Wydarzenia z XIw. z historia-polski.com

Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie. Rządzili od powstania państwa polskiego (około 900 roku) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291-1305). W latach 1138-1320 miało miejsce tzw. rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich.
Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Wydarzenia z XIw. z historia-polski.com

Post autor: Artur Rogóż » 10 lis 2011, 17:12

1000

Panstwo Koscielne - Bolesław Chrobry wysyła swego syna Bezpryma do pustelni Pereum koło Rawenny ® por ok 1025

1000

Budowa zamku na Wawelu w Krakowie

1000

Niemcy - Zwolnienie Bolesława Chrobrego z obowiazku trybutarnego na rzecz cesarstwa niemieckiego

1000

Panstwo Koscielne -zgoda papieska na utworzenie metropolii gnieźnieńskiej, obejmującej arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu oraz Kołobrzegu → jego pierwszym arcybiskupem został brat św Wojciecha → Gaudenty

1000

Utrzymanie niezależnego statusu przez biskupstwo poznańskie ® por rok 1012

1000

Uzyskanie przez Bolesława Chrobrego (oraz jego następców) prawa inwestytury biskupów

1000

Nałożenie na ludność dziesięciny

1000

Około tego roku złożono dar złotych płyt ołtarzowych z Gniezna, fundacji Ottona III ( wzmiankowane w kronice cesarskiej Kosmasa )

1000

Panstwo Koscielne -zgoda papieska na utworzenie katolickich biskupstw w ówczesnej Polsce ( obok istniejącego już biskupstwa poznańskiego, które pozostało niezależne od metropolii gnieżnieńskiej aż do śmierci bpa Jordana)
1. Biskupstwa Wrocławskiego, podległego metropolii w Gnieźnie
2. Biskupstwa Kołobrzeskiego, podległego metropolii w Gnieźnie - por ~1005
3. Biskupstwa Krakowskiego, podległego metropolii w Gnieźnie

1000 III 7 – 15

Słynny zjazd w Gnieźnie:
- zorganizowany za uprzednią zgodą papiestwa,
- ustalenie formalnych struktur organizacyjnych Kościoła w Polsce,
- erygowanie arcybiskupstwa gnieźnienskiego,
- istnienie 3 dodatkowych biskupstw ® we Wrocławiu, w Krakowie oraz w Kołobrzegu.
- Cesarz Niemiec uznał, że Bolesław godny jest korony królewskiej - otrzyma diadem cesarski, oraz gwóźdź z Krzyża Pańskiego, wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha

- cesarz Otton III uznaje niezależność władcy polskiego

1000 - 2000

W okresie od roku 1000 do 2000 odnotowano w Polsce, - według danych Instytutu Geofizyki PAN - 76 trzęsień ziemi. Ich magnituda w sześciu przypadkach osiągnęła ok. 6 stopni w otwartej skali Richtera, zaś natężenie drgań na powierzchni w obszarze epicentralnym sięgało nawet 9 stopni w dwunastostopniowej skali Mercallego

1002

Bolesław Chrobry odmawia Niemcom oddania zajętej w tym roku Miśni co doprowadza do zerwania stosunków polsko-niemieckich

1002

Pierwsza faza wojny polsko-niemieckiej, podczas której Bolesław Chrobry zajmuje Łużyce, Milsko oraz Miśnię

1002 VII 24

Niemcy - Zjazd w Merseburgu. Henryk II potwierdził posiadanie przez Bolesława Chrobrego Łużyc i Milska jako lenna oraz zażądał zwrotu Miśni. Podczas zjazdu doszło do nieudanej próby zamachu na Bolesława

1003

Czechy → Bunt w Czechach przeciwko władzy księcia Bolesława Rudego dopomaga Bolesławowi Chrobremu w osadzeniu Władywoja na tronie czeskim

1003

Czechy → Bolesław Chrobry po krótkim okresie sprawowania władzy w Czechach przez Władywoja, przywraca władzę księciu Bolesławowi Rudemu, którego z kolei nakazuje oślepić, po czym osobiście obejmuje władzę w Czechach I Morawach ® por rok 1004

1003 XI 11

Męczeńska śmierć Pięciu Braci w Międzyrzeczu nad rzeką Obrą ® por.rok 1508

1004

W pierwszej fazie wojny polsko-niemieckiej Bolesław Chrobry uderza na Czechy i zajmuje Pragę ( aż do roku 1005 ).

1004

Bolesław Chrobry wznosi pierwszą budowlę obronną w Starej Kamienicy na Dolnym Śląsku ( według kroniki Trautmanna ) → por rok 1241

1004

Niemcy - Wyprawa niemiecka na Łużyce zakończona wyparciem Polaków ® por rok1002 oraz 1007

1004

Czechy - Usunięcie Bolesława Chrobrego z Czech przez Jaromira, brata Bolesława Rudego

~1005

Utrata przez Polskę zwierzchnictwa nad Pomorzem ® por rok 967

~1005

Likwidacja biskupstwa kołobrzeskiego

~1005

Niemcy, Czechy - Niemiecko-czesko-wielecka wyprawa na Wielkopolskę. Dochodzi do :
- Starcia nad rzeką Szprewą
- Przekroczenia rzeki Odry przez wojska niemieckie
- Zawarcia pokoju w Poznaniu

- Polska traci zdobycze terytorialne z lat 1002 – 1004

1005

Rozejm w Krzyszkowie doprowadza do zatwierdzenia strat terytorialnych Polski tj. Czech, Milska, Miśni oraz Łużyc.

