Wydarzenia wieku XII

Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie. Rządzili od powstania państwa polskiego (około 900 roku) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291-1305). W latach 1138-1320 miało miejsce tzw. rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich.
Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Wydarzenia wieku XII

Post autor: Artur Rogóż » 11 lis 2011, 04:00

http://www.historia-polski.com/xii/wyda ... 0-1124.htm
~1100

Upadek władzy palatyna Sieciecha, konfiskata jego olbrzymich dóbr oraz kilkumiesięczne wygnanie go z kraju → por lata 1080 oraz 1099

~1100

Śmierć drugiej żony Władysława I Hermana → Judyty Marii Halickiej → por rok 1088

~1100

W Opolu ( diecezja wrocławska) wytworzył się urząd archiprezbitera, czyli dziekana

1100

Bolesław Krzywousty zwraca Kraków oraz Sandomierz zagarnięte w 1099 roku

1100

W bibliotece katedry wawelskiej przechowywane jest 28 inkubałów

1100

Powstaje dzisiejsza kolegiata w Łowiczu → pochowanych jest tu aż 12 prymasów Polski

1102

Włączenie Mazowsza do posiadłości Zbigniewa

1102

Zawarcia sojuszu z Czechami

1102

Zdobycie oraz splądrowanie Białogardu w polskiej wyprawie przeciwko Pomorzanom

1102

Polska powraca do polityki propapieskiej → por rok 1079

1102

Polska po raz kolejny przestaje płacić Czechom trybut ze Śląska → por rok 1093

1102 VI 04

Śmierć Władysława I Hermana ® jego syn Zbigniew zostaje zwierzchnim księciem Polski aż do roku 1106.

1103

Kolejana polska wyprawa na Pomorze :
- Zdobycie oraz splądrowanie Kołobrzegu → por lata 1107-1108

1103

Bolesław Krzywousty zawiera małżeństwo ze Zbysławą, córką wielkiego ksiecia kijowskiego, Świetopełka

1103

Odwetowy najazd czeski na Śląsk za przezstanie przez Polskę płacenia trybutu ze Śląska rok wcześniej. W tej wojnie :
- Doszło do odwetowej wyprawy polskiej na Morawy
- Doszło do kolejnego najazdu czesko-morawskiego na Śląsk
- Do zawarcia porozumienia pokojowego z Czechami

~1104

Legat papieski, Gwalon, przywozi do Polski zbiór prawa kanonicznego, zwany Collectio trium partium. Miał on umozliwić reformę kościoła polskiego w duchu gregoriańskim

1104

Synod kosciola polskiego, na ktorym legat papieski, Gwalon, sklada z urzędu 2 polskich biskupow, w tym bpa krakowskiego, Czeslawa → Powodem odwołania były związki małżeńskie obydwu duchownych

1105

Urodził się Władysław II Wygnaniec, syn Bolesława III Krzywoustego oraz kijowskiej księżniczki Zbysławy ® por rok 1159

1105

Zawarcie porozumienia pokojowego między Zbigniewem a Bolesławem Krzywoustym

1105

Wyprawa Bolesława Krzywoustego na Morawy

1106

Odwetowa wyprawa czeska na Śląsk

1106

Bolesław Krzywousty zawiera sojusz z Węgrami

1106

Bolesław Krzywousty zawiera sojusz z Rusią

1106

Wyprawa Bolesława Krzywoustego na Wielkopolskę

1106

Bolesław Krzywousty występuje przeciwko wspieranemu przez Czechów oraz Pomorzan zwierzchniemu księciu Zbigniewowi i zmusza go do ucieczki z kraju

1106

Po wyparciu Zbigniewa na Mazowsze Boleslaw III Krzywousty staje się jedynym władcą Polski aż do swej śmierci w 1138 roku

1107

Bolesław Krzywousty zawiera antyczeski oraz antycesarski sojusz z Węgrami

1107

Wyparcie Zbigniewa na Mazowsze oraz pojednanie z Bolesławem Krzywoustym, który objął władzę nad całym krajem

1107

Z powodu niewywiązania się Zbigniewa z obowiązku udzielenia pomocy zbrojnej na rzecz Bolesława Krzywoustego → Zbigniew został wygnany z Polski

1107- 1108

Kolejny najazd Pomorza przez Bolesława Krzywoustego ;
- Kolejne zdobycie oraz splądrowanie Kołobrzegu oraz Białogardu → por rok 1103

1108

Spisz, od czasów Bolesława Chrobrago w granicach Polski, przechodzi jako posag córki Bolesława III Krzywoustego ® Judyty, pod panowanie Węgier ® por lata 1320-1325

1108

W "Kronice" Galla Anonima znajduje się informacja o zdobyciu grodu Racibórz przez rycerzy Bolesława Krzywoustego

1108

Pierwsze historyczne wzmianki o Koźlu, ( obecnie Kędzierzyn-Koźle w województwie opolskim )

1108

Łupieżcza wyprawa Bolesława Krzywoustego do Prus

1108

Polacy odpierają najad Pomorzan

1108

Powstał gród w Jeleniej Górze, w toku polskich przygotowań Bolesława Krzywoustego do najazdu na Czechy

1108

Bolesław Krzywousty podnosi grów we Wleniu na Dolnym Śląsku do rangii kasztelani

1108

Kolejna wyprawa polska na Pomorze zakończona zdobyciem Czarnkowa

1108

Kolejny najazd Morawian na Śląsk :
- Udana obrona Koźla
- Rozbicie wojsk morawskich pod Raciborzem
- Zdobycie Raciborza przez Polaków

1108

Dywersyjny atak Polaków na Czechy w interesie Węgier ( por umowa z 1107 roku ) zaatakowanych przez cesarza niemieckiego Henryka V

1108

Zajęcie Ujścia przez Pomorzan

1108 I 04

Śmierć Gertrudy, córki Mieszka II oraz Rychezy → przeżyła ona 80 lat ! → jak na owe czasy było to coś niezwykłego

1109

Najazd niemiecki cesarza Henryka IV na Polske → por 24 VIII 1109 na Polskę :
- Udana obrona Głogowa, Bytomia oraz Wrocławia przez Polaków
- Dywersyjny atak węgieraski na Czechy
- Wycofanie się wojsk niemieckich z Polski

1109

Najazd pomorski na Mazowsze

1109

Zwycięstwo Bolesława III Krzywoustego nad Pomorzanamiw bitwie pod Nakłem

1109

Wyprawa Bolesława III Krzywoustego do Czech w celu osadzenia na tamtejszym tronie księcia Borzywoja

1109

Odwetowa wyprawa Bolesława III Krzywoustego na Pomorze :
- Zawarcie porozumienia pokojowego ze świętopełkiem Pomorskim
- Przekazanie grodów pomorskich Świętopełkowi
- Świętopełk Pomorski składa Bolesławowi Krzywoustemu hołd lenny ® por rok 1112

1109 VIII 10

Zwycięstwo Bolesława Krzywoustego nad Pomorzanami pod Nakłem

1109 VIII 24 – IX

Polska obrona Głogowa przed Niemcami

1109

Kampania niemiecka Cesarza Henryka V przeciwko Polsce. Nieudane próby przelamania obrony polskiej pod Głogowem, Bytomiem oraz Krosnem Odrzańskim nie powiodły się.

