Strona 1 z 1

Wyprawy wojenne królewicz Kazimierza W. - krótki opis

: 31 maja 2011, 23:31
autor: HistoriaPolski.eu
Jak w temacie.

Re: Wyprawy wojenne królewicz Kazimierza W. - krótki opis

: 02 cze 2011, 17:15
autor: Marshal
W ostatnich latach życia Władysław Łokietek zaczął wprowadzać syna w arkana sprawowania władzy. W 1329 wysłał go na dwór węgierski do Wyszegradu w celu uzyskania wsparcia militarnego lub zacieśnienia sojuszu skierowanego przeciw koalicji krzyżacko-czeskiej. Pierwsza misja dyplomatyczna królewicza zakończyła się sukcesem.

Chrzest bojowy królewicz przeszedł nieco wcześniej – w lutym 1329 uczestniczył w zbrojnej wyprawie ojca na ziemię chełmińską. 26 maja 1331 roku na wiecu w Chęcinach Łokietek mianował Kazimierza namiestnikiem Wielkopolski, Sieradza i Kujaw. Stało się to przyczyną zdrady dotychczasowego zarządcy Wielkopolski i Kujaw – starosty Wincentego z Szamotuł, który wkrótce obiecał margrabiemu brandenburskiemu, że jeśli zostanie przez króla pokrzywdzony, to przejdzie razem ze swoimi grodami na stronę Brandenburgii. Możnowładcę tego posądza się też o sprowadzenie w lipcu najazdu krzyżackiego na Wielkopolskę oraz doniesienie jego dowódcom, że Kazimierz przebywa z niewielką tylko osłoną w Pyzdrach. Krzyżacy zaatakowali miasto 27 lipca. Szczęśliwie królewicz uszedł z życiem.

Na wrzesień koalicja krzyżacko-luksemburska zaplanowała decydujące uderzenie. Króla czeskiego jednak zaabsorbowały inne sprawy i nie przybył wspomóc oblegających Kalisz. Wobec braku wojsk sojusznika Krzyżacy zwinęli oblężenie i rozpoczęli odwrót, podczas którego doszło do bitwy pod Płowcami. Propaganda krzyżacka potem rozgłaszała, że królewicz uciekł w popłochu z pola walki, możliwe jest jednak, że wycofał się na polecenie ojca.

Po 15 sierpnia 1332 Łokietek rozpoczął wyprawę odwetową na ziemię chełmińską, w której uczestniczył Kazimierz. Pod naciskiem papieża zawarto jednak nad Drwęcą rozejm (obie strony zgodziły się na przekazanie sporu pod arbitraż Karola Roberta i Jana Luksemburskiego). Następnie wojska polskie uderzyły na książąt głogowskich, którzy dotąd prowadzili dywersję na rzecz Zakonu. Ofensywę na Kościan poprowadził dowodzący posiłkami węgierskimi królewicz Kazimierz. Zdobył go szturmem i rozkazał wyciąć załogę co do nogi. Według kroniki Jana Długosza operację pod Kościanem Kazimierz przeprowadził z własnej inicjatywy, a nawet wbrew woli ojca. Może to wskazywać, że Łokietek nie chciał narażać jedynego syna na niebezpieczeństwa wojenne.

2 marca 1333 zmarł król Władysław. Przed śmiercią polecił synowi odzyskać utracone na rzecz Krzyżaków Kujawy wraz z ziemią dobrzyńską i prawdopodobnie Pomorze Gdańskie.