Strona 1 z 1

Wyjaśnij poj. Instygator

: 17 sie 2011, 06:24
autor: HistoriaPolski.eu II
Wyjaśnij poj. Instygator

Re: Wyjaśnij poj. Instygator

: 17 sie 2011, 22:33
autor: Lew-Lechistanu
Instygator królewski (łac. Instigator Regni) – najwyższy prokurator państwa, urząd centralny niesenatorski Korony I Rzeczypospolitej, utworzony w roku 1557.

Dożywotni urzędnik powoływany przez króla, w jego imieniu ścigał przestępstwa popełnione przeciwko państwu oraz zbrodnie obrazy majestatu. Brał udział z głosem doradczym w sądach asesorskich i z głosem stanowczym w sądach referendarskich. Po 1764 kontrolował komisje skarbowe. Jego odpowiednikiem w Wielkim Księstwie Litewskim był instygator litewski. Po 1775 wprowdzono czterech podnosząc do tej godności ich dwóch zastępców. Pensja roczna instygatora koronnego wynosiła 6 tysięcy złotych.