odry i Wisły. Pierwotne puszcze wzdłuż jezior między dolnym biegiem Wisły i Niemna oddzielały Słowian od ich sąsiadów Prusów i Litwinów. Na wschodzie siedziby Słowian docierały do środkowego Dniepru.
  149 Tematy
  352 Posty
  Ostatni post Re: Kim są Słowianie?
  autor: Kacmajoralojzy Wyświetl najnowszy post
  09 maja 2015, 14:21
 • Ciekawe tematy dot. historii Polski na innych forach
  Dział ten służy do publikowania odnośników do ciekawych tematów poświęconych historii Polski. Najlepiej jest zacytować post wprowadzający z innego forum oraz podanie nazwy forum wraz z linkiem do tematu.
  44 Tematy
  45 Posty
  Ostatni post Re: Klasyczne Imiona Słowiańs…
  autor: kathrin Wyświetl najnowszy post
  13 lut 2013, 07:01
 • Państwo pierwszych Piastów
  Około roku 1000 Polska, zwana jeszcze "państwem gnieźnieńskim", liczyła około miliona mieszkańców, żyjących na 250 tysiącach kilometrów kwadratowych. Niemal 2/3 powierzchni stanowiły nieprzebyte puszcze, a na terenach zamieszkanych gęściej przeważały pola uprawne i łąki. Najgęściej zaludnionymi obszarami były środkowa Wielkopolska, Kujawy, rejony Śląska, okolice Krakowa i Sandomierza oraz tereny przy ujściu Odry.
  316 Tematy
  1042 Posty
  Ostatni post Re: Dlaczego Mieszko I przyją…
  autor: rockybalbal Wyświetl najnowszy post
  21 cze 2016, 11:38
 • Polska dzielnicowa
  Statut (testament Bolesława Krzywoustego) – regulował sprawę dziedziczności, został zaprzysiężony przez zgromadzonych na wiecu możnowładców i biskupów, wszedł w życie w 1138 roku, po śmierci księcia. Zgodnie z jego postanowieniem każdy z książęcych synów miał otrzymać jedną dzielnicę Polski. Dla utrzymania jedności państwa władzę zwierzchnią nad całością terytorium miał zawsze sprawować najstarszy z rodu – senior.
  158 Tematy
  398 Posty
  Ostatni post Re: Zakładanie miast- koloniz…
  autor: Warmalners Wyświetl najnowszy post
  01 lip 2015, 17:41
 • Zjednoczone Królestwo
  Zjednoczone Królestwo Polskie (łac. Regnum Poloniae, ukr. Королівство Польське) – państwo polskie w okresie od 20 stycznia 1320 do 4 marca 1386, czyli za panowania dwóch ostatnich Piastów i Andegawenów. Administracyjnie dzieliło się na prowincje i województwa, lub ziemie. Było położone w rejonie Wyżyn Polskich i Ukraińskich na terytorium współczesnej Polski i Ukrainy. Głównymi rzekami były: Wisła, Warta, Wieprz, Narew i Dniestr. Graniczyło z: Czechami (poprzez wasalne księstwa śląskie), Węgrami, Księstwem Halicko-Wołyńskim (do 1340), Litwą, Mazowszem (od 1351 lenno Polski), Płockiem (od 1386 lenno Polski), Państwem Krzyżackim. W 1370 osiągnęło maksymalny zasięg terytorialny 270 000 km² i liczyło wówczas około 2,5 mln mieszańców.
  92 Tematy
  264 Posty
  Ostatni post Re: Choroba i śmierć Kazimier…
  autor: collingwood Wyświetl najnowszy post
  03 maja 2013, 12:07
 • Gospodarka, kultura i społeczeństwo
  Podstawą średniowiecznej gospodarki za czasów pierwszych Piastów było rolnictwo. Przeważająca liczba ludności zamieszkiwała wsie w tym okresie.
  Liczba ludności stopniowa zaczęła się zwiększać. Miało to duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego, ponieważ wymuszało zagospodarowywanie nowych terenów na potrzeby rolnictwa. Aby powiększyć tereny na role wykarczowano (wycięto) lasy, osuszono wiele bagien. Chłopi coraz częściej przebywali duże odległości w poszukiwaniu terenów do zagospodarowania.
  Zaczęły tworzyć się osady. Osadnictwo skupiało się w dolinach rzek, gdzie lekkie, choć z reguły mało wydajne gleby były łatwe w uprawie. Osada liczyła najczęściej kilka, rzadziej kilkanaście gospodarstw.
  79 Tematy
  168 Posty
  Ostatni post Lokacje miejskie na Dolnym Śl…
  autor: Warka Wyświetl najnowszy post
  23 sie 2015, 22:20
 • Wojsko, technika i uzbrojenie
  Armia pierwszych Piastów (do 1034 r.) była w dużym stopniu kontynuacją słowiańskiej siły zbrojnej. Plemienny system wojskowy polegał na powszechnej mobilizacji mężczyzn, dowodzonych prze wybieranego na zgromadzeniu (wiecu) wodza. Z czasem wodzowie, swoją władzę uczynili permanentną, kosztem swobód wiecu. Taki system był jednak coraz mniej przydatny w państwie toczącym częste wojny na rozległym terytorium. Również wyżywienie takiej ilości wojsk było trudne. Z tego powodu nastąpiło częściowe uzawodowienie armii. Oddziały, pochodzące z powszechnej mobilizacji, zostały wówczas wsparte, przez grupę zawodowych wojów skupionych wokół dowódcy – księcia, którego władza z tymczasowej stała się permanentną, a w końcu dziedziczną. Pewna rolę (chociaż nie wiadomo do końca jaką) odegrali również wojownicy skandynawscy, którzy byli cennym dodatkiem do rodzimych oddziałów.
  12 Tematy
  14 Posty
  Ostatni post Nie tylko Zawisza
  autor: stach Wyświetl najnowszy post
  02 mar 2013, 20:33
 • Polska Piastów ogólnie
  Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie. Rządzili od powstania państwa polskiego (około 900 roku) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291-1305). W latach 1138-1320 miało miejsce tzw. rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich.
  141 Tematy
  435 Posty
  Ostatni post Re: Wydarzenia wieku XIII
  autor: rockybalbal Wyświetl najnowszy post
  22 cze 2016, 11:10
 • Biografie
  Obszerny opis dziejów całości życia oraz dokonań wybitnej postaci.
