Strona 1 z 1

Jakub Kobylański

: 15 mar 2011, 17:48
autor: Warka
Jakub Kobylański (także Jakub z Kobylan) (? - 20 maja 1454) – rycerz i wódz polski, marszałek dworu wielkiego księcia litewskiego Witolda 1425-1430, kasztelan biecki od 1444, krajczy królewski od 1450, kasztelan gnieźnieński od 1453.

Jego bratem był Jan Kobylański (zm. 1471) - starosta brzeski, a dziadem Hinczka z Rogowa (zm. przed 1415) - podskarbi. W 1428 roku Jakub Kobylański dowodził polskimi wojskami zaciężnymi w służbie wielkiego księcia Witolda i brał wtedy udział w jego wyprawie pod Opoczkę podczas wojny Witolda z Wielkim Nowogrodem. W 1435 roku został wysłany na czele polskich wojsk zaciężnych, by wspomóc wielkiego księcia Zygmunta Kiejstutowicza. Miał wielki udział w bitwie pod Wiłkomierzem, w której rozbito wojska Świdrygiełły i posiłkujących go Krzyżaków.

Źródło
encyklopedia.pwn.pl
Mała Encyklopedia Wojskowa, 1967, Wydanie I
Polski Słownik Biograficzny, (t. 13 s. 161)