Strona 1 z 1

Wyjaśnij poj. sąd referendarski

: 17 sie 2011, 06:29
autor: HistoriaPolski.eu II
Wyjaśnij poj. sąd referendarski

Re: Wyjaśnij poj. sąd referendarski

: 17 sie 2011, 22:29
autor: Lew-Lechistanu
Sąd referendarski, referendaria – królewski sąd dominialny w Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Wykształcił się w przeciągu XVI w., był prowadzony przez referendarzy. W jego kompetencji leżały sprawy wnoszone przez chłopów z królewszczyzn przeciwko ich dzierżawcom oraz starostom. W sądzie orzekał jednoosobowo jeden z referendarzy, procedura sądowa była uproszczona i używano w niej języka polskiego; terminy dla stron były zawsze zawite. Sądem apelacyjnym dla sądu referendarskiego była asesoria.