  65 Tematy
  68 Posty
  Ostatni post Henryk Sandomierski - polski …
  autor: Warka Wyświetl najnowszy post
  07 sty 2013, 10:39
 • Ciekawe tematy dot. historii Polski na innych forach
  Dział ten służy do publikowania odnośników do ciekawych tematów poświęconych historii Polski. Najlepiej jest zacytować post wprowadzający z innego forum oraz podanie nazwy forum wraz z linkiem do tematu.
  21 Tematy
  21 Posty
  Ostatni post Potomkowie Piastów
  autor: fora historyczne Wyświetl najnowszy post
  26 paź 2012, 05:31
 • Rządy Andegawenów w Polsce
  Po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 r., zgodnie z wcześniejszymi układami z Węgrami z 1339 i 1355 r., tron polski objął Ludwik Węgierski. W 1374 r. wydał on w Koszycach przywilej dla szlachty polskiej, zgodnie z którym w zamian za uznanie praw córek Ludwika do tronu polskiego majątki szlacheckie zwolnione zostały od obciążeń na rzecz państwa, z wyjątkiem poradlnego (danina od gospodarstwa) w wysokości 2 groszy z łanu kmiecego rocznie. Król przyrzekł też nadawać urzędy ziemskie szlachcie z tej ziemi, w której wakuje dany urząd. Szlachta zobowiązana była odtąd do nieodpłatnej służby wojskowej tylko w granicach państwa. Za straty poniesione poza nimi miało być wypłacane jej odszkodowanie. W 1381 r. Ludwik wydał przywilej dla duchowieństwa. Odtąd także powinności podatkowe tego stanu zostały ograniczone do poradlnego w wysokości 2, a w przypadku klasztorów - 4 groszy z łanu chłopskiego rocznie.
  35 Tematy
  105 Posty
  Ostatni post Re: Ocena panowania Ludwika A…
  autor: aneta90 Wyświetl najnowszy post
  08 sie 2016, 14:14
 • Polityka wewnętrzna i przemiany ustrojowe
  Podstawowym problemem stojącym przed królem Władysławem II Jagiełłą było powstrzymanie ekspansji krzyżackiej. Zwycięska wojna trwająca od 1409 r. do roku 1411, z wielkim zwycięstwem polsko-litewskim pod Grunwaldem w 1410 r., zapoczątkowała zmierzch potęgi państwa krzyżackiego. Związek Państwa polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim został zacieśniony unią w Horodle w 1413 r. (zadecydowano tam m.in. o wspólnych zjazdach polsko-litewskich oraz dokonano adopcji do polskich herbów 47 bojarskich rodów litewskich). Zapewnienie „posiadania” tronu polskiego dla swych synów uzyskał Jagiełło poprzez wydawanie przywilejów dla szlachty polskiej (przywilej czerwieński w roku 1422, przywilej brzeski w 1425 r., w którym sformułowano m. in. zasadę „neminem captivabimus nisi iure victum”, oraz przywilej jedlnieński w roku 1430). Przyczyniło się do tego zwycięstwo zasady elekcyjności tronu, po śmierci Kazimierza III Wielkiego w 1370 r. (elekcji dokonywano na zjeździe elekcyjnym, następnie odbywała się koronacja i nowy władca potwierdzał prawa i przywileje stanowe).
  18 Tematy
  68 Posty
  Ostatni post Re: Przywileje szlacheckie za…
  autor: kurtaus Wyświetl najnowszy post
  19 mar 2016, 22:49
 • Gospodarka, kultura i społeczeństwo
  Kolejną ważną sprawą państwową była gospodarka. Za czasów panowania ostatnich Jagiellonów nastąpił jej rozkwit. Wpłynęło na to kilka czynników. Duże zyski czerpano z handlu morskiego, szczególnie z najbogatszego portu polskiego w Gdańsku, który, mimo prób uzyskania przywilejów, udało się zmusić do pewnych ustępstw. Skarb królewski bogacił się ponadto dzięki odzyskiwaniu dóbr dzierżawionych przez magnatów, najpierw dzięki królowej Bonie, a później dzięki ruchowi egzekucyjnemu.
  91 Tematy
  181 Posty
  Ostatni post Re: Zmiany w rytuale pogrzebo…
  autor: kominek Wyświetl najnowszy post
  11 mar 2016, 12:37
 • Stosunki polsko-litewskie
  Bez wątpienia w tym czasie sytuacja geopolityczna sprzyjała sojuszowi polsko-litewskiemu, gdyż oba państwa łączyło coraz więcej wspólnych interesów, jak choćby chęć odzyskania ziem utraconych w wyniku ekspansji krzyżackiej, dążenie do umocnienia swych wpływów na terytoriach ruskich, a także przyczyny ekonomiczne. Według Oskara Haleckiego główną przesłanką do podpisania unii i utworzenia federacji polsko-litewskiej było uniknięcie konfrontacji zbrojnej obu państw na ziemiach ruskich, do których oba kraje rościły swoje pretensje.
  26 Tematy
  67 Posty
  Ostatni post Re: Co przewidywała unia w Kr…
  autor: kataribi Wyświetl najnowszy post
  18 mar 2016, 13:36
 • Konflikt polsko-krzyżacki
  Pojawienie się u wrót Polski (na zaproszenie Konrada Mazowieckiego) Zakonu Krzyżackiego w 1226 r., nie wróżyło długiego i dramatycznego konfliktu. Przybywali jako sojusznicy do walki z uciążliwymi Prusami atakującymi głównie Mazowsze. To, że sfałszowali odpowiednie dokumenty - papieską bullę, która miała oddawać im na własność Ziemię Chełmińską i zdobywane na poganach obszary - umknęło gdzieś w chaosie rozdrobnienia feudalnego. Na północnym wschodzie wyrastało potężne, groźne, agresywne państwo.
