Wydarzenia lat 1320 - 1329

Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie. Rządzili od powstania państwa polskiego (około 900 roku) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291-1305). W latach 1138-1320 miało miejsce tzw. rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich.
Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Wydarzenia lat 1320 - 1329

Post autor: Artur Rogóż » 14 lis 2011, 00:22

http://www.historia-polski.com/xiv/wyda ... 0-1329.htm
~1320

Założenie Lidy

~1320

Założenie Wilna

~1320

Urodził się Siemowit III Mazowiecki, syn Trojdena I Czerskiego oraz Marii, księżniczki halickiej ® por rok 1381

1320

Pierwsze wzmianki o Kazimierzy Wielkiej - Wieś za panowania króla Władysława Łokietka zapisana zostało jako Cazimiria

1320

Początek budowy nowej, tym razem trzeciej katedry na Wawelu Ù Konsekrowana w 1364 roku.

1320

Położenie kamienia węgielnego pod budowę gotyckiej katedry w Krakowie ® budowę ukończono w 1364 roku.

1320

Sojusz polsko węgierski

1320

W Legnicy ( obecnie w woj dolnośląskim ) wybudowano najstarszą, nieistniejącą już synagogę → por rok 1453

1320

Brześć Kujawski miejscem rokowań polsko-krzyżackich → por rok 1288, 1311 oraz 1435

1320 – 1340

Powstanie malowideł w wieży obronnej w Siedlęcinie na Dolnym Śląsku →Są to najstarsze w Polsce malowidła o tematyce świeckiej. Centralną postacią jest św. Krzysztof, patron podróżnych, po obu jego stronach przedstawione są sceny dworskie i rycerskie

1320-1325

Na Spiszu, w Niedzicy, wybudowano zamek ( ród Berzevicsyi ) ® por rok 1108 oraz 1412

1320 IV - 1321

Pierwszy proces polsko-krzyżacki w Inowrocławiu oraz Brześciu Kujawskim o zwrot bezprawnie zagarniętego w 1308 roku Pomorza Gdańskiego :
- Zobowiązanie Krzyżaków do zwrotu Pomorza Gdańskiego oraz pobranych z niego dochodów

1320 – 1364

Wzniesienie gotyckiej katedry w Krakowie.

1320 I 20

Arcybiskup gnieźnieński Janisław koronuje w Krakowie Władysława Łokietka ( oraz jego żonę Jadwigę ) na króla Polski.

1320 I 20

Koronacja Władysława Łokietka oraz Jadwigi dokonana w Krakowie Koronacji, ze względu na protesty czeskie, dokonano w Krakowie przy użyciu nowych insygniów koronacyjnych

1320 V

Początek procesu polsko-krzyżackiego przed sądem papieskim w Inowrocławiu oraz Brześciu Kujawskim o zwrot bezprawnie zagarniętego Pomorza Gdańskiego w 1308 roku. Ù por. 10 II 1321.

1321

Police włączono do Szczecina por rok 1954 oraz 1808

1321 II 10

Francja, Państwo Kościelne → Wyrokiem sądu papieskiego Zakon Krzyżacki został zobowiązany do zwrotu Pomorza Gdańskiego Polsce oraz wypłaty odszkodowania !

1321 – 1808

Police stanowią część Szczecina

1322

Początek budowy Gotyckiej Katedry na Wawelu

1322 V 08

Sierpc otrzymuje prawa miejskie na prawie średzkim → por rok 1065 oraz 1356

1322 / 1323

Powstanie Księstwa Ziębickiego

1323

Polsko-węgierska wyprawa na Ruś Halicko-Włodzimierską

1323

Francja, Państwo Kościelne → Król Władysław Łokietek już w roku 1323 zwracając się do papieża Jana XXII przyjął wymowny tytuł "Dei ac Apostolicae Sedis providencia rex Poloniae" (Z Bożej i Stolicy Apostolskiej opieki król Polski)

