Historia miejscowości Kliniska Wielkie - zachodniopomorskie

Wiedza o lokalnych wydarzeniach, bohaterach, całej przeszłości regionu i jego miejscu w wydarzeniach o szerszym zasięgu terytorialnym. Powstanie miasta, historia miast, lokacje i akty lokacyjne. Wiedza o społeczności lokalnej, złożoności struktury społecznej i kulturowej różnorodności.
Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Historia miejscowości Kliniska Wielkie - zachodniopomorskie

Post autor: Artur Rogóż » 30 maja 2010, 18:22

Oczekiwania

W roku 1960 kierownictwo szkoły objęła pani Maria Smoczkowa. Funkcję tę pełniła przez 12 kolejnych lat. Nie ujmując nic z zasług osób wcześniej czy też później kierujących szkołą, należy stwierdzić, że były to dla szkoły lata bardzo pomyślne. Zaangażowaniu, zdolnościom organizacyjnym i pedagogicznym oraz ambicjom pani Marii Smoczkowej szkoła zawdzięcza dobrą renomę zarówno w środowisku jak i u władz szkolnych i administracyjnych. A wymagania i oczekiwania wobec szkoły rosły z każdym rokiem i żeby im sprostać, trzeba było nie lada wysiłku zarówno ze strony kierującego pracą szkoły, jak i nauczycieli i uczniów. W szkole musiało się nieustannie coś dziać. Uczniowie nie tylko mieli się uczyć, ale również pracować dla siebie, dla szkoły, dla środowiska oraz na rzecz różnych instytucji. W związku z tym organizowane były na szczeblu powiatowym, wojewódzkim a nawet centralnym wieloetapowe i długotrwałe konkursy z nagrodami.

Obrazek
Uczniowie SP Kliniska - nauczycielki M. Poleszczuk oraz L. Bobryk (pierwsza połowa lat 70-tych XXw.)

W kronice szkolnej pod datą: listopad 1966 rok kierownik szkoły, pani Maria Smoczkowa, zapisała "Spotkało nas -wielkie szczęście! Nasza szkoła dostała komplet turystyczny (namioty itp.) dla 22 osób za kwotę 28000 zł. To jest premia za to, że pierwsza z terenu powiatu zgłosiła swój udział w konkursie "Pracujemy dla siebie". Cieszą się wszyscy: nauczyciele i uczniowie. Harcerze skaczą z radości. Byle do wiosny... Zaczną się biwaki." W cytowanej wyżej kronice są dziesiątki takich zapisków z życia i działalności szkoły w omawianym dziesięcioleciu i później. Oto niektóre z nich:
"W ramach PP (Postępu Pedagogicznego) nasza szkoła przystąpiła do konkursu organizowanego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego, Ośrodek Metodyki i "Filmos". Głównym celem konkursu jest wykorzystanie filmów oświatowych w procesie lekcyjnym... "
- "Przystąpiliśmy do Konkursu Czytelniczego. W tematyce konkursu dominuje tematyka regionalna, a więc morska..."
- "24 Drużyna Harcerska w Kliniskach wzięła czynny udział w akcji „Aurora". Bardzo dużo zaangażowania wykazali harcerze przygotowujący akademię gromadzką dla uczczenia Wielkiego Października..."
- "Nasi harcerze biorą udział w Międzynarodowym Obozie Harcerskim w Niechorzu (...). Gorączkowe przygotowania trwały już od kwietnia. Dziewczęta z klas VII i VIII uszyły wyprawkę obozową."
- "Uczniowie naszej szkoły (Wiola Gaweł, Rysiek Owczarek i Zbyszek Smoczek) zajęli II miejsce w Turnieju Marynistycznym. Zbyszek zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich..."
- "Apel uczniów szkoły podstawowej w Kliniskach do uczniów powiatu goleniowskiego. W imię hasła: "Polsce Ludowej - serca - myśli - czyn" dla uczczenia V Zjazdu Partii organizacje uczniowskie, 24 DH, oraz uczniowie niezrzeszeni zobowiązują się: ... " (Dalej znajduje się lista zobowiązań i wezwanie do podejmowania podobnych zobowiązań przez szkoły powiatu goleniowskiego. Apel ten został przekazany innym szkołom przez specjalną sztafetę podczas powiatowej inauguracji roku szkolnego ) "Razem ze społeczeństwem uczniowie naszej szkoły włączyli się do obchodów Inauguracji Wojewódzkiego Roku Kulturalnego 1968/69. Dziewczęta z klasy V-VIII wyplotły koszyki na owoce (poczęstunek), nasze Ognisko Muzyczne wzięło udział w części artystycznej , a wszyscy uczniowie powitali kwiatami gospodarzy województwa i powiatu u nas tzn. na skraju Puszczy Goleniowskiej.."
- "... W dn. 16 IV br. uczniowie naszego Ogniska Muzycznego wzięli (..) udział w rejonowym Przeglądzie Muzyki pieśni i Tańca (W grupie zespołów instrumentalnych zajęli I miejsce)"
- "Nasze Ognisko Muzyczne wzięło udział w przeglądzie zespołów chóralnych, tanecznych i instrumentalnych. Występ oceniono bardzo wysoko. Zespół instrumentalny, który pracuje na bazie Ogniska, będzie reprezentował powiat goleniowski na wojewódzkim przeglądzie w Szczecinie."
- "Uczniowie naszego Ogniska Muzycznego dali występ z okazji Zgromadzenia GS w Goleniowie. Sala nagrodziła ich rzęsistymi brawami"
- "Uczennice klasy VIII Elżbieta Kowal i Elżbieta Owczarek wzięły udział w (powiatowym) Konkursie Chemicznym. Zajęły VI miejsce."
- "W roku szk. 1969/70 nasza szkoła zajęła III miejsce we współzawodnictwie szkół w powiecie."
- "Po ocenie przez Komisję z Kuratorium i Okręgowego Ośrodka Metodycznego zajęliśmy III miejsce w województwie w klasyfikacji szkół o 6 nauczycielach."
- "W Konkursie Czytelniczym uczeń kl. VIII Zbigniew Smoczek zajął II miejsce."
- "Uczniowie naszej szkoły: Maria Jońca, Tadeusz Morawski i Zbigniew Smoczek wzięli udział w Turnieju Marynistycznym. Zajęli VI miejsce."
Dalsze cytowanie byłoby nużące i zajęłoby bardzo dużo miejsca. Cytaty te wynotowane zostały jedynie z Kroniki szkolnej i dotyczą tylko działalności szkoły poza najbliższym środowiskiem. Działalność wewnętrzna szkoły i działalność środowiskowa jest też bogato i szczegółowo odnotowana w innych kronikach: harcerskiej, samorządowej, w kronikach poszczególnych roczników.

Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Historia miejscowości Kliniska Wielkie - zachodniopomorskie

Post autor: Artur Rogóż » 30 maja 2010, 18:23

Pod znakiem lilijki

Ogromny wkład w ożywienie i wzbogacenie życia szkoły wniosła w tamtych latach działalność drużyny harcerskiej. Drużyna ta została powołana do życia we wrześniu 1966 roku i otrzymała nazwę 24 Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Kliniskach. Utworzenie drużyny harcerskiej w szkole było zawsze wielkim marzeniem i pragnieniem pani M. Smoczkowej, wielkiej entuzjastki i zwolenniczki tej organizacji. Wcześniejsze próby realizacji tego marzenia nie udawały się, ponieważ w szkole nie było odpowiednio przygotowanej osoby, która potrafiłaby pokierować pracą drużyny harcerskiej. Sytuacja zmieniła się właśnie we wrześniu 1966 roku, kiedy to w szkole podjęła pracę p. Danuta Betiuk, absolwentka Studium Nauczycielskiego w Szczecinie, była długoletnia harcerka i działaczka tej organizacji w okresie szkoły i studiów. Tak przygotowana osoba była niemal gwarantem, że zorganizuje drużynę z prawdziwego zdarzenia. Pani Betiuk nie zawiodła tych oczekiwań. Okazała się bardzo sprawną organizatorką i wspaniałą animatorką życia harcerskiego w szkole. Potrafiła nie tylko zorganizować wspaniałą drużynę, ale i wciągnąć do współpracy wszystkich nauczycieli, nawet tych, którzy nigdy dotąd nie zetknęli się z harcerstwem. Wielką pomoc i wsparcie uzyskała również ze strony Kierowniczki szkoły.
Na pierwszej zbiórce, która odbyła się już 10 września, ukonstytuowała się Rada Drużyny oraz nastąpił podział na zastępy. Drużyna składała się z czterech zastępów młodszoharcerskich i jednego zastępu zuchowego, który był zalążkiem przyszłej drużyny zuchowej. Drużyna Zuchowa "Muchomorki' powstała w 3 lata później, tj. we wrześniu 1969 roku, i prowadzona była przez p. Barbarę Hartman.
Skład pierwszej Rady Drużyny był następujący: drużynowa - Danuta Betiuk, przyboczni Ewa Grządziel i Jerzy Gorwa, zastępowi - Anna Baryluk, Danuta Grabowska, Wioletta Gaweł i Aneta Malka. Wkrótce praca drużyny ruszyła pełną parą. Rozpoczęły się szkolenia, musztry, zbiórki, ogniska, wieczornice, uroczystości z udziałem ciekawych ludzi i zaproszonych gości i oczywiście biwaki. Posiadany przez szkołę sprzęt biwakowy bardzo ułatwił zadanie. W biwakach uczestniczki nie tylko harcerze ale i nie zrzeszeni w organizacji uczniowie, nauczyciele, a nawet chętni rodzice. Istnienie i działalność drużyny harcerskiej, była naprawdę widoczna w szkole, w środowisku, w powiecie i województwie, o czym wspomniano już wyżej i co zostało udokumentowane w Kronice Drużyny. Nowym, bardzo kształcącym i wychowawczym doświadczeniem uczniów-harcerzy w Kliniskach było uczestnictwo w życiu obozowym . Letnie obozy szkoleniowo-wypoczynkowe były organizowane zarówno przez samą drużynę dla swoich harcerzy, jak i inne jednostki 1967 r. w Karnocicach na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Było to bardzo udane przedsięwzięcie i zachwytom nie było końca. Były też obozy wędrowne. Później harcerze z Klinisk uczestniczyli wielokrotnie w obozach organizowanych przez Pałac Młodzieży w Szczecinie, Komendę Hufca w Goleniowie i Komendę Chorągwi w Szczecinie. Harcerze poznali wtedy ładny kawał Polski. Uczestniczyli również w obozach międzynarodowych w Polsce i za granicą. Takim był m.in. Międzynarodowy Obóz harcerski w Niechorzu w 1968r., na który przyjechali harcerze z NRD, Czechosłowacji, ZSRR, Anglii, Francji oraz Danii.

Obrazek
Drużyna Zuchowa przed szkołą (obecnie budynek Ośrodka Integracji Lokalnej)

24 Drużyna Harcerska była dumą szkoły i przedmiotem nieustannej troski kierownictwa o warunki jej pracy i rozwoju jej działalności. Dowodem na to niech będzie fekt, że mimo niesamowitej ciasnoty, w jakiej pracowała szkoła, udało się wygospodarować dla harcerzy skromniutkie wprawdzie, pomieszczenie na harcówkę. Mieściła się ona w dawnym składzie na opał w budynku gospodarczym. Ale i tak była wspaniała. W przysposobieniu tego pomieszczenia dla potrzeb harcerzy swoje zasługi miał Komitet Opiekuńczy tzn. Nadleśnictwo w Kliniskach, Komitet Rodzicielski, rodzice, uczniowie i oczywiście sami harcerze. Harcówkę uroczyście otwarto i przekazano harcerzom 5 czerwca 1968 roku. 24 drużyna Harcerska przy Szkole Podstawowej w Kliniskach istniała i działała aktywnie przez 7 kt. Później nastąpiły zmiany kadrowe i organizacyjne - sytuacja się zmieniła.

Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Historia miejscowości Kliniska Wielkie - zachodniopomorskie

Post autor: Artur Rogóż » 30 maja 2010, 18:24

Troska o rozwój

Trochę niezwykłą i rzadką, jak na warunki wiejskie, formą działalności szkoły, a zarazem przejawem troski o prawidłowy i wszechstronny rozwój swoich uczniów, było utworzenie Ogniska Muzycznego. Działało ono pod fachową opieką Społecznego Ogniska Muzycznego w Goleniowie. Sponsorem (takie określenie jeszcze wówczas nie funkcjonowało) i dobroczyńcą była Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Goleniowie, która pokrywała część kosztów związanych z utrzymaniem ogniska. Zakupiła również dla szkoły pianino. W Ognisku prowadzona była nauka w klasie mandolin, gitar, pianina i akordeonów oraz kurs nauki działu umuzykalniającego. Na bazie Ogniska istniał też zespół instrumentalny. Instrumenty i stroje kupili rodzice, którzy pokryli też część opłat za naukę. Zajęcia prowadzili nauczyciele ze Szczecina: mgr Lidia Dauksza, Łucja Szafarska, Danuta Peszko i inni, których nazwiska trudno dzisiaj wymienić.

Obrazek
Samorząd Uczniowski w SP Kliniska (około 1973r.)

Początkowo w Ognisku uczyło się 27 uczniów, później ta liczba zmieniała się, rosła lub malała w ciągu 7 lat, bo tyle właśnie lat Ognisko istniało od 1967do 1974 roku. W ciągu tych lat mali muzykanci uświetniali swoimi występami liczne imprezy i uroczystości w szkole, w środowisku, w gminie, w powiecie. Reprezentowali też szkołę w Kliniskach na różnych przeglądach i konkursach gdzie odnosili wcale niemałe sukcesy. Przejawem troski szkoły o ucznia w jakimś kierunku uzdolnionego były koła zainteresowań. Na podstawie dokumentacji dało się ustalić, że w tamtych latach działały koła: historyczne, biologiczne i matematyczne oraz przysposobienie sportowe. Prawdopodobnie istniały też inne koła, ale w dokumentach nie natrafiono na informacje o nich, więc się ich nie wymienia w tym miejscu, by nie narazić się na zarzut uprawiania gołosłowia.

Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Historia miejscowości Kliniska Wielkie - zachodniopomorskie

Post autor: Artur Rogóż » 30 maja 2010, 18:27

Zmiany, reformy

Na drugą połowę lat sześćdziesiątych przypada wprowadzenie istotnej zmiany w organizacji szkolnictwa podstawowego polegającej na wydłużeniu cyklu kształcenia. W związku z tym w roku szk. 1966/67 na mocy zarządzenia MOiW nastąpiło przekształcenie Szkoły Podstawowej w Kliniskach z siedmio- na ośmioklasową. Nie wszyscy jednak uczniowie z rocznika 1952 mieli obowiązek uczęszczania do klasy ósmej. Zasada, która w tej sprawie obowiązywała była następująca: uczniowie, którzy do końca czerwca 1966 ukończyli 14 lat, opuszczali mury szkoły jako absolwenci siedmioklasowej szkoły podstawowej. Natomiast uczniowie urodzeni po tym terminie byli już absolwentami szkoły o ośmioletnim cyklu kształcenia. 24 czerwca 1967 r. szkołę opuścili następujący absolwenci: Anna Baryluk, Alina Bogacz, Danuta Grabowska, Ewa Grządziel i Jerzy Gorwa. W kronice szkolnej pod datą -- wrzesień 1966r. i hasłem - "Ośmiolatka" zapisano: "Będziemy realizować program ośmioklasowej szkoły podstawowej. Mamy bardzo skromną bazę lokalową, brak nam typowych pracowni przedmiotowych, ale będzie uczyło sześciu nauczycieli, co jest wielką korzyścią dla uczniów. Szkoła będzie miała więcej specjalistów przedmiotowych. W br. szkolnym nasze wysiłki skierowane będą na realizację dwóch głównych zadań:
a) podniesienie sprawności szkoły,
b) doskonalenie zawodowe nauczycieli."
Z sześciu zatrudnionych w szkole nauczycieli (nauczycielek!) 2 osoby legitymowały się dyplomami Studium Nauczycielskiego, 2 osoby były w trakcie uzupełnienia wykształcenia, również w zakresie studium i 2 osoby posiadały wykształcenie średnie pedagogiczne. W takim stanie kadrowym rozpoczynano realizację programu "ośmiolatki".
Lata siedemdziesiąte cechują się w szkolnictwie podstawowym w ogóle, a więc i w szkole podstawowej w Kliniskach ogromną ilością zmian, wprowadzeniem w życie szkoły korzystnych i niekorzystnych decyzji, popularnych i niepopularnych innowacji, mądrych i mniej mądrych pomysłów. Uświęcone długoletnią tradycją porządki zostały zasadniczo zmienione. Dotyczy to np. organizacji roku szkolnego. Rok szkolny kończył się na początku czerwca, a zaczynał się w trzeciej dekadzie sierpnia. Zmieniono też termin ferii zimowych. Odstąpiono od dotychczasowej tradycji organizowania ferii w okresie świąt Bożego Narodzenia. Dwutygodniowa przerwę w nauce w szkołach podstawowych przeniesiono na przełom stycznia i lutego. Wprowadzona też została dodatkowa przerwa jesienna, która trwała cztery dni i przeznaczona była na prace polowe i inne prace społeczno-użyteczne. Jedną z innowacji wprowadzonych do szkoły w tamtych latach było wdrażanie nowego systemu dydaktyczno-wychowawczego. W kronice szkolnej pod datą 3 września 1973 roku znajduje się następujący zapis: "W roku szkolnym 1973-74 przed gronem nauczycielskim i uczniami stają nowe zadania. Będziemy pracować nad socjalistycznym systemem wychowawczym. Wzmoże to aktywność uczniów we współgospodarowaniu szkołą..." Ten nowy system dydaktyczno-wychowawczy znany był pod nazwą Systemu wychowawczego Helidora Muszyńskiego.
Założenia jego były skomplikowane, a ich realizacja w praktyce szkolnej czasochłonna, zwłaszcza w dziedzinie planowania, dokumentowania i sprawozdawczości. Nim został obligatoryjnie wprowadzony do szkół, wdrażano go eksperymentalnie w wybranych szkołach Poznania, gdzie żył i działał jego twórca, następnie przeprowadzono wiele szkoleń na terenie całego kraju, by wyjaśnić mającym go wdrażać nauczycielom jego istotę, metody i formy działania w toku jego wdrażania oraz efekty, jakie powinien osiągnąć.
W dydaktyce system stawiał na świadomą aktywność i samodzielność uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, w wychowaniu zaś na świadome i aktywne współrządzenie szkołą W trakcie tego współrządzenia uczeń miał pełnić różne funkcje społeczne, jaki miałyby i mógłby pełnić kiedyś w dorosłym życiu. Lansowanymi przez system metodami dydaktycznymi były metody problemowe, a formą organizacji lekcji - praca w grupach problemowych. Wielką rolę wyznaczono w pomyśle p. Muszyńskiego samorządowi uczniowskiemu.
Szkoła w Kliniskach pod kierownictwem pani mgr Zofii Pyrczek (1972-74), pani mgr Janiny Rusak (1974-76), pana Tadeusza Morawskiego (1976-87), też wdrażała elementy nowego systemu. W pamięci uczniów i nauczycieli tamtych lat zapisał się na pewno podział społeczności uczniowskiej na grupy wiekowe, a klas na zespoły klasowe do wykonywania różnych zadań dydaktycznych i wychowawczych. W tutejszej szkole, ze względu na warunki lokalowe i niewielką ilość uczniów były dwie grupy wiekowe (zamiast trzech) : młodsza to "Pacholęta" i starsza, obejmująca klasy V-VII, to "Żacy". Naczelną władzą Samorządu Uczniowskiego była Rada Uczniowska, a sprawy sporne rozstrzygał Trybunał Uczniowski. Przy samorządzie działały różne sekcje: gospodarcza, naukowa, kulruralnooświatowa, sportowa, sekcja gazetki szkolnej. Sekcje te czuwały nad realizacją zadań z różnych dziedzin życia szkolnego.
W pracy szkoły obowiajzywała wówczas bogata symbolika i obrzędowość. Jednym z elementów tej obrzędowości było przekazywanie poszczególnym klasom symbolicznych kluczy do szkoły jako oznaki władzy uczniowskiej w szkole. Oto zapis w kronice samorządu ilustrujący ten obrzęd : "W miesiącu wrześniu kl. VIII przejęła klucze od szkoły. Hasłem roku 1974-75 jest: "Wychowujemy się przez pracę i do pracy". Natomiast hasłem miesiąca było "Warszawa - stolica Polski". Hasło to było realizowane przez wszystkie klasy grupy "Żaków". Pod koniec września działalność kl. VIII została podsumowana, oceniona i klucze od szkoły zostały przekazane kl. VII".
Nad pracą samorządu czuwała i dyskretnie kierowała jego poczynaniami z wielkim powodzeniem p. Maria Poleszczuk.
Od roku 1973/74 zwyczajem stało się w szkole uroczyste ślubowanie przez uczniów klasy I oraz uroczyste przyjmowanie kl. V do starszej grupy wiekowej. Od września 1975r. wprowadzono nowy "Kodeks ucznia", określający prawa i powinności każdego ucznia oraz wyróżnienia i nagrody, a także kary. W kodeksie była też mowa o przedstawicielstwie uczniowskim we władzach szkoły i jego uprawnieniach. Jedną z nowości wprowadzonych w roku szkolnym 1976/77 było stosowanie w praktyce szkolnej świadectwa z wyróżnieniem, czyli z tzw. paskiem. Mogli je otrzymać wyróżniający się w nauce i zachowaniu uczniowie klas V-VI. Ponadto najlepsi absolwenci kl. VIII mogli otrzymać odznakę "Srebrna Tarcza", jeśli spełniali określone w regulaminie wymogi.
W roku 1975/76 w historii szkoły zaszły dalsze zmiany. Szkoła w Kliniskach weszła w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lubczynie. Nie uległ jednak zmianie jej dotychczasowy stopień organizacyjny. Nadal była ośmioklasową szkołą o ośmiu nauczycielach, z odrębnym kierownictwem, podległym bezpośrednio dyrektorowi ZSG w Lubczynie. Dyrektor Szkoły gminnej p. Józef Reginia podjął wówczas pewną decyzję personalną Pani M. Poleszczuk, nauczyciel szkoły w Kliniskach została mianowana zastępcą dyrektora gminnego do spraw wychowawczych, choć nadal uczyła swoich przedmiotów w macierzystej szkole.
W gminie Lubczyna zlikwidowano w tych czasach mniejsze szkoły w miejscowościach Rurzyca, Czarna Łąka i Komarowo. Dzieci z Rurzycy przejęła szkoła w Kliniskach, z Czarnej Łąki - szkoła w Lubczynie, a z Komarowa - zbiorcza szkoła w Goleniowie. Również nauczyciele ze zlikwidowanych szkół zostali zatrudnieni w tamtych trzech placówkach.
Szkoła w Kliniskach wchodziła w skład ZSG w Lubczynie tylko przez dwa kolejne lata. W tym czasie uczniowie obydwu szkół wspólnie reprezentowali gminę w imprezach i konkursach na szczeblu powiatowym. Wspólną reprezentację gminy stanowili uczniowie tych dwóch szkół już wcześniej, kiedy placówki te pracowały odrębnie, ale należały do jednej gminy. W eliminacjach gminnych uczniowie z Klinisk wypadali bardzo korzystnie. Np. w roku szk. 1973/74 w eliminacjach na szczeblu gminnym uczniowie szkoły w Kliniskach zajęli w konkursach przedmiotowych następujące miejsca :