1109

Pokonanie wojsk niemieckich przez Bolesława Krzywoustego na Psim Polu koło Wrocławia ® Niemcy wycofują sie przez Czechy.

1110

W kodeksie katedry krakowskiej Collectio Tripartita zamieszczony został inwentarz skarbca katedralnego, zawierający między innymi polskie insygnia koronacyjne oraz 52 księgi.

1110

Kolejna interwencja Bolesława III Krzywoustego w Czechach, tym razem w obronie księcia Sobiesława

1110

Wycofanie się wojsk polskich z Czech ® Polacy wkroczyli do Czech miedzy innymi z powodu chęci wzięcia odwetu na pomoc Czechów udzieloną Niemcom w kampanii z 1109 roku ® por rok 1111

1110-1111

Kolejna łupieżcza wyprawa Polaków do Prus

1111

Polska zawiera sojusz z Czechami ® por rok 1110

~1112

Obłożenie Bolesłąwa III Krzywoustego interdyktem przez arcybiskupa Marcina

~1112

Pojednanie się Zbigniewa z Bolesławem Krzywoustym doprowadza do powrotu Zbigniewa do kraju, gdzie po powrocie zostaje oślepiony przez Bolesława Krzywoustego

~1112

Oślepiony przez Bolesława Krzywoustego Zbigniew wstępuje do zakonu benedyktynów, gdie po krótkim czasie dochodzi do kolejnego pojednania ze swym przyrodnim bratem → por rok 1107 oraz 1113

1112

Bunt Świętopełka Pomorskiego przeciwko Bolesławowi III Krzywoustemu ® por rok 1109

1112

Kolejna wyprawa Bolesława III Krzywoustego przeciwko Pomorzanom, zakończona nieudanym oblężeniem Nakła ® por rok 1113

1113

W opactwie tynieckim umiera oślepiony rok wcześniej przyrodni brat bolesława Krzywoustego → Zbigniew → por rok 1107

1113

Śmierć przyrodniego brata Bolesława III Krzywoustego ® Zbigniewa

1113

Bolesław Krzywousty udaje sie w pokutną pielgrzymkę

1113

Zdjęcie interdyktu z Bolesława III Krzywoustego ® por ok 1112

1113

Wiec w Gnieźnie

1113

Walki Bolesława III Krzywoustego o przyłączenie Pomorza :
- Zdobycie Nakła nad Notecią oraz Wyszogrodu ® por rok 1112

1113

Kolejna, tym razem zwycieska wyprawa Bolesława Krzywoustego na Pomorze zakończona zdobyciem pogranicznych grodów ® Nakła oraz Wyszogrodu

> 1113

Powstała Kronika tak zwanego Galla Anonima – prawdopodobnie benedyktyna pochodzenia francuskiego – opisująca dzieje Polski od czasów najdawniejszych aż po rok 1113.

1114

Bolesław Krzywousty przestaje płacić Czechom trybut ze Śląska → por rok 1054

1114

Kolejna wyprawa Boleslawa III Krzywoustego do Czech ;
- Zdobycie oraz zniszczenie Kłodzka przez wojska Bolesława III Krzywoustego oraz Sobiesława czeskiego

1114

Śmierć Zbysławy, pierwszej żony Bolesława III Krzywoustego

1115

Na Wawelu dochodzi do poświęcenia dolnego kościoła – krypty św. Leonarda

1115

Ukłąd Bolesława III Krzywoustego nad Nysą

1115

Małżeństwo Bolesłąwa III Krzywoustego ze swoją drugą żoną ® Salomeą, córką hrabiego Bergu, Henryka ® por rok 1114

1116

Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Bolesława Krzywoustego.

1116

Zmarł Gall Anonim, kronikarz historii Polski

1116

Kolejna wyprawa Bolesława III Krzywoustego na Pomorze zakończona zdobyciem Pomorza Gdańskiego

1117

Bunt możnowładztwa przeciwko Bolesłąwowi Krzywoustemu pod wodzą palatyna Skarbimira zakończone oślepieniem Skarbimira oraz konfiskatą jego majątku ® por lata 1123-1124

1118

Kolejna powódź w Polsce → por rok 988 oraz 1253

1118

Zawarto niecodzienny związek małżeński → comes polski ( Piotr Włostowic ) poślubił księżniczkę krwi obcego państwa ( sic ) → tj księżniczkę ruską Marię

1118

Przed tym rokiem powstała krypta św Leonarda na Wawelu

1118

Zakończenie sporu Bolesłąwa III Krzywoustego z Wołodarem, księciem przemyskim ® por rok 1124

1119

Kolejna wyprawa Bolesława III Krzywoustego na Pomorze :
- Zwycięstwo nad wojskami świętopełka Pomorskiego w bitwie nad Niekładzem

1119

Podbicie Pomorza Zachodniego przez Boleslawa III Krzywoustego

1119

Zawarcie ukladu z księciem saskim Lotarem z Suplinburga ® uznanie prawa Polski do prawobrzeżnego ( względem rzeki Odry ) Pomorza za cenę dorocznego trybutu na rzecz Saksonii ® por rok 1121 oraz 1122-1123

1120

Łupieżczy najazd Połowców oraz Rusinów na Polskę

1120

Odwetowa wyprawa Bolesława III Krzywoustego na Ruś na rusko-połowski najazd wcześniej w tymże roku

1120 – 1140

Powstała kolegiata św. Piotra w Kruszwicy.