  75 Tematy
  193 Posty
  Ostatni post Re: Grunwald 1410
  autor: farest Wyświetl najnowszy post
  20 kwie 2016, 11:39
 • Wojsko, technika i uzbrojenie
  Jeśli chodzi o system organizacyjny wojska to nadal było to pospolite ruszenie, zaś w kwestii uzbrojenia to : konnica czyli rycerstwo ubrane w pancerze kolcze, skórznie i przeszywanice (zależnie od portfela właściciela), pierwsze elementy płytowe, głównie napierśniki, naramienniki, do kapturów kolczych dodawano łebki. W XIV w. hełm garnczkowy przyjmuje swoją najbardziej rozwiniętą formę w hełm wielki, ozdobiony klejnotem, rycerz walczy kopią, w lewym ręku dzierżąc tarczę, przystosowaną już do podpierania ciężkiej kopii, w szyku pieszym używano mieczy jednoręcznych o dłuższym sztychu czyli przystosowanych już również do kłucia nie tylko do cięcia, jelec miecza prosty lub eliptyczny, głowica okrągła, lub topora, korbacza zależnie zachcianek i umiejętności rycerza, taktyka walki: w płot, za rycerzem giermek uzbrojony i opancerzony nieco prościej i biedniej, za nimi strzelcy: konni kusznicy. Zasadniczo armia polska nie odbiegała wyposażeniem i jakością broni od zachodu, zaś dało się zauważyć np na Mazowszu wpływy wschodnie, gdzie często występowały lamelki, lub przeszywanice, walczono chętnie włócznią, tarcze pawężowe, na głowach noszono oprócz kapalinów i szyszaków szłomy i przeróżne zbrojone czapy z elementami kolczymi, używano również tasaków i szabel(!). Ze względów terytorialnych Polska należała wówczas do ciekawych teatrów wojen i uzbrojenia gdzie ścierały się kultury zachodu i wschodu.
  8 Tematy
  40 Posty
  Ostatni post Re: Turnieje Rycerskie - Bitw…
  autor: a.porch Wyświetl najnowszy post
  10 mar 2016, 14:45
 • Polska Jagiellonów ogólnie
  Dynastia Jagiellonów władała państwem polsko-litewskim przez następne dwieście lat, tworząc w pewnym momencie (II połowa XV wieku) jedno z największych imperiów europejskich - Jagiellonowie rządzili w Polsce, na Litwie, w Czechach i na Węgrzech.
  354 Tematy
  819 Posty
  Ostatni post Re: Królewskie skarbce - pryw…
  autor: Vebefers Wyświetl najnowszy post
  11 kwie 2016, 08:44
 • Biografie
  Obszerny opis dziejów całości życia oraz dokonań wybitnej postaci.
  162 Tematy
  171 Posty
  Ostatni post Terror Tartarorum – o Bernard…
  autor: Husarz Wyświetl najnowszy post
  08 sty 2013, 15:44
 • Ciekawe tematy dot. historii Polski na innych forach
  Dział ten służy do publikowania odnośników do ciekawych tematów poświęconych historii Polski. Najlepiej jest zacytować post wprowadzający z innego forum oraz podanie nazwy forum wraz z linkiem do tematu.
  17 Tematy
  18 Posty
  Ostatni post Re: Poemat o Grunwaldzie z 15…
  autor: fora historyczne Wyświetl najnowszy post
  15 lis 2012, 18:08
 • Pierwsi władcy elekcyjni
  Po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r., w 1573 r. zebrał się sejm konwokacyjny, który ustalił tryb elekcji nowego władcy. Przyjęto na nim zasadę elekcji viritim, tzn. odbywającej się z udziałem całej szlachty. Zebrana w Warszawie szlachta uchwaliła także konfederację warszawską wprowadzającą tolerancję religijną.
  68 Tematy
  195 Posty
  Ostatni post Re: Stefan Batory
  autor: aneta90 Wyświetl najnowszy post
  08 sie 2016, 14:15
 • Wazowie na tronie polskim
  Pierwszy król z dynastii Wazów, Zygmunt III Waza, panujący w latach 1587-1632. Był on synem Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki. Był on ortodoksyjnym katolikiem, przez zakon jezuitów. W 1586 zmarł Stefan Batory i pod wpływem Anny Jagiellonki wysłano do Szwecji poselstwo by nakłonić Zygmunta III do zgłoszenia swojej kandydatury do tronu Polskiego. Część magnaterii nadal popierała jednak Maksymiliana Habsburga, co doprowadziło do pewnego rozbicia społeczeństwa polskiego (a konkretniej szlachty) na zwolenników jednego i drugiego kandydata. Maksymilian chciał jak najszybciej opanować Kraków i tam się koronować, dlatego szybko wyruszył do Krakowa; w obronie miasta stanął zwolennik Anny Jagiellonki i Zygmunta III; 1588 w bitwie pod Byczyną wojska Habsburga zostały ostatecznie pokonane.
  159 Tematy
  432 Posty
  Ostatni post Re: Kiedy RON osiągnął apogeu…
  autor: aneta90 Wyświetl najnowszy post
  08 sie 2016, 14:06
 • Wiśniowecki i Sobieski
  Dnia 10 listopada 1673 r. zmarł we Lwowie król Michał Korybut Wiśniowiecki. Nowym królem obrany został 19 maja 1674 r. Jan III Sobieski (1674-1696).
  59 Tematy
  165 Posty
  Ostatni post Re: Gdzie i kto zwyciężył Tur…
  autor: osmisen Wyświetl najnowszy post
  18 mar 2016, 16:44
 • Sasi na tronie polskim
  W 1697 r., po śmierci Jana III Sobieskiego, elekcja miała charakter podwójny. Wybrani zostali jednocześnie dwaj kandydaci: elektor saski August Wettyn i popierany przez Francję książę Ludwik de Conti. Ten ostatni przybył nawet do Gdańska, ale nie dysponując szerszym poparciem, musiał wkrótce opuścić Rzeczpospolitą. W ten sposób na placu boju pozostał Wettyn, który objął tron i jako August II Mocny panował do 1733 r.
  84 Tematy
  201 Posty
  Ostatni post Re: Saksonia – państwo dziedz…
  autor: wwmarek9 Wyświetl najnowszy post
  22 lut 2016, 10:07
 • Stanisław August Poniatowski
  Po śmierci Augusta III Sasa w 1763 r. nowym i jak się miało okazać, ostatnim władcą Rzeczpospolitej Obojga Narodów został Stanisław Poniatowski, który przyjął imiona Stanisław August.
  W ten sposób Rzeczpospolita otrzymała monarchę wykształconego, obdarzonego inteligencją oraz zmysłem artystycznym. Okres jego panowania potwierdził również, iż był to monarcha nie rezygnujący z działań w najtrudniejszych warunkach politycznych.
  82 Tematy
  186 Posty
  Ostatni post Re: Reformy Sejmu Konwokacyjn…
  autor: zarowka Wyświetl najnowszy post
  25 mar 2016, 11:16
 • Gospodarka, kultura i społeczeństwo
  Społeczeństwo polskie epoki Odrodzenia i wczesnego Baroku charakteryzowało się silnym dynamizmem demograficznym. Polska stała się w tym czasie nie tylko jednym z największych, ale i najludniejszych krajów w Europie. Po włączeniu Inflant i rozejmie w Jamie Zapolskim w 1582 roku Rzeczpospolita obejmowała obszar 815 tys. km². Jednak największy rozwój terytorialny przypada na I połowę XVII wieku, po pokoju wieczystym w Polanowie z 1634 roku. Obszar państwa wraz z lennami wyniósł wówczas blisko milion km², dokładnie 990 tys. km². W ówczesnej Europie tylko państwo rosyjskie miało większe terytorium.
