Strona 1 z 1

Radwan

: 20 gru 2010, 20:53
autor: Artur Rogóż
Radwan (zm. 1172) – biskup poznański prawdopodobnie w latach 1164 do 1172.

Pochodził prawdopodobnie z rodu Radwanów. W 1153 jest poświadczony jako kanclerz księcia wielkopolskiego Mieszka w przywileju fundacyjnym opactwa łekneńskiego. Jako biskup poznański w dniu 6 maja 1170 wraz z księciem Mieszkiem ufundował hospicjum przy kościele św. Michała Archanioła w Poznaniu, które w 1187 zostało nadane joannitom. O tej fundacji wspomina dokument jego piątego następcy Benedykta (ok.1192) oraz Jan Długosz w swoich Rocznikach....

Według Rocznika Lubińskiego Radwan objął biskupstwo poznańskie dopiero w 1172 jako następca Cherubina, obecnie jednak uważa się, że w Roczniku pomylono kolejność tych dwóch biskupów.
Bibliografia

* Karol Maleczyński: O kanclerzach polskich XII wieku, Kwartalnik Historyczny, nr 42 (1928), s. 38