1121

Szczecin ponownie zajęty przez Polaków → tym razem przez Bolesława Krzywoustego i oddany Warcisławowi I, księciu zachodniopomorskiemu, lennikowi króla polskiego → por rok 1237

1121

Wolinianie pobici przez Bolesława Krzywoustego, weszli w skład księstwa zachodniopomorskiego → por → 1181

1121

Bolesław III Krzywousty zawiera układ z księciem zachodniopomorskim Warcisławem, określający zasady zwierzchności Polski nad Pomorzem Zachodnim ® por rok 1119 oraz 1124

1121/1122

Urodził się Bolesław IV Kedzierzawy, syn Bolesława III Krzywoustego oraz Salomei, hrabianki Bergu ® por rok 1173

~1122

Pojawienie się benedyktynów w Sieciechowie na Wisłą.

1122

Kolejna próba chrystianizacji Pomorza ® por. rok 1000

1122

Pojawia się informacja o obronnym grodzie Mikołów

1122

Pierwsza, zakończona niepowodzeniem, misja eremity Bernarda, który przybył do Polski w orszaku legata papieskiego Idziego z Tusculum

1122

Przeniesienie filii klasztoru Cystersów lubiąskich z Kacic do Mogiły pod Krakowem.

1122-1123

Wyprawa polska na północne Zaodrze : ® por rok 1119 oraz 1121
- Zdobycie Rugii przez Polaków

~1123

Boleslaw III Krzywousty zawiera sojusz z księciem muromskim ® Wsiewołodem Dawidowiczem

1123

Zakończenie podboju Pomorza Zachodniego w wyniku którego książę pomorski Warcisław I zobowiązuje się do przyjęcia chrztu oraz do płacenia trybutu Bolesławowi Krzywoustemu

1123

Misja chrystianizacyjna Bernarda Hiszpana na Pomorzu

1123

Polsko-czesko-węgierska wyprawa na Ruś celem osadzenia na tronie Jarosława ® por późniejsze wydarzenia z tegoż roku

1123

Oblężenie Włodzimierza Wołyńskiego przez wojska polsko-czesko-węgierskie

1123

Śmierć Jarosława z rąk zamachowców, którego Polacy chcieli osadzić na ruskim tronie, spowodowała wycofanie sie wojsk polsko-czesko-węgierskim z Rusi ® por wcześniejsze wydarzenia z tegoż roku

1123-1124

Doszlo do tak zwanego “Lubińskiego jednania” ® do przywrócenia do poprzednich łask oraz urzędów ( a co za tym idzie, dóbr ) ® Skarbimira oraz członków jego rodu ® por rok 1117

1123 – 1125

Na ten okres datuje sie najstarszy odnaleziony dokument tyniecki, pozostawiony przez legata Idziego → por rok 1816 oraz <IX 1939

1124

Kolejna próba chrystianizacji Pomorza ® tym razem jest to misja pomorska biskupa Ottona z Bambergu ( ~1080-1139), wspierana przez Bolesława Krzywoustego.

1124

Przekazanie rządów na Śląsku Władysławowi Wygnańcowi ( czyli swemu najstarszamu synowi ) przez Bolesława III Krzywoustego ® por rok 1146

1124

Bolesław III Krzywousty odnawia układ z księciem zachodniopomorskim Warcisławem ® por rok 1121

1124

Pomorze Zachodnie ponownie lennem Polski

1124

Misja chrystianizacyjna Ottona z Bambergu na Pomorzu ® por rok 1128

1124

Utworzenie nowych biskupstw;
- biskupstwo kujawskie przeniesione później z Kruszwicy do Włocławka,
- Pomorskiego
- Lubuskiego

1124

Podział ziem nadnoteckich między archidiecezję gnieźnieńską oraz biskupstwo poznańskie

1124

Śmierc księcia Wołodara przemyskiego ® por rok 1118

1124

Objęcie księstwa przemyskiego przez Wołodymirkę po śmierci Wołodara przemyskiego

1124

Pierwsza historyczna wzmianka o osadzie noszącej nazwę Tarnów w dokumencie legata Idziego

1124

Wołodymirka przemyski najeżdża na Biecz :
- Odwetowa wyprawa Bolesława III Krzywoustego na Przemyśl
- Rozbicie wojsk Wołodymirki przez Bolesława Krzywoustego pod Wilichowem ® por rok 1135

1124-1125

Warcisław I wyraża zgodę na otwarcie księstwa dla wypraw misyjnych prowadzonych przez biskupa Ottona z Bambergu → por rok 1128

~1125

Założenie klasztorów kanoników regularnych w Trzemesznie oraz w Czerwińsku

1125

Pierwsza wzmianka o istnieniu osady Tarnów

1125

Pierwsza wzmianka o Bytomiu

1125

Pożar w Krakowie

1125

Ślub Wladysława Piasta, najstarszego królewicza, z Agnieszką Babenberg, księżniczką austriacką z wielce wysoko postawionego rodu w Europie

1126

Najazd węgierski na Polskę ® por rok 1127

1127

Odwetowa wyprawa polska przeciw Węgrom ® por rok 1126

1127

Najazd Warcisława pomorskiego na Polskę:
- Zdobycie oraz splądrowanie Płocka przez Pomorzan ® por rok 1128

1127

Wielkie uroczystości w Gnieźnie związane z rozgłoszonym znalezieniem relikwii św Wojciecha ( trumnę z relikwiami świętego Wojciecha wywiózł z Polski Brzetysław Czeski ) → por rok 997

1127

Urodził się Bolesław I Wysoki, syn Władysława II Wygnańca oraz Agnieszki z Babenbergów ® por rok 1201

1128

Druga wyprawa misyjna biskupa Ottona z Bambergu na Pomorze wspierana tym razem przez króla niemieckiego Lotara III.

1128

Warcisław I wyraża zgodę na otwarcie księstwa dla wypraw misyjnych prowadzonych przez biskupa Ottona z Bambergu → por rok 1124/5

1128

Przywrócenie zależności lennej Pomorza Zachodniego od Polski ® por rok 1127 oraz 1124

1128

Kolejna misja chrystianizacyjna Ottona z Bambergu na Pomorzu ® por rok 1124

1128

Pierwsza zachowana wzmianka o wsi Grodno

1128

Zjazd w Gnieźnie

1128

Poddanie się Pomorza pod władzę arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

1128

Unieważnienie postanowień zjazdu w Gnieźnie przez Lotara, króla niemieckiego

1128 – 1134

Powstanie opactwa kanoników regularnych św Augustyna pod wezwaniem Panny Marii na Ślęży. ( z fundacji Piotra Włostowica ).

