Themis i Pheme Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939

Zamieszczony katalog zawiera książki z dziedziny historii Polski. Jest to swoisty przewodnik po literaturze poświęconej historii naszego państwa. Katalog jest podzielony na kategorie, aby usprawnić wyszukanie konkretnej pozycji.
Awatar użytkownika
nawka
Posty: 10
Rejestracja: 09 sty 2012, 14:50

Themis i Pheme Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939

Post autor: nawka » 11 sty 2012, 13:59

Obrazek

Stanisław Milewski, Adam Redzik
"Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku"

Wydawnictwo Iskry
ISBN: 978-83-244-0158-1
Data wydania: 2011-07
Numer wydania: I
Opis fizyczny: 165 x 235 mm, 660 stron, oprawa twarda

Pierwsze opracowanie historii czasopiśmiennictwa prawniczego w Polsce, pionierskie również w skali europejskiej. Autorzy, wychodząc od pradziejów prasy, poprzez omówienie pierwszych czasopism prawniczych na świecie doszli do czasopiśmiennictwa prawniczego polskiego. W dwóch autorskich częściach przybliżone zostały zarówno wieloletnie inicjatywy wydawnicze, jak i periodyki efemerydy. Całość osadzono na tle dziejów nauki prawa i piśmiennictwa prawniczego. Dzieło opatrzono skrupulatnymi indeksami osób i czasopism.


Spis treści

Wprowadzenie, Adam Redzik

CZĘSĆ PIERWSZA
Stanisław Milewski
Polskie czasopiśmiennictwo prawnicze do początków XX wieku
1. „Czasopisma uczone” i próby usamodzielnienia
„Polnische Bibliothek”; „Das Gelährte Preussen”; „Seryarz Projektów do Prawa”; „Annales iurisprudentiae pro regnis Galiciae et Lodomeriae”; „Pamiętnik Warszawski”; „Orzeł Biały”; „Dekada Polska”; „Sybilla Nadwiślańska”; „Astrea”;
2. „Themis Polska” – periodyk naukowców i adwokatów
3. „Themis” - przedwczesna inicjatywa uczonego palestranta „Themis”; „Kwartalnik Naukowy”; „Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego”
4. Inicjatywy podwawelskie „Czas”; „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym”; „Pamiętnik Wydziału Prawa i Administracji w c.k. Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie”; „Kronika Prawnicza”; „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”;
5. Lwowski „Prawnik adwokata Czemeryńskiego „Przewodnik Naukowy i Literacki”; „Gazeta Lwowska”; „Dziennik Literacki”; „Allgemeine Oesterreiche Gerichte Zeitung”; „Gerichtshalle”; „Juristische Blätter”; „Právnik”; Prawnik”; „«Prawnik» w Połączeniu z «Urzędnikiem»”; „Prawnik administracyjny”;
6. Długowieczny „Przegląd Sądowy i Administracyjny”
7. Gościnna „Biblioteka Warszawska” oraz: „Kłosy”; „Tygodnik Ilustrowany”; „Prawda”; „Gazeta Rolnicza”; „Niwa”; „Ekonomista”; „Gazeta Handlowa”; „Ateneum”;
8. „Przegląd Sądowy” - pokłosie Szkoły Głównej
9. „Gazeta Sądowa Warszawska”
10. Themis Polska II - „Spichlerz czystej nauki”