  134 Tematy
  272 Posty
  Ostatni post Re: historia polski - husarsk…
  autor: panex Wyświetl najnowszy post
  31 mar 2016, 13:30
 • Bitwy, wojny i kampanie
  Początek XVII w. przyniósł wznowienie działań antymoskiewskich. Rosja przechodziła właśnie kryzys dynastyczny. Przeciw carowi Borysowi Godunowowi wystąpił rzekomy syn Ivana IV, Dymitr. Poparty przez polskiego magnata Jerzego Mniszcha, który wydał za niego swą córkę Marynę, osiadł na tronie w 1605 roku. Wiele osób w Polsce zdecydowanie opowiadało się przeciw popieraniu tego awanturnika politycznego. Początkowo niechętny tej sprawie był również Zygmunt III. Wkrótce jednak zwolennicy „dymitriady” zdołali pozyskać króla.
  138 Tematy
  319 Posty
  Ostatni post Re: Największe zwycięstwo
  autor: Huzar Wyświetl najnowszy post
  08 lut 2015, 01:19
 • Polska króli elekcyjnych ogólnie
  Wszystko co nie pasuje do pozostałych sekcji, a dotyczy tego okresu.
  204 Tematy
  472 Posty
  Ostatni post Władysław Siciński. Pierwszy …
  autor: Warka Wyświetl najnowszy post
  05 gru 2015, 23:33
 • Biografie
  Obszerny opis dziejów całości życia oraz dokonań wybitnej postaci.
  289 Tematy
  292 Posty
  Ostatni post O niezwykłej karierze hetmana…
  autor: Husarz Wyświetl najnowszy post
  30 mar 2013, 19:24
 • Ciekawe tematy dot. historii Polski na innych forach
  Dział ten służy do publikowania odnośników do ciekawych tematów poświęconych historii Polski. Najlepiej jest zacytować post wprowadzający z innego forum oraz podanie nazwy forum wraz z linkiem do tematu.
  11 Tematy
  12 Posty
  Ostatni post Re: Król Stefan Batory
  autor: agnieszka3201 Wyświetl najnowszy post
  14 mar 2013, 13:21
 • Epoka napoleońska
  Wśród ważnych spraw epoki napoleońskiej wybitne miejsce, choć nie naczelne, zajmowała bez wątpienia sprawa polska. Stanowiła jeden z najbardziej aktualnych i specyficznych problemów w ówczesnych przemianach polityczno – społecznych, a zwłaszcza w europejskiej polityce międzynarodowej.
  W wyniku kolejnych rozbiorów ziemie Rzeczypospolitej zostały podzielone między trzech zaborców. Niemal natychmiast po III rozbiorze powstały pierwsze organizacje spiskowe, mające na celu odzyskanie niepodległości. W 1796 roku podpisano w Krakowie tajny akt konfederacji, która zapowiadała walkę z trzema zaborcami w łączności z narodem francuskim.
  72 Tematy
  190 Posty
  Ostatni post Re: Czy Napoleon chciał kiedy…
  autor: Syjaszka Wyświetl najnowszy post
  16 mar 2015, 20:32
 • Powstania
  Polska przez 123 lata była pod zaborami. W ciągu tych dziesięcioleci Polacy niejednokrotnie chwytali broń przeciwko zaborcom. Te zrywy nazywane są powstaniami narodowowyzwoleńczymi.
  98 Tematy
  202 Posty
  Ostatni post Re: Rewolucja 1905-1907 na zi…
  autor: alina_na Wyświetl najnowszy post
  01 mar 2016, 13:21
 • I Wojna Światowa
  W 1914 roku wybuchła I wojna światowa z udziałem mocarstw rozbiorowych: Austro-Węgier, Niemiec i Rosji. Doprowadziła ona do rozbudzenia wśród Polaków poczucia tożsamości narodowej, a jej przebieg i rezultaty (przede wszystkim upadek wszystkich trzech mocarstw zaborczych) umożliwiły odtworzenie niepodległego państwa polskiego.
  Okres ten charakteryzował się fatalnym stanem zaopatrzenia i wyżywienia społeczeństwa, a także znacznymi stratami, zarówno wśród żołnierzy wcielonych do walczących ze sobą armii, jak i ludności cywilnej, która zmuszona do świadczeń na rzecz armii okupujących kraj, ponosiła ogromne ciężary. Na skutek śmierci i deportacji liczba ludności zamieszkującej późniejszą II Rzeczpospolitą zmalała o około 14,9%.
  26 Tematy
  59 Posty
  Ostatni post Re: Sprawa polska w sztuce i …
  autor: Artur Rogóż Wyświetl najnowszy post
  12 mar 2014, 13:30
 • Gospodarka, kultura i społeczeństwo
  Utrata niepodległości i państwowości Rzeczpospolitej w 1795 roku otworzyła zupełnie nowy rozdział w historii społeczeństwa polskiego. 123 lata zaborów przypadły na burzliwy wiek XIX, w którym Europa i świat wchodziły w erę nowoczesności. Był to czas wielkich przemian zarówno społecznych, jak i gospodarczych i politycznych. Ostatnia fala rewolucji przemysłowej sprawiała, że odchodziły w niepamięć dawne struktury społeczne i ustępowały miejsca nowym, opartym na kapitalistycznych formach gospodarki i coraz szybszego uprzemysłowienia. Po epoce oświecenia i rewolucji wiek XIX był czasem rozwoju idei i ideologii politycznych, które odpowiadały przemianom społecznym i gospodarczym. Rozwój liberalizmu, a następnie socjalizmu, komunizmu i anarchizmu, a także pojawienie się społecznej nauki Kościoła katolickiego zmieniał oblicze polityki. Suwerenność władców, potwierdzana jeszcze na Kongresie Wiedeńskim 1815 roku, ustępowała miejsca idei państwa narodowego. Zmiany zachodziły też w sferze kultury. Polskie społeczeństwo brało udział w tych przemianach, lecz w bardzo specyficznej sytuacji braku własnego państwa i podziału pomiędzy trzy mocarstwa zaborcze. Rozwój społeczny Polski w tym okresie był niespójny, w różnym czasie i w różnej intensywności przychodziły w trzech zaborach zmiany gospodarcze i polityczne.
