Polska w UE

Polityka zagraniczna RP, sformułowana po przemianach politycznych w 1989, określa ją polska racja stanu. Podstawowe cele polityki zagranicznej w latach 90. pozostawały niezmienne mimo zmian politycznych w parlamencie i rządzie. Są to: członkostwo w NATO oraz Unii Europejskiej, współtworzenie stabilnego systemu bezpieczeństwa europejskiego opartego na współdziałaniu NATO, UZE, OBWE oraz ONZ, utrzymywanie dobrosąsiedzkich stosunków z państwami regionu, działanie na rzecz współpracy regionalnej, zrównoważona polityka wobec Zachodu i Wschodu, popieranie procesów rozbrojeniowych, ochrona tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego, rozwinięte kontakty z Polonią.
doktorant
Posty: 2
Rejestracja: 19 lip 2012, 23:40

Polska w UE

Post autor: doktorant » 19 lip 2012, 23:53

"Ze względu na niedostateczny poziom podmiotowości politycznej, Rzeczpospolita stanowi państwo półperyferyjne w systemie integracji europejskiej po 2004 r."


A. Niedźwiecki, Polska polityka zagraniczna wobec integracji europejskiej po 2004 r., Wydawnictwo Biblioteka Łódź 2012.

Spis treści:

1. Państwo wobec integracji europejskiej
2. System koordynacji polskiej polityki zagranicznej wobec integracji europejskiej
3. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
4. Reforma traktatowa Unii Europejskiej
5. Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej
6. Polityka gospodarcza Unii Europejskiej
7. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej
8. Przygotowania do Prezydencji Polski w Radzie UE w II poł. 2011 r.

Artur Niedźwiecki - Prawnik, Politolog. Wykładowca na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Zajmuje się polską polityką zagraniczną oraz integracją europejską. Do jego szczególnych zainteresowań badawczych należy polityka Polski wobec Unii Europejskiej po 2004 r.

doktorant
Posty: 2
Rejestracja: 19 lip 2012, 23:40

Re: Polska w UE

Post autor: doktorant » 02 sie 2012, 21:36

Z recenzji:

"W polskiej literaturze naukowej obejmującej problematykę integracji europejskiej, a zwłaszcza polskiej polityki zagranicznej wobec procesu i systemu integracji europejskiej po 2004 r. jak dotychczas widoczny był brak kompleksowych, specjalistycznych a co najważniejsze pogłębionych opracowań naukowych. Truizmem byłoby stwierdzenie, że podjęcie się takiego zadania badawczego wymagało niemałej erudycji pisarskiej, a także rozległej i uporządkowanej wiedzy."

"W rozprawie tej mamy do czynienia z bardzo interesującym w polskiej literaturze naukowej spojrzeniem na:
- uwarunkowania pozycji Polski w systemie integracyjnym;
- podmiotowość państwa w jednoczącej się Europie;
- powiązanie integracji Polski z UE z procesem wewnętrznej transformacji oraz modernizacji;
- wpływ integracji europejskiej i zmian w Unii Europejskiej na wewnętrzne uwarunkowania Polski o charakterze prawnym, politycznym oraz gospodarczym."

ODPOWIEDZ

Wróć do „Polska polityka zagraniczna”