Wydarzenia z Xw. z historia-polski.com

Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie. Rządzili od powstania państwa polskiego (około 900 roku) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291-1305). W latach 1138-1320 miało miejsce tzw. rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich.
Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Wydarzenia z Xw. z historia-polski.com

Post autor: Artur Rogóż » 10 lis 2011, 17:07

http://historia-polski.com/x/wiek_x.htm
X w początek

Na ten okres datuje się znalezisko z Podębłot w woj siedleckim →podczas prac archeologicznych odkryto gliniane tablice z napisami starogreckimi → odczytanie ich dowiodło, iż na kilkadziesiąt lat przed Mieszkiem I na terenach Polski mieszkali chrześcijanie

X w

Z tego okresu datuje się najstarsza polska pisanka → wykopano ją na Ostrówku w Opolu

X w

Wybudowano warowny gródek książęcy w Płocku

X w

W Markach ( obecnie miasto położone w powiecie wołomińskim ) wykopano studnię z pnia dębowego

X w

Założone zostaje Bardo ( w obecnym powiecie ząbkowickim ), jako gród obronny

X w

Na obecnym, będącym częścią dzisiejszego Płocka, Wzgórzu Tumskim do X w. istnieje regionalny ośrodek kultu pogańskiego

X w

Istnieje drewniano – ziemny gród obronny na terenie dzisiejszej osady Świny na Dolnym Śląsku → por lata 1270-te

X w

Na terenie dzisiejszego Tarnowa istnieje gród

X w

Na sztucznie podsypanym wzgórzu nad Mleczną wybudowano gród o nazwie Radom

X w

Istnieje gród na miejscu obecnego Otmuchowa na Dolnym Śląsku

X w

Pierwsze wzmianki o Rybniku → wtedy jeszcze osadzie rybackiej

X w

Z tego okresu pochodzą odkryte na terenie wzgórza zamkowego w Szczebrzeszynie chaty z kamiennym piecem, cmentarzysko szkieletowe, jama do przechowywania zboża

X w

Powstaje pierwszy ziemno – drewniany gród w Niemczy → por wiek IX

X w

Istnieje gród obronny w Bardzie Śląskim na Dolnym Śląsku → por rok 1096

X w

Na terenie obecnej Polski pojawili się pierwsi kupcy żydowscy ® por XI w

906

Upadek państwa morawskiego powoduje ponowne uniezależnienie się państwa Wiślan → por lata 876 – 879 oraz 955

~935

Narodziny Mieszka I,® pierwszego dobrze udokumentowanego przez historię wladcy Polan oraz państwa polskiego ® por rok 992

935

Czechy → Urodziła się przyszła żona Mieszka I. Jej ojcem był Bolesław I Czeski

~950

Budowa romańskiego kościoła św Andrzeja w Krakowie

955

Powtórne podporządkowanie państwa Wiślan wladzy czeskiej przez księcie Bolesława Okrutnego → tym razem zaczęto wprowadzać chrześcijaństwo w obrządku zachodnim, czyli rzymskim, które jeszcze przez wieki będzie w śladowej formie istnieć na tym terenie → por lata 876 – 879 oraz 906

956

Urodziny Wojciecha, przyszłego misjonarza Prusów, biskupa praskiego oraz patrona Polski, zmarłego śmiercią męczeńską 23 IV 997 roku.

~960

Przejecie wladzy w państwie Polan przez Mieszka I

~960

Mieszko I wznosi nowe umocnienia wokól Gniezna, Kruszwicy oraz Poznania, czyli wokół głównych grodów Polan w Wielkopolsce

~960

Sprowadzenie do Polski najemników skandynawskich

~963

Porozumienie Mieszka I z Geronem ® margrabią Marchii Wschodniej

~963

Uznanie przez Mieszka I zależności jego państwa od Cesarstwa Niemiec

963

Mieszko I ponosi klęskę w walkach z Wieletami współdziałającymi z saskim wygnańcem Wichmanem ® por rok 967

963

Mieszko I zostaje zmuszony do zawarcia niekorzystnego dla siebie układu z Cesarstwem Niemiec, związanego z płaceniem trybutu z części podległego mu terytorium.