w konkursie matematycznym:
I miejsce - Czesław Kwiatkowski,
II miejsce - Grzegorz Wasiluk,


w konkursie fizycznym:
III miejsce - Krzysztof Morawski,

w konkursie chemicznym:
I miejsce - Czesław Kwiatkowski,
II miejsce - Kazimiera Kwiatkowska,
III miejsce - Grzegorz Wasiluk.


Wszyscy Ci uczniowie reprezentowali szkołę i gminę w konkursie powiatowym i udało im się odnieść spore sukcesy. W konkursie chemicznym reprezentanci szkoły i gminy zajęli II miejsce zespołowo i uczeń Czesław Kwiatkowski zajął III miejsce indywidualnie. W konkursie matematycznym zajęli V miejsce zespołowo i VII miejsce indywidualnie z równą ilością punktów Grzegorz Wasiluk i Czesław Kwiatkowski.
W roku 1977 nastąpiła dalsza reorganizacja administracji terenowej. Zlikwidowane zostały wówczas mniejsze gminy w kraju, w tym również Gmina w Lubczynie. W związku z tym uległa również likwidacji ZSG w Lubczynie. Następstwem tego jest również kolejna zmiana w historii szkoły w Kliniskach. W roku 1977/78 decyzją władz naszą włączono w skład ZSG w Goleniowie, równocześnie obniżając jej stopień organizacyjny. Na budynku szkoły pojawił się wówczas szyld z zapisem następującej treści : "Zbiorcza Szkoła Gminna w Goleniowie. Punkt Filialny w Kliniskach."
W punkcie filialnym pozostali uczniowie kl. I-IV oraz ognisko przedszkolne, natomiast uczniowie kl. V-VIII byli dowożeni do ZSG w Goleniowie. Także nauczyciele pracujący w szkole podzielili los uczniów. Na miejscu pozostali: Kazimiera Morawska, Anna Niedzielska, Zenona Marciniak (Niedałtowska) oraz Tadeusz Morawski - kierownik punktu filialnego. Zatrudnienie w ZSG w Goleniowie znalazły panie: Leokadia Bobryk, Maria Połeszczuk, Janina Rusak i Barbara Jańczak-Strzelecka. Ostatnimi absolwentami Szkoły Podstawowej w Kliniskach byli uczniowie urodzeni w 1962r. Uczniowie urodzeni w latach 1963-1969 byli już absolwentami ZSG w Goleniowie.
Punkt Filialny w Kliniskach nadal mieścił się w dotychczasowym budynku, który miał być przecież tylko tymczasową siedzibą szkoły, a był nią ponad 20 lat. Jego stan pod koniec lat siedemdziesiątych był już bardzo kiepski i zagrażał bezpieczeństwu uczących się w nim dzieci.
W roku 1980 rozpoczęła się istna batalia o odzyskanie dawnego budynku szkolnego, który w tym czasie miał już innego właściciela i nowe przeznaczenie. Mieściła się w nim klubokawiarnia i punkt biblioteczny. Był to jedyny w Kliniskach ośrodek wiejskiej kultury, miejsce spotkań, zebrań wiejskich, sala kinowa, miejsce zabaw, imprez i dyskotek młodzieżowych. Była to zatem placówka potrzebna i społecznie użyteczna. Ale szkoła też potrzebowała innego lokum i to bardzo pilnie. Powstała więc sytuacja rodząca trudny do rozwiązania konflikt. Dylemat: szkoła czy ośrodek kultury, budził bardzo żywe emocje wśród mieszkańców. Jedna i druga strona tego konfliktu miała swoich zwolenników i przeciwników, co bardzo wyraźnie ujawniło się w czasie zebrania wiejskiego. Jedna i druga strona sporu szukała zrozumienia i poparcia u władz nie tylko gminnych, ale i wojewódzkich. Jednak rozstrzygnięcie drogą administracyjnych decyzji byłoby niedobre. Zwrócono się o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy do prasy szczecińskiej. Redaktorka "Głosu Szczecińskiego" po rozpoznaniu sprawy nazwała ją bardzo trafnie "Klinem w Kliniskach"- taki był tytuł jej artykułu, który ukazał się na łamach "Głosu".
Spór rozstrzygnięto na korzyść szkoły w drodze plebiscytu w dniu 26 stycznia 1981 roku. Rozstrzygnięcie na korzyść szkoły dokonało się zapewne w większości głosami rodziców, którzy mieli aktualnie swoje dzieci w miejscowej szkole i nie chcieli by dojeżdżały do szkoły zbiorczej.

Obrazek
Uczniowie SP Kliniska (lata 80-te XXw.)

Wkrótce rozpoczął się remont, a właściwie kontynuacja trwającego już remontu spornego budynku, jego rozbudowa, modernizacja i adaptacja do potrzeb szkoły. Nowy rok szkolny 1981/82 rozpoczęto już w nowym budynku. Spełniły się też nadzieje rodziców i dzieci, bowiem akceptacją Inspektora Oświaty i Wychowania stopień organizacyjny szkoły w Kliniskach zostaje znów podwyższony. Szkoła stała się samodzielną placówką i utworzona została rozwojowa klasa piąta. W roku szkolnym 1984/85 szkoła w Kliniskach była już pełną szkołą ośmioklasową. W tym też roku kolejni, po siedmioletniej przerwie, absolwenci szkoły opuścili jej mury. Byli to:


Balsam Anna, Mazur Jan,
Bednarczyk Tadeusz, Nakoneczny Andrzej,
Brodzińska Anna, Olbert Kamila,
Ciupina Jan, Plaskacz Małgorzata,
Dziwir Marek, Rozdeba Grażyna,
Górski Jacek, Soroczyński Lech,
Kuźmicz Jarosław.