1005

Pierwsze wzmianki o Bytomiu Odrzańskim jako grodzie obronnym

1006

Początki benedyktynów w Polsce

1007

Szwecja →Światosława, wdowa po Eryku, królu Szwecji, zostaje wygnana do Polski przez Swena Widłobrodego, ( jest jego obecną żoną ! ) ( aż do roku 1014)

1007

Druga faza wojny polsko – niemieckiej ® Bolesław Chrobry prowadzi działania ofensywne na obszarach sięgających po Łabę.

1007

Wybuch kolejnej ( II ) wojny polsko-niemieckiej :
- Odzyskanie przez Polskę Łużyc oraz Milska z Budziszynem

1008

Bruno z Kwerfurtu, na polecenie Bolesława Chrobrego, podejmuje się utworzenia misjonowania Prus → por 09 III 1009

1009

Bruno z Kwerfurtu pisze "Żywot św. Wojciecha" (po niemiecku ) - por rok 1010

1009 III 09

Męczeńska śmierć św. Brunona (arcybiskup misyjny Bonifacy z Kwerfurtu ) oraz jego 18 towarzyszy podczas próby chrystianizacji Jaćwingów na pograniczu prusko-ruskim→ por rok 1008 oraz 1910 X 30

1010

Niemcy - Wyprawa króla niemieckiego Henryka II na Polskę :
- Utrata części Łużyc przez Polskę ® por rok 1007
- Jest to wyprawa odwetowa w odpowiedzi na polskie działania ofensywne z roku 1007.

1010

Powstanie polskiej wersji "Męczeństwa św. Wojciecha" – por rok 1009

1012

Kolejna, zaplanowana na ten rok wyprawa Niemiec przeciwko Polsce nie doszła do skutku

1012

Ponowne zajęcie Milska oraz Łużyc przez Bolesława Chrobrego

1012

Około tego roku nastąpiło włączenie biskupstwa poznańskiego do metropolii gnieźnieńskiej.- por rok 1000

1012

Śmierć arcybiskupa magdeburskiego Waltarda, przywódcy kolejnej wyprawy niemieckiej na Polskę :
- Zdobycie oraz spalenie Lubuszy przez Polaków

1012

Śmierć biskupa poznańskiego Ungera

1013

Śmierć 3-ciej żony Bolesława Chrobrego ® Emnildy ® por rok 988 oraz rok > 1018

1013

Bolesław Chrobry wydziela ziemie krakowską z Krakowem synowi Mieszkowi

1013

Wyprawa Bolesława Chrobrego z posiłkami niemieckimi oraz węgierskimi do Kijowa

1013

Bolesław Chrobry wysyła swego syna Mieszka do Magdeburga celem przeprowadzenia wstępnych rozmów pokojowych

1013 V 24 - 25

Niemcy - Zjazd w Merseburgu :
- Złożenie hołdu królowi Niemiec, Henrykowi II
- Łużyce oraz Milsko pozostają przy Chrobrym jako lenna niemieckie

1014

Anglia - Po śmierci swego II-go męża, Swena Widłobrodego, Świętosława przenosi się do Anglii, gdzie rządy sprawuje jej syn, Kanut Wielki → por rok 1007

1014

Czechy - Bolesław Chrobry wysyła swego syna, Mieszka, do Pragi w celu zawarcia antycesarskiego przymierza z księciem czeskim, Udalrykiem ®
- Uwięzienie Mieszka przez Udalryka
- Przekazanie Mieszka na dwor cesarski
- Uwolnienie Mieszka przez Hemryka II dzięki staraniom Bolesława Chrobrego

~1015

Urodził się Bolesław, syn Mieszka II Lamberta oraz nieznanej z imienia nałożnicy → por ok 1038

1015

Kolejna wyprawa Henryka II na Polskę :
- Pokonanie Polaków w starciu pod Ziani
- Przekroczenie Odry przez oddziały niemiecko-wieleckie
- Dywersyjny atak rycerstwa morawskiego na Marchię Wschodnią
- Odwrót sił niemieckich z Polski
- Nieudana próba zdobycia Miśni przez Mieszka
- Śmierć margrabiego Marchii Wschodniej, Gerona II w starciu z Polakami nieopodal Budziszyna

1015

Trzecia faza wojny polsko – niemieckiej rozpoczętą wyprawą cesarza Niemiec na Polskę. Wojska Niemców, Czechów oraz Wieletów zostają zmuszone do odwrotu. Bolesław Chrobry pustoszy ziemie niemieckie aż po Łabę.

1015 IV 02

Niemcy - Poseł księcia BolesławaChrobrego, udał się do cesarza Niemiec, aby mu zakomunikować, że książę do Niemiec nie przybędzie, nie jest bowiem obowiązany do posłuszeństwa wobec cesarza

1015 IX 01

Niemcy - Bp merseburski Thietmar zdaje relacje w swojej kronice z przebiegu starcia pomiędzy wojskami cesarza Niemiec Henryka II Świętego a wojskiem Bolesława Chrobrego, które miało miejsce prawdopodobnie na terenie Bagien Przemkowskich

1016

Urodził się Kazimierz I Odnowiciel, syn Mieszka II Lamberta oraz Rychezy, palatynówny lotaryńskiej → por rok 1058