1129

Bolesław III Krzywousty zawiera przymierze z Danią

1129

Polsko-duńska wyprawa na Pomorze :
- Zdobycie Uznamu przez siły polsko-duńskie

1129

Porozumienie pokojowe Bolesława III Krzywoustego z Warcisławem pomorskim ® ponowne uznanie przez Warcisława zwierzchnictwa polskiego nad Pomorzem ® por rok 1128

1129

Ostateczne uznanie zwierzchnictwa lennego Bolesława Krzywoustego przez Warcisława I zachodniopomorskiego

1129 – 1155

Powstanie opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku

1130

Około tego roku przyszedł na świat Henryk Sandomierski, syn Bolesława Krzywoustego oraz Salomei z Bergu ® por 1165

~1132-38

Pojawienie się benedyktynów na Łysej Górze ( Góry Świętokrzyskie ).

1132

Bolesław Krzywousty wikła się w rozgrywki dynastyczne na Węgrzech popierając pretendenta do tronu Borysa przeciwko pro-niemiecko nastawionemu Beli II Ślepemu

1132

Książę czeski Sobiesław czterokrotnie wyprawia się na Śląsk. Walki trwają kilka lat.

1133

Państwo Kościelne → Likwidacja metropolii gnieźnieńskiej przez papieża Innocentego II :
- Podporządkowanie biskupstw polskich metropolii magdeburskiej ® por rok 1135

1133

Koźle ( obecnie Kędzierzyn-Koźle w województwie opolskim ) zostaje spalone przez Czechów

1133-1134

Odnowienie się polsko-czeskich sporów o przygraniczne grody śląskie

1133-1134

Czeskie wyprawy na Śląsk ® por rok 1135

1134

Najazd węgierski na ziemię sandomierską:
- Zdobycie oraz spladrowanie Wiślicy przez Węgrów ® por rok 1135

1134

Przed tym rokiem przeniesiono opactwo kanoników regularnych ze Ślęży na Wyspę Piaskową we Wrocławiu

1135

Niemcy → Cesarz Niemiec Lotar III w Merseburgu otrzymuje od Bolesława Krzywoustego hołd lenny,

- lecz nie jest sprawa jasna czy to był hołd lenny jedynie z terytorium Pomorza czy też z większego obszaru

- Przyznanie zwierzchnictwa nad wyspą Rugią Bolesławowi III Krzywoustemu ® por późniejsze miesiące tegoż roku

1135

Spalenie Wiślicy przez połączone siły Rościsławiczów oraz Połowców

1135

Zawarcie pokoju z Węgrami ® por rok 1134

1135

Zawarcie pokoju z Czechami ® por rok 1134 oraz 1137

1135

Późne miesiące roku 1135 ® cesarz niemiecki Lotar III popiera polskie zabiegi u papieża Innocentego II o reaktywowanie metropolii gnieźnieńskiej ® por rok 1133 oraz 1136

1135

Najazd Włodymirki przemyskiego na Małopolskę : ® por rok 1124
- Zdobycie Wiślicy

~1136

Bolesław IV Kędzierzawy zawiera związek małżeński z Wierzchosławą Anastazją, córką księcia nowogrodzkiego Wsiewołoda ® por rok< 1160

1136

Pierwsza wzmianka o miejscowości Prusice w obecnym powiecie trzebnickim

1136

Najstarsze zapiski o grodzie kasztelańskim Malogost ( obecnie Małogoszcz ) z bulli arcybiskupa gnieźnieńskiego

1136 VII 07

Państwo Kościelne → Tak zwana bulla gnieźnieńska papieża Innocentego II potwierdzająca niezależność polskiej administracji kościelnej → papież wystawił bullę, ogłaszającą restytucję archidiecezji gnieźnieńskiej. Potwierdzono w ten sposób niezależność i odrębność polskiej organizacji kościelnej od arcybiskupstwa w Magdeburgu

1136 VII 07

Restytucja metropolii gnieźnieńskiej przez papieża Innocentego II oraz wystawienie wielkiej bulli protekcyjnej na rzecz arcybiskupstwa gnieźnieńskiego ® por rok 1133 oraz 1135
-. Pierwsze wzmanki o dzisiejszym Chorzowie

- Pierwsza zapisana wzmianka dotycząca Sompolna pod nazwą Dąbie

- Pierwsze pisane informacje o Sieradzu

1137 V 18

Układ w Kłodzku → :
1. Dochodzi do spotkania Bolesława Krzywoustego z Sobiesławem Czeskim
2. Ziemia Kłodzka, Śląsk Opawski i Karniowski zostaje przy Czechach

3. Śląsk pozostaje przy Polsce

1138

Wdrożenie w Polsce systemu senioralnego

1138

Narastające spory Wladysława II Wygnańca z przyrodnimi braćmi

1138

Około tego roku powstaje biskupstwo zachodniopomorskie w Wolinie.

1138

Przed tym rokiem nastąpiła fundacja opactwa kanoników regularnych w Trzemesznie ( na miejscu opactwa benedyktyńskiego ) przez Bolesława Krzywoustego

1138

Włączenie ziemi sandomierskiej do Małopolski przez księcia zwierzchniego ® Władysława II.

1138 X 28

Śmierć Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie. Początek rozdrobnienia feudalnego w Polsce : (Podział na 5 części )
1. Władysław II Wygnaniec – księciem zwierzchnim ( wygnany w 1146 )
otrzymał Śląsk oraz ziemię lubuską,
2. Mieszko III Stary – otrzymał Wielkopolskę z Poznaniem,
3. Bolesłąw Kędzierzawy otrzymał Mazowsze,
4. Henryk Sandomierski otrzymał ziemię sandomierską, wraz z Lublinem i Wiślicą
5. Najstarszy z rodu sprawuje władzę księcia zwierzchniego ( czyli zasada pryncypatu oraz senioratu ) i otrzymuje prawo do dzielnicy pryncypackiej, obejmującej ziemię krakowską, łęczycką oraz część Wielkopolski z Gnieznem i Kaliszem.

1138 X 28

Władysław II Wygnaniec jako najstarszy syn Bolesława Krzywoustego staje się księciem zwierzchnim obejmując w posiadanie swoją włąsną dzielnicę przyznaną mu w testamencie ojca ( Śląsk + ziemię lubuską ) oraz dzielnicę pryncypacką ( ziemię krakowska, łęczycką oraz część Wielkopolski z Kaliszem i Gnieznem ).

