Strona 1 z 1

Świnie - ciekawostka

: 08 cze 2010, 05:06
autor: Artur Rogóż
Na pastwiskach Mieszka I pasły się... świnie.

W czasach pierwszych władców Polski świnie miały znacznie dłuższe nogi i nie trzymano je w chlewach tylko podobnie jak kozy i owce wypasano.

Re: Świnie - ciekawostka

: 08 cze 2010, 05:08
autor: Artur Rogóż
Inna ciekawostka:
Bóbr w poście
W średniowieczu ludzie byli przekonani, że bóbr jest rybą, dlatego zwierzę to często gościło na stołach polskich w czasie postu.

Re: Świnie - ciekawostka

: 08 cze 2010, 05:09
autor: Artur Rogóż
Bogurodzica
Bogurodzica to jedna z najstarszych polskich pieśni patriotycznych – powstała ok. 1300 roku.

Według Jana Długosza śpiewano ja podczas bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Pierwotnie pieśń składała się z dwóch zwrotek, późniejsze wersje rozbudowywano o dodatkowe strofy o tematyce m.in. pasyjnej i wielkanocnej. "Bogurodzica" straciła na znaczeniu pod koniec XVI wieku.

Re: Świnie - ciekawostka

: 08 cze 2010, 05:10
autor: Artur Rogóż
Bulla Hadriana IV
Bulla papieża Hadriana IV dla klasztoru w Czerwińsku jest najstarszym zachowanym dokumentem w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Bulla papieża Hadriana IV została wydana 18 kwietnia 1155 r. w Rzymie. Na prośbę przeora Gwidona papież przyjmuję klasztor NMP pod opiekę Stolicy Apostolskiej i potwierdza jego posiadłości.

Re: Świnie - ciekawostka

: 08 cze 2010, 05:12
autor: Artur Rogóż
Cegły z zamku w Czersku
Cegły, z których zbudowany został zamek w Czersku wyrabiane były ręcznie, dlatego na większości z nich dostrzec można ślady palców.

Zamek w Czersku (woj. mazowieckie) od połowy XIII do połowy XIV wieku był siedzibą książąt mazowieckich.

Re: Świnie - ciekawostka

: 08 cze 2010, 05:13
autor: Artur Rogóż
Diabelskie imiona
Zły, piekielnik, pokuśnik, licho, kusy - tak nazywano dawniej diabła. Określenia "szatan", czy "lucyfer" bano się wymawiać wierząc, że to ściągnie nieszczęście.
W procesach o czary pojawiają się też imiona jakie nadawano diabłom. Najczęścej występuje Marcinek, ale są też Sobki, Grześki, Kacperki, Bartki i Jaśki. Rzadziej występowały bardziej finezyjne imiona takie jak Araf, Belial, Lelek, Czerniec, Przechera.

Re: Świnie - ciekawostka

: 08 cze 2010, 05:17
autor: Artur Rogóż
Fundacja klasztoru cystersów w Łeknie z 1153 r. to najstarszy dokument w polskich archiwach państwowych.

Autorem dokumentu łekneńskiego był arcybiskup gnieźnieński Jan, z rodu Gryfitów. Akt fundacji został spisany w dwóch egzemplarzach, jego drugi oryginał znajduje się od XIX w. do dziś w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.