Strona 1 z 1

Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Tom I.

: 17 sie 2012, 10:37
autor: WN_US
Zapraszam Państwa do zapoznania się z nasza pozycja wydawniczą:

D.K. CHOJECKI, E. WŁODARCZYK, red. kartograficzna A. GIZA, P. TEREFENKO
Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Tom I. Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku

Atlas historyczny Pomorza Zachodniego jest ważnym osiągnięciem naukowym, pokazującym na podstawie bardzo dobrych danych statystyki pruskiej z 1871 roku, odpowiednio przekonwertowanych, obraz regionu w ujęciu topograficznym i demograficznym. Będzie on miał znaczenie nie tylko dla obszaru, którego dotyczy, ale również dla innych ziem, zarówno objętych, jak i nieobjętych tą statystyka. Można pogratulować Autorom, że zrealizowali z powodzeniem przedsięwzięcie naukowe, które od wielu lat – jakby się wydawało – znajdowało się w zasięgu badaczy, ale dopiero oni je podjęli. Przekształcone przez Autorów dane liczbowe na mapy ukazują rzeczywistość topodemograficzną prawie niewidoczną lub trudno widoczną w ujęciach wyłącznie tabelarycznych, niejako zastępując tym zabiegiem prezentację narracyjną; dali Autorzy dzisiejszemu historykowi (odbiorcy) obraz dawnej przestrzeni w wielu wymiarach, właściwie odsłonili tę przestrzeń, znaną ówczesnym z autopsji. Autorzy prowadzą prezentację tej przestrzeni na poziomie podstawowych jednostek terytorialnych, czyli gmin i obszarów dworskich, na ogół nie dokonując uśrednień i wyrównań, niemniej, zachowując przez sposób prezentacji walor prymarności obserwacji, niekiedy ukazują stan regionu także w większych jego obszarach. Zresztą w części tekstowej dają czytelnikowi podstawowe objaśnienia do zauważanych na mapach właściwości regionalnych i mikroregionalnych, wprowadzając krytycznie do odbioru informacji oraz zastosowanych metod.
Z recenzji wydawniczej dr. hab. Marka Górnego, prof. UW

http://www.us.szc.pl/main.php/katalog_w ... 70&ks=1992