Strona 1 z 1

Wyprawa Zamojskiego na Mołdawię - krótki opis

: 22 sie 2011, 03:34
autor: HistoriaPolski.eu II
Wyprawa Zamojskiego na Mołdawię - krótki opis

Re: Wyprawa Zamojskiego na Mołdawię - krótki opis

: 24 sie 2011, 20:04
autor: Lew-Lechistanu
Hetman Zamoyski przybył 12 lipca 1595 roku do Mogilnicy koło Trembowli, gdzie gromadziła się armia polska w sile 5 tys. jazdy i 1 tys. piechoty. 9 sierpnia zjawił się tu perkułab (kasztelan) suczawski, donosząc o sforsowaniu przez Turków Dunaju i prosząc w imieniu Stefana Rozwana o pomoc. Dla Zamoyskiego było jasne, że opanowanie przez Turków Mołdawii stwarzałoby bezpośrednie zagrożenie dla Polski: Już by prawie było, jakobyśmy na przedmieściu przemyskiem albo lwowskiem go [nieprzyjaciela] mieli – pisał. Przeprawa wojsk polskich (w sile 7 tys. ludzi) przez Dniestr rozpoczęła się 27 sierpnia 1595 roku.31 sierpnia Zamoyski stanął z wojskiem nad Prutem, gdzie przywitało go poselstwo bojarów mołdawskich, prosząc o nadanie hospodara. Tymczasem pokonani przez Michała Walecznego pod Calugareni (25 sierpnia) Turcy czekali na pomoc tatarską. Chan powiódł przeciwko 7 tys. Polaków ponad 20 tys. własnej jazdy i 500 janczarów Ahmeda-paszy.Podczas negocjacji Zamoyski od razu zażądał wycofania Tatarów z Mołdawii i uznania władzy Jeremiego Mohyły.