Strona 1 z 1

Oficerowie WP pochodzenia żydowskiego

: 31 gru 2010, 04:31
autor: Artur Rogóż
Zaciekawiło mnie co się działo z oficerami WP mającymi pochodzenie starozakonne? Natrafiłem na informację, iż gen. Kutrzeba stwierdził, że obecność ppłk. Lipińskiego, na rozmowach z Niemcami, może skomplikować negocjancie kapitulacyjne Warszawy z racji jego starozakonnego pochodzenia. Czy tacy oficerowie po klęsce trafili do Oflagów czy do Getta? Co się stało z ppłk. Lipińskim i jemu podobnymi po kapitulacji, ilu oficerów WP we wrześniu miało takie pochodzenie?

Re: Oficerowie WP pochodzenia żydowskiego

: 31 gru 2010, 06:17
autor: stach
Co do Lipińskiego:
"... zagrożony aresztowaniem przez gestapo, opuścił Warszawę i udał się do Zakopanego. W marcu 1940 r. przedostał się na Węgry z zamiarem udania się do Francji i wstąpienia do armii polskiej. Jako piłsudczyk, nie otrzymał przydziału służbowego i pozostał przymusowo na Węgrzech. Wiosną 1942 r. wrócił do kraju i związał się z grupą piłsudczyków skupionych wokół pisma „Myśl Państwowa”, później został jego redaktorem. Współtworzył następnie Konwent Organizacji Niepodległościowych, wszedł w skład Wydziału Politycznego ZG KON, najprawdopodobniej był również twórcą nazwy tego ugrupowania. 23 lutego 1944 r. został aresztowany przez gestapo. Zwolniony po 3 miesiącach, najprawdopodobniej ze względu na antysowieckie stanowisko KON, czego dowodziły znalezione przy nim listy do delegata rządu i dowódcy AK, do pracy w podziemiu, ze względu na dekonspirację, już nie wrócił ..."

Re: Oficerowie WP pochodzenia żydowskiego

: 31 gru 2010, 11:58
autor: Pewu
Oficerowie pochodzenia żydowskiego w większości doczekali końca wojny w oflagach - choć była próba odizolowania ich i umieszczenia w obozach koncentracyjnych bądź gettach.

Re: Oficerowie WP pochodzenia żydowskiego

: 31 gru 2010, 18:11
autor: MichałK
Najwyższym rangą praktykującym Żydem w WP był gen. Bernard Mond:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mond

Re: Oficerowie WP pochodzenia żydowskiego

: 31 gru 2010, 18:12
autor: stach
MichałK pisze:Najwyższym rangą praktykującym Żydem w WP był gen. Bernard Mond:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mond
Mond był generałem brygady, a generał Mieczysław Norwid-Neugebauer dywizji, więc był wyższym stopniem od Monda.

Re: Oficerowie WP pochodzenia żydowskiego

: 31 gru 2010, 18:13
autor: Adambik
Oto, co o losie jeńców polskich żydowskiego pochodzenia pisze Holzer w „Europejskiej tragedii XX wieku”: Około 1tys. oficerów polskich żydowskiego pochodzenia umieszczono w specjalnych podobozach. Warunki, w jakich ich przetrzymywano, były gorsze od ogólnych. Od 1942r docierały też wiadomości o mordowaniu ludności żydowskiej, a więc także rodzin tych jeńców. Wobec nich samych nie zastosowano szczególnych restrykcji.

Re: Oficerowie WP pochodzenia żydowskiego

: 31 gru 2010, 18:17
autor: stach
Żydowski Związek Wojskowy był organizacją skupiającą byłych oficerów WP pochodzenia żydowskiego w getcie. Organizacja ta wzięła udział w Powstaniu w Getcie Warszawskim razem z ZOB.
podstawowe wiadomości - Wikipedia.

Re: Oficerowie WP pochodzenia żydowskiego

: 31 gru 2010, 18:21
autor: historyk
Oficerowie polscy żydowskiego pochodzenia przeważnie uważali się za Polaków i nie wykazywali zależności swych poglądów od pochodzenia. Ich losy były rożne w różnych jednostkach i formacjach. Mój ojciec po szkole podchorążych rozpoczął służbę w Pułku Art. Ciężkiej w Chełmie Lubelskim od funkcji "Oficer Placu Typ 1" (pełniący funkcje komendy garnizonu a garnizonie z dwu pułków) i mimo licznych oficerów i podoficerów o "korzeniach" lub wyznaniu "mojżeszowym" miał kłopoty z organizacją wyprowadzania kolumny "mojżeszowców" do synagogi na szabasy gdyż żaden z oficerów lub podoficerów tego wyznania nie chciał prowadzić tych wiernych a wykluczone było prowadzenie kolumny przez szeregowca. Musiał sam prowadzić do synagogi na wielogodzinne szabasy i po otrzymaniu rachunków za udostępnienie, sprzątanie i posiłki koszerne przyprowadzać żołnierzy do koszar.
W 1939r służył w Lądowej Obronie Wybrzeża już na innym stanowisku i tam było formalnie tylko dwu oficerów wyznania mojżeszowego (obaj przypadkowo o jednakowym nazwisku Rauch), którzy o ile mi wiadomo przetrwali wojnę w oflagu jako normalni polscy oficerowie.
Wybrani z obozów jenieckich Żydzi zostali zgrupowani w podobozie Majdanka na ul Lipowej w Lubolinie, który przez innych więźniów z gett i obozu Majdanka uważany był za uprzywilejowany obóz pracy Kompleks obozów Majdanka w tym getta w dystrykcie formalnie były też obozami pracy dla Żydów , w których jeszcze po likwidacji obozów śmierci w Belżcu, Treblince i Sobiborze przetrzymywano 43 tysiące Żydów pod pretekstami różnych prac jak plecenie koszy z wikliny na amunicję, kopanie torfu, szycie mundurów, magazynowanie depozytów a szczególnie biżuterii i futer itp jako w "imperium ekonomicznym SS". Jeńców polskich na Lipowej zatrudniano w jednostkach wojskowych niemieckich przy różnych pracach a szczególnie naprawach samochodów. Pomimo nacisków i gróźb do końca nie zgadzali się na zamianę mundurów na pasiaki. Prawdopodobnie musieli miec jakieś kontakty z bardzo wysoko postawionymi "Shindlerami" w SS gdyż zorganizowali ucieczkę małej grupy posiadającej karabiny. Grupa ta przypuszczalnie nie przypadkiem zetknęła sie z oddziałem AL dowodzonym przez Grzegorza Korczyńskiego, który zorganizował jej podstępną masakrę. Przypadkiem ocalało dwu uczestników tej ucieczki, którzy powrócili do obozu na Lipowej i poinformowali swych współwięźniów, że polscy partyzanci zamordowali ich towarzyszy. Wszyscy jeńcy polscy z podobozu przy Lipowej zostali zamordowani przy próbie ucieczki-buntu w czasie przemarszu z Lipowej na Majdanek gdzie spodziewali się uśmiercenia.