Wydarzenia lat 1330 - 1339

Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie. Rządzili od powstania państwa polskiego (około 900 roku) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291-1305). W latach 1138-1320 miało miejsce tzw. rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich.
Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Wydarzenia lat 1330 - 1339

Post autor: Artur Rogóż » 14 lis 2011, 00:24

http://www.historia-polski.com/xiv/wyda ... 0-1339.htm
~1330





Powstał słynny reflektarz malborski.

1330





Wyprawa Polski przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu - Nieudana próba zdobycia Dobrzynia przez Polaków - Łokietek uderza na krzyżacki Dobrzyń i zawiera roczny rozejm z Krzyżakami

1330





Budowa zamku w Tarnowie

1330





Wkroczenie Wladysława Łokietka do ziemi chełmińskiej

1330 III 07





Władysław Łokietek nadał Tarnowowi prawa miejskie. Przywilej królewski zawierał zgodę panującego na zorganizowanie mającej powstać osady miejskiej na wzorach miasta Krakowa (na prawie magdeburskim), nadanie jej uprawnień targowych w wybrany dzień tygodnia i poddanie przyszłych mieszczan władzy samorządu miejskiego na czele z wójtem dziedzicznym

1330 X 18





Podpisano rozejm polsko-krzyżacki. Krzyżacy zwrócili Łokietkowi zagarnięte w poprzednim roku zamki, obie strony zobowiązały się poddać sprawy sporne pod arbitraż królów czeskiego i węgierskiego, jednak do sądu rozjemczego nie doszło.

1331





Czechy → Bytom Odrzański przechodzi pod panowanie Czech

1331





Zakon Krzyzacki - Kisielice ( obecnie miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim ), otrzymuje prawa miejskie - por lata 1946 oraz 1986

1331





Czechy, Polska → Sprzedaż Głogowa Czechom przez księcia ścinawskiego

1331





Czechy → Księstwo głogowskie po śmierci Przemka głogowskiego przeszło pod panowanie Czech

1331





Wiec w Chęcinach

1331





Najazd krzyżacki na Polskę

1331





Władysław Łokietek przenosi miasto Olkusz na prawo magdeburskie → por rok 1299

1331





Pierwsze wzmianki o zamku w Witostowicach na Dolnym ślasku

1331





Zajęcie Bydgoszczy przez Krzyżaków

1331





Nieudane oblężenie Inowrocławia przez Krzyżaków

1331





Porażka wojsk polskich pod Pyzdrami nad Wartą w walkach z Krzyżakami

1331





Zdobycie Gniezna przez Krzyżaków

1331





Wycofanie się wojsk krzyzackich

1331





Ponowny najazd krzyżacki na Polske

1331





Porażka wojsk polskich w bitwie pod Koninem ( podczas drugiego najazdu krzyżackiego )

1331





Zdobycie Radziejowa przez Krzyżaków

1331 V 13





Bp krakowski Jan Grot eryguje na górze św. Marcina w Tarnowie kaplicę pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP

1331 V 26





Przekazanie namiestnictwa w Wielkopolsce oraz na Kujawach Kazimierzowi ( przyszłemu królowi Polski ) przez Władysława Łokietka

1331 VII





Krzyżacy niszczą Kujawy i pustoszą wschodnią Wielkopolskę

1331 VII 27





Zdrada Wincentego z Szamotuł i nieudana zasadzka krzyżacka w Pyzdrach na królewicza Kazimierza

1331 IX 21





Krzyżacka porażka pod Kaliszem

1331 IX





Krzyzacy spalili Sieradz

1331 IX 27





Zwycięska dla Polaków bitwa pod Płowcami w wojnie polsko-krzyżackiej - Krzyżacy wycofują się do Torunia

1332





Rozejm między Polską a Krzyżakami w wojnie trwającej od 1327 roku

1332





Krzyżacy dokonują zmany nazwy Rozenthalu na Bartenstein (obecnie Bartoszyce w woj. warmińsko-mazurskim ) → por rok 1240 oraz 1525

