Strona 1 z 1

Nazwa miasta Kalisz pochodzi od Kalusz - bloto.

: 17 mar 2014, 09:21
autor: IsabellaK
Nazwe Kalisz- Kalisia po raz pierwszy znaleziono u Ptolemeusza.

Język polski: pochodzenie, powstanie, rozwój - Seite 26
books.google.de/books?id... - Diese Seite übersetzen
Tadeusz Lehr-Spawiński - 1978 - ‎Snippet-Ansicht - ‎Mehr Ausgaben
Prócz tego zreszta. u Ptolemeusza spotyka sie z tych samych terenów zanotowana. najdawniejsza. nazwç miejscowa. slowianska. Kalisia, oczywiácie identyczna. z dzisiejsza. nazwa. m. Kalisz (od rdzenia slow. kal- 'bloto', por. tez Kalusz itp.) ...
Lingua Posnaniensis - Bände 7-9 - Seite 319
books.google.de/books?id... - Diese Seite übersetzen
1959 - ‎Snippet-Ansicht - ‎Mehr Ausgaben
... Kalisz moze byc pochodzenia celtyckiego, poniewaz istnieje celt. kal- 'twardy' i sä. nazwy plemienne celtyckie Caleti, Caletes oraz typ sufiksalny Al-isia, Bel-isia itp. Natomiast nie wzrusza go zu- pelnie rdzen slow. kal-, pol. kal, Kalusz, ...
Wielki leksykon szaradzisty - Seite 1229
books.google.de/books?id... - Diese Seite übersetzen
Włodzimierz Masłowski - 1995 - ‎Snippet-Ansicht - ‎Mehr Ausgaben
ALKOBA, KALABO KABIRA, starozytna nazwa tureckiego miasta - Si- vas, an. ... KALMIA, AKLIMA, KAMILA KALISZ, miasto wojewodzkie, nad Prosnq; zaklady jedwabnicze; starozytna nazwa ... KALUSZ, miasto 1229 KALUGA GEOGRAFIA.
Historyczne nazwiska ludnosci olesna na slasku opolskim - Seite 60
books.google.de/books?id... - Diese Seite übersetzen
Małgorzata Magda-Czekaj - 2003 - ‎Snippet-Ansicht
Kalinka : kalina 'nazwa owocu i krze- wu' Sstp). Kaliski — (3) Marie, Fabian, Max Kaliski 1890 AUSCOl/A (: n. m. Kalisz, liczne w Polsce, por. WU). Kalamarz — (5) Josef ... Kalusz — (10) Jan Jakub Kahis 1703 plóc. TD, Albert, Josef, Johanna ...
Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedja XX [i.e. ... - Seite 957
books.google.de/books?id... - Diese Seite übersetzen
Stanisław Lam - 1938 - ‎Snippet-Ansicht
... nawóz potasowy, praktyce rolniczej jeszcze nieznany, produkowany przez Spółkę Akcyjną Eksploatacji Soli Potasowych w Kałuszu i Stebniku. ... Kalinin, 1) od 1932 urzędowa nazwa m. ... 'Kalisz, m. pow. w woj. łódzkiem, 55.125 mieszk.
Revue slavistique - Bände 21-22 - Seite 73
books.google.de/books?id... - Diese Seite übersetzen
1961 - ‎Snippet-Ansicht - ‎Mehr Ausgaben
Dzisiejsza nazwa Kalisz wywodzi siç z formy, która na poczatku n. e. brzmiala *Kälisjas lub *KäliSjas, со doklad- nie ... Kalisz- Icowo, Kalów, Kalusz, Kaluszczyzna, Kaltiszyn, Kaly; oraz z sufiskvi -isz 6= *-iëb, por. nazwy zdaje siç równiez ...
Årsbok - Seite 12
books.google.de/books?id... - Diese Seite übersetzen
Lunds universitet. Seminariet för slaviska språk - 1949 - ‎Snippet-Ansicht - ‎Mehr Ausgaben
Spoérôd innych podanych przez Ptolemeusza nomenklatur za nazwe pochodzacq z ziem polskich najczesciej uwaàa-sie A s k a u k a 1 i s. Nazwe te Voigt i J Sadowski4) utozsamili z Osielskiem ... samej calkowicie od siebie odmiennych. — Slowiański charakter nazwy Askaukalis uznal A;Brück пег6):'"А1е2 jest Kalisz u Ptolemeusza (Kalisia, nazwa praslowiañska, to eamo со Kalusz i Skalusz 'bloto' od ...
Statystyka Polski - Band 10 - Seite xiii
books.google.de/books?id=RnYTAQAAMAAJ
1930 - ‎Snippet-Ansicht - ‎Mehr Ausgaben
Licxba i Liczba Liczba man - Nazwa i sie- obwodów wybor- 1 man- Nazwa i sic- obwodziba okrçgu Powiaty nalczгice do okrçgu 1 ... Kolo, Slupca, Leczyca Kalisz, Turek, Wieluñ 194 6 47 Rzeszów Rzoszów, Jaroslnw, Przeworsk, Lañ- 16 Kalisz 204 7 cut, ... Kalusz 449 6 tynów, Wlodawa 148 4 53 Stanislawów Stanislawów, Trumacz, Bohorodcza- ny, Nadwórna, Kolomyja, Horoden- 26 Lublin Lublin (m.-ti.) ...