1138 X 28

Salomea z Bergu, wdowa po Bolesławie Krzywoustym, obejmuje opiekę nad małoletnim Henrykiem Sandomierskim

1138 X 28

Wydzielenie Łęczycy dla wdowy po zmarłym Bolesławie Krzywoustym ® Salomei z Bergu

1138

Domniemana data osiedlenia się Żydów w Kaliszu

1139

Przed tym rokiem Piotr Włostowic z rodu Łabędziów funduje opactwo benedyktyńskie na Ołbinie pod Wrocławiem zburzone w XVI wieku

~1140

Powstanie kościoła Kanoników Regularnych w Czerwińsku, sprowadzonych przez biskupa Aleksandra z Malonne z opactwa św. Idziego koło Liēge

~1140

Fundacja kolegiaty w Łęczycy przez księżną Salomeę, wdowę po Bolesławie Krzywoustym → por 27 VII 1144

1140

Pierwsze wzmianki o Pajęcznie ( obecnie miasto w woj. łódzkim, w powiecie pajęczańskim )

1140

Utworzenie odrębnego biskupstwa dla księstwa zachodniopomorskiego z siedzibą na wyspie Wolin ® później przeniesionego do Kamienia Pomorskiego ® por rok <1176

1140

Początki Cystersów w Polsce

1141

Konflikt Władysława II Wygnańca z macochą oraz młodszym przyrodnim rodzeństwem → daje on początek wojny domowej księcia zwierzchniego Władysłąwa II Wygnańca z braćmi juniorami trwającej aż po rok 1146

1141

Wiec w Łęczycy

1141 – 1149

Powstanie klasztoru Cystersów w Jędrzejowie.

1141-1161

Budowa romańskiej bazyliki w Tumie pod Łęczycą. ® Tam właśnie odbywały się liczne zjazdy decydujące o losach XII oraz XIII wiecznej Polski

~1142

Przywrocenie zwierzchnictwa Władysława II Wygnańca nad zbuntowanymi braćmi

1142

Władysław II Wygnaniec zawiera sojusz z panującą w Kijowie dynastią Rurykowiczów ® por rok 1144

1142

Konsekracja nowej dwunawowej katedry w Poznaniu.

1142

Małżeństwo Bolesława I Wysokiego ze Zwieniesławą, córką Wsiewołoda Olegowicza, wielkiego księcia kijowskiego ® por rok 1155

1143

Biskupem krakowskim zostaje Mateusz

1143

Powstanie klasztoru Cystersów w Łeknie

1144

Władysław II bierze udział w wyprawie wielkiego księcia kijowskiego przeciwko zbuntowanemu księciu halickiemu Włodzimierzowi I ® por rok 1142

1144

Pod Siewierzem zbudowano romański kościół

1144

Zajęcie Łęczycy przez wojska jniorów ® czyli młodszych przyrodnich braci Władysława II przeradza sie w większy konflikt → Łęczyca była oprawą wdowią ich matki

1144

Odmowa Władysława II przekazania ziemi sandomierskiej ( przyłączonej w 1138 roku do włości Władysława II ) swemu najmłodszemu przyrodniemu bratu ® Henrykowi ® por rok 1145

1144

Konsekracja II katedry płockiej budowanej przez biskupa Aleksandra z Malonne.

1144

Odmowa Władysława II przekazania ziemi sandomierskiej Henrykowi Sandomierskiemu.

1144

Poświęcenie wzniesionej z fundacji biskupa Aleksandra z Malonne kamiennej bazyliki katedralnej

1144 VII 27

Śmierć Salomei, drugiej żony Bolesława Krzywoustego, macochy Władysława II.

~1145

Do Polski przybywa „magister operis”, Achard, z ramienia św Bernarda, w związku z budową klasztoru Cystersów w Jędrzejowie

1145

Piotr Włast, wielkorządca Śląska, skazany zostaje przez obawiającego się nadmiernego wzrostu jego władzy Władysława II Wygnańca na oślepienie oraz obcięcie języka.® prawdopodobnie było to przyczyną wygnania księcia z kraju

1145

Rozbicie wojsk Władysława II w bitwie nad Pilicą.

1145

Wyjazd Bolesława I Wysokiego na Ruś, celem udzielenia pomocy zbrojnej swemu teściowi, Wsiewołodowi Olegowiczowi ( wielkiemu księciu kijowskiemu ) w wyprawie na Halicz.

1145

Rozbicie wojsk Władysława II przez wojska juniorów w bitwie nad Pilicą oraz zawarcie porozumienia przez braci wraz z Władysławem II.

1145

Wykorzystanie przez Władysława II pomocy ruskiej ( kijowskiej ) do walki z przyrodnimi braćmi :
- Zwycięstwo Władysława II nad wojskami juniorów w bitwie nad dolnym Nerem
- Porozumienie pokojowe Władysława II z przyrodnimi braćmi ® por rok 1146
- Odstapienie Władysławowi II 4 grodów przez juniorów® w tym Łęczycy

1146

Zerwanie pokoju z przyrodnimi braćmi przez Władysława II

1146

Oblężenie Poznania przez wojska Władysława II

1146

Jakub ze Żnina, arcybiskup gnieźnieński, nakłada ekskomunikę na Władysława II → por rok 1147

1146

Wygnanie Władysława II ® stąd jego przydomek Wygnaniec, oraz jego żony Agnieszki z Babenbergów. Udają się oni na dwór króla niemieckiego Konrada III, licząc na uzyskanie pomocy w walce przeciwko braciom. ® por rok 1147 oraz 1159

1146

Niemcy - Osadzenie Władysława II Wygnańca wraz z jego żoną Agnieszką Austriaczką w Altenburgu przez krola niemieckiego Konrada III ®por rrok 1159

1146

Zajecie Krakowa przez Mieszka III oraz Bolesława IV Kedzierzawego

1146

Osadzenie Henryka Sandomierskiego w ziemi sandomierskiej

1146

Wypłacenie przez juniorów okupu Konradowi III, królowi Niemiec oraz wycofanie sie wojsk niemieckich z Polski ® por rok 1147

1146

Interwencja Konrada III, króla Niemiec, celem przywrócenia władzy Władysławowi II Wygnańcowi. Jego wyprawa dociera jedynie do linii rzeki Odry. Losy Wygnańca stają się przesądzone.

1146

Po wygnaniu z Polski Władysława II władzę w Polsce obejmuje Bolesław Kędzierzawy, jego młodszy brat.

1146

Bolesław I Wysoki zostaje zmuszony do ucieczki do Niemiec po wygnaniu z Polski jego ojca ® Władyslawa II, księcia zwierzchniego Polski

1147

Polska wyprawa misyjna do Prusów

1147

Saska wyprawa krzyżowa na Słowian Połabskich ( tj Wieletów ) wspomagana przez księcia Mieszka Starego.