1323

Nowogródek zostaje podbity przez Litwę ® por rok 1415 oraz 1505

1323

Objęcie tronu halicko-włodzimierskiego przez Bolesława Trojdenowicza (Piasta z Mazowsza ) jako Jerzego II

1323 - 1810

Tschechnitz ( obecnie Siechnice w powiecie wrocławskim) stanowi dobra szpitalne Zakonu Rycerzy z Czerwoną Gwiazdą z kościoła św. Macieja we Wrocławiu

<1325

Prabuty w obecnym powiecie kwidzynskim otrzymały prawa miejskie

1325

Spalenie Płocka przez rycerstwo małopolskie pod wodzą Władysława Łokietka

1325

Bolonia – tu studiuje Jan Grot, od 1326 bp krakowski

1325

Przymierze polsko-litewskie przeciwko Krzyżakom

1325 IV 30

W katedrze na Wawelu przyjęła chrzest Aldona Giedyminowna, córka księcia Litwy Gedymina, żona późniejszego władcy Polski Kazimierza Wielkiego. Na chrzcie otrzymała imię Anna

1325 VI 18

Sojusz Władysława Łokietka w Nakle z obudwoma książętami zachodniopomorskimi skierowany przeciwko zaborczej polityce Brandenburgii

1325 VI 22

Francja, Państwo Kościelne → Papiez Jan XXII wyznaczając kolektorów świętopietrza w Polsce nakazał im ściąganie czynszu, który należy się z całego Królestwa Polski podległego Kościołowi rzymskiemu na znak zależności

1325 X 16

Utrwalenie przymierza polsko-litewskiego skierowanego przeciwko Krzyżakom przez zawarcie małżeństwa polskiego natępcy tronu, Kazimierza ( Wielkiego ) z córką wielkiego księcia litewskiego Giedymina

<1326

Wzniesiono zamek w Świeciu (wzniesiony przez księcia świdnickiego Bernarda ) →Strzegł on Okręgu Kwisy i drogi z Łużyc do Jeleniej Góry. → por 1527 IV 21

1326

Pierwsza wzmianka o parafii Pacanów

1326

Nieudana próba ponownego przyłączenia ziemi lubuskiej do Polski ( od 1252 w rękach Brandenburgii ) podczas polsko-brandenburskich działań wojennych.

1326

Około tego roku ( 1326/30 ) urodził się Władyslaw Opolczyk, syn Boleslawa II Ópolskiego oraz Elżbiety, księżniczki świdnickiej - por rok 1401

1326

Odzyskanie kasztelanii międzyrzeckiej

1326

Pierwsza wzmianka (w rejestrach diecezji krakowskiej) o parafii będzińskiej dekanatu sławkowskiego, o Małobądzu i Grodźcu

1326

Początek wojny polsko-brandenburskiej →Złupienie oraz spustoszenie Brandenburgii przez polsko-litewska wyprawę wojenną

1326 III 05

Wkroczenie Krzyżaków do Wielkopolski ® rozejm polsko-krzyżacki

1326 X 01

Urodził się Ludwik Andegaweński, przyszły król Polski

1326 – 1329

Jan Grot zostaje biskupem krakowskim

~1327

Zakon Krzyzacki - Morąg otrzymuje prawa miejskie

1327

Wojna polsko-brandenburska

1327

Czechy → Rybnik staje się lennem Czech

1327

Wytyczenie traktu handlowego łączącego Olkusz z Miechowem

1327

Właścicielem wsi Tarnów jest Spycimir herbu Leliwa, protoplasta znanego później rodu Tarnowskich → por rok 1488

1327

Czechy →Umowa między księciem wrocławskim Henrykiem VI a królem Czech Janem Luksemburskim o przyłączeniu do Czech księstwa wrocławskiego po śmierci Henryka VI ( Stało się to w 1335 roku )