1017

Kolejna wyprawa cesarza Henryka II na Polskę:
- Dywersyjny najazd Mieszka oraz Morawian na marchię austriacką margrabiego Henryka oraz Czechy, zakończone porażką Mieszka
- Nieudana próba zdobycia Białej Góry przez łużyckie rycerstwo Bolesłąwa Chrobrego
- Udana obrona grodów Niemczy oraz Głogowa przed wojskami cesarskimi
- Odparcie najazdu niemieckiego

1017

Pierwsze wzmianki o Brześciu ® por rok 1918

1017

Odparcie najazdu księcia kijowskiego Jarosława Mądrego na Brześć nad Bugiem

1017

Atak węgierski na polskie pogranicze

1018

Kolejna wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś Kijowską w celu poparcia zięcia Świętopełka przeciw Jarosławowi Mądremu

1018

Powstaje tak zwana pierwsza katedra wawelska pod wezwaniem św. Wacława

1018

Zdobycie utraconych w 981 roku Grodów Czerwieńskich

>1018

4-te małżeństwo Bolesława Cherobrego, z Oda, córką Ekkeharda, margrabiego Miśni ® por rok 1013

1018 I 30

Niemcy - Zawarcie pokoju polsko-niemieckiego w Budziszynie :
- Milsko, Łużyce oraz Morawy pozostają przy Polsce ® por rok ~1021 oraz 1031

1018 VIII

Wyprawa Bolesława Chrobrego na Kijów ( z posiłkami niemiecko-węgierskimi)
- Rozbicie wojsk Jarosłąwa Mądrego pod Wieleniem nad Bugiem
- Opanowanie Kijowa przez Bolesława Chrobrego
- Wyniesienie Świętopełka na księcia w Kijowie ( brata Jarosława Mądrego a zięcia Chrobrego )
- Odwrót sił polsko-niemiecko-węgierskich z Kijowa

1018 VIII 14

Wkroczenie Bolesława Chrobrego do Kijowa

~1020

Pod koniec życia Bolesława Chrobrego Szczecin uniezależnia się od Polski → por rok 1121

1020 – 1044

Brześć tymczasowo należy do posiadłości polskich Piastów - por rok 1017

~1021

Utrata Moraw na korzyść Czech ® por rok 1003 oraz 1018

~1022

Nałożenie interdyktu na Polskę przez arcybiskupa Radzima-Gaudentego ® por rok 999 oraz ~1022

~1022

Arcybiskup Radzim-Gaudenty cofa nałożony na Polskę ( wcześniej tegoż roku ) interdykt

~1025

Powrót Bezpryma do Polski ® por rok ok 1000 oraz 1031

1025/04/18

Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski w Gnieźnie

1025/06/17

Śmierć króla Bolesława Chrobrego

1025/06/17

Władcą Polski zostaje syn zmarłego króla Bolesława Chrobrego ® książę Mieszko II.

1025/12/25

Koronacja księcia Mieszka II, syna Bolesława Chrobrego, na króla Polski.w Gnieźnie

1026

Wysłanie syna Mieszka II Lamberta , tj Kazimierza, zwanego później Odnowicielem, do klasztoru

1028

Niemcy - Najazd Mieszka II Lamberta na Saksonię celem wsparcia przeciwników cesarza ® por rok 1029

1029

Odwetowa wyprawa cesarza Niemiec , Konrada II, na Polskę

1029

Dywersyjna wyprawa Czechów oraz Wieletów na Polskę

1029

Cesarz Konrad II w odwecie wyprawia się przeciwko Polsce í oblega Budziszyn.→ najazd odparty przez Polaków

1030

Dywersyjna wyprawa Mieszka II na Saksonię

1030

Zawiązanie spisku przez Bezpryma oraz jego przyrodniego brata Ottona przeciwko władzy Mieszka II ( ich ojcem był Bolesław Chrobry )

1030

Ujawnienie spisku Bezpryma oraz Ottona zakończone ich ucieczka na Ruś ® por rok 1031

1030

Niemcy - Ponowna wyprawa Mieszka II wspomagana przez Wieletów przeciwko Niemcom, spustoszenie ziem między Łabą i Salą.

1030 VII 26

Urodził się Stanisław Szczepanowski, późniejszy biskup krakowski → por rok 8 V 1079

~1031

Odejście Kazimierza I , syna Mieszka II Lamberta ze stanu duchownego → por rok 1026

1031

Niemcy - Koalicja niemiecko-ruska przeciwko Polsce :
- Najazd ruski oraz niemiecki na Polskę
- Ucieczka Mieszka II do Czech oraz uwięzienie go przez księcia czeskiego, Udalryka ® por rok 1032
- Powrór z Rusi Bezpryma oraz Ottona ® por rok 1032 oraz 1033
- Przejęcie władzy w Polsce przez Bezpryma
- Odesłanie polskich insygniów koronacyjnych cesarzowi Niemiec ® Konradowi II
- Utrata Milska oraz Łużyc na rzecz Niemiec ® por rok 1018
- Zajęcie Grodów Czerwieńskich przez Ruś ® por rok 1018
Przejęcie Słowacji przez Węgry


1031

Płock został zniszczony przez ruską wyprawę Jarosława i Mścisława Włodzimierzowiczów

1031

Podwójny atak na Polskę ze strony cesarza Konrada II oraz księcia kijowskiego Jarosława Mądrego ® utrata nabytków terytorialnych z czasów Bolesława Chrobrego.