1147

Udział Bolesława I Wysokiego w krucjacie do Ziemi Świętej

1147

Państwo Kościelne → Papież Eugeniusz III potwierdza ekskomunike nałożoną przez abpa gnieźnieńskiego Jakuba ze Żnina na Władysława II w roku 1146 ® por rok 1159

1147

Udział Bolesława IV Kędzierzawego w krucjacie przeciwko Połabianom

1148

Polsko-niemieckie pertraktacje w Kruszwicy ® zażegnanie groźby zbrojnej interwencji niemieckiej w Polsce ® por rok 1146

1148

Do Polski przybywa legat papieski, kardynał Gwido, ażeby domagac sie przywrocenia na tron księcia zwierzchniego, Władysława Wygnańca oraz jego żony, Agnieszki z Babenbergów → interwencja okazuje się nieskuteczna

1148

Państwo Kościelne, Polska → Legat papieski Gwido rzuca na Polskę klątwę ( zatwierdzoną przez papieża Eugeniusza III ) w odpowiedzi na brak zgody synów Krzywoustego na przywrócenie prawowitej władzy swemu wygnanemu w 1146 roku bratu

1148

Przeniesienie biskupstwa pomorskiego z Kruszwicy do Włocławka.

1148 I 06

W Kruszwicy rozpoczęto pertraktacje między Bolesławem Kędzierzawym i Mieszkiem Starym Albrechtem Niedźwiedziem, margrabią Marchii Pólnocnej, oraz Fryderykiem, arcybiskupem magdeburskim. Treść zawartego wówczas sojuszu nie jest znana

1149

Wyprawa zbrojna Bolesława Kędzierzawego oraz Henryka Sandomierskiego na Włodzimierz Wołyński oraz Łuck, celem poparcia Izasława Kijowskiego

1149

Książęta oraz możnowładztwo polskie a nawet Episkopat Polski bojkotują klątwę rzuconą na juniorów przez papieskiego legata Gwidona

~1150

Mniej więcej w tym czasie powstają najstarsze zachowane roczniki polskie:
- Rocznik świętokrzyski dawny,
- Rocznik kapitulny krakowski

~1150

Urodził sie Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem → w przyszłości słynny dziejopisarz Polski → por rok 1223

~1150

Po raz pierwszy w dokumentach łacińskich pojawia się nazwa "Płock"

1150

Zakonnicy templariusze zbudowali obiekt, w stylu romańskim w Orzeszu ( obecnie miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim) – por 1838 oraz 02 VII 1962

1150

Zbudowanie nowego grodu na obecnej Górze Zamkowej w Cieszynie

1150

Około tego roku powstał kościół kolegiacki w Opatowie

1150

Przeniesienie klasztoru kanoników regularnych ze Ślęży na Górę Piaskową we Wrocławiu.

~1152

Powstają słynne Drzwi Płockie – wykonane za granicą na zamówienie biskupa płockiego Aleksandra z Malonne ® obecnie znajdują się w Nowogrodzie.

1152

Hiszpania - Ryksa Piastówna, córka Władysława Wygnanca oraz Agnieszki z Babenbergów, przybywa uroczyście do Hiszpanii jako żona cesarza Hiszpanii Alfonsa ( cesarz Hiszpanii to był jednym z jego tytułów )

1153

Wystawienie przywileju fundacyjnego dla najstarszego w Polsce opactwa Cystersów w Jędrzejowie przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janika

1153

W chwili śmierci założyciela zakonu Cystersów, w Polsce istnieją cztery opactwa polskie: w Jędrzejowie, Sulejowie, Koprzywnicy i w Wąchocku - wszystkie zlokalizowane na Kielecczyźnie

1153

Zmarł Piotr Włostowic → palatyn Bolesława Krzywoustego, który został odsunięty od władzy i okaleczony

1154

Palestyna → Henryk Sandomierski bierze udział w krucjacie do Ziemi Świętej ® por rok 1155

1154

Pierwsze wzmianki o Radomiu → w bulli papieża Hadriana IV (tzw. bulla wrocławska)

1155

Powrót Henryka Sandomierskiego z krucjaty do Ziemi Świętej ® por rok 1154

1155

Pierwsze wzmianki o wsi Bielany Wrocławskie

1155/56

Sprowadzenie zakonu Joannitów do Zagościa przez księcia Henryka Sandomierskiego. ® kolejne klasztory ( zwane komandoriami ) joannitów na ziemiach polskich powstały ( aż do połowy XIII wieku ) w Łosinie, Sławnie, Poznaniu, Tyńcu Legnickim oraz innych miejscowościach.

1155 IV 23

Państwo Kościelne → Bulla protekcyjna papieża Hadriana IV → Wymieniono w niej nazwy 15 kasztelanii należących do biskupstwa wrocławskiego :

- między innymi kasztelanię w Otmuchowie

- wymieniono też kasztelanię w Cieszynie

- Pierwsza wzmianka o kasztelanii Grodziec na Dolnym Śląsku → por rok 990

1155

Śmierć Zwieniesławy, pierwszej żony Bolesława I Wysokiego ® por rok 1142

1156

Sprowadzenie joannitów do Polski.

1157

Druga, tym razem udana, interwencja cesarza ( tym razem Fryderyka Barbarossy) na Polskę :

- interwencja w sprawie wygnanego Władysława II
- Zawarcie układu w Krzyszkowie

- wyprawa cesarza Fryderyka Barbarossy dociera do Poznania
- Bolesław IV Kędzierzawy składa hołd lenny cesarzowi niemieckiemu

1159

Pomorze Zachodnie rozpada sie na dwie części :
- Przedoddrzanską ® szczecińską ® por rok 1637
- Zaoddrzańska ® dymińsko-wołogoską

1159

Śmierc na emigracji w Niemczech Władysława II Wygnańca

1159

Podział Pomorza Zachodniego pomiędzy Bogusława i Kazimierza, synów księcia Racibora, na część szczecińską ( czyli przedodrzańską ) oraz część dymińską lub wołogoską ( czyli zaodrzańską ). Podział ten okazał się trwały.

1160

Osada Lędziny ( obecnie miasto w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim ) zostaje przekazana przez rycerza Jakse z Miechowa o.o. Benedyktynom

1160

Małżeństwo Bolesława I Wysokiego ze swoją drugą żoną ® niemiecką hrabianką Krystyną

1161

Konsekracja kolegiackiego kościoła Panny Marii oraz św Aleksego w Tumie pod Łęczycą.