CZĘSĆ DRUGA
Adam Redzik
Polskie czasopiśmiennictwo prawnicze od początków XX wieku do 1939 r.
Wstęp
Rozdział I – Czasopisma naukowe
1.1. Organy uniwersyteckich wydziałów prawniczych
„Przegląd Prawa i Administracji” - dzieło życia profesora Ernesta Tilla organem Wydziału Prawa UJK; „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” – głos krakowskiej jurysprudencji; „Themis Polska” III - Trzecia odsłona „pisma nauce prawa poświęconego”; „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”; „Rocznik Prawniczy Wileński”. Uczone czasopismo prawnictwa kresowego; Publikacje periodyczne wydziałów prawniczych uniwersytetów niepaństwowych (Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wolna Wszechnica Polska)
1.2. Czasopisma specjalistyczne
1.2.1 – Czasopisma cywilistyczne, cywilno-proceowe i komercjalistyczne
„Kwartalnik Prawa Cywilnego i Handlowego”; „Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego”; „Kwartalnik Prawa Prywatnego”; „Reforma Sądowa”; „Nowy Proces Cywilny” – „Polski Proces Cywilny”; „Przegląd Prawa Handlowego”; „Miesięcznik Prawa Handlowego i Wekslowego”; Inne czasopisma komercjalistyczne”
1.2.2. Czasopisma z zakresu prawa publicznego
„Przegląd Administracyjny”; „Przewodnik Administracji Polskiej”; „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”; „Ruch społeczny”; „Nowe Państwo”
1.2.3. Czasopisma karnistyczne
„Archiwum Kryminologiczne”; Czasopiśmiennictwo penitencjarne („Służba Penitencjarna”; „Przegląd Więziennictwa Polskiego”; inne
1.2.3. Inne
„Przegląd Prawa Pracy”; „Czasopismo Skarbowe”; „Bank”; „Przegląd prawa urzędniczego”; „Przegląd prawa inwalidzkiego”; „Przegląd Dewizowy”; „Bank”; Wojskowy Przegląd Prawniczy”
1.3. Czasopisma historyczno-prawne
Redakcje Oswalda Balzera; Przemysława Dąbkowskiego „Pamiętnik Historyczno-Prawny” i „Przewodnik
historyczno-prawny”; Inne
1.4. Czasopisma wydawane w językach obcych
„Zeitschrift für polnisches Recht“; „Review of Polish Law and Economics“ – „Zeitschrift für Polnisches Recht und Wirtschaftswesen“; „Revue Polonaise de Législation Civile et Criminelle” – „Przegląd Polski Ustawodawstwa Cywilnego i Kryminalnego”; „La Revue Pénitentiaire de la Pologne”; „Жіття і право” (Żyttia i prawo)
1.5. Wydawnictwa seryjne i wydawnictwa towarzystw naukowych
Wydawnictwa seryjne instytutów naukowych; „Głos Prawników Śląskich”; „Biuletyn Towarzystwa Naukowego w Lublinie”; „Rocznik Towarzystwa Prawniczego w Lublinie; „Wiadomości Prawnicze” (Łódź)
Rozdział II – Czasopisma zawodowe
1. Ogólne czasopisma środowisk prawniczych
„Gazeta Sądowa Warszawska”; „Wileński Przegląd Prawniczy”;
2. Czasopisma adwokackie
„Głos Prawa”; „Palestra”; „Czasopismo Adwokatów Polskich” – organ Związku Adwokatów Polskich; „Przegląd Adwokacki”; „Nowa Palestra”; „Głos Obrońców”; „Głos Adwokatów”; „Wiadomości Prawnicze” (Poznań); „Prawda” i „Forum” adwokata Zygmunta Hofmokla-Ostrowskiego;
3. Czasopisma sędziowskie i prokuratorskie
"Czasopismo Krajowego Związku Sędziów”; Czasopisma wydawane przez Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów RP: „Przegląd Sądowy”, „Czasopismo Sędziowskie”; „Głos Sądownictwa”
4. Czasopisma notarialne
„Kwartalnik Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych”; „Przegląd Notarialny”; „Notariat-Hipoteka”
5. Czasopisma innych prawniczych grup zawodowych
„Sąd i obrona” – organ Korporacji Obrońców Sadowych
„Egzekucja Sądowa” – organ komorników sądowych
6. Czasopisma urzędnicze i policyjne
Rozdział III – Czasopisma młodych prawników i studentów prawa
„Prawnik”; „Młoda Palestra”, „Prawo”; „Rocznik Prawa i Ekonomji” (1932) – nieudana inicjatywa Bernadzikiewicza; „Współczesna Myśl Prawnicza”; Czasopisma aplikanckie i „młodych prawników”.
Rozdział IV – Inne periodyki o charakterze prawniczym
Wstęp; Orzecznictwo sądowe; Wydawnictwa Komisji Kodyfikacyjnej RP; Bibliografie prawnicze; Periodyczne encyklopedie prawnicze;

Zestawienie
Bibliografia
Indeks osób
Indeks tytułów czasopism

ODPOWIEDZ

Wróć do „Książki historyczne”