  147 Tematy
  328 Posty
  Ostatni post Re: Polonizacja Litwinów
  autor: hatece Wyświetl najnowszy post
  21 mar 2016, 10:20
 • Życie polityczne na emigracji
  27 IV 1831 roku generał Dwernicki ze swoim korpusem przekroczył granicę Królestwa Polskiego z Austrią został internowany. Była to ostatnia zorganizowana jednostka sił zbrojnych Królestwa Polskiego. Wiosną 1831 roku na zachód Europy zaczęli przybywać emigranci z Polski. W październiku 1831 roku w Prusach i w Austrii schronienie znalazło około 50 tysięcy żołnierzy oficerów i polityków. Większość spośród tych, którzy chcieli działać politycznie uciekała do Francji i Anglii.
  12 Tematy
  26 Posty
  Ostatni post Re: Gromady Ludu polskiego (z…
  autor: zarowka Wyświetl najnowszy post
  25 mar 2016, 12:43
 • Ziemie polskie pod zaborami ogólnie
  W następstwie rozbiorów ziemie Rzeczypospolitej zostały wcielone do państw zaborczych jako ich prowincje: z terenów zaboru austriackich utworzono Galicję, z kolejnych zaborów pruskich: Prusy Zachodnie, Prusy Południowe i Prusy Nowowschodnie, obszary zagarnięte przez Rosję podzielono na gubernie. Wszędzie wprowadzono własne ustawodawstwo i scentralizowaną biurokrację. W kraju i na emigracji podejmowano przygotowania do walki o niepodległość.
  153 Tematy
  345 Posty
  Ostatni post Re: Na służbie w Marynarce Wo…
  autor: justwatch19 Wyświetl najnowszy post
  11 mar 2016, 11:27
 • Biografie
  Obszerny opis dziejów całości życia oraz dokonań wybitnej postaci.
  186 Tematy
  203 Posty
  Ostatni post Re: Aleksander Waligórski
  autor: witkacy85 Wyświetl najnowszy post
  02 lip 2013, 19:08
 • Ciekawe tematy dot. historii Polski na innych forach
  Dział ten służy do publikowania odnośników do ciekawych tematów poświęconych historii Polski. Najlepiej jest zacytować post wprowadzający z innego forum oraz podanie nazwy forum wraz z linkiem do tematu.
  16 Tematy
  16 Posty
  Ostatni post Joanna Grudzińska - żona Księ…
  autor: fora historyczne Wyświetl najnowszy post
  21 paź 2012, 03:27
 • Bitwy, wojny i kampanie
  Polskie wojny i konflikty zbrojne w okresie dwudziestolecia międzywojennego:
  * powstanie w Wielkopolsce - 1918-1919
  * powstania na Górnym Śląsku - 1919-1921
  * wojna polsko-bolszewicka - 14 lutego 1919-12 października 1920
  * wojna ukraińska - 1918-1919
  * wojna litewska - oficjalnie do 1938 roku, a właściwie 1919-1920
  * konflikty z Czechosłowacją - 1919-1920
  44 Tematy
  121 Posty
  Ostatni post Re: Dziwna wojna polskich żoł…
  autor: Waldemar Wyświetl najnowszy post
  05 gru 2015, 16:45
 • Gospodarka, kultura i społeczeństwo
  Chcąc omówić gospodarkę II RP, najpierw należy zbadać tło historyczne oraz czynniki, które miały wpływ na gospodarkę niepodległej już Polski w momencie zakończenia I Wojny Światowej.
  81 Tematy
  227 Posty
  Ostatni post Re: Czy Ernest Wilimowski to …
  autor: tomek.zyj Wyświetl najnowszy post
  28 wrz 2014, 09:27
 • Ustrój, polityka zagraniczna
  Głównym zadaniem II RP było umacnianie swej pozycji na arenie międzynarodowej – minister Aleksander Skrzyński podkreślał, że polityka zagraniczna ma dla Polski ogromne znaczenie. Największym dylematem było położenie pomiędzy Niemcami a ZSRR – osłabienie tych państw po I wojnie było zjawiskiem tylko przejściowym. Z tego względu Polska z uwagą śledziła wzajemne relacje między Niemcami a ZSRR.
  75 Tematy
  141 Posty
  Ostatni post Re: Czy Polska postąpiła słus…
  autor: Wogiwa Wyświetl najnowszy post
  14 mar 2015, 20:41
 • Wojsko, technika i uzbrojenie
  Formowanie Wojska Polskiego odbywało się w skomplikowanej sytuacji politycznej. Natrafiało na poważne trudności natury organizacyjno-kadrowej. Miało dość często charakter improwizowany i spontaniczny. Niekiedy wymuszane było zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi odradzającego się państwa.
  Na przełomie października i listopada 1918 gotową formację kadrową stanowiła tylko Polska Siła Zbrojna, złożona z dwóch pułków piechoty i różnych oddziałów pomocniczych.
  Zdecydowano się na pobór żołnierzy byłych polskich formacji wojskowych oraz na członków tajnych organizacji.
  Możliwości werbunkowe kształtowały się nieźle. Szeregi POW liczyły ponad 30 000 członków. W kraju znajdowało się przeszło 15 000 byłych legionistów i ponad 20 000 żołnierzy zdemobilizowanych w Rosji.
  Zasadnicze rezerwy mobilizacyjne stanowili jednak mieszkańcy byłego Królestwa Polskiego i Polacy służący w szeregach obcych armii. W dalszej przyszłości można było liczyć ponadto na żołnierzy służących jeszcze w polskich formacjach wojskowych w Rosji oraz na żołnierzy z Armii gen. Hallera we Francji.
  20 Tematy
  44 Posty
  Ostatni post Żydowscy komandosi z II RP
  autor: Warka Wyświetl najnowszy post
  05 gru 2015, 14:52
 • Dzieje II Rzeczypospolitej ogólnie
  II Rzeczpospolita – państwo polskie odrodzone w 1918 po 123 latach zaborów.
  Nazwa podkreśla ciągłość z I Rzecząpospolitą (1569–1795), zlikwidowaną traktatami rozbiorowymi zawartymi pomiędzy Austrią, Prusami i Rosją w drugiej połowie XVIII wieku (1773–1795). Urzędowym językiem II Rzeczypospolitej był polski, a walutą początkowo marka polska a od 1924 złoty polski.
  182 Tematy
  396 Posty
  Ostatni post Re: Sowieckie represje Polakó…
  autor: rockybalbal Wyświetl najnowszy post
  20 cze 2016, 12:52
 • Biografie
  Obszerny opis dziejów całości życia oraz dokonań wybitnej postaci.