1162

Palestyna → Jaksa z Miechowa odbywa pielgrzymkę do Ziemi Świętej

1162

Na Zwierzyniec zostaja sprowadzone przezbpa krakowskiego Mateusza, Siostry Kanoniczki Regularne Zakonu Premonstratensow

~1163

Przybycie do Polski Bożogrobców za sprawą Jaksy z Miechowa.

1163

W konsekwencji wyprawy Niemiec na Polskę z 1157 roku w walce o władzę dla Władysława II Wygnańca, następuje przekazanie Śląska synom Władysława II. Najstarszy z trzech braci, Bolesław Wysoki, otrzymuje Wrocław.

1163

W Miechowie powstaje klasztor Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego ( tj Bożogrobców ).→ przy pomocy bpa krakowskiego, Mateusza

1163

Powrót z wygnania do Polski Bolesława I Wysokiego ® por rok 1146

1163

Prześladowanie Żydów w Kłodzku

1163

Powrót do Polski synów zmarłego w 1159 roku na wygnaniu Władysława II Wygnańca ®
- Przekazanie Śląska ( bez głównych grodów ) Bolesławowi I Wysokiemu oraz Mieszkowi Plątonogiemu przez stryjów tj. Bolesława Kędzierzawego oraz Mieszka III Starego ® por rok 1166

1164

Książę pomorski Bogusław słożył hołd lenny księciu saskiemu Henrykowi Lwu

1165

Aż do tego roku doprowadzony jest Rocznik Kamieniecki, będący wyciągiem z XII-wiecznej kroniki, obecnie zaginionej

1165

Wyprawa Henryka Sandomierskiego na pogańskich Prusów

1165-1166

Wyprawa Polaków na pogańskich Prusów

1166

Całkowite opanowanie Śląska przez Mieszka Plątonogiego oraz Bolesława I Wysokiego :
- Bolesław I Wysoki obejmuje Dolny Śląsk oraz Opole
- Mieszko Plątonogi obejmuje resztę dzielnicy śląskiej ® por rok 1163

1166

Tragiczna śmierć Henryka Sandomierskiego podczas krucjaty przeciwko pogańskim Prusom ® Henryk Sandomierski to syn Bolesława Krzywoustego oraz Salomei z Bergu ® por rok 1130. Zmarł bezpotomnie

1167

Podział dzielnicy sandomierskiej przez Bolesława IV Kędzierzawego po bezpotomnej śmierci swego najmłodszego brata Henryka ( w 1166 )

1168

Wiec opozycji w Jędrzejowie przeciwko Bolesławowi IV Kędzierzawemu :
- Złożenie z urzędu seniora Bolesława IV Kędzierzawego
- Z tego powodu Bolesław IV Kędzierzawy układa się z braćmi
- Bracia przywracają Bolesławowi IV Kędzierzawemu godność seniora

~1170

Wzniesienie pierwszej drewniano - ziemnej warowni przez Krzyżaków po ujarzmieniu Prusów, w okolicach dzisiejszej Ostródy

1171

Bp krakowski, Gedko funduje kolegiate w Kielcach

1172

Bolesław Wysoki, syn zmarłego w 1159 roku na wygnaniu ( por rok 1146 ) Władysława II Wygnańca, zostaje wypędzony z Polski przez koalicję książąt , tym razem przez rodzonego brata® Mieszka Plątonogiego oraz syna ® Jarosława ( a do Polski powrócił z pierwszego wygnania w 1163 roku ) ® por rok 1173

1173

Powstanie klasztoru Cystersów w Kołbaczowie

1173

Śmierć księcia Bolesława Kędzierzawego ® początek pierwszego okresu rządów Mieszka Starego w Krakowie ( dzielnicy pryncypackiej ).

1173

Powstanie Śląska Dolnego i Górnego w wyniku podziału ziemi przez synów Władysława II Wygnańca → tj Bolesława Wysokiego i Mieszka Plątonogiego

1173

Powrót wygnanego ( przez swego rodzonego brata ) Bolesława I Wysokiego do Polski ® por rok 1172 oraz 1177

1173

Cesarz niemiecki Fryderyk Barbarossa najeżdża na Polskę kolejnym razem ® por rok 1157 :
- Bolesląw IV Kędzierzawy powtórnie składa hołd cesarzowi
- Do kraju powraca wygnany rok wcześniej Bolesław Wysoki

~1175

Narodziny Czesława Odrowąża, jednego z pierwszych dominikanów w Polsce, współzałożyciela klasztorów dominikańskich w Krakowie, Pradze oraz we Wrocławiu, beatyfikowany w 1711 roku.

1175 ?

Powstanie filii klasztoru Cystersów z Łekny w Lądzie.

1175

Fundacja klasztoru Cystersów w Lubiążu na Śląsku prze księcia Bolesława Wysokiego. ® Zostali oni sprowadzeni do Lubiąża z Pforty.® por. rok 1118

1175

Powstanie klasztoru Cystersów w Lubiążu

1175

Wykonanie drzwi do katedry gnieźnieńskiej

1175 – 1190

Budowa kościoła Norbertanek ( św. Trójcy ) w Strzelnie

1176

Powstanie klasztoru Cystersów w Sulejowie

1176

Przeniesienie biskupstwa zachodniopomorskiego z Wolina do Kamienia

1176

Śmierć Jaksy z Miechowa → por rok 1155

1177

Po raz pierwszy wybita została moneta płocka

1177

Na skutek spisku możnowładztwa kierowanego przez biskupa krakowskiego, Gedkę, książę Mieszko Stary zostaje odsunięty od władzy w Krakowie.

1177

Na miejsce odsuniętego od władzy Mieszka Starego, władzę w Krakowie obejmuje książę Kazimierz Sprawiedliwy ( do roku 1194 ).

1177

Bolesław I Wysoki zostaje powtórnie ( a po raz trzeci w swym życiu ) wygnany,tym razem ze Śląska, przez swego brata ( Mieszka Plątonogiego ) ® por rok 1146, rok 1172

1177

Wycofanie się Mieszka Plątonogiego z Wrocławia umożliwia powrót Bolesława I Wysokiego do władzy we Wrocławiu

1177

Bolesław I Wysoki wydziela księstwo opolskie swemu synowi Jarosławowi ® por rok 1172

1177

Bolesław I Wysoki nadaje Głogów swemu bratu Konradowi ® por rok 1190

1178

Pojawil sie zapis nazwy Sagan – aż do 1945 roku urzędowej nazwy Żagania

1179

Powstanie klasztoru Cystersów w Wąchocku.