Lata osiemdziesiąte były dla szkoły bardzo trudnym okresem. Nastąpiła kolejna reorganizacja systemu oświaty, co oznaczało powrót do dawnej struktury: z Punktu Filialnego ZSG - do pełnej, ośmioklasowej szkoły podstawowej. Kilkuletni okres działalności pod egidą Zbiorczej Szkoły Gminnej w Goleniowie spowodował wiele niekorzystnych zmian, między innymi: odpływ wykształconej , doświadczonej kadry do Goleniowa, utratę wielu pomocy dydaktycznych i sprzętu, który został wchłonięty przez potrzeby szkoły zbiorczej (np. pianino), przerwę w dopływach środków finansowych na rozwój placówki.
W protokole Rady Pedagogicznej z dnia 6 czerwca 1981 r. czytamy: "Biblioteka, mimo wielokrotnych interwencji, nie otrzymuje przydziału książek ze Zbiorczej Szkoły Gminnej w Goleniowie, nie otrzymuje też funduszy na zakup nowych książek."

Obrazek
IV klasa Szkoły Podstawowej w Kliniskach (1989r.)

Najważniejsze jednak, że szkoła odzyskiwała kadrę, możliwość kształcenia swoich uczniów -nie tylko w zakresie nauczania początkowego. Odzyskiwała tym samym znaczenie w środowisku. Szkoła wiejska bowiem, poza głównym zadaniem, jakim jest kształcenie młodzieży, spełnia ważną rolę środowiska życia kulturalnego całej wsi. Im więc więcej młodzieży do niej uczęszcza, tym szerszy ma kontakt z całą społecznością lokalną. We wrześniu 1984 roku - po kilku latach - znów uczniowie rozpoczęli naukę w miejscowej ósmej klasie.

Obrazek
VI klasa Szkoły Podstawowej w Kliniskach (1991r.)

W roku 1987 dyrektorem szkoły został pan mgr Józef Syrek, który kierował nią do 31.03.1993 roku. Równocześnie pracę w szkole podjęli jej wychowankowie (pani mgr Elżbieta Sekuła, pan mgr Dariusz Poleszczuk, później także pani Barbara Pietrzak). Dyrektor wspólnie z mieszkańcami rozpoczął energiczne starania o nowy budynek dla szkoły. Stary zagrażał życiu i zdrowiu uczniów. W dodatku do szkoły napływał wyż demograficzny. Nie było możliwości pomieścić wszystkich oddziałów w dotychczasowym budynku. Dla potrzeb kształcenia przeznaczono pomieszczenia klubów: Rolnika - dla klas I - III oraz Osiedlowego - dla klasy "O". Całe środowisko obserwowało z zainteresowaniem kolejne etapy budowy Nowej Szkoły...

Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Historia miejscowości Kliniska Wielkie - zachodniopomorskie

Post autor: Artur Rogóż » 30 maja 2010, 18:29

Nareszcie nowa

W lutym 1993 roku wreszcie nastąpiła przeprowadzka. W budynku znajdowało się 8 pomieszczeń klasowych (w starej szkole - 4), świetlica (mająca tymczasowo zastąpić salę gimnastyczną), estetyczne toalety i w miarę przestronny hol.
Od roku 1991 pracę placówki i dyrektora zaczęła wspomagać Rada Szkoły (pierwsza w gminie!). Zakupiła sprzęt radiowo - telewizyjny, aparaturę nagłaśniającą, komputer i kserokopiarkę. Rozpoczął się nowy etap życia szkoły.

Obrazek
Budynek nowej szkoły w Kliniskach

W 1994 roku po raz pierwszy odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kliniskach. Zwyciężczyni mgr Barbara Mackiewicz zaproponowała 4 kierunki działalności szkoły:
- wdrażanie innowacji w klasach młodszych i demokratyzacja życia w szkole,
- działalność proekologiczna,
- współdziałanie z rodziną i środowiskiem,
- udostępnienie uczniowi różnych źródeł informacji.
Kierunki te do dziś są realizowane przez zespół nauczycieli pracujących w szkole.
Działania innowacyjne podjęto w roku 1993/94. Nowatorski program obejmował klasy pierwsze. Nauczycielki mgr Elżbieta Sekuła i mgr Małgorzata Romer położyły nacisk na integralne elementy nauczania i wychowania oraz na związek teorii z praktycznym działaniem dziecka. Treści kształcenia zostały ujęte w bloki tematyczne. Każdy dzień osnuty jest wokół innego tematu tego samego bloku i charakteryzuje go różnorodność zajęć. Program ten był stopniowo rozszerzany na klasę I - Vl. W ramach innowacji zrezygnowano na tym poziomie nauczania z oceny cyfrowej, a zastąpiono ją opisową. Opracowany został również wzór świadectwa dla uczniów klas I - III naszej szkoły.
Drugi nurt pracy to działalność proekologiczna. Szkoła od wielu lat ściśle współpracuje z Nadleśnictwem Kliniska. Wspólnie organizuje się imprezy - zarówno edukacyjne jak i rekreacyjne. Wynikiem tej współpracy były starania społeczności szkolnej o nadanie szkole imienia. Patronem ostatecznie został profesor leśnictwa Wiesław Grochowski. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 12 czerwca 1996 roku. Dzięki tej uroczystości i wcześniejszym staraniom szkoły nawiązany został kontakt z ważnymi instytucjami i osobistościami:dr. Tadeuszem Cybulko z Akademii Rolniczej w Poznaniu, prof. Andrzejem Grzywaczem z Instytutu Badawczego Leśnictwa, no i oczywiście z dziećmi Patrona: Ewą Komarecką i Andrzejem Grochowskim. Byli oni honorowymi gośćmi na uroczystości nadania szkole imienia.
Kolejny dział to współpraca z rodzicami uczniów i środowiskiem. W tym zakresie szkoła ma wiele osiągnięć - przede wszystkim imprezy "z kalendarza" organizowane w miejscowych zakładach pracy, np. Wigilia w Asprodzie oraz Nadleśnictwie, prace porządkowe na rzecz zakładów - Big Carton, Nadleśnictwo, Asprod.
Rodzice - poprzez udział przedstawicieli w Radzie Szkoły - mają wpływ na życie kulturalne całego środowiska, na wyposażenie szkoły, czyli warunki nauczania ich dzieci. Wszyscy rodzice mogą wypowiadać się przez ankiety, na temat pracy szkoły, nauczycieli, problemów uczniów oraz kierunków pracy z nimi. Mają zapewnioną opiekę oraz konsultacje psychologiczną i pedagogiczną. Od roku szkolnego 1995/96 w szkole zatrudniony jest pedagog - mgr Stanisława Schabek - która koordynuje współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. W ramach cyklicznych spotkań "Uniwersytet dla Rodziców" pani pedagog organizowała prelekcje, spotkania, a nawet warsztaty psychologiczne dla rodziców.
Ostatni kierunek działań to udostępnienie uczniom wszelkich źródeł informacji. W tym celu skompletowano sprzęt komputerowy w takiej ilości i jakości, że możliwe było wprowadzenie przedmiotu "informatyka". Dba się o regularne poszerzanie zbiorów bibliotecznych oraz wyposażanie poszczególnych pracowni w nowsze pomoce dydaktyczne.

Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Historia miejscowości Kliniska Wielkie - zachodniopomorskie

Post autor: Artur Rogóż » 30 maja 2010, 18:30

Zakończenie

We wrześniu 1997 roku miało miejsce kolejne ważne wydarzenie w życiu szkoły -oddanie do użytku nowego skrzydła budynku z dodatkowymi salami - przede wszystkim - salą gimnastyczną.
Obecnie szkoła dysponuje trzynastoma izbami lekcyjnymi, świetlicą (z zapleczem kuchennym), salą sportową z prawdziwego zdarzenia, salą komputerową, biblioteką, gabinetem lekarskim i szkolnym sklepikiem.
Warunki lokalowe w porównaniu z rokiem 1948 graniczą z cudem. Przez ostatnie 50 lat wzrosły znacznie wymagania - techniczne, merytoryczne, dydaktyczne i społeczne wobec placówek oświatowych. Ich rozwój - to nieuchronność życiowa. Rozszerza się wachlarz potrzeb zarówno uczniów jak i całego środowiska. U progu końca roku szkolnego 1997/98 uczy się w szkole 269 uczniów, pracuje 25 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi.

Działalność szkoły, zwłaszcza szkoły wiejskiej, nie może ograniczać się tylko do nauki. | Chcąc pomóc dzieciom zagospodarować czas wolny, organizuje się w miarę możliwości finansowych szkoły lub rodziców zajęcia pozalekcyjne.

Po licznych reorganizacjach i przeprowadzkach nie wszystkie dokumenty zachowały się. Na podstawie posiadanych przez szkołę protokołów ustalono:
Nauczyciele uczący w roku szkolnym 1969/70:
Maria Smoczkowa - kierownik szkoły
Danuta Betiuk
Leokadia Bobryk
Waleria Sielatycka
Maria Poleszczuk
Janina Rusak
Barbara Hartman - Malińska
W1970/71 r. odeszła Danuta Betiuk, przybyła Janina Jackowska - Palczewska i Krystyna Czesak.
W 1971/72 odeszła Janina Palczewska i Waleria Sielatycka, przybyli: Irena Szostak i Tadeusz Morawski.
Nauczyciele uczący w roku szkolnym 1972/73:
Zofia Pyrczek - kierownik szkoły
Leokadia Bobryk
Maria Poleszczuk
Janina Rusak
Barbara Malińska
Tadeusz Morawski
W 1973/74 przybyły:
Kazimiera Morawska, Zenona Marciniak, Barbara Jańczak, Hanna Majewska
Nauczyciele uczący w roku szkolnym 1974/75 i 1975/76:
Janina Rusak - dyrektor szkoły Leokadia Bobryk, Barbara Jańczak, Zenona Marciniak, Kazimiera Morawska, Tadeusz Morawski, Maria Poleszczuk, Wiesława Wieczorek.

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 1976/77:
Tadeusz Morawski - dyrektor szkoły
Leokadia Bobryk
Zenona Marciniak
Kazimiera Morawska
Anna Niedzielska
Maria Po leszczuk
Janina Rusak
Barbara Strzelecka
Nauczyciele uczący od roku szkolnego 1977/78 do 1980/81:
Tadeusz Morawski - kierownik punktu filialnego

Zenona Marciniak
Kazimiera Morawska
Anna Niedzielska
Nauczyciele uczący w roku szkolnym 1981/82:
Tadeusz Morawski - dyrektor szkoły
Zenona Marciniak ,
Kazimiera Morawska
Anna Niedzielska
Maria Po leszczuk
Janina Rusak
W1982/83 odeszła Zenona Marciniak,
przybyli:
Wiesława Furmańczyk
Halina Korczak - Lepią
Janusz Rusak
Władysława Petrow
W 1983/84 odeszli: Wiesława Furmańczyk, Janusz Rusak i Władysława Petrow, przybyli: Waldemar Andrzan, Zofia Makielak
Nauczyciele uczący w roku szkolnym 1984/85:
Tadeusz Morawski - dyrektor szkoły
Waldemar Andrzan
Marzenna Czerewaty
Zofia Makielak - Lewińska
Kazimiera Morawska
Anna Niedzielska
Maria Poleszczuk
Zofia Pyrczek
Janina Rusak
Józef Syrek

W 1985/86 odeszły: Marzenna Czerewaty i Janina Rusak,
przybyły:
Aniela Druciarek
Barbara Mackiewicz
Zenona Marciniak - Niedałtowska
W 1986/87 odszedł Waldemar Andrzan
przybyły:
Małgorzata Kościńska
Janina Rusak
Elżbieta Sekuła
Beata Wieliczko
Nauczyciele uczący w roku szkolnym 1987/88:
Józef Syrek - dyrektor szkoły
Jolanta Hejnicka
Maria Janka
Małgorzata Kościńska
Zofia Le wińska
Barbara Mackiewicz
Zenona Niedałtowska
Anna Niedzielska
Maria Poleszczuk
Zofia Pyrczek
Janina Rusak
Aniela Druciarek
W 1988/89 odeszły: Maria Janica i Barbara Mackiewicz,
przybyli:
Andrzej Balicki
Jarosław Nawrót
Marzena Poleszczuk
Dariusz Poleszczuk
Elżbieta Sekuła
W1989/90 odeszli: Zofia Lewińska i Jarosław Nawrót, przybyła Elżbieta Murach.
W 1990/91 odeszły: Aniela Druciarek i Janina Rusak,
przybyli:
Dorota Borowska
Helena Godlewska
Jacek Kostrzeba
Barbara Mackiewicz
Ireneusz Okrasa
Ewa Staciwa
ks. Jan Szewc

W 1991/92 odeszli: Helena Godlewska i ks. Jan Szewc, przybyli: Leokadia Bobryk, ks. Krzysztof Goławski (śp.1992 )
W 1992/93 odeszli: Leokadia Bobryk, Ireneusz Okrasa, Zofia Pyrczek,
przybyli:
Beata Bieniek
Sławomira Kleps
Agnieszka Napora
Mirosława Saczuk
ks. Marek Kosiński
Nauczyciele uczący w roku szkolnym 1993/94:
Barbara Mackiewicz - dyrektor szkoły
Izabela Gajdel
Katarzyna Bator
Małgorzata Kościńska - Romer
Elżbieta Sekuła
Anna Niedzielska
Marzena Poleszczuk
Jolanta Hejnicka
Piotr Dowlaszewicz
Teresa Odzioba
Mirosława Saczuk
Jacek Kostrzeba
Zenona Niedałtowska
Ewa Staciwa
Arkadiusz Jasiński
Dariusz Poleszczuk
Barbara Pierrzak
AnnaRzeźnik
ks.Marek Kosiński
Elżbieta Murach
Dorota Borowska
W roku 1994/95 odeszli: Ewa Staciwa, Anna Niedzielska i Piotr Dowlaszewicz, przybyły Dorota Rybarska - Jarosz i Katarzyna Jasińska.
W roku 1995/96 odeszli Katarzyna i Arkadiusz Jasińscy, przybyli:
Zuzanna Schabek, Stanisława Schabek, Jolanta Gulbinowicz, Jolanta Wesoiowska, Dariusz Gapiński, ks. Modest Markiewicz.
W roku 1996/97 odeszły: Jolanta Gulbinowicz, Jolanta Wesołowska, przybyły: Aleksandra HoIz, Janina Gotowiecka.

Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Historia miejscowości Kliniska Wielkie - zachodniopomorskie

Post autor: Artur Rogóż » 30 maja 2010, 18:32

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Kliniskach
Urzędy Stanu Cywilnego powstały w Niemczech w okresie ostrego konfliktu nowo utworzonego cesarstwa (1871) z Kościołem katolickim. Rzecznikiem tzw. walki o kulturę (Kulturkampf) był kanclerz Rzeszy i jednocześnie premier Prus Otto von Bismarck. Jednym z jej elementów było wprowadzenie państwowej rejestracji ruchu naturalnego ludności, urodzeń, zgonów, a także ślubów cywilnych. Najwcześniej wprowadzono nowe ustawodawstwo w Prusach. Na mocy ustawy sejmu pruskiego z 9 III 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległych sobie terenach urzędów stanu cywilnego.

Placówki te rozpoczęły działalność 1 X 1874 r. Ustawą Sejmu Rzeszy z dnia 6 II 1875 r. świecka rejestracja ruchu naturalnego ludności stała się wiążąca dla całej Rzeszy Niemieckiej. Poszczególny USC działał na terenie jednej lub więcej gmin. W okresie późniejszym pomorskie urzędy, obejmujące swoim zasięgiem niewielkie liczbowo grupy mieszkańców, uległy likwidacji a ich kompetencje przejęły jednostki sąsiednie. Mimo to w ogólnym rachunku w prowincji pomorskiej liczba USC w latach 1874-1944 wzrosła z 679 do 853 placówek. W gminach wiejskich na stanowiska kierownicze wyznaczane były osoby powoływane przez landratów, w miastach przez prezesów rejencji. Osoby duchowne nie mogły pełnić obowiązków urzędników USC. Urzędy stanu cywilnego zostały zobowiązane do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt-Register) i wtóropis (Neben-Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). Procedura ta obowiązywała do 1945 r. Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Odzyskanych pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Niewielką część tych ksiąg, z terenu ówczesnego województwa szczecińskiego, przejęło archiwum szczecińskie, które na początku lat pięćdziesiątych XX w. przekazało je polskim USC. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.
Zawartość: 1. Księgi urodzeń 1874-1895, 2. Księgi małżeństw 1874-1895, 3. Księgi zgonów 1874-1896.

sygnatura: 65/612/0/1
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1874-1874
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/2
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1875-1875
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/3
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1876-1876
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/4
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1877-1877
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/5
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1878-1878
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/6
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1879-1879
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/7
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1880-1880
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/8
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1881-1881
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/9
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1882-1882
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/10
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1883-1883
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/11
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1884-1884
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/12
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1885-1885
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/13
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1886-1886
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/14
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1887-1887
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/15
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1888-1888
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/16
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1889-1889
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/17
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1890-1890
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/18
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1891-1891
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/19
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1892-1892
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/20
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1893-1893
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/21
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1894-1894
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/22
tytuł i daty: Geburts-Register (Neben-Register); 1895-1895
hasła indeksu: Geburts-Register (Neben-Register); Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga urodzen (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/23
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1874-1874
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Ksiga malzenstw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/24
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1875-1875
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/25
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1876-1876
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/26
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1877-1877
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/27
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1878-1878
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/28
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1879-1879
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/29
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1880-1880
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/30
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1881-1881
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/31
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1883-1883
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/32
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1884-1884
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/33
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1885-1885
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/34
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1886-1886
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/35
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1887-1887
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/36
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1888-1888
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/37
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1889-1889
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/38
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1890-1890
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/39
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1891-1891
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/40
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1892-1892
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/41
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1893-1893
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/42
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1894-1894
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/43
tytuł i daty: Heiraths-Register (Neben-Register); 1895-1895
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Heiraths-Register (Neben-Register); Kliniska Wielkie; Księga małżeństw (wtóropis)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/44
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1874-1874
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/45
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1875-1875
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/46
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1876-1876
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/47
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1877-1877
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/48
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1878-1878
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/49
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1879-1879
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/50
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1880-1880
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/51
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1881-1881
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/52
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1882-1882
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/53
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1883-1883
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/54
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1884-1884
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/55
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1885-1885
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/56
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1886-1886
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/57
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1887-1887
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/58
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1888-1888
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/59
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1889-1889
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/60
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1890-1890
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/61
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1891-1891
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/62
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1892-1892
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/63
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1893-1893
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Haupt-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/64
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1894-1894
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/65
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1895-1895
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;
sygnatura: 65/612/0/66
tytuł i daty: Sterbe-Register (Neben-Register); 1896-1896
hasła indeksu: Gross Christinenberg; Kliniska Wielkie; Księga zgonów (wtóropis); Sterbe-Register (Neben-Register)
opis: księga; ; formularz; ; niemiecki; ; ; ; ;

Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Historia miejscowości Kliniska Wielkie - zachodniopomorskie

Post autor: Artur Rogóż » 30 maja 2010, 18:34

Z archiwum Radzieckiego Biura Informacji
Badając różnorodne źródła w poszukiwaniu informacji dotyczących historii okolicznych ziem natknąłem się na archiwum Radzieckiego Biura Informacji. Archiwum podzielone jest na dzienne raporty relacjonujące postępy Armii Czerwonej.
W marcu 1945 roku linia frontu przebiegała w rejonie Goleniowa i okolicznych miejscowości. Poniżej znajduje się raport z 8 marca 1945, w którym pojawiają się wzmianki o Christinenbergu (Kliniska Wielkie).
"W dniu 8 marca, na 2-gim białoruskim froncie zdobyto miasta Bytów (Butow) i Kościerzyny (Berendt), główne centra kolejowe i drogowe oraz główne punkty niemieckiego oporu na trasie do Gdańska oraz zdobyto około 300 miejscowości: Adlich Liebenau, Peplin, Rajkau, Swaroschin, Schadrau, Meisterwalde, Stangenwalde, Eggertshutte, Grabuwko, Kaliska, Kornen, Nakel, Borntuchen, Alt Kolziglow, Klein i Gross Gansen, Klein Silkow, Quackenburg i Franzen. W dniu 7 marca, na tym froncie wzięto do niewoli około 2000 żołnierzy i oficerów.
W celu dotarcia do Szczecina od strony północno-zachodniej i zachodniej miasta Stargardu Szczecińskiego, Armia Czerwona zajęła około 60 miejscowości, m.in.: Lubzin, Christinenberg, Augustwalde, Barenbruch, Kublank, Reckow, Kolow, Sinzlow and Breinerheide.
"


z "RIA Novosti" archiwum

Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Historia miejscowości Kliniska Wielkie - zachodniopomorskie

Post autor: Artur Rogóż » 30 maja 2010, 18:35

Lista dawnych mieszkańców w okolicach Christinenberg (Klinisk)
Lista dawnych mieszkańców w okolicach Christinenberg (Klinisk) - lista jest niepełna (źródło: http://forum.ahnenforschung.net/showthread.php?t=24107).
Rodzina Zimmermann była jednym z pierwszych kolonistów Christinenberg (wpisy w księdze Kościoła Lübzin). Inne nazwiska przypisane do pierwszych kolonistów to: BECKER Maria Elisabeth , KRÜGER Anna , PRINZ Peter , PUETT Dorothea , SCHNEIDER Maria Elisabeth , TEXWEILER Christian , TANNEN Anna Christina , ENGEL ,
Anna Kruger, Knott, bulw, katten Maryja KRÜGER Anna, KNOTTEN, KNOLLEN, KATTEN Maria, Colell (Cornell) Anne Regine, VOELCKERS Marii i Petriego lub Petry, COLELL(CORNELL) Anne Regine, VOELCKER Marie und PETRI bzw. PETRY.


