Strona 1 z 1

Marcin Kamieniecki (syn Klemensa z Moskarzewa)

: 15 mar 2011, 04:38
autor: Artur Rogóż
Marcin Kamieniecki z Wielopola, (syn Klemensa Moskarzewskiego), herbu Pilawa – (zm. 1439 r.) – właściciel i obrońca Zamku kamienieckiego, Zamku w Dobczycach i 16 wsi, polski rycerz i polski szlachcic.

Ożenił się z Katarzyną Kot. Miał sześciu synów: Piotra, Mikołaja, Marcina, Jana, Henryka i Klemensa, oraz trzy córki: Katarzynę, Dorotę i Małgorzatę.

W 1408 po ojcu Klemensie odziedziczył jako jego syn, cały majątek.

W 1410 prowadził spory z mieszczanami z Krosna aż król Władysław Jagiełło musiał rozgraniczać jego dobra od przedmieścia krośnieńskiego na rzece Głębokiej do ujścia do Wisłoka. Jan Długosz pisał o nim, że za gwałty i występki Król odebrał mu Dobczyce i inne dobra w rejonie krośnieńskim. Jednak komisja królewska oddała mu Zamek kamieniecki w 1427 roku. W 1423 roku nabył Wielopole, natomiast w 1428 Komorniki, Niezdów, Bukownik i Wolicę sprzedał Piotrowi Kotkowi.

W 1448 po śmierci Marcina, trzej jego synowie, bracia; Mikołaj, Marcin i Henryk przeprowadzili między sobą dobrowolny podział dóbr Korczyna wraz z zamkiem „Kamieńcem”, oraz wsiami; Węglówką, Szklarami, Kombornią, Jabłonicą i Zawadą która dostała się Henrykowi Kamienieckiemu.
Bibliografia

* Stanisław Gawęda; Rozwój Latyfundium Kamienieckich... s. 58-60 w: Krosno – studia z dziejów miasta i regionu, T. III, red. Stanisław Cynarski, Kraków 1995.
* Polski Słownik Biograficzny t. 11, z 1 s. 512