Strona 1 z 1

Polacy związani z powstaniem 1863 r.

: 16 maja 2011, 17:09
autor: saviola
Poszukuję nazwisk Polaków związanych z Powstaniem Styczniowym.

Re: Polacy związani z powstaniem 1863 r.

: 16 maja 2011, 17:34
autor: MarcinP
saviola pisze:Poszukuję nazwisk Polaków związanych z Powstaniem Styczniowym.
Sprecyzuj prosze, o jakich Polakow Ci chodzi? Przywodcow??

Re: Polacy związani z powstaniem 1863 r.

: 16 maja 2011, 17:35
autor: saviola
Polacy zasłużeni w tym powstaniu, raczej przywódcy... taki mam temat prezentacji z historii.

Re: Polacy związani z powstaniem 1863 r.

: 16 maja 2011, 18:44
autor: Artur Rogóż
Tutaj masz troszkę:
O. PaO. Paulin Domański
Gwardianin klasztoru O.O. Bernardynów. Za działalność patriotyczną zesłany na Syberię

Dionizy Czachowski
Po upadku dyktatury M. Langiewicza naczelnik wojskowy województwa sandomierskiego. Zginął 6.11.1863 r. w bitwie między Wierzchowiskami a Jaworem Soleckim

Marian Langiewicz
W 1863 r. naczelnik wojskowy województwa sandomierskiego, dyktator powstania.

Jadwiga Prendowska
Kobieta - powstaniec. Kurier M. Langiewicza. Więzień Cytadeli Warszawskiej.
Zesłana na Syberię

Walery Przyborowski
Radomski gimnazjalista, powstaniec, powieściopisarz, historyk i publicysta,
autor książek dla młodzieży.

Zygmunt Chmieleński
Szef sztabu gen. Hauke - Bossaka w randze pułkownika. Ranny pod Bodzechowem 16.12.1863 r. Rozstrzelany w Radomiu 23.12.1863 r.
W bitwie pod Chromakowem w dniach 9-10 sierpień 1863r. szczególnie odznaczył się odwagą kawalerzysta Franciszek Stecki, który swoją niezłomną postawą polaka – patrioty zasłużył na przypomnienie potomnym.

Urodził on się w dniu 1.10.1843r. w Nicku koło Zielunia w dawnym pow. Mławskim jako syn szlachcica. Ukończył wydziałową szkołę reformatorów w Żurominie. Członek organizacji „Czerwonych”. Po wybuch powstania zorganizował niewielki oddział partyzancki składający się z kolegów z Żuromina oraz chłopów z okolicznych majątków, wspomagany materialnie przez ziemianina Miecznikowskiego z Ciborza. Następnie po rozbiciu oddziału brał udział w kilku bitwach: pod Lubowidzem, Poniatowem i Chromakowem. W tej ostatniej posiekany przez Kozaków w 32 miejscach na ciele. Cudem przeżył. Z pola bitwy został zabrany przez ojca i ukryty w Ciborzu koło Lidzbarka Welskiego, później przetransportowany do Brodnicy gdzie leczył rany w pruskim szpitalu.
Po powrocie do Nicka został aresztowany i zesłany na Sybir, z którego uciekł.

Zobacz więcej: http://kuriermlawski.pl/38523,Bohaterow ... z1MXCHuIyD
Padlewski Zygmunt (1835-1863), generał, działacz niepodległościowy, absolwent Akademii Artylerii w Petersburgu. Podczas pobytu w stolicy Rosji należał do Koła Oficerskiego założonego przez Z. Sierakowskiego. 1861 jako porucznik artylerii wyjechał do Paryża, gdzie działał w Towarzystwie Młodzieży Polskiej. Następnie wykładał taktykę i strategię w polskiej szkole wojskowej w Genui i w Cuneo. 1862 po powrocie do Warszawy wszedł w skład Centralnego Komitetu Narodowego. Prowadził rozmowy z przywódcami Ziemli i Woli, A.I. Hercenem i N.P. Ogariowem, które doprowadziły do zajęcia wspólnego stanowiska w sprawie konieczności rozszerzenia powstania na ziemie Litwy, Białorusi i Ukrainy. Po aresztowaniu w 1862 Jarosława Dąbrowskiego mianowany naczelnikiem Warszawy. Opracował plan strategiczny powstania, który jednak nie był realizowany. Walczył na terenie Puszczy Kurpiowskiej, odnosząc zwycięstwa w potyczkach pod Myszyńcem i Drążdżewem. Poniósł klęskę pod Radzanowem, co stało się przyczyną rozwiązania jego oddziału i powrotu do Warszawy. Odkomenderowany do Płocka, w drodze do rejonu walk ujęty przez Rosjan i rozstrzelany.

Poszukaj jeszcze na naszym forum :-D