Polscy biskupi z XIV-XV wieku

Kolejną ważną sprawą państwową była gospodarka. Za czasów panowania ostatnich Jagiellonów nastąpił jej rozkwit. Wpłynęło na to kilka czynników. Duże zyski czerpano z handlu morskiego, szczególnie z najbogatszego portu polskiego w Gdańsku, który, mimo prób uzyskania przywilejów, udało się zmusić do pewnych ustępstw. Skarb królewski bogacił się ponadto dzięki odzyskiwaniu dóbr dzierżawionych przez magnatów, najpierw dzięki królowej Bonie, a później dzięki ruchowi egzekucyjnemu.
Awatar użytkownika
Marshal
Posty: 271
Rejestracja: 11 gru 2010, 04:54

Polscy biskupi z XIV-XV wieku

Post autor: Marshal » 17 gru 2010, 10:40

Witam. Czy ktoś zna jakieś biografie (naukowe) polskich biskupów z XIV-XV wieku? Chodzi mi raczej o współczesne opracowania. Proszę o wskazówki. Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc.

Awatar użytkownika
Husarz
Posty: 822
Rejestracja: 31 paź 2010, 04:37

Re: Polscy biskupi z XIV-XV wieku

Post autor: Husarz » 17 gru 2010, 16:32

Ordynariusze diecezji i archidiecezji poznańskiej w XIV-XV wieku:
Domarat Grzymała 1318–1324
Jan III h. Doliwa 1325–1335
Jan IV h. Łodzia 1335–1346
Andrzej II z Wiślicy 1347–1348
Wojciech Pałuka 1348–1355
Jan V z Lutogniewa herbu Doliwa 1356–1374
Mikołaj z Górki (z Kórnika) herbu Łodzia 1375–1382
Jan VI Kropidło 1382–1384
Dobrogost z Nowego Dworu h. Nałęcz 1384–1394
Jan 1394–1395
Mikołaj Kurowski h. Szreniawa 1395–1399
Wojciech Jastrzębiec 1399–1412
Piotr II Wysz Radoliński h. Leszczyc 1412–1414
Andrzej III Łaskarz Gosławski h. Godziemba 1414–1426
Mirosław Brudzewski h. Nałęcz 1426–1427
Stanisław Ciołek z Żelichowa i Ostrołęki 1428–1437
Andrzej IV Bniński h. Łodzia 1438–1479
Uriel Górka h. Łodzia 1479–1498

Awatar użytkownika
Marshal
Posty: 271
Rejestracja: 11 gru 2010, 04:54

Re: Polscy biskupi z XIV-XV wieku

Post autor: Marshal » 17 gru 2010, 19:13

Ale bardziej chodziło mi o jakieś wypracowania.

Awatar użytkownika
ziomeka
Posty: 462
Rejestracja: 01 cze 2010, 03:37

Re: Polscy biskupi z XIV-XV wieku

Post autor: ziomeka » 17 gru 2010, 19:43

1. G. Lichończuk-Nurek, Wojciech herbu Jastrzębiec arcybiskup i mąż stanu (ok.1362-1436), Kraków 1996
2. W. Kujawski, Krzesław z Kurozwęk jako wielki kanclerz koronny i biskup włocławski, Warszawa 1987
3. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992

Awatar użytkownika
Marshal
Posty: 271
Rejestracja: 11 gru 2010, 04:54

Re: Polscy biskupi z XIV-XV wieku

Post autor: Marshal » 17 gru 2010, 19:45

Pozycją o wręcz fundamentalnym znaczeniu, jeśli chce się rozpocząć badania nad dziejami polskiego Kościoła średniowiecznego w oparciu o biogramy biskupów nadal stanowi ponad stuletnie dzieło ks. Korytowskiego J., Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821, t. I - III, Poznań 1887 - 1889 oraz Korytowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. I - II, Gniezno 1883-1884. Z racji wydania, pozycja dostępna niestety w bibliotekach naukowych i uniwersyteckich.

Z innych pozycji, szczególnie do I połowy XV wieku mogę polecić:

Bieniak J., Krąg rodzinny biskupa kujawskiego Macieja Pałuki, w: Zapiski Historyczne, t. 50 (1985), z. 3, s. 85-118.

Biskup poznański Andrzej Bniński w walce z husytami Zbąszynia. Nieznane karty z procesów husyckich roku 1439, w: Rocznik Historyczny, t. 10, Poznań 1934.

Bubczyk R., Kariera rodziny Kurozwęckich w XIV wieku. Studium z dziejów powiązań polskiej elity politycznej z Andegawenami, Warszawa 2002.

Fałkowski W., Elita władzy w Polsce za panowania Kazimierza Jagiellończyka (1447 – 1492), Warszawa 1992.

Gąsiorowski A., Arcybiskupi gnieźnieńscy w Polsce pierwszych Jagiellonów, w: Roczniki Historyczne, r. 59 (1993), Poznań 1993, s. 93-112.

Gąsiorowski A., Skierska I., Osoby oficjałów i wikariuszy in spiritualibus oraz administratorów s.u. i oficjałów s.u. lat 1394 – 1503, w: Roczniki Historyczne, r. 61 (1995), Poznań 1995, s. 37-86.

Grzywacz J., Nominacja biskupów w Polsce przedrozbiorowej, Lublin 1960.

Gzella J., Małopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370 – 1382, w: Studia Historyczne, r. 36 (1993), z. 4, Kraków 1993, s. 416 – 427.

Kowalska Z., Stanisław Ciołek († 1437) podkanclerzy królewski, biskup poznański, poeta dworski, Kraków 1993.

Krzyżaniakowa J., Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej w XV wieku, t. 1, Poznań 1972, t. 2, Poznań 1979.

Lichończak G., Wojciech Jastrzębiec wobec ruchu husyckiego, w: Kwartalnik Historyczny, r. 99, z. 3 (1992), Warszawa 1992, s. 27-48.

Lichończak-Nurek G., Wojciech Jastrzębiec i jego rodzina jako przykład kariery w czasach jagiellońskich, w: Cracovia, Polonia, Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 329-343.

Maleczyńska E., Rola polityczna królowej Zofii Holszańskiej na tle walki stronnictw w Polsce w latach 1422 – 1434, w: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, dział II, t. 19, z.3, Lwów 1936.

Maleczyńska E., Społeczeństwo polskie pierwszej połowy XV wieku wobec zagadnień zachodnich (studia nad dynastyczną polityką Jagiellonów), w: Prace wrocławskiego towarzystwa naukowego, seria A., nr 5, Wrocław 1947.

Marzec A., Krąg rodzinny arcybiskupa Janusza Suchywilka, w: Genealogia. Studia i materiały historyczne, t. 8, Poznań – Wrocław 1996, s. 9-25.

Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965 – 1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000.

Nowak Z. H., Dyplomacja polska w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły (1382 – 1434), w: Historia dyplomacji polskiej, t. 1, Połowa X wieku – 1572, red. Biskup M., Warszawa 1982, s. 299-394.

Prokop K. R., Arcybiskupi gnieźnieńscy w tysiącleciu, Kraków 2000.

Seńko Wł., Piotr Wysz z Radolina (*1354 - †1414) i jego dzieło „Speculum aureum”, Warszawa 1995.

Silnicki T., Arcybiskup Mikołaj Trąba, Warszawa 1954.

Skierska I., Dwór i urząd biskupi w późnośredniowiecznej diecezji poznańskiej, w: Roczniki Historyczne, r. 60 (1994), Poznań 1994, s. 185-202.

Sroka St., Przyczynki do biografii arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego, w: Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, t. 73, Kraków 1990, s. 291 – 305.

Wroniszewski J., Grupy decyzyjne w średniowiecznej Polsce – elita włądzy, w: Genealogia. Polska elita polityczna w wiekach średnich na tle porównawczym, red. Wroniszewski J., Toruń 1993, s. 175-186.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Gospodarka, kultura i społeczeństwo”