963

Porażki Mieszka I w walkach z grafem Wichmanem sprzymierzonym z Wieletami. Wiadomość ta, przekazana w Dziejach saskich Widukinda z Korbei, jest najstarszą wzmianką źródłową o państwie polskim oraz jego władcy, księciu Mieszku I

965

Najstarsza wzmianka o Pieńsku ( obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ) – por rok 1962 oraz 1250

965

Mieszko I zawiera sojusz z księciem czeskim Bolesławem I, który oddaje mu swoją córkę Dobrawę, za żonę

965

Początki chrystianizacji Polski w obrządku rzymskokatolickim

965

Kolejne klęski Mieszka I w walkach z Wieletami

965

Mieszko I odprawia swe nałożnice oraz zawiera małżeństwo z Dobrawą, córką Bolesława I, księcia Czech ® por rok 977

- Ruch polityczny obliczony na powstrzymanie zależności państwa od cesarstwa
- Początek sojuszu polsko-czeskiego

966

Prawdopodobnie około tego roku kupiec żydowki ® Ibrahim ibn Jakub, sporządził pierwszy znany nam opis państwa Mieszka I

966/04/14

Chrzest Mieszka I. Początek chrystianizacji w Polsce w obrządku rzymskokatolickim, jako że chrystianizacja w obrządku starosłowiańskim trwała już od kilkudziesięciu lat na terenach dzisiejszej Małopolski.

967

Zwycięstwo Mieszka I nad Wichmanem, Redarami oraz Wolinianami ® por rok 963

967

Mieszko I rozpoczyna podbijanie Pomorza

967

Książę Mieszko I zdobywa Szczecin na Słowianach pomorskich → por rok 1020

967

Mieszko I zwycięża Wolinian oraz Redarów oraz współdziałającego z nimi margrabiego Wichmana, zyskując sobie określenie “ przyjaciel cesarza “.

968

Erygowanie pierwszego, niezależnego od niemieckiej administracji kościelnej, biskupstwa polskiego w Poznaniu zależnego bezpośrednio od Watykanu.→ por 14 IV 966

968

Pierwszym biskupem obrządku katolickiego w Polsce został pochodzący z Lotaryngii ® Jordan, biskup Poznania

968

Po tym roku nastąpił początek budowy kościoła pod wezwaniem św. Pawła i Piotra w Poznaniu.

~970

Początki polskiego rocznikarstwa

~970

Urodził się Gaudenty ( Radzim), przyszły pierwszy arcybiskup gnieźnieński

~970

Urodził się Reinbern, pierwszy biskup pomorski

970

Prawdopodobna data budowy najstarszego kościoła w Gnieźnie ® pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. ® W kosciele tym pochowana została pierwsza żona Mieszka I, czyli Dobrawa oraz przechowywane były relikwie po męczeńsko zmarłym św. Wojciechu, misjonarzu Prusów

972

Najazd margrabiego Marchii Wschodniej Hodona oraz Zygfryda z Walbeck na Polskę

972

Cesarski nakaz zaprzestania walk miedzy Hodonem a Mieszkiem I

972

Opanowanie Pomorza Zachodniego na prawym brzegu Odry → z Wolinem oraz Szczecinem

972/06/24


Bitwa pod Cedynią. Wyprawa margrabiego niemieckiego Hodona rozbita przez Mieszka I oraz jego brata Czcibora.

973

Zjazd w Kwedlinburgu : → por ~roku 979
- zażegnanie konfliktu z margrabią Hodonem
- Pozostawienie swego syna Bolesława jako zakładnika na dworze cesarskim Ottona II

~974

Wg kroniki węgiersko-polskiej, węgierski książęGejza poślubił Adelajdę, siostrę Mieszka I → w 975 roku z tego związku urodził się Stefan

977

Umiera Dobrawa, pierwsza chrześcijańska żona Mieszka I., pochowana jest w Poznaniu →por rok 965

977

Załamanie się sojuszu czesko-polskiego

~979

Drugie Małżeństwo księcia Mieszka I → tym razem z Odą, córką margrabiego Marchii Północnej, Dytryka

~979

Powrót syna księcia Polski ® Bolesława do kraju ® por rok 973

979

Nieudana wyprawa cesarza Niemiec Ottona II na Polskę zakończona zawarciem układu z Mieszkiem I, który w jego wyniku, zapewne w 980 roku poślubia Odę, córkę margrabiego Marchii Północnej ® Teodoryka

980

Prawdopodobna data ślubu Mieszka I ze swoją drugą żoną ® Odą, córką Teodoryka, margrabiego Marchii Północnej

981

Włączenie Pomorza Gdańskiego w granice państwa polskiego

981

Założenie Kłodzka

981

Zajęcie Grodów Czerwieńskich przez księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego → por rok 1018

984

Małżeństwo Boleslawa Chrobrego z nieznaną z imienia córką Rydygara, margrabiego Miśni ® por rok 985

984

Utrata Grodów Czerwieńskich przez Polskę

984

Śmierć pierwszego biskupa poznańskiego ( oraz polskiego), Jordana z Lotaryngii. → por rok 968

~985

Siostra Bolesława Chrobrego, Światosława, zostaje wydana za Eryka, króla Szwecji

985

Mieszko I w Kwedlinburgu ofiarowuje przyszłemu Ottonowi III wielbłąda

985

Przyłączenie się Mieszka I do saskiej wyprawy na Słowian Połabskich

985

Układ Mieszka I z królem Szwecji → Erykiem

985

Bolesław Chrobry bawiąc z wizytą w Kwedlinburgu ofiarował cesarzowi Ottonowi III ....wielbłąda