1031

Ponowna utrata Grodów Czerwieńskich na rzecz Rusi Kijowskiej

1031

Ponowna utrata Łużyc na rzecz Niemiec

1031

Niemcy - Roczniki hildesheimskie podają, iż Bezprym, syn Bolesława Chrobrego z jego I-szego małżeństwa, oddał cesarzowi Niemiec polskie insygnia koronacyjne !

1031-1032

Powstanie ludowe połączone z reakcją pogańską w Polsce

1032

Do władzy w wewnętrznie osłabionym kraju dochodzi przyrodni brat króla Mieszka II ® Bezprym.

1032

Przyrodni brat króla Mieszka II, Bezprym, w krótkim czasie po dojściu do władzy zostaje skrytobójczo zamordowany

1032

Po skrytobójczej śmierci swego przyrodniego brata król Mieszko II ponownie dochodzi do władzy w Polsce® por rok 1031 oraz 986

1032/07/00

Niemcy - Zjazd w Merseburgu ®

- Mieszko II rezygnuje wobec cesarza Konrada II z korony królewskiej,

-Cesarz wyznacza w Polsce dzielnice dla przyrodniego brata Mieszka II tj. Ottona oraz Dytryka czyli brata stryjecznego Mieszka II ® do podziału jednak nigdy nie doszło albowiem Otto zmarł w 1033 roku a Dytryk nigdy do Polski nie przybył

1032

Domniemana data opuszczenia Polski przez Rychezę, żonę Mieszka II Piasta

1032

Powrót Mieszka II z Czech

1033

Śmierć przyrodniego brata Mieszka II ® Ottona

1033

Śmierć Ottona ® por rok 1032 oraz 1031

1033-1034

Proces zjednoczenia kraju przez Mieszka II ® por rok 1034

1034

Śmierć Mieszka II Lamberta ® por rok 990

1034

Przejęcie władzy w Polsce przez Kazimierza I Odnowiciela oraz wygnanie go do Saksonii w tymże samym roku

1034

Wygnanie Kazimierza, syna Mieszka II, do Saksonii, w tym samym roku, w którym objął on władzę

1034

Objęcie władzy w Polsce przez Bolesława, syna Mieszka II Lamberta oraz nieznanej z imienia nałożnicy

1034

Niemcy - Najprawdopodobnie w tym roku dochodzi do złożenia hołdu lennego cesarzowi Konradowi II przez Bolesława, syna Mieszka II Lamberta

1034

Powrót Polski do pogaństwa → por rok 966

1034

Księciem Polski zostaje po śmierci Mieszka II jego syn ® Kazimierz I Odnowiciel. W jego imieniu regencję sprawuje wdowa po Mieszku II ® Rycheza ( Ryksa ).

1034

Śmierć księcia Mieszka II, władcy Polski w latach 1025 –1034, króla Polski w latach 1025 – 1032.

>1034

Po śmierci Mieszka II Wolinianie, podbici w 967 roku, odzyskują niepodległość → por rok 967 oraz 1121

1036

Rycheza, wdowa po Mieszku II, obecnie sprawująca regencję w Polsce w imieniu małoletniego Kazimierza I Odnowiciela, skrycie ( dlaczego ??) opuszcza Polskę ,wywożąc ze sobą m.in. polskie insygnia koronacyjne.

1037

Utworzenie przez Miecława ( Mieczysława ),cześnika Mieszka II, odrębnego państwa wczesnofeudalnego na Mazowszu → por rok 1038

1038

Śmierć Bolesława, syna Mieszka II Lamberta, rządzącego Polską od 1034 roku → por ok 1015

1038

Nieudana próba przejęcia władzy w Polsce przez Kazimierza I Odnowiciela, zakończona jego ucieczką na Węgry, gdzie został uwieziony przez tamtejszego króla Stefana I Arpada

1038

Wegry - Na Węgrzech dochodzi do uwolnienie Kazimierza I Odnowiciela, z inicjatywy nowego króla Piotra Wenecjanina. → Kazimierz uzyskał pomoc militarną Węgrów

1038

Niemcy - Kazimierz I składa hołd lenny cesarzowi Niemiec Konradowi II za cenę uzyskania wsparcia militarnego

1038

Wojna Miecława z Rusią → por rok 1037

1038

Najazd księcie czeskiego Brzetysława I na Polskę oraz zajęcie Śląska wraz z ziemią krakowską. → por rok 989 oraz 990

1038

Utrata Śląska na rzecz Czech w wyniku najazdu Brzetysława II czeskiego ( aż do roku 1050 )

1038

Wygnanie Kazimierza I Odnowiciela z Polski

1039

Niemcy → Śmierć cesarza Niemiec → Konrada II oraz objęcie władzy przez Henryka III, któremu Kazimierz I Odnowiciel złożył hołd lenny, po czym powrócił do Polski ze zbrojnym poparciem króla niemieckiegooraz Węgrów

1038

Wywóz do Czech ( tj grabież ), relikwii św. Wojciecha.

1039

Po 3 letniej przerwie na wygnaniu powrót Kazimierza I Odnowiciela do Polski i stopniowe scalenie podzielonego państwa.