1179

Pierwsza wzmianka o osadzie Wąchock ( obecnie miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie starachowickim )

1179

Ma miejsce odłączenie Bytomia od Małopolski i włączenie go do księstwa raciborskiego

1179

Nieudana próba włączenia Brześcia w granice Polski ® por rok 1182

>1179

W reprezentacyjnej katedrze uroczyście złożono po przeniesieniu ze Skałki ciało św. Stanisława oraz relikwie św. Floriana

~1180

Powstanie Drzwi Gnieźnieńskich ® romańskich drzwi do katedry gnieźnieńskiej zawierające 18 scen rodzajowych z życia oraz działalności św. Wojciecha. ® domyśla się, że ich fundatorem był książę Mieszko Stary

1180

W Płocku przy kolegiacie św. Michała powstała szkoła elementarna, która jako jedyna z powstałych w średniowieczu działa do dzisiejszego dnia

1180

Pierwsze wzmianki o istnieniu w Płocku kolegiaty pw. św. Michała, przy której funkcjonowała szkoła typu trivium (dzisiejsza Małachowianka).

1180

Zjazd w Łęczycy sankcjonuje odstępstwo od zasady senioratu ( ustanowionej w 1138 roku przez Bolesława Krzywoustego ) przy obejmowaniu stolicy pryncypackiej przez Kazimierza Sprawiedliwego ( po 3 latach władzy w tejże dzielnicy ! ).

1181

Pomorze Zachodnie składa hołd Cesarstwu Niemiec.Utrata większości tego terytorium na całe wieki.

>1181

Podbicie Wolina przez Duńczyków

1182

Kolejna nieudana próba podporządkowania Brześcia Polsce

1184

Kazimierz Sprawiedliwy nadał dziesięciny w ziemi bieckiej

1185

Bp krakowski Gedko sprowadza na Wawek relikwie sw Floriana

1185

Powstanie klasztoru Cystersów w Koprzywnicy

1185

Książę Kazimierz Sprawiedliwy sprowadza z burgundzkiego Morimondu cystersów i funduje opactwo w obecnej Koprzywnicy w powiecie sandomierskim

1186

Powstanie klasztoru Cystersów w Oliwie

1186

Pierwsza wzmianka o Zawidowie ( miejscowość 16 km na pd-wschód od dzisiejszego Zgorzelca) → por rok 1369

1187

Interwencja Kazimierza Sprawiedliwego na Rusi Halickiej na rzecz księcia włodzimierskiego Romana, a później halickiego Włodzimierza ( do 1189 roku ).

1188

Ukształtowanie modelu miasta gotyckiego w Magdeburgu.Przewidywał on wprowadzenie czynszu pieniężnego w miejsce dotychczasowych zobowiązań rzeczowych, samorząd organizacyjny, własne sądy czyniąc mieszkańców miasta wolnych od bezpośredniej zależności feudalnej.Różne odmiany tego prawa stosowane w Polsce

1188

Pierwsze wzmianki o Podhorcach → grodzie na Rusi Halickiej → por rok 1400

1189

W Bardzie (w obecnym powiecie ząbkowickim ), na terenie grodu istnieje kaplica, należąca do joannitów

1190

Powstanie kościoła Norbertanek w Strzelnie

1190

Śmierć Konrada Głogowskiego, brata Bolesława I Wysokiego.Zmarł bezpotomnie.

1190

Powrót Głogowa do władztwa Bolesława I Wysokiego po śmierci Konrada Głogowskiego.

1190

Około tego roku urodził się Władysław Odonic, syn Odona Mieszkowica oraz księżniczki halickiej Wyszesławy ® por rok 1239

1194

Początek walk o panowanie w Krakowie pomiędzy synem zmarłego Kazimierza Sprawiedliwego, Leszkiem Białym a Mieszkiem Starym i jego synem Władyslawem Laskonogim

1194

Śmierć Odona Mieszkowica

1194

Władysław Laskonogi przejmuje władzę w księstwie kaliskim z tytułu opieki nad małoletnim Władysławem Odonicem ® por rok 1206

1194 V 05

Nagła śmierć księcia Kazimierza Sprawiedliwego ( ? otruty ) -, syn Bolesława Krzywoustego, od 1166 roku książę wiślicki, od 1177 książę krakowski, równocześnie zwierzchni książę Polski, od 1186 książę mazowiecki i kujawski

1195 IX 13

Bitwa nad rzeczka Mozgawą, koło Jędrzejowa pomiędzy Mieszkiem Starym ( wspomaganym przez oddziały śląskie ) a Leszkiem Białym ( wspomaganym przez Rusinów w zamian za pomoc udzieloną przez jego ojca w 1187 roku )® brak rozstrzygnięcia.

1195 IX 13

W bitwie pod Mozgawą ginie syn Mieszka Starego ®Bolesław.

1096

W czasie najazdu na Polskę króla czeskiego Brzetysława zniszczono gród w Bardzie Śląskim strzegący brodu na rzece Nysie

1197

Przebywający w Polsce legat papieski, Piotr z Capui, nakazał zawieranie małżeństw w obliczu Kościoła „matrimoniu in facie ecclesiae contrahere”oraz przestrzegania zasady celibatu przez duchowieństwo, jak zapisał Rocznik Krakowski

1197

Przed tym rokiem opactwo Benedyktynów na Ołbinie zostało przejęte przez Norbertanów

1198

Państwo Kościelne → Bolesław I Wysoki uzyskuje bullę protekcyjną od papieża Innocentego III.

1198

Książę Bolesław I Wysoki wybudował zamek Rogowiec na Dolnym Śląsku →jest najwyżej położonym zamkiem w Polsce. Został wybudowany na szczycie góry o tej samej nazwie, która wznosi się na wysokość 862 m n.p.m.

1198

Pierwsze wzmianki o Tczewie → wzmiankowano osadę o nazwie Trow

1198

Bolesław I Wysoki zbudował zamek Grodno na Dolnym Śląsku → por rok

1198

Najstarsza zachowana informacja pisana o Bochni → znajduje się w dokumencie patriarchy jerozolimskiego Monachusa, potwierdzającym nadanie przez rycerza Mikorę Gryfitę - wśród innych dóbr - "sal de Bochegna" - soli z Bochni klasztorowi Bożogrobców z Miechowa

<1199

Wybudowano zamek we Wleniu na Dolnym Śląsku

ODPOWIEDZ

Wróć do „Polska Piastów ogólnie”