Poniżej obszerna lista, ale nie jest ona kompletna:
BANACH, Stanislawa
BECKER, Maria Elisabeth
BERG, Jacobine Christine
BEYER ,Wilhelmine
,Wil. Ferdinand Friedri
BLÖHDORN, Marie Christine
BOLDMANN, Friedrich
BÖTTICHER ADALBERT Karl Otto von
BRAUN, Karl August Alfred
BREETZ, Johann
BUGDAHL, Frederike
BUSS, Anna Marie Wilhelmine
COLELL(CORNELL), Anne Regine
DIEKMANN, Johann Gottfried
DUCHERT, Catharina Dorothee Elisabeth
........ Siegmund
ENGEL, Johann Christian
.............. Johann Mathias
.............. Johann Paulus
.............. Johann Peter
FUNKE, Berta
GLÄSCKE, Christine
GRÖNOW, Anna Catharina
KAHMECKE, Christian
KAMCKEN, Friedrich
..................... Maria Dorothea
KNOCHENHAUER, Ernst Heinrich
.................................. Johann Christian
.................................. Johanne
KNOTTEN,KNOLLEN,KATTEN, Maria
KRULL
KRÜGER, Anna
LAST, Wil. Imanuel Johann
LEMCKE, Anne Marie
LEMKE-LEMBKE-LEMBCKEN, Dorothea Catharina
LOERCH, Maria Elisabeth
MAYLAHN, Christine Henriette
MEISTER, Marie Dorothea
MITTAGS, Catharina
MÖNK, Otto Karl Albert
OTTENSTEIN, Christine
PETRÜ , Martin Gottlieb
PETRI(PETERS), Emma
............................. Louis
PETRI(PETRY), Joh.Wilhelm Gustav
........................... Louise Wilh. Char
........................... Marie Auguste
........................... Rudolph Ludwig
PETRI, Anna Doro.Frie.Wil.
........... Anna Doro.Fried.Wilh.
........... Anna Maria Magdalena
............ Anne Sophie
............ August Ferdinand
............ August Wilhelm
............ Auguste
............ Auguste Albertine Hele
............ Carl August Ferdinand
............ Carl August Heinrich
............ Carl August Jakob
............ Carl Friedrich
............ Carl Gottfried
............ Carl Martin Friedrich
........... Carl Michael W. Aug
........... Carl Wilh.
............ Carl Wilhelm August
............ Caroline Friedericke
............ Caroline Jacobine
............ Caroline Josephine
............ Catharina Dorothea
........... Christian Friedrich
............ Christian Friedrich
............ Christine Dorothea
............ Dorothea
............ Dorothea Sophia
............ Dorothea Sophie
............ Dorothee Elisabeth
............ Dorothee Marie Louise
............ Erdmann Friedrich
........... Erna Gertrud
............ Ernst Friedrich
............ Eva Catharina
............ Friedrich Wilhelm
............ Hanna Dorothea
............ Herrmann August Wilh.
............ Ida
........... Ida Emilie Auguste
............ Joachim Heinrich
............ Joh Louisa Friedrika
............ Johan Samuel
........... Johan Simon
............ Johann
............ Johann Adam
............ Johann Carl
........... Johann Christian
............ Johann Daniel
............ Johann David
........... Johann Friedrich
........... Johann Georg Carl
............ Johann Jacob
............ Johann Michael
............ Johann Samuell
............ Johanna Frederike
............ Johanne Auguste
............ Johanne Caroline
............ Ludwig Heinrich
............ Maria Dorothea
............ Maria Elisabeth
............ Marie Caroline
............ Marie Elisabeth
............ Marie Louise
........... Marie Wilh.Caroline
............ Martin Friedrich
............ Martin Gottlieb
........... Michael Friedrich
........... Michael Friedrich
........... Minna
............ Regina Dorothea
........... Samuel
........... Sophie
............ Ursula
............ Wilhelm
............ Wilhelm Julius Herrm.
............ Wilhelmine Auguste Lou
............ Johanne Auguste Friederike
PETRY, Anni Emma
............. Carl Robert
............. Elisabeth Emma
............. Elli Antonia Elisabeth
............. Gertrud
............. Hermann Carl Johann
............. Ida Minna Louise
............. Johanna Ida Auguste
............. Johanna Wilh. Auguste
............. Karl Robert Ferdinand
............. Robert Michael
............ Rudolf
.............Willy Otto Karl
PLENCNER, Friedrich
................... Josef David
PRECHTELN, Dorothea
PRINZ, Anna Maria
............ Peter
PUETT, Dorothea
RADDY, Emma Auguste Alwine
REINKE, Louise
ROSS, Johanna Emilie Auguste
SCHAUER, Katharina Dorothea
SCHMIDT, Christine Marie
................... Robert Ferd. Emiel
SCHNEIDER, Maria Elisabeth
SCHUBERT, Friederike Louise
SCHWANDT, Antonia Luisa Elisabet
SCHÖNFELD, August Ferdinand
........................ Christine Louise Wilh
........................ Paul robert Franz

TANNEN, Anna Christina
TESCH, Christian
...............Dorothea Maria
...............Friedrich
TEXWEILER, Christian
VOELCKER, Marie
VOSS, Christian
.......... Johann Christian
WENDT, Otto Friedrich Wilh.
WILL, Carl
WITTE, Johann Christian
WOLFF, Carl Ludwig Wilh.
ZIMMERMANN, Anna Catharina
............................. Dorothea Elisabeth
............................. Johann Jacob
............................. Maria Margreta
Zumack-Zumak-Zumacken .....Dorothea

Ela_Sz
Posty: 1
Rejestracja: 19 lis 2011, 09:24

Re: Historia miejscowości Kliniska Wielkie - zachodniopomors

Post autor: Ela_Sz » 19 lis 2011, 09:43

Dzien dobry Panstwu,
w tym artykule sa podane nastepujace nazwiska nauczycielek muzyki ze Szczecina: Lidia Dauksza, Danuta Szafarska, Łucja Peszko. Imie pani Szafarskiej jest Łucja a nie Danuta (Danuta to pewnie pani Peszko). Ja to wiem dokladnie, bo Łucja Szafarska jest moja ciocia (a Lidia Dauksza byla jej kolezanka i dobra przyjaciolka). Ja wiem, ze to nie za bardzo wazne, wiekszasc ludzi nie interesuje to, kto w tym ognisku uczyl - ale dla mnie jako krewnej jest to wazne. Bardzo bym prosila o skorygowanie.

Serdecznie pozdrowiam,
Mgr. Inz. Elzbieta Szafarska

P.S. Moja ciocia zyje jeszcze, ona pozniej dostala nominacje na kuratora muzyki w Szczecinie. Lidka wywedrowala do Nimiec Zachodnich mniej wiecej w tym czasia jak i ja (1981) i wyszla tu za Niemeca. Ona tez jeszcze zyje.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Historia lokalna”