1039

Niemcy → Śmierć cesarza Niemiec → Konrada II oraz objęcie władzy przez Henryka III, któremu Kazimierz I Odnowiciel złożył hołd lenny, po czym powrócił do Polski ze zbrojnym poparciem króla niemieckiegooraz Węgrów

1039

Początek stopniowej odbudowy państwa we weszelkim tego słowa znaczeniu → stąd też Kazimierz I otrzymał przydomek Odnowiciela

1039

W odrodzającym się państwie polskim funkcję stolicy pełni tymczasowo Kruszwica jako tymczasowa siedziba księcia → por rok 1046

1040/42

Kazimierz I zawiera małżenstwo z Dobronegą Marią, córką Włodzimierza I Wielkiego, wielkiego księcia kijowskiego

1040

Opanowanie Wielkopolski przez Kazimierza I Odnowiciela

1040

Kazimierz I Odnowiciel zawiera antymazowieckie przymierze z Jarosławem Mądrym, wielkim księciem kijowskim

1040

Kazimierz I Odnowiciel odzyskuje zasadniczy zrąb ziem Polski tj. Wielkopolskę, Polskę Środkową oraz Małopolskę ).

1040

Około tego roku datuje się początki budownictwa w stylu romańskim na ziemiach polskich ® dominował on w Polsce aż do połowy XIII wieku. Widoczne są tu wpływy sztuki saskiej, czeskiej, nadmozańskiej i nadreńskiej.

~1041

Narodziny Bolesława II Szczodrego, syna Kazimierza I Odnowiciela oraz kijowskiej księżniczki Dobroniegi Mari → por rok ok 1082

1041

Niemcy → Uznanie Śląska za posiadłość czeską przez króla niemieckiego Henryka III → por rok 1038 oraz 1046

1041

Wyprawa Miecława przeciwko Kazimierzowi I Odnowicielowi → por rok 1037
- Rozbicie wojsk Miecława w bitwie pod Pobiedziskami
- Zawarcie rozejmu z Miecławem przez Kazimierza I → por rok 1044

~1042

Zbrojne odebranie Czechom ziemi krakowskiej wraz z Krakowem → por rok 1038

~1042

Kazimierz I Odnowiciel popada w konflikt z królem niemieckim, Henrykiem III, odmawiając wzięcia udziału w niemieckiej wyprawie na Węgry → por rok 1043

1042

Wyprawa Kazimierza I Odnowiciela na Pomorze zakończona zdobyciem Gdańska → por rok 1044

1042

Krakowski biskup Robert konsekrował tzw. drugą katedrę wawelską, powstałą na miejscu zburzonego kościoła romańskiego

1042/44

Urodził się Władysław I Herman, syn Kazimierza I Odnowiciela oraz kijowskiej księżniczki Dobroniegi Marii → por rok 1102

1043

Zażegnanie konfliktu polsko-niemieckiego

1044

Kolejny bunt Miecława → por rok 1041

1044

Zmuszenie Pomorzan do płacenia trybutu na rzecz Polski

1044

Sprowadzenie Benedyktynów do Polski

1044

Około tego roku nastąpiła fundacja najstarszego polskiego opactwa benedyktyńskiego w Tyńcu pod Krakowem.

~1046

Wyprawa Kazimierza I Odnowiciela na Śląsk oraz ponowne przyłączenie go do Polski → por rok 1041 oraz 1057

~1046

Czechy oraz Pomorze zawierają sojusz antypolski → por rok 1046

1046

Zjazd w Miśni

1046

Niemcy - Pobyt Kazimierza Odnowiciela w Kwedlinburgu oraz Merseburgu, gdzie cesarz Niemiec występowal jako rozjemca w sporze między Kazimierzem z jednej strony a Brzetysławem Czeskim i Ziemomysłem Pomorskim z drugiej strony

1046

Pogodzenie Kazimierza I Odnowiciela z księciem pomorskim Siemomysłem

1046

Pomorze uzyskuje faktyczną niezależnośc za cenę trybutu na rzecz Polski → por rok 1047

1046

Polska zawiera porozumienie pokojowe z Czechami

1046

Restytuowanie biskupstwa we Wrocławiu

1046

Kraków stał sie tymczasową siedzibą arcybiskupią oraz siedzibą księcia → por rok 1039

1047

Wojna Kazimierza I Odnowiciela z Miecławem:
- Rozbicie wojsk mazowiecko-prusko-litewsko-jaćwieskich
przez siły polsko-ruskie w bitwie nad Bugiem
- Opanowanie Mazowsza przez Kazimierza I Odnowiciela
- Zajęcie wschodniego Mazowsza z Brześciem oraz Drohiczynem przez Jarosława Mądrego → por rok 1073

1047

Zwycięstwo Kazimierza I Odnowiciela nad Pomorzanami oraz opanowanie całego Pomorza Gdańskiego por rok 1046 oraz 1060

1047

Kazimierz I Odnowiciel ostatecznie pokonuje Miecława przyłączając Mazowsze z powrotem do Polski

1048

Król Kazimierz Odnowiciel nadaje małej osadzie ( opodal Poznania ) nazwę Pobiedziska, na pamiatkę zwyciestwa nad Miecławem

1048

Kazimierz I Odnowiciel odzyskuje Pomorze z rąk niejakiego Zemuzila przyłączając je do Polski.

~1050

Pierwsze budowle kamienne w Płocku

1050

Kazimierz I Odnowiciel odzyskuje Śląsk z rąk Brzetysława II przyłączając go z powrotem do Polski.

