Strona 1 z 1

Wyjaśnij poj. referendarz

: 17 sie 2011, 06:26
autor: HistoriaPolski.eu II
Wyjaśnij poj. referendarz

Re: Wyjaśnij poj. referendarz

: 17 sie 2011, 22:31
autor: Lew-Lechistanu
Referendarz (hist.) w dawnej Polsce - urząd ustanowiony na mocy konstytucji sejmowej z 1507 r. w związku z zanikiem urzędu sędziego nadwornego.

Powoływano dwóch referendarzy: świeckiego i duchownego (osobne pary dla Korony i Wielkiego Księstwa). Starszeństwo między nimi zależało od długości czasu piastowania urzędu. Referendarzy koronnych oficjalnie powołał Zygmunt I. Referendarzy litewskich Zygmunt August.