Strona 1 z 1

Wyjaśnij poj. stolnik

: 17 sie 2011, 06:26
autor: HistoriaPolski.eu II
Wyjaśnij poj. stolnik

Re: Wyjaśnij poj. stolnik

: 17 sie 2011, 22:32
autor: Lew-Lechistanu
Stolnik - w Polsce do XIII w. urzędnik sprawujący pieczę nad stołem panującego. Do jego obowiązków należało nakrycie stołu do uczty, a w czasie jej trwania kierowanie podawaniem potraw. W okresie rozbicia dzielnicowego stolnik miał zastępcę podstolego. W XIV-XVI w. honorowy urząd ziemski. W Koronie i na Litwie istniały urzędy stolnika wielkiego, m.in. późniejszy król Stanisław August Poniatowski był w latach 1755-1764 stolnikiem wielkim litewskim.