1050

Po tym roku powstaje druga katedra wawelska , zwana hermanowską ® spłonęła w 1305 roku

1050

Zjazd w Goslarze, zażegnanie groźby interwencji niemieckiej

1150

Przy kościele wawelskim rozpoczyna swą działalność szkoła katedralna

1051

Udzielenie wsparcia cesarzowi niemieckiemu w wojnie z królem węgirerskim Andrzejem I

1054

Niemcy - Kolejny zjazd w Kwedlinburgu
- cesarz Henryk III wyraża zgodę na przynależność Śląska do Polski za cenę corocznego trybutu płaconego na rzecz Czech → por lata 1038, 1041 oraz 1046

1058

Konsekracja odbudowanego kościoła katedralnego w Poznaniu.

1058 XI 28

Śmierć Kazimierza I Odnowiciela

1058 XII

Objecie władzy w Polsce przez Bolesława II Szczodrego

>1058

Ustalenie się polskiego systemu pienięznego → tj grzywny polskiej → por lata 1076-1079

~1060

Uniezależnienie się Pomorza Gdańskiego od Polski → por lata 981, 1047, 1047 oraz 1090

1060

Polska zaprzestaje płacenia Czechom dorocznego trybutu ze Śląska → por rok 1054 oraz 1068

1060

Polska interwencja na Węgrzech dla poparcia Beli I → por rok 1063

1060

Bolesław Śmiały, popierając starającego się o zdobycie tronu wegierskiego Belę I, podejmuje w Czechach działania osłonowe, zabezpieczające jego akcję na Węgrzech, skierowane przeciwko Cesarstwu Niemieckiemu

1062

Pierwsze wzmianki o Kamieniu Podolskim → por rok 1352

1062

Klęska wojsk polskich w bitwie z Czechami pod Grodźcem Morawskim

1063

Polska interwencja na Wegrzech dla poparcia Gejzy, syna Beli I

1064

Konsekracja odbudowanego kościoła katedralnego w Gnieźnie.

1065

Około tego roku nastąpiło pojawienie się benedyktynów w Mogilnie ( pogranicze wielkopolsko-kujawskie ).

1065

Pierwsze wzmianki o Ciechanowie → gród ten został wymieniony w akcie nadania króla Bolesława Śmiałego dla zakonu Benedyktynów w Mogilnie

1065

Pierwsze wzmianki o Ciechanowie → Bolesław Śmiały zapisał wówczas dziesięciny z tutejszego grodu benedyktynom z klasztoru w wielkopolskim Mogilnie

1065

Śmierć Mieszka , brata Bolesława II Szczodrego

1065

Pierwsze wzmianki o osadzie Serpch, obecnym Sierpcu, na Mazowszu

1068

Konflikt polsko-czeski o płacenie trybutu ze Śląska zarzuconego przez Polskę w 1060 roku → por lata 1070 ,1071 oraz 1092

<1069

Małżeństwo Bolesława II Szczodrego z nieznaną z imienia księżniczką ruską

1069

Wyprawa Bolesława II Szczodrego na Ruś :

- Bolesław Śmiały dla poparcia dążeń swego kuzyna Izjasława do odzyskania tronu książęcego wyprawia się na Ruś Kijowską
- Zdobycie Kijowa przez wojska polskie → por rok 1018 oraz
7 maja 1920
- Intronizacja Izasława na tronie kijowskim
- Ponowne przyłączenie Grodów Czerwieńskich do Polski →
por rok 981

~1070

Ponowny konfikt polsko-czeski → por rok 1068 oraz 1071

>1070

Wladysław I Herman zawiera małżeństwo z Przecławą z rodu Prawdziców (?)

1070/73

Urodził się Zbigniew, syn Władysława I Hermana oraz Przecławy z Prawdziców ( ? )

1070

Pierwsza wzmianka o Opatówku noszącym wówczas nazwę - Opatów, jako posiadłość klasztoru benedyktyńskiego w Lubiniu.

1071

Zakończenie budowy kościoła benedyktynów w Tyńcu

1071

Niemcy - Zjazd w Miśni → niemiecki zakaz rozstrzygania konfliktu czesko-polskiego na drodze wojennej → edykt wydany przez przez cesarza Niemiec Henryka IV → por rok 1072

1072

Złamanie niemieckiego zakazu prowadzenia wojny z Czechami przez Bolesława II Szczodrego → W ten sposób wypowiada posłusszeństwo cesarzowi Henrykowi IV, który rok wcześniej zażegnał koflikt polsko-czeski → por rok 1071

1072

Niemcy - Cesarz Henryk IV ogłasza wielką wyprawę przeciwko Polsce, która nie doszła do skutku ze względu na powstanie saskie w 1073 roku.

1073

Bolesław II Szczodry wspiera bunt saski skierowany przeciwko Henrykowi IV, cesarzowi niemieckiemu

1073

Interwencja Bolesława II Szczodrego na Rusi;
- Oblężenie Brześcia nad Bugiem przez wojska polskie →
por rok 1047
- Zawarcie pokoju w Sutiejsku z ruskimi książętami

1073

Najazd pomorski na Wielkopolskę

1074

Wojna polsko-czeska : por rok 1076 oraz 1073
- Najazd czeski na Śląsk
- Walki polsko-czeskie pod Głogowem
- Odparcie najazdu czeskiego

~1075

Fundacja biskupstwa płockiego przez Bolesława Śmiałego.

~1075

Pojawienie się benedyktynów w Lubinie ( Wielkopolska ).