  210 Tematy
  216 Posty
  Ostatni post Henryk Gruber: „self-made man…
  autor: Adambik Wyświetl najnowszy post
  12 kwie 2013, 03:13
 • Ciekawe tematy dot. historii Polski na innych forach
  Dział ten służy do publikowania odnośników do ciekawych tematów poświęconych historii Polski. Najlepiej jest zacytować post wprowadzający z innego forum oraz podanie nazwy forum wraz z linkiem do tematu.
  10 Tematy
  10 Posty
  Ostatni post Pierwszy Cios W Wojnie Polsko…
  autor: fora historyczne Wyświetl najnowszy post
  11 paź 2012, 19:09
 • Kampania wrześniowa
  1 września 1939 nazistowskie Niemcy napadają na Polskę. Armia broniąca granic stawia opór, jednocześnie czekając na pomoc sojuszników, którzy niebawem deklarują wojnę Rzeszy. Pomoc jednak nie nadchodzi, dodatkowo 17 września wojsko ZSRR wkracza na tereny wschodniej Polski. Przy olbrzymiej dysproporcji sił, Polska przegrywa kampanię wrześniową.
  100 Tematy
  250 Posty
  Ostatni post Re: Wojsko Polskie w 1939 rok…
  autor: xerxon Wyświetl najnowszy post
  14 paź 2015, 02:46
 • Polacy na wojennych frontach
  Wielu spośród tych, którzy uciekli z kraju, werbowało się do armii alianckich, walczących przeciwko III Rzeszy. Z nich oraz Polonii krajów sprzymierzonych powstają oddziały, które reprezentują Polskę na polach bitew całego świata – w obronie Francji, pod Narwikiem, w bitwie o Anglię, pod Tobrukiem, Monte Cassino i wielu innych zakątkach świata.
  42 Tematy
  71 Posty
  Ostatni post Re: D-Day i Polacy: Właśnie d…
  autor: showman Wyświetl najnowszy post
  24 mar 2016, 13:58
 • Państwo podziemne i okupacja
  Klęska kampanii wrześniowej rozpoczęła najciemniejszy okres historii Polski. III Rzesza szybko rozpoczęła wdrażanie polityki terroru i eksterminacji ludności żydowskiej, w ślad za którą miały pójść kolejne ”niższe” rasy. Olbrzymie prześladowania czekały też tych, którzy znaleźli się po radzieckiej stronie granicy.
  141 Tematy
  245 Posty
  Ostatni post Re: dziewczyna, której bało s…
  autor: armenek Wyświetl najnowszy post
  03 lut 2016, 09:07
 • Powstanie Warszawskie
  Powstanie było masowym zrywem mieszkańców stolicy przeciwko wojskom niemieckim, na wieść o zbliżającej się Armii Czerwonej. Nieoczekiwanie ZSRR zatrzymało swoje wojska, zaś planowana demonstracja zbrojna przerodziła się w 63-dniową walkę o przetrwanie. Żołnierze Armii Krajowej przegrywają walkę, miasto ulega zaś niemal całkowitemu zniszczeniu.
  74 Tematy
  151 Posty
  Ostatni post Re: POWSTANIE WARSZAWSKIE I J…
  autor: assers Wyświetl najnowszy post
  09 paź 2015, 03:00
 • Polityka, dyplomacja
  Kontynuacją władzy II RP stał się Polski Rząd na Uchodźstwie, który miał reprezentować interes polski jako oficjalna władza okupowanego przez siły III Rzeszy państwa. Dzięki zabiegom rządu udało się podpisać m.in. w 1940 umowę wojskową z Wielką Brytanią, zaś w 1941 układ Sikorski-Majski. Rząd istniał aż do chwili wybrania Lecha Wałęsy na prezydenta Polski.
  12 Tematy
  19 Posty
  Ostatni post Biesiada Churchilla i Stalina…
  autor: Warka Wyświetl najnowszy post
  25 maja 2013, 03:17
 • Wojsko, technika i uzbrojenie
  Atak wojsk niemieckich na Polskę, który nastąpił 1 września roku 1939 był szokiem dla wszystkich, ponieważ nie było nikogo, kto byłby na to przygotowany. Wszystkie polskie jednostki wojskowe znajdowały się akurat w fazie przezbrojenia i rozbudowy. Niektóre jednostki zostały dosłownie parę miesięcy wcześniej przeniesione na obszary Wielkiej Brytanii i tam były poddawane ćwiczeniom usprawniającym. W związku z tym wojsko polskie posiadało znikome zapasy broni, jednostek wodnych czy powietrznych. Jednak w trakcie działań wojennych Polska uzyskała od swoich zachodnich sojuszników sporo nowoczesnego sprzętu. Mimo słabego uzbrojenia, polska armia była całkiem nieźle wyszkolona i doświadczona np. polscy lotnicy biorący udział w licznych potyczkach na terenie Europy i Afryki. Podczas II wojny światowej wojsko polskie zostało podzielone na 3 zasadnicze formacje bojowe. Były to: Wojska Lądowe, Lotnictwo i Marynarka Wojenna.
  34 Tematy
  145 Posty
  Ostatni post Re: 1. Pułk Pancerny, 1943-45…
  autor: ewa Wyświetl najnowszy post
  17 mar 2014, 00:12
 • II Wojna Światowa ogólnie
  1 września 1939 roku Niemcy haniebnie zaatakowali Polskę. Polacy stanęli do nierównej, heroicznej walki o stawkę większą niż życie - niepodległość. Z "pomocą" Polsce przyszły zachodnie mocarstwa. Efekty tej pomocy odczuwamy do dziś.
  195 Tematy
  611 Posty
  Ostatni post Ukraińscy sprawiedliwi, którz…
  autor: Warka Wyświetl najnowszy post
  05 gru 2015, 14:51
 • Biografie
  Obszerny opis dziejów całości życia oraz dokonań wybitnej postaci.
  59 Tematy
  63 Posty
  Ostatni post Męczennik Maksymilian Kolbe
  autor: historyk Wyświetl najnowszy post
  18 maja 2013, 02:41
 • Ciekawe tematy dot. historii Polski na innych forach
  Dział ten służy do publikowania odnośników do ciekawych tematów poświęconych historii Polski. Najlepiej jest zacytować post wprowadzający z innego forum oraz podanie nazwy forum wraz z linkiem do tematu.
