Strona 1 z 1

Porównaj reakcje społeczeństwa i rządu francuskiego na powst

: 22 sie 2011, 03:45
autor: HistoriaPolski.eu II
Porównaj reakcje społeczeństwa i rządu francuskiego na powstanie listopadowe
i wyciągnij wniosek dotyczący przyczyn zaprezentowanych reakcji.

Re: Porównaj reakcje społeczeństwa i rządu francuskiego na p

: 23 sie 2011, 18:19
autor: solec1
Społeczeństwo francuskie było nam przychylne, rząd - NIE.
Podobnie było ze społeczeństwami państw niemieckich (tu przychylność maksymalna w historii!), brytyjskim czy szweckim i podobnie rządy tych państw były do powstania nastawione wrogo/nieprzychylnie.
Sporo na ten temat jest w książkach Zajewskiego oraz w pracy wydanej na 180-lecie powstania przez Ossolineum (POWSTANIE LISTOPADOWE 1830-1831: GENEZA, UWARUNKOWANIA, BILANS, PORÓWNANIA).
Zabrzmi to trywialnie, ale ludzie współczuli nam naszej narodowej niedoli. W przypadku Francji dodatkowo żywa była pamięć wspólnie przeżytej epopei napoleońskiej. Francja była także tuż po rewolucji lipcowej i rozumiano rewolucyjną sytuację w Królestwie Polskim. W prywatnych rozmowach to nawet i francuscy ministrowie okazywali zrozumienie dla sprawy Polski.
Ale rząd francuski nie mógł przecież zająć stanowiska wbrew postanowieniom Kongresu Wiedeńskiego - musiał widzieć sprawę powstania jako wewnętrzną sprawę Cesarstwa Rosyjskiego. No i jak zawsze - z Rosją lepiej było żyć w zgodzie...

Re: Porównaj reakcje społeczeństwa i rządu francuskiego na p

: 25 sie 2011, 10:08
autor: solec1
PS. Ludzie we Francji (i innych krajach) z wielkim zainteresowaniem śledzili przebieg wojny polsko-rosyjskiej, niejednokrotnie ekscytując się polskimi zwycięstwami (szczególnie na przełomie marca i kwietnia: Wawer, Dębe Wielkie, Iganie). Wszak Polacy odnosili zwycięstwa nad armią rosyjską - która dopiero co pokonała Turcję a kilkanaście lat wcześniej Napoleona.