1332





Nieudane polsko-krzyżackie rozmowy pokojowe w Inowrocławiu

1332





Wyprawa krzyżacka na Kujawy oraz opanowanie Kujaw

1332





Zajęcie Brześcia Kujawkiego oraz Inowrocławia przez Krzyżaków

1332





Nieudane próby odbicia Kujaw przez Władysława Łokietka

1332





Wyprawa Władysława Łokietka przeciwko książętom śląskim

1332





Zdobycie Kościana przez Kazimierza ( zwanego później Kazimierzem Wielkim )

1333





Bunt tkaczy we Wrocławiu, stłumiony, → przywódcy wygnani na banicję bądź straceni

1333





Zaburzenia wśród tkaczy oraz biedoty miejskiej we Wrocławiu

1333





Rozejm Polski z Zakonem Krzyżackim

1332 IV





Utrata Kujaw na rzecz Zakonu Krzyżackiego. - ( Kolejny raz )

1332 V





Krzyżacy zdobyli Brześć Kujawski oraz Inowrocław

1332 IX 06





Książę łęczycki Władysław przekazuje Łódź pod jurysdykcję biskupów kujawskich (włocławskich).

1333 I





Łokietek zdobywa na książętach głogowskich Kościan

1333 III 02





Śmierć króla Władysława Łokietka Ù po jego śmierci królem został Kazimierz III zwany Wielkim

1333 IV 25





Koronacja Kazimierza Wielkiego oraz Aldony Anny dokonana w Krakowie.

>1333





Kazimierz Wielki kazał otoczyć miasto Olkusz murami obronnymi, fundując jednocześnie dwa kościoły: parafialny i Augustianów → por rok 1299

1333 IV 25





Koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski

>1333 IV 25





Przedłużenie rozejmu z Zakonem Krzyżackim do Zielonych Świąt 1334 r

1333 VIII





Arbitraż Jana Luksemburskiego i Karola Roberta w sporze z Krzyżakami

1333-1370





Budowa zamku, bram Kaliskiej oraz Toruńskiej oraz murów miejskich w Koninie

1334





Kazimierz III Wielki potwierdza statuty kaliskie Bolesława Pobożnego wydane dla ludności żydowskiej ® por rok 1264 oraz 1364

1335





Czechy → Księstwo wrocławskie po śmierci księcia Henryka VI przeszło pod panowanie Czech ( na mocy umowy z 1327 roku ).

1335





Pierwsze wzmianki o Możejkach na Litwie

1335





Zakon Krzyzacki - Miłomłyn ( obecnie miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 1998 oraz 1945

1335





Czechy → W Wyszechradzie zawarto ugodę czesko-krzyżacko-polską na temat sukcesji w Polsce po wygaśnięciu dynastii Piastów.

1335 VI 20





Przymierze w Chojnie Kazimierza III Wielkiego z margrabią brandenburskim, Ludwikiem Wittelsbachem

1335





Powstaje wykaz dziesięcin zredagowany przez legata papieskiego Galharda de Carceribus

1335





Austria → Śmierć Reiczki ( tj Rychezy ), córki zamordowanego króla Polski, Przemysła II, a wdowy po Wacławie II, królu Polski i Czech oraz wdowy po Rudolfie Habsburgu ( ? – 1307 ). W chwili śmierci była ona klaryską w Starym Brnie ( w ufundowanym przez siebie klasztorze, który istniał aż do 1782 roku, skasowany przez Józefa II Habsburga ) → por lata 1300, 1302 oraz 1305/6

1335





Początek rokowań Kazimierza III Wielkiego z Janem Luksemburskim zakończony fiaskiem wstępnych rozmów w Trenczynie ® z powodu zbyt wygórowanych żądań czeskich wobec Polski

1335





Pierwsze wzmianki o zamku w Wojaczowie na Dolnym Śląsku

1335 V 28





W Sandomierzu Kazimierz uzgadnia z Czechami wstrzymanie działań wojennych

1335 XI





Królowie czeski i węgierski ogłaszają wyrok w polsko-krzyżackim sporze pomorskim

1335 XI 26





Zjazd wWyszechradzie ®
- Kazimierz III Wielki wykupuje od Jana Luksemburskiego jego uzurpowanych praw do korony polskiej
- Włączenie księstwa wrocławskiego do Czech
- Przyłączenie ziemi wieluńskiej do Polski wraz z miastem Wieluń

- Kazimierz Wielki rezygnuje z praw do Śląska oraz księstwa płockiego a Jan Luksemburski rezygnuje z pretensji do korony polskiej, za co miał otrzymać odszkodowanie w wysokości 20.000 kóp groszy

