Wydarzenia wieku XIII

Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie. Rządzili od powstania państwa polskiego (około 900 roku) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291-1305). W latach 1138-1320 miało miejsce tzw. rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich.
Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Wydarzenia wieku XIII

Post autor: Artur Rogóż » 11 lis 2011, 04:07

http://historia-polski.com/xiii/wiek_xiii.htm
<1200





Urodził się św. Jacek Odrowąż, jeden z pierwszych dominikanów w Polsce, założyciel poldkiej prowincji dominikańskiej ® por. rok 1257

~1200





Jeden z synów Kazimierza Sprawiedliwego, Konrad Mazowiecki, obejmuje rządy na Mazowszu oraz na Kujawach ( aż do swej śmierci w 1247 roku ).

1200 V 05





Wielkie trzęsienie ziemi w rejonie Pienin opisane przez Jana Długosza → „Trzęsienie ziemi, jakie nastąpiło 5 maja w południe w Polsce i sąsiednich królestwach i ziemiach, a które powtórzyło się w ciągu następnych dni, zniszczyło wiele wież, domów i warowni”.

1201





Następuje pierwszy kanoniczny wybór biskupa w Polsce ® kapituła wrocławska wybiera na biskupa Cypriana

1201





Początek panowania syna Bolesława Wysokiego, czyli Henryka I Brodatego, w dzielnicy śląskiej.

1201





Państwo Kościelne → Najstarszy dokument zawierający wzmiankę o obecnym Żukowie - bulla papieża Innocentego III

1201





Śmierć Jarosława Opolskiego, syna Bolesława I Wysokiego ® por rok 1177

1201





Opanowanie Opola, nadanego w 1177 roku swemu synowi Jarosławowi, przez Bolesława I Wysokiego ( po śmierci tegoż Jarosława ).

1201 XII 07





Śmierć Bolesława I Wysokiego.

1202





Pierwsze zmianki o grodzie Nowogród Bobrzański w obecnym powiecie zielonogórskim – por rok 1238

>1202





W Nowogrodzie Bobrzańskim, w obecnym powiecie zielonogórskim zbudowano Kościół Wniebowzięcia NMP

>1202





W Nowogrodzie Bobrzańskim, w obecnym powiecie zielonogórskim zbudowano Kościół św Bartłomieja

1202 III 13





Śmierć Mieszka Starego ® na tronie krakowskim zasiada jego syn Władysław Laskonogi, a Leszek Biały znowu zostaje pominiętyMieszko III Stary, od 1138 książę wielkopolski, 1173-1174 i od 1198 książę krakowski i zwierzchni Polski. Zmarł w wieku ok. 76 lat

>1202 III 13





Po ustanowieniu Władysława Laskonogiego księciem w Krakowie, dochodzi do obalenia go z tronu książęcego i Leszek Biały, syn Kazimierza Sprawiedliwego zostaje księciem krakowskim aż do swej tragicznej śmierci w 1227 roku

1203





Pierwsza pisana wzmianka o Laskowicach ( obecnie miasto Jelcz-Laskowice w powiecie oławskim ), pochodzi z dokumentu Henryka Brodatego

1203 VIII 04





Data na najstarszym zachowanym żydowskim nagrobku ( macewie ) we Wrocławiu → por 17 XI 1856

1203 - 1217





Biskupem krakowskim jest Wincenty Kadlubek - por 08 III 1223

1205





Pożar w Krakowie

1205





W Chełmie pojawili się pierwsi Żydzi

1205 VI 19





Bitwa pod Zawichostem.® Atak księcia włodzimiersko-halickiego Romana zostaje powstrzymany przez połączone siły księcia Leszka Białego oraz Konrada Mazowieckiego ( oboje są braćmi ).

-Bitwa zwycięska dla Polaków.

- ginie Roman książę halicki, który najechał Małopolskę ( w porozumieniu z Władysławem Laskonogim ).

1206





Bunt Władysława Odonica przeciwko rządom Władysława Laskonogiego ® por rok 1194

1206





Wygnanie Władysława Odonica z Wielkopolski w wyniku jego buntu przeciwko rządom Władysława Laskonogiego

1206 X 26





Państwo Kościelne → Papież Innocenty III ogłosił bullę dla klasztoru cystersów w Łeknie, w Wielkopolsce. Wyraził w niej zgodę na prowadzenie akcji chrystianizacyjnej w kraju pogańskich Prusów

1207





Fundacja klasztoru Cysterek w Trzebnicy przez parę książęcą Henryka Brodatego oraz Jadwigę.