1327

Wybuch wojny polsko-krzyżackiej → wiele niepowodzeń Władysława Łokietka ale również i nielicznych zwycięstw

1327

Odrzucenie przez książąt mazowieckich wezwania do złożenia hołdu Władysławowi Łokietkowi ® por rok 1329,1348 oraz 1350

1327

Najazd wojsk Władysława Łokietka na księstwo płockie ® zdobycie oraz spalenie Płocka

1327

Osada Zülz, ( dawniej Biała w powiecie prudnickim) otrzymuje prawa miejskie → por rok 1225

1327

Czechy →Kazimierz I , książę cieszyński, składa hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu

1327

Najazd wojsk Władysława Łokietka na ziemię sochaczewska

1327

Nieudane oblężenie Gostynina przez wojska Władysława Łokietka

1327

Wyparcie wojska Władysława Łokietka z Mazowsza przez Krzyżaków

1327

Najazd czeski na Małopolskę

1327

Nieudane oblężenie Krakowa przez wojska czeskie

1327

Po nieudanym oblężeniu Krakowa wojska czeskie wycofują się z Małopolski pod groźbą ataku Węgrów na Czechy

1327

Czechy →Narzucenie zwierzchności lennej książętom górnośląskim przez króla Czech ® Jana Luksemburskiego

1327 II 18

Czechy →W przeciągu dwóch dni zwierzchność czeską uznały następujące księstwa śląskie :
- cieszyńskie, ( por 1291 )
- niemodlińskie,
- kozielskie,
- bytomskie,( por 1291 )
- oświęcimskie,
- raciborskie,
- opolskie ( por 1291

1328

Wydano statuty dla kapituły krakowskiej por rok 1383

1328

Łokietek atakuje ziemie krzyżackie

1328

Jan Luksemburski ponownie atakuje Małopolskę

1328 XI

Francja, Panstwo Kościelne → Papież Jan XXII wydał w Awinionie bullę, która nadawała paulinom regułę św. Augustyna i zezwalała na samodzielny wybór najwyższego przełożonego

1329

Głośny skandal uwiedzenia przez królewicza Kazimierza Klary Zach

1329

Zakon Krzyżacki → Komtur dzierzgoński Luther z Brunszwiku nadaje Ostródzie prawa miejskie na prawie chełmińskim

1329

Polsko-litewski najazd na Marchię Brandenburską

1329

Czechy → Brzeski ks. Bolesław III Rozrzutny składa hołd lenny królowi czeskiemu

1329

Zakon Krzyżacki → Bytów zostaje zajęty przez Krzyżaków – do 1410

1329

Pokój między Polską a Brandenburgią w Landsbergu

1329

Zakon Krzyżacki → Zajecie przez Krzyżaków ziemi dobrzyńskiej

1329

Najazd Krzyzaków na Kujawy- Najazd krzyżacki pali Włocławek i dociera aż pod Łęczycę

1329

Zakon Krzyżacki → Zajecie Wyszogrodu przez wojska krzyżackie

1329

Budowa zamku w Tarnowie przez Spycimira herbu Leliwa → por rok 1441

1329

Zakon Krzyzacki - Polska wyprawa na ziemie chełmińską

1329

Czechy → Jan Luksemburski, król Czech od 1310 roku, zhołdował sobie książąt mazowieckich ® por rok 1327 oraz 1348

1329

Czechy → Książęta dolnośląscy ® brzesko-legnicki, oleśnicki, ścinawski oraz żagański składają hołd lenny królowi Czech, Janowi Luksemburskiemu

1329 – 1388

Wzniesienie gotyckiej katedry we Fromborku.

1329 IV 29

Czechy → W tym dniu oraz 9 maja zwierzchność króla czeskiego Jana Luksemburskiego uznali książęta :
- brzeski,
- oleśnicki,
- ścinawski,
- żagański.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Polska Piastów ogólnie”