  8 Tematy
  8 Posty
  Ostatni post Obrona Fortu Zakroczym
  autor: fora historyczne Wyświetl najnowszy post
  08 paź 2012, 02:49
 • Wprowadzenie demokracji ludowej 1945-1956
  Za początek Polski Ludowej uznaje się ogłoszenie manifestu PKWN 22 lipca 1944 roku. Od tego czasu rozpoczyna się budowa ustroju opartego na przyjaźni z ZSRR i szybkie przechwytywanie władzy na rzecz działaczy komunistycznych. W roku 1952 państwo zmienia nazwę na Polską Rzeczpospolitą Ludową.
  121 Tematy
  225 Posty
  Ostatni post Tajemnica śmierci gen. Świerc…
  autor: Warka Wyświetl najnowszy post
  05 gru 2015, 14:41
 • Gospodarka, kultura i społeczeństwo
  Polityka partii komunistycznej wiązała się z przeświadczeniem o potrzebie dynamicznej industrializacji kraju. To zaś nieuchronnie prowadziło do przemian społecznych, wywyższenia osób pracujących fizycznie, zmian w samej mentalności ludzkiej. System ten jednak obarczony był wadą, szybko okazało się, że prowadzi do częstych kryzysów i sprzeciwu społecznego.
  105 Tematy
  288 Posty
  Ostatni post Re: Dlaczego własnie Gorbaczo…
  autor: Hycer Wyświetl najnowszy post
  17 mar 2015, 13:43
 • Opozycja i protesty w PRL
  W 1976 do obrony robotników powołany został KOR. Dopiero jednak wydarzenia Sierpnia 1980 doprowadziły do sytuacji w której możliwa stała się rejestracja ogólnopolskiego związku zawodowego NSZZ "Solidarność". Był to ruch masowy, który wziął czynnie udział w transformacji ustrojowej państwa polskiego.
  131 Tematy
  229 Posty
  Ostatni post Re: Ratzinger i Vargas Llosa …
  autor: rambuq Wyświetl najnowszy post
  17 lut 2016, 09:39
 • Polityka, ustrój i dyplomacja
  Przejęcie stanowiska I sekretarza przez Gomułkę w 1956 wiązało się z przejściowym odprężeniem w stosunkach politycznych i gospodarczych. Niebawem jednak kurs ten został zmieniony dalszą forsowną industrializacją kraju. Z polecenia Gomułki stłumiono też manifestacje na Wybrzeżu w 1970, co stało się powodem jego rezygnacji ze stanowiska.
  Z przejęciem władzy przez Gierka wiązano duże nadzieje. Rozpoczął on przebudowę gospodarki, zaciągając wysokie kredyty zagraniczne. Pod koniec dekady polityka ta okazała się jednak błędna, państwo zaczęło borykać się z problemami ich spłaty, co doprowadziło w efekcie do głębokiego kryzysu na przełomie lat 70. i 80.
  40 Tematy
  141 Posty
  Ostatni post Wywiad PRL kradł... tożsamość…
  autor: historyk Wyświetl najnowszy post
  19 mar 2013, 04:09
 • Wojsko, technika i uzbrojenie
  Ludowe Wojsko Polskie (LWP) – nieoficjalna nazwa używana dla określenia części Wojska Polskiego utworzonej podczas II wojny światowej w latach 1943–1944 na terytorium ZSRR, a następnie wywodzących się z niej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 1944–1952 i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1952–1989.
  Nazwa "Ludowe Wojsko Polskie" używana była powszechnie przez propagandę, władze państwowe oraz piśmiennictwo tego okresu (przymiotnik - "ludowe" pisany małą literą) w celu podkreślenia związku z panującym w państwie ustrojem. Niemniej jednak nie była nazwą oficjalną (nie jest więc nazwą własną). Oficjalnymi nazwami w tych okresach były: Wojsko Polskie, następnie Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, a od 1952: Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nazwy Siły Zbrojne PRL i Wojsko Polskie używane były zamiennie.
  12 Tematy
  70 Posty
  Ostatni post Re: Okręty podwodne czyli nas…
  autor: vatryk1982 Wyświetl najnowszy post
  17 lut 2016, 13:14
 • Historia PRL ogólnie
  Wszystko co nie pasuje do pozostałych sekcji, a dotyczy tego okresu.
  219 Tematy
  454 Posty
  Ostatni post Tajemnice Ryszarda Kuklińskie…
  autor: historia Polski Wyświetl najnowszy post
  22 cze 2014, 03:46
 • Biografie
  Obszerny opis dziejów całości życia oraz dokonań wybitnej postaci.
  310 Tematy
  313 Posty
  Ostatni post Halina Martinowa ps. „Dorota”
  autor: historyk Wyświetl najnowszy post
  13 cze 2013, 04:58
 • Ciekawe tematy dot. historii Polski na innych forach
  Dział ten służy do publikowania odnośników do ciekawych tematów poświęconych historii Polski. Najlepiej jest zacytować post wprowadzający z innego forum oraz podanie nazwy forum wraz z linkiem do tematu.
  8 Tematy
  8 Posty
  Ostatni post Oddział NSZ Stanisława Sikors…
  autor: fora historyczne Wyświetl najnowszy post
  08 paź 2012, 02:50
 • Życie polityczne III RP
  Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej (Trzeciej Rzeczypospolitej) określony jest Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jej treścią Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną i realizuje zasady suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności państwa, demokratycznego państwa prawnego, społeczeństwa obywatelskiego, trójpodziału władzy, pluralizmu, legalizmu, społecznej gospodarki rynkowej oraz przyrodzonej godności człowieka. Rzeczpospolita określona jest także jako państwo unitarne.
  146 Tematy
  462 Posty
  Ostatni post Re: Najlepszy polityk III RP
  autor: Jurko84 Wyświetl najnowszy post
  02 lis 2014, 13:48
 • Gospodarka, kultura i społeczeństwo
  W roku 1990 wszedł w życie plan Balcerowicza, w ramach którego podjęty został szereg działań o charakterze antyinflacyjnym i rozpoczęto proces zmian struktury własnościowej w gospodarce.
  Plan Balcerowicza sprawdził się w części dotyczącej obniżenia inflacji i uzdrowienia sytuacji na rynku towarowym. Późniejsze posunięcia rządu, jak chociażby postawienie wszystkich PGR-ów w stan upadłości, niezależnie od ich indywidualnej kondycji finansowej, czy dyskryminacja przedsiębiorstw krajowych, preferowanie obcego kapitału i prowadzenie prywatyzacji bez względu na koszty społeczne, interes skarbu państwa czy wręcz rację stanu wzbudzały pewną nieufność społeczeństwa. Załamanie gospodarcze, szybko rosnące bezrobocie i liczne afery finansowe zdążyły w ciągu półrocza zmniejszyć poparcie społeczne, jakim cieszył się rząd Tadeusza Mazowieckiego na początku swojego istnienia.