985

Rozwiązanie małżeństwa Boleslawa Chrobrego z nieznaną z imienia córką Rydygara, margrabiego Miśni ® por rok 984 oraz rok 986

986

Kolejny zjazd w Kwedlinburgu :
- Oficjalne podporządkowanie się Mieszka I cesarzowi Niemiec → Ottonowi III
- Przywrócenie dobrych stosunkow z niemieckim domem panującym

986

Zawarcie 2-go małżeństwa Boleslawa Chrobrego z nieznaną z imienia księżniczką węgierska ® por rok 984 oraz rok 985 ® por okres 987-988

986

Narodziny Bezpryma, syna Bolesława Chrobrego

986

Na zjeździe w Kwedlinburgu Mieszko I składa hołd lenny cesarzowi Ottonowi III.

987-988

Rozwiązanie małżeństwa Boleslawa Chrobrego z nieznaną z imienia księżniczką węgierska ® por rok 984 oraz rok 985 ® por ~ 988 roku

~988

Zawarcie 3-go małżeństwa Bolesława Chrobrego ® tym razem z Emnildą, córka Dobromira, księcia słowiańskiego

988-990

Wojna polsko-czeska

988

Pierwsza zarejestrowana w Polsce powódź → por rok 1118

988

Pierwsze wzmianki o Włodzimierzu Wołyńskim

>988

Włodzimierz Wołyński stolicą biskupstwa prawosławnego ® por 1349

~ 989

Przyłączenie do państwa Mieszka I terenów późniejszej Małopolski z Krakowem → por rok 1038

~ 989

Po przyłączeniu Dolnego Śląska do Polski, istnieje tam osada plemienia Bobrzan o nazwie Grodziec → por rok 1155

990

Przyłączenie do Polski Śląska → por rok 1038

990

Włączenie Małopolski w obręb państwa polskiego → por lata 879 i 955

990

Urodził się Mieszko II Lambert ® por rok 1034

~991

Oddanie przez Mieszka I swego państwa pod protekcje Stolicy Apostolskiej ( tj Watykanu ) w akcie „Dagome iudex”

991

Rozpoczęcie płacenia świętopietrza czyli daniny na rzecz Watykanu przez Mieszka I

991

Około tego roku powstaje Dagome Iudex, dokument oddający państwo księcia Mieszka I ( w tym dokumencie zwanego Dagome ) pod opiekę Stolicy Apostolskiej ( czyli Watykanu ) oraz określający zasięg terytorialny państwa.

992

Wygnanie przez Bolesława Chrobrego macochy, Ody oraz przyrodnich braci ® Mieszka, Lamberta oraz Świętopełka

992

Oślepienie Przybywoja oraz Odolana, przywódców możnowładczej opozycji

992/05/25

Umiera Mieszko I. W momencie jego śmierci państwo polskie obejmowało zapewne Wielkopolskę, Pomorze, Śląsk, Małopolskę oraz Mazowsze. Terytorialnie obejmowało obszar ok 250 tys km kwadratowych oraz było zamieszkane przez około 1.25 mln osób.

992/05/25

Początek panowania Bolesława Chrobrego, syna Mieszka I z pierwszego małżeństwa z Dobrawą.

995

Udział Bolesława Chrobrego w wyprawie na Słowian Połabskich

995

Bolesław Chrobry uczestniczy w wyprawie cesarza Ottona III przeciwko Odborytom

997/04/23

Wczasie misji chrześcijańskiej wśród pogańskich Prusów ginie męczeńską śmiercią biskup praski Wojciech. → por rok 956 í 999

997 X 22

Nastąpiło wykupienie przez Bolesława Chrobrego ( od Prusów ) pozostałości po św. Wojciechu i umieszczenie ich w kościele NMP w Gnieźnie.

999

Kanonizacja. Wojciecha, biskupa praskiego, misjonarza Prusów, który zginął tragicznie podczas ich nawracania na chrześcijaństwo,a uznany został za patrona Polski.

999

Papież Sylwester II wydał bullę erygującą arcybiskupstwo Św.Wojciecha w Gnieźnie z podległymi stolicami biskupimi w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu → por rok 968

999

Pierwszym polskim metropolitą zostaje Radzim – Gaudenty

X-XI wiek

Osada na Czwartku, dzisiejszej dzielnicy Lublina, rozwinęła się w znaczący ośrodek handlowy → wybudowano wówczas ( nie istniejący już dzisiaj kościół św. Mikołaja ).

X - XI w

Budowa drewnianego grodu w Plocku

ODPOWIEDZ

Wróć do „Polska Piastów ogólnie”