1207





Budowa murowanego zamku Sokolec na północno-zachodnich stokach Krzyżnej Góry na Dolnym Śląsku

1207





Walki Władysława Odonica z Władysławem Laskonogim

1207 II 02





Niemcy → Filip Szwabski nadaje biskupowi Albertowi Inflanty jako lenno Rzeszy. Przez to stają się one częścią państwa niemieckiego

1207-1240





W Koprzywnicy ( obecnie miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim), zbudowano kościół pw. św. Floriana

1208





Wydzielenie Kalisza Władysławowi Odonicowi przez Henryka Brodatego.

1208





Zjazd Władysława Laskonogiego i Władysława Odonica z Henrykiem Brodatym w Głogowie

<1209





Powstał polski Zakon Braci Dobrzyńskich ® jego celem była chrystianizacja Prus. ® por.rok 1235

1209





Rozpoczęto działalność misyjną klasztoru cystersów w Łeknie Do Prusów udali się zakonnicy cysterscy Chrystian i Bogufał-Filip

1209





Przed biskupem Wawrzyńcem we Wrocławiu książę Henryk Brodaty oraz św Jadwiga Śląska uczynili ślub czystości → on liczył wtedy 41 lat a ona 35 lat i mieli już liczne potomstwo

1209





Pierwsze wzmianki o Muszynie nad Popradem → por rok 1340

1210





Synod w Borzykowej ( w obecności książąt Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego oraz Władyslawa Odonica ) odnośnie przywilejów kościoła katolickiego
- zapewnienie swobody w obsadzaniu urzędów kościelnych,
- privilegium fori – tj. sądzenie duchownych jedynie przez sądy kościelne,
- ius spolii – tj. prawawo do majątku ruchomego po zmarłych dostojnikach kościelnych.


1210





Państwo Kościelne →Wydanie przez papieża Innocentego III bulli nakazującej przestrzegania zasady senioratu w Polsce.

1210 VI 09





Przywilej borzykowski dla kościoła katolickiego → Podczas synodu w Borzykowej odbył się zjazd książąt piastowskich: Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, Władysława Odonica i Henryka Brodatego. Ofiarowali przywilej dla Kościoła oraz zawiązali koalicję przeciw Mieszkowi Plątonogiemu i Władysławowi Laskonogiemu

1211





Prawa miejskie dla Złotoryi ius teutonica.

1211





Pierwsze wzmianki o grodzie Rokitnica na Dolnym Śląsku →wymieniony w dokumencie wystawionym przez księcia Henryka Brodatego → por rok 1451

1211





Oddanie się Władysława Odonica pod opiekę Stolicy Apostolskiej ® por rok 1217

1211





Około tego roku urodził się Kazimierz I Kondradowic, syn Konrada I Mazowieckiego oraz Agafii, księżniczki ruskiej ® por rok 1267

1211 V 16





Mieszko Plątonogi, książę opolsko-raciborski. Krótko przed śmiercią udało mu się opanować Kraków

1211 – 1217





Opole zostaje lokowane na prawie zachodnim

1212





Jedyna córka Henryka Brodatego oraz Jadwigi, Gertruda, została szarą mniszką w Trzebnicy ( a później ksienią )

1212-1214





Do osady Sucovia ( obecnie miasto nad Radunią w powiecie kartuskim ) przybywaja Norbertanki ze Strzelna

1213





Cysters – misjonarz Bogufał-Filip, zostaje zamordowany przez Prusów por rok 1209 oraz 1216

1213





Powstaje filia klasztoru Cystersek z Trzebnicy w Obołoku.

1213 – 1222





Brześć po raz kolejny znalazł się w granicach Polski ® por rok 1020

1214





Państwo Kościelne → Papież Innocenty III mianował arcybiskupa Kietlicza legatem dla ziemi pruskiej. Działalność misyjną w Prusach biskupa Chrystiana popierał finansowo biskup płocki Gedko (zm. 1223).

1214





Układ o małżenstwie pomiędzy 6 letnim Kolomanem Węgierskim z dynastii Arpadow i 3 letnią Salomeą, córką księcia Leszka Białego oraz Grzymisławy, księżnej łuckiej → por rok 1215

1214





Księżna Jadwiga zbudowała Leprozorium pod wezwaniem Ducha Świętego, pierwsze na ziemiach śląskich → potem było ich 7

1214





Zawarcie traktatu pomiędzy Leszkiem Białym a królem Węgier Andrzejem ® na jego mocy na tronie w Haliczu zasiąść ma w przyszłosci syn Andrzeja Węgierskiego – Koloman oraz córka Leszka Białego – Salomea. W chwili podpisywania układu Koloman miał 5 lat a Salomea 3 lata !.

1215





Synod w Wolborzu.