1075

Synod kościelny z udziałem legatów papieża Grzegorza VII

1075

W Płocku założono biskupstwo mazowieckie, później nazwane płockim z siedzibą w Płocku, jego pierwszym biskupem był Marek → było to kolejne biskupstwo obok istniejących już biskupstw obok Poznania, Gniezna, Krakowa oraz Wrocławia

1075

Reformy kościelne Bolesława II Szczodrego

1075

Uposażenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego oraz istniejących biskupstw w okręgi grodowe

1075

Bolesław II Szczodry zawiera sojusz z Sasami oraz Wieletami przeciwko Niemcom

1076

Polski najazd na Czechy → por rok 1074

1076

Słynny spór cesarza Henryka IV z papieżem Grzegorzem VII → tradycyjnie Polska opowiada się przeciwko Niemcom
popierając obóz gregoriański → por rok 1076

1076-1079

Trudności finansowe w Polsce spowodowane rozpoczęciem procederu psucia monety → por rok 1058

1076 XII 25

W katedrze metropolitalnej w Gnieźnie odbywa się koronacja Bolesława Śmiałego na króla Polski za zgodą papieża Grzegorza VII w Katedrze gnieźnieńskiej. W ten sposób Bolesław śmiały potwierdził niezależność Polski od Cesarstwa Niemiec.

1077

Polska pomaga w osadzeniu na tronie węgierskim brata Gejzy → Władysława

1077

Wyprawa króla Bolesława II Szczodrego do Kijowa uwieńczone odzyskaniem władzy wielkoksiążęcej przez jegoż kuzyna Izasława

1077

Polska ponownie w posiadaniu Grodów Czerwieńskich

1177-85

Powstanie kolejnych klasztorów Cystersów w Małopolsce – w Sulejowie, w Wąchocku oraz w Koprzywnicy

1079

Aż do 1098 budowa najstarszego kościoła kolegiackiego św. Andrzeja w Krakowie.

1079

Polska oficjalnie przechodzi do obozu cesarskiego w konflikcie papiesko-cesarskim z 1076 roku → por rok 1102

1079

Konflikt króla Bolesława II Szczodrego z biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa zakończony zabójstwem biskupa

1079

Wygnanie króla Bolesława II Szczodrego na Węgry z powodu zabójstwa biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa → por rok ok 1082

1079 V 08

Zabójstwo biskupa krakowskiego Stanislawa ze Szczepanowa dokonane przez nasłanych przez Bolesława Śmiałego siepaczy.na krakowskiej Skałce, w wyniku zamachu, zginął święty Stanisław ze Szczepanowa, biskup Krakowa. Niektóre źródła podają, że biskup został zabity podczas mszy przy ołtarzu osobiście przez króla Bolesława. Podobno, by strzec poćwiartowanego ciała, zleciały się białe orły i trzymały wartę aż do chwili cudownego zrośnięcia się członków - por 17 IX 1253

>1079 V 08

Początek panowania Władysława I Hermana, wyniesionego przez możną opozycję. Był on młodszym synem Kazimierza I Odnowiciela. W imieniu chorowitego Władysława I Hermana rządy faktycznie sprawował wojewoda Sieciech.

1080

Objecie rządów w Polsce przez palatyna Sieciecha w imieniu chorowitego Władysława I Hermana

1080

Władysław I Herman poślubia Judytę, córkę księcia czeskiego Wratysława → por rok 1085

1081

Węgry → w Osjaku zmarł w niejasnych okolicznościach wygnany w 1079 roku z Polski Bolesław Śmiały

1085

Niemcy → Cesarz niemiecki Henryk IV, ogłasza w Moguncji księcia Wratysława królem Czech oraz Polski ( sic ) → doprowadza to do pogorszenia się stosunków polsko-czeskich → por rok 1080

1085

Czechy → Koronacja księcia Wratysława na króla Czech oraz Polski w Pradze → por wcześniejsze wydarzenia tegoż roku

1085

Zwycięstwo obozu prowęgierskiego w Polsce istniejącego w celu przeciwstawienia się zabiegom czeskim o zwierzchnictwo na Polską

1085 VIII 20

Urodził się Bolesław Krzywousty, przyszły król Polski, syn Władysława I Hermana oraz księżniczki czeskiej, Judyty → por rok 1138

~1086

Z Węgier powraca Mieszko → syn Bolesława II Szczodrego

~1086

Powstał romański kościół św Andrzeja w Krakowie, przebudowany za czasów Wladysława Łokietka

1086

Śmierć Judyty czeskiej → 1-szej żony Władysława I Hermana → por rok 1080 oraz 1088

1086

Tak zwany „Przywilej Biskupstwa praskiego” → poszerzenie granic diecezji praskiej o Śląsk oraz Małopolskę → por rok 1090

1088

Władysław I Herman zawiera swoje drugie małżeństwo → tym razem z córką cesarza Henrka III →Judytą Marią Salicką → por rok ok 1100

1088

W wyniku małżeństwa Władysława I Hermana z córką cesarza niemieckiego doszło do :
- Oczywistego zacieśnienia sojuszu z cesarstwem → por rok 1079
- Wydzielenia Mieszkowi Bolesławowicowi ( synowi zmarłego
na wygnaniu króla Bolesława II Szczodrego) dzielnicy na
południowym wschodzie Polski → por rok ok 1086 oraz
1089

1088

Powstanie prawoslawnej diecezji Turowsko - Pinskiej

1088 IX 27

Ciało biskupa Stanisława zostało przeniesione z kościoła na Skałce do kaplicy św. Piotra i Pawła na Wawelu. Na jej miejscu stoi dziś kaplica Wazów. Od tego momentu datują się początki kultu biskupa

