Strona 1 z 1

"Złoty" zamiast "lecha"

: 23 lip 2011, 09:32
autor: golec115
Obowiązująca dotychczas na terenie naszego kraju waluta „marka polska” znajdowała się w drugiej połowie 1923 roku w końcowym okresie inflacji. Wiosną 1924 roku marka polska tzw. „reformą Grabskiego” została zastąpiona przez nową walutę „złoty polski”. Ale czy tak od razu? Nie. Mało kto wie, że zanim wprowadzono „złotego” planowano wprowadzić jako główną jednostkę monetarną naszego kraju „Lecha” dzielącego się na sto groszy (dekretem z dn. 5.02.1919roku). Plany te szybko spaliły na panewce, gdyż niespełna trzy tygodnie później (dn. 28.02.1919) na mocy ustawy „w sprawie nazwy monety polskiej” odstąpiono od nazwy „Lech” i nadano obowiązującą do dziś nazwę „Złoty polski”. Dekretem z 25.02.1924 nową walutę wprowadzono do powszechnego obiegu.

Re: "Złoty" zamiast "lecha"

: 30 lip 2011, 15:40
autor: Coobeck
Vitam

Dodać wypadnie, ze dopiero od 1919 złoty polski dzieli się na 100 groszy. Poprzednio bowiem złoty polski (będący bardziej jednostką obrachunkową, niż monetą) dzielił się (i to przez setki lat) na 30 groszy.
Aż do końca 1923 na ziemiach polskich panował niesłychany chaos monetarny, w obiegu były waluty wszystkich byłych krajów zaborczych, marka polska, dolary i liczne odmiany pieniądza zastępczego. Marka polska była w błyskawicznym tempie zjadana przez inflację - 31 XII 1919 kurs wynosił 1$ = 120,00 MP, zaś 4 lata później, 31 XII 1923 - 1$ = 6.400.000,00 MP (co daje średnio +/- 1.520,0% inflacji rocznie).