  55 Tematy
  117 Posty
  Ostatni post Re: Brak reformy walutowej bł…
  autor: thangel Wyświetl najnowszy post
  08 mar 2016, 10:05
 • Polska polityka zagraniczna
  Polityka zagraniczna RP, sformułowana po przemianach politycznych w 1989, określa ją polska racja stanu. Podstawowe cele polityki zagranicznej w latach 90. pozostawały niezmienne mimo zmian politycznych w parlamencie i rządzie. Są to: członkostwo w NATO oraz Unii Europejskiej, współtworzenie stabilnego systemu bezpieczeństwa europejskiego opartego na współdziałaniu NATO, UZE, OBWE oraz ONZ, utrzymywanie dobrosąsiedzkich stosunków z państwami regionu, działanie na rzecz współpracy regionalnej, zrównoważona polityka wobec Zachodu i Wschodu, popieranie procesów rozbrojeniowych, ochrona tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego, rozwinięte kontakty z Polonią.
  100 Tematy
  269 Posty
  Ostatni post Re: Polska - Ukraina
  autor: Straho Wyświetl najnowszy post
  07 lis 2014, 16:04
 • Wojsko, technika i uzbrojenie
  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) inaczej Wojsko Polskie - siły i środki wydzielone przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej.
  SZ RP stoją na straży suwerenności Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych, a także ratowania życia ludzkiego. Biorą też udział w oczyszczaniu terenów z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego i unieszkodliwiają je.
  Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi sprawuje prezydent RP, a ogólne kierownictwo zapewnia Minister Obrony Narodowej.
  34 Tematy
  51 Posty
  Ostatni post Re: Reforma polskiej armii cz…
  autor: Gracjanka Wyświetl najnowszy post
  17 maja 2014, 12:08
 • Historia III RP ogólnie
  Zazwyczaj przyjmuje się, że przegłosowanie przez tzw. Sejm kontraktowy przywrócenia nazwy państwa polskiego Rzeczpospolita Polska i godła w postaci orła w koronie, które weszło w życie 31 grudnia 1989, zapoczątkowało symbolicznie powstanie tak zwanej III Rzeczypospolitej. Według innych opinii, za początek III Rzeczypospolitej uznaje się rozpoczęcie bądź też zakończenie obrad Okrągłego Stołu, lub powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego albo przeprowadzenie pierwszych po wojnie wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w 1991, gdy nastąpiło tym samym przerwanie ciągłości niedemokratycznych struktur PRL. Konstytucja RP z kwietnia 1997 w swej preambule zawarła nazwę Trzeciej Rzeczypospolitej.
  54 Tematy
  139 Posty
  Ostatni post Re: antykomor.pl
  autor: EmilBW Wyświetl najnowszy post
  15 mar 2015, 14:54
 • Biografie
  Obszerny opis dziejów całości życia oraz dokonań wybitnej postaci.
  41 Tematy
  41 Posty
  Ostatni post Krystyna Maria Kelman
  autor: historia Polski Wyświetl najnowszy post
  24 maja 2014, 12:25
 • Ciekawe tematy dot. historii Polski na innych forach
  Dział ten służy do publikowania odnośników do ciekawych tematów poświęconych historii Polski. Najlepiej jest zacytować post wprowadzający z innego forum oraz podanie nazwy forum wraz z linkiem do tematu.
  6 Tematy
  6 Posty
  Ostatni post Ocena Janusz korwina Mikke
  autor: fora historyczne Wyświetl najnowszy post
  08 paź 2012, 02:53
 • Forum
  Tematy
  Posty
  Ostatni post
 • Forum
  Tematy
  Posty
  Ostatni post
 • Artykuły historyczne
  Artykuły historyczne napisane przez użytkowników historiapolski.eu oraz z zaprzyjaźnionych stron.
  Niniejszy katalog zawiera artykuły naukowe i popularnonaukowe publikowane w naszym serwisie. Trafiają do niego na bieżąco wszystkie nowe artykuły, zawiera również sukcesywnie uzupełnianą bazę starszych tekstów. POLECAMY!
  267 Tematy
  308 Posty
  Ostatni post Wieczna niezgoda, podstęp i d…
  autor: Warka Wyświetl najnowszy post
  05 gru 2015, 23:30
 • Historia lokalna
  Wiedza o lokalnych wydarzeniach, bohaterach, całej przeszłości regionu i jego miejscu w wydarzeniach o szerszym zasięgu terytorialnym. Powstanie miasta, historia miast, lokacje i akty lokacyjne. Wiedza o społeczności lokalnej, złożoności struktury społecznej i kulturowej różnorodności.
  130 Tematy
  208 Posty
  Ostatni post Re: Stare Plany Miast
  autor: bambe Wyświetl najnowszy post
  27 lip 2015, 12:25
 • Historia Polski na YouTube
  W tym dziale umieszczamy linki do filmów wideo poświęconych historii Polski, które są zamieszczone na YouTube. Tematy powinny być zakładane jako ankiety, aby inni użytkownicy mieli szansę ocenić dany film.
  40 Tematy
  56 Posty
  Ostatni post Re: Kawaleria II RP
  autor: uliszuja Wyświetl najnowszy post
  31 paź 2014, 16:18
 • Ciekawostki historyczne na HistoriaPolski.eu
  Tworząc „Ciekawostki historyczne” wyszliśmy z prostego założenia: tak naprawdę każdy lubi historię o ile jest to historia odpowiednio przedstawiona. W dziale tym zajmujemy się odkryciami, kontrowersjami, przypadkami przeplatania się historii z życiem codziennym i ze współczesnością.
  362 Tematy
  480 Posty
  Ostatni post Re: Prorok z Francji o przysz…
  autor: karol1058 Wyświetl najnowszy post
  06 lut 2015, 00:15
 • Aktualności historyczne
  Dział ten poświęcony jest imprezom, wystawom lub innym zdarzeniom nawiązującym do historii Polski. Zespół historiapolski.eu będzie starał się wyszukiwać, systematyzować i publikować wszelkie zagadnienia z historii Polski jakie pojawią się w internecie, telewizji, prasie. Głównym celem jest propagowanie naszej historii w jednym zbiorczym projekcie.
  1066 Tematy
  1100 Posty
  Ostatni post Re: Muzeum Narodowe w Poznani…
  autor: Pegalon Wyświetl najnowszy post
  28 sty 2016, 10:10