1089

Mieszko Bolesławowic ( syn zmarłego na wygnaniu króla
Bolesława II Szczodrego) zostaje otruty podczas uczty →

1. Wersja pierwsza → czyżby para obecnych władców chciała się pozbyć ewntualnego pretendenta do tronu ?
2. Wersja druga → Koronowany w Pradze w 1086 roku na króla Czech oraz Polski Wratysłąw również mógłby być tym zainteresowany

1089

Zbigniew, syn Władysława I Hermana oraz Przecławy z Prawdziców ( ? ) został uznany za bastarda

1089

Po fakcie zostania uznanym za bastarda Zbigniew zostaje wysłany do klasztoru w Saksonii z inicjtywy palatyna Sieciecha, rządzacego Polską od 1180 roku w imieniu schorowanego Władysława I Hermana

1090

Cofniecie tzw „Przywileju biskupstwa praskiego” z 1086 roku przez Wratysława Czeskiego

1090

Polskie wyprawy na Pomorze zakończone przejściowym opanowaniem Pomorza Gdańskiego → por rok ok 1060

1091

Kolejna wyprawa polska na Pomorze zakończona polskim zwycięstwem nad rzeką Brdą po czym wojska polskie wycofały się z Pomorza → por rok 1097

1092

Kolejne zaprzestanie płacenia trybutu ze Śląska przez Polskę → por rok 1068

1092

Niemcy → Saksonia → Wrogowie palatyna Sieciecha uprowadzają z klasztoru Zbigniewa → por rok 1093

1092

Spustoszenie pogranicza polskiego przez połączone siły Rościsławowiczów ( potomków księcia ruskiego Rościsława Włodzimierzowica ) oraz Połowców

1093

Czeska wyprawa odwetowa na Śląsk w odpowiedzi na zaprzestanie przez Polskę płacenia trybutu ze Śląska rok wcześniej :
- Odwetowa polska wyprawa na Morawy
- Bunt możnowładców śląskich żądających ukrócenia
samowoli palatyna Sieciecha
-Zwrot Czechom zaległego trybutu ze Śląska → por rok 1102
- Zawarcie pokoju z Czechami

1093

Zbigniew, nieślubny syn Władysława I Hermana, najprawdopodobniej z jego pierwszego małżeństwa nieuznanego przez Kościół, pod naciskiem opozycji wymierzonej przeciwko wszechwładnemu wojewodzie Sieciechowi, zostaje uznany za prawowitego następcę tronu

1093

Wydzielenie dzielnic synom Władysława I Hermana : → por rok 1097
- Wrocławia → Zbigniewowi, po przywróceniu mu praw na żądanie możnych śląkich →
por rok 1092 oraz 1096
- Kłodzka →Bolesławowi Krzywoustemu

1093

Skuteczna obrona Niemczy przed wojskami czeskimi → por rok 1017

1093

Nieudane negocjacje Polsko-węgierskie z królem Węgier Władysławem → oblężenie Krakowa przez wojska węgierskie

1096

Wybucha wojna przeciw Zbigniewowi, synowi Władysława I Hermana → ucieka on do Kruszwicy, gdzie zostaje pokonany oraz uwięziony przez palatyna Sieciecha a Kruszwica zostaje spalona → por lata 1096-1097

1096

Wojna domowa przeciwko Wladysławowi I Hermanowi oraz palatynowi Sieciechowi

1096

Oblężeni Barda przez wojska czeskie

1096-1097

Zabiegi możnych oraz dostojnikow kościelnych o uwolnienie Zbigniewa oraz przywrócenie go do łask ojca → Władysława I Hermana → por rok 1097

1097

Kolejna wyprawa polska na Pomorze → por rok 1091

1097

Ponowne wydzielenie dzielnic dla synów przez Władysława I Hermana : → por rok1093
- Zbigniewowi → Wielkopolskę oraz Kujawy
- Bolesławowi Krzywoustemu → Śląsk oraz Małopolskę

1097

Osłabienie wpływów wojewody Sieciecha

1097

Podział Polski na dzielnice między Władysława I Hermana oraz jego synów

-Zbigniew otrzymał Wielkopolskę wraz z Kujawami
- Bolesław otrzymał Małopolskę wraz ze Śląskiem,
- Władysław I Herman zatrzymał sobie Mazowsze.

1097 V 01

Podczas uroczystości poświęcenia odbudowanej katedry gnieźnieńskiej Władysław Herman przywrócił do łask syna Zbigniewa i powierzył mu, wraz z młodszym bratem Bolesławem, wspólne dowództwo przeciw Pomorzanom

1098

Porozumienie Władysława I Hermana ze Świętopełkiem, księciem kijowskim

1099

Do Płocka sprowadzono Benedyktynów

1099

Polacy pokonują Połowców od kilku już lat najeżdżających wschodnie dzielnice Polski

1099

Kolejny bunt przeciwko palatynowi Sieciechowi → por lata 1180 oraz ok 1100

1099

Zajęcie Krakowa oraz Sandomierza przez Bolesława Krzywoustego → por rok 1097 oraz 1100

1099

Oblężenie Plocka przez wojska Zbigniewa, syna Władysława I Hermana

1099

Zmuszenie Władysława I Hermana do oddalenia palatyna Sieciecha

1099

Polacy odpierają najazd Pomorzan na Santok

1099

Wygnanie wojewody Sieciecha z Polski

ODPOWIEDZ

Wróć do „Polska Piastów ogólnie”