1215





Przywilej wolborski dla kościoła katolickiego

- Potwierdzenie przywileju borzykowskiego z 1210 roku,

- wzrost niezależności Kościoła w Polsce

1215





Koloman Węgierski, syn Angrzeja II, króla Węgier zostaje koronowany przez bpa ostrzyhomskiego i wysłany do Halicza na objecie tronu → o koronacje prosił papieża Andrzej II → por rok 1219

1215





Pierwsza wzmiankao Rumii - Stanowi ja dokument, w którym książę pomorski Świętopełek nadaje tutejsze ziemie opactwu cystersów z Oliwy

1216





Państwo Kościelne → Chrystian (zm. 1245) misjonarz z zakonu cystersów, został mianowany przez Stolicę Apostolską pierwszym biskupem dla Prus

1216





Konsekracja norbertańskiego kościoła św Trójcy w Strzelnie ( fundowany przez Piotra Wszeborowica ).

1216





Utworzenie przez Chrystiana biskupstwa pruskiego podległego bezpośrednio papiestwu

1216





Nieudany najazd Władysława Laskonogiego na księstwo kaliskie

1216





Zawarcie pokoju między Władysławem Odonicem a Władysławem Laskonogim ® por rok 1217

1217





Cieszyn otrzymał lokację na wzór dolnośląskiego Lwówka

1217





Potwierdzenie układu pokojowego Władysława Odonica z Władysławem Laskonogim przez papieża Honoriusza III ® por rok 1211 oraz 1216

1217





Pierwsze wzmianki o grodzie Warta Bolesławiecka, → pełnił on rolę stacji celnej z zamkiem

1217





Państwo Kościelne → Upomnienie Władyslawa Odonica przez papieża Honoriusza III w sprawie zwrotu Kalisza Henrykowi Brodatemu

1218





W Kacicach powstaje filia klasztoru Cystersów z Lubiąża.® por. rok 1122

1218





Wyprawa książąt polskich na Prusów ( w zamian za zwolnienie ich z obowiązku wyprawy do Ziemi Świętej )

1218





Złączenie żeńskiego klasztoru Cystersek w Trzebnicy z domem w Lubiążu

1218





Ponowna wyprawa Władysława Laskonogiego na księstwo kaliskie.

1218





Zajecie Kalisza przez Wladysława Laskonogiego.

1218





Ucieczka Władyslawa Odonica na Węgry

1218 X 14





Prawoslawny biskup Antoni Dobrynia zostal wyświęcony na bpa w Przemyślu przez metropolitę kijowskiego – por rok 1422

1219





Ponowne porozumienie polsko-węgierskie oraz wspólna wyprawa na Halicz ® osadzenie Salomei i Kolomana na tronie halickim.

1219





Państwo Kościelne → Papież Honoriusz wzywa książąt polskich do wyprawy przeciwko pogańskimPrusom, w zamian za co zwalnia ich z obowiązku wyprawy do Ziemi Świętej → wyprawa ta nie powiodła sie

1219





Dochodzi do ponownego porozumienia pomiedzy Polską a Węgrami i wspólnej wyprawy na Halicz, w następstwie ktorej Koloman wraz ze swoją żoną Salomeą Piastówną zostają osadzeni na tronie Halicza → por lata 1214 oraz 1221

1219





Śmierć arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza, głowy ruchu reformistycznego ( tj. chęci uniezależnienia władzy Kościoła od władzy świeckiej w Polsce ) w Polsce


~1220





Powstaje słynna Kronika Polska autorstwa biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka® opisane są dzieje Polski od czasów najdawniejszych aż po początek XII wieku.

1220





Przybycie duchaków oraz duchaczek do Krakowa

1220





Państwo Kościelne → W Rzymie św. Dominik wyświęcił osobiście Jacka oraz Czesława Odrowążów na dominikanów

1220





Bp krakowski Iwo Odrowąż sprowadza zakon duchaków na Prądnik i powierzył im opiekę nad szpitalem → por rok 1244

1220





Około tego roku Władysław Odonic poślubił Jadwigę, córkę Świętopełka, księcia morawskiego

1220





Około tego roku urodził się Bolesław II Rogatka, syn Henryka II Pobożnego oraz czeskiej królewny Anny ® por rok 1278

1220





Około tego roku urodził się Przemysł I, syn Władysława Odonica oraz Jadwigi, księżniczki ( najprawdopodobniej morawskiej ) ® por rok 1257

1220 XII 25





W dokumencie biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża, nadającym wsie kanonikom regularnym, po raz pierwszy występuje nazwa “Czanstochowa na, określenie wioski rycerskiej położonej nad Wartą

1221





Najazd Mścisława nowogrodzkiego oraz Połowców na Halicz® uwięzienie Kolomana i Salomei

1222





Benedyktyni sieciechowscy obejmują kościół w Radomiu

1221





Książę Mścisław Nowogrodzki ( plