Józef Urbanowicz

Obszerny opis dziejów całości życia oraz dokonań wybitnej postaci.
Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Józef Urbanowicz

Post autor: Artur Rogóż » 05 mar 2011, 04:09

Józef Urbanowicz (ur. 25 marca 1916, zm. 6 lipca 1989 w Warszawie) – generał broni Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Politycznego WP (1965–1971), wiceminister obrony narodowej PRL (1968–1984), działacz partyjny i państwowy, członek Komitetu Centralnego PZPR, poseł na Sejm PRL IV, V, VI, VII i VIII kadencji.
Życiorys

Polak z Łotwy, w latach 1932–1935 robotnik w Zakładach Mechanicznych w Rydze, w latach 1935–1938 – marynarz Floty Handlowej, od 1941 oficer Armii Radzieckiej, a od 1943 – powstałego na terenie ZSRR Wojska Polskiego. Był w latach 1943–1945 zastępcą dowódcy 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego do spraw politycznych.

Od 1945 na kierowniczych stanowiskach w aparacie partyjno-politycznym WP. Był między innymi zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej do spraw politycznych – Szefem Zarządu Polityczno-Wychowawczego Marynarki Wojennej (1945–1952), zastępcą do spraw politycznych dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju oraz komendanta Akademii Sztabu Generalnego WP im. gen. Karola Świerczewskiego, a w latach 1958–1960 komendantem Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego. Generał brygady od 1958. W latach 1960–1965 zastępca szefa, a w latach 1965–1971 szef Głównego Zarządu Politycznego WP. Generał dywizji od 1964.

W latach 1968–1984 – wiceminister obrony narodowej, od 1971 równocześnie zastępca ministra do spraw ogólnych. Generał broni od 1973.

Działacz komunistyczny. Członek Komunistycznej Partii Łotwy (1939–1940), Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (1940–1944), Polskiej Partii Robotniczej (1944–1948), a od 1948 – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1968–1971 – zastępca członka Komitetu Centralnego PZPR, a w latach 1971–1986 – członek Komitetu Centralnego PZPR.

W latach 1965–1985 poseł na Sejm PRL od IV do VIII kadencji. Wieloletni wiceprezes Zarządu Głównego organizacji kombatanckiej ZBoWiD. W latach 1969–1984 przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wojskowego Przeglądu Historycznego.

W latach 1984–1987 ambasador PRL w Mongolii. Od 1987 w stanie spoczynku.

W jego pogrzebie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie uczestniczył m.in. I sekretarz KC PZPR, Przewodniczący Rady Państwa gen. armii Wojciech Jaruzelski oraz minister obrony narodowej, członek Biura Politycznego KC PZPR gen. armii Florian Siwicki.
Odznaczenia i wyróżnienia

* Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
* Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1954)
* Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1949)
* Order Budowniczych Polski Ludowej (1974)
* Order Sztandaru Pracy I klasy (1968)
* Order Sztandaru Pracy II klasy (1963)
* Order Krzyża Grunwaldu III klasy (1945)
* Złoty Krzyż Zasługi (1946)
* Srebrny Krzyż Zasługi (1945)
* Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały"
* Medal 10-lecia Polski Ludowej (1954)
* Medal 30-lecia Polski Ludowej (1974)
* Medal za Warszawę 1939-1945
* Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk
* Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
* Złoty Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" (1958)
* Srebrny Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"
* Brązowy Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"
* Medal Za udział w walkach o Berlin (1967)
* Złoty Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (1973)
* Srebrny Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (1968)
* Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju" (1966)
* Medal Komisji Edukacji Narodowej
* Złota Odznaka "Za Zasługi w Ochronie Granic PRL" (1976)
* Złota Odznaka "Za Zasługi dla Obrony Cywilnej" (1983)
* Złota Odznaka "Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego"
* Złota Odznaka im. Janka Krasickiego
* Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego
* Złota Odznaka Honorowa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
* Odznaka "Za Zasługi dla Związku Socjalistycznej Młodzieży Wojskowej"
* Order Lenina (ZSRR) (1968)
* Order Czerwonego Sztandaru (ZSRR) (dwukrotnie)
* Order Przyjaźni Narodów (ZSRR) (1973)
* Medal za Zdobycie Berlina (ZSRR)
* Medal za Odwagę (ZSRR)
* Medal za Zasługi Bojowe (ZSRR)
* Medal za Obronę Moskwy (ZSRR)
* Medal za Zdobycie Berlina (ZSRR)
* Medal "100-lecia urodzin Lenina" (ZSRR) – 1970
* Medal za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 (ZSRR)
* Medal "20-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej" (ZSRR)
* Odznaka "25 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej" (ZSRR) (1970)
* Medal "30-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej" (ZSRR) (1975)
* Medal "40-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej" (ZSRR) (1985)
* Medal jubileuszowy 30-lecia Radzieckiej Armii i Marynarki Wojennej (ZSRR)
* Medal 50-lecia Sił Zbrojnych ZSRR (ZSRR) (1968)
* Medal "70 lat Radzieckich Sił Zbrojnych" (ZSRR) (1988)
* Złoty Order Zasług dla Ojczyzny (NRD) (1975)
* Medal "Za Ochronę Władzy Robotniczo-Chłopskiej" (NRD)
* Order Obrońców Ojczyzny (Jugosławia) (1967)
* Order Armii Ludowej z Laurowym Wieńcem (Jugosławia) (1967)
* Order Czerwonego Sztandaru (CSSR) (1971)
* Medal "30-lecia Powstania Czechosłowackiej Armii Ludowej"
* Krzyż Walecznych 1939 (CSSR)
* Medal "Za umacnianie Przyjaźni Sił Zbrojnych" I stopnia (CSSR) (1970)
* Medal "Za Umacnianie Braterstwa Broni" (Bułgaria) (1980)
* Medal "Za Bojowe Zasługi" (Mongolia)
* Medal "50 rocznica Mongolskiej Armii Ludowej" (1971)
* Złoty Medal "Virtutea Ostaseasca" (Rumunia) (1971)
* Medal Braterstwa Broni (Rumunia) (1963)
* Medal "Braterstwa Broni" (Republika Kuby) (1983)
* Order Czerwonej Gwiazdy (Węgierska Republika Ludowa) (1977)
* Wpis do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich" (1983)
* i inne

Bibliografia

* Leksykon Historii Polski, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1995
* L. Grot, T. Konecki, E. Nalepa, Pokojowe dzieje Wojska Polskiego, Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej, Warszawa 1988
* W. Jaruzelski, Stan wojenny, dlaczego, Dom Wydawniczy BGW, Warszawa 1992
* H. P. Kosk – Generalicja polska, tom II, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2001
* L. Kowalski, Generał ze skazą, Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2001
* J. Królikowski, Generałowie i Admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990 Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010 (dane o odznaczeniach)
* Kto jest kim w Polsce 1984, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1984
* A. Mazur, Order Krzyża Grunwaldu, Wyd. MON, Warszawa 1988
* P. Martell, G. P. Hayes, World military leaders, Bowker, New York 1974
* G. Sanford, Military Rule in Poland: The Rebuilding of Communist Power, 1981-1983, New York St. Martin's, 1986
* K. Sobczak, Lenino--Warszawa--Berlin: wojenne dzieje l Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, Wydawnictwo MON, Warszawa 1988
* J. Stroynowski, Who's who in the socialist countries of Europe: a biographical encyclopedia of more than 12,600 leading personalities in Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Poland, Romania, Yugoslavia, Tom 3, K.G. Saur Pub., 1989
* Trybuna Ludu, 7 lipca 1989, s. 9

ODPOWIEDZ

Wróć do „Biografie”