1336





Kazimierz Wielki nadaje przywilej Żydom Lublina

1336





Czechy → Hołd księcia Bolka II Ziębickiego dla króla Czech

1336 – 1521





Czechy → Racibórz przechodzi pod władanie czeskie

1337





Pierwsze wzmianki o zamku w Karpnie na Dolnym śląsku →.) zamek strzegł w średniowieczu Solnej Drogi, którą przewożono sól z Wieliczki do Pragi

1337





W Ryglicach osiedlają się pierwsi Żydzi

1337





Kazimierz III Wielki zawiera przymierze z książętami pomorskimi

1337





Rokowania polsko-krzyżackie w Inowrocławiu - Zwrot Kujaw Inowrocławskich przez Zakon Krzyżacki

1337





Zniszczenie Ciechanowa podczas najazdu Litwinów na Mazowsze

1337





Połczyn uzyskuje prawa miejskie – por rok 1515

1338





Gdy ekskomunikowany krol Kazimierz Wielki wszedl do katedry wawelskiej to bp krakowski, Jan Grot … przerwał nabożeństwo !

1338





Niemcy → Na sejmie Rzeszy Brandenburgia oficjalnie zrzekla się zwierzchnictwa nad Pomorzem Zachodnim → por rok 1521

1338





Założenie mennicy w Krakowie

1338 II 04





Początek drugiego, warszawskiego procesu z Krzyżakami o zagarnięcie przez nich Pomorza

1338





Rozpoczęcie procesu psucia monety ® chodzi tutaj o emisję tzw półgroszy krakowskich

1338





Układ pomiędzy Bolesławem Jerzym Trojdenowiczem, księciem halicko-włodzimieraskim a Kazimierzem Wielkim, na mocy którego po śmierci Bolesława Jerzego Trojdenowicza władzę pom przejmie Kzimierz Wielki.Ù por 1340 rok

1339





Zrzeczenie się praw do zhołdowanych Czechom księstw śląskich oraz księstwa płockiego

1339





Bezpośrednie włączenie ziemi sieradzkiej do Polski

1339





Drugi proces polsko-krzyżacki w Warszawie

1339 II 04





Początek procesu polsko-krzyżackiego przed sądem papieskim w Warszawie. Strona polska domagała się od Krzyżaków zwrotu Pomorza, Kujaw, ziem chełmińskiej, dobrzyńskiej i michałowskiej oraz wypłacenia wysokiego odszkodowania

1339 V 26





Śmierć pierwszej żony Kazimierza III Wielkiego ® Aldony Anny, córki Giedymina

1339





Pułtusk otrzymuje prawa miejskie

1339





Kasztelan bydgoski Maciej, składa w procesie polsko-krzyżackim obciążające Krzyżaków zeznania

1339 II 04





Trwający aż do 15 września drugi proces polsko-krzyżacki, zwany także procesem warszawskim Ù Krzyżacy zostali zobowiązani do oddania Polsce zagarniętych ziem ( Pomorze Gdańskie, Ziemię Chełmińską, Michałowską oraz Dobrzyńską + Kujawy ) oraz wypłacenie odszkodowania w wysokości 200.000 grzywien. Ù Krzyżacy wnieśli odwołanie od wyroku do papieża.- Papież nie zatwierdza wyroku

1339 II 09





Kazimierz Wielki ratyfikuje postanowienia układu wyszehradzkiego z 1335 roku

1339 VII 09





Drugi zjazd wyszehradzki czyli zawarcie układu pomiędzy Kazimierzem Wielkim a królem Węgier Karolem Robertem Andegaweńskim stanowiący, iż :

1. Za pomoc w walce przeciw Krzyżakom i uznanie pretensji Polski do Rusi Halickiej, tron polski w przypadku śmierci Kazimierza bez pozostawienia męskiego potomka miał przypaść Andegawenom: KarolowiAndegawenskiemu, a potem jego synowi Ludwikowi Węgierskiemu

1339 IX 15





Zakończenie drugiego procesu polsko-krzyżackiego, tzw. procesu warszawskiego. Rozpoczętego 04.02.1339

ODPOWIEDZ

Wróć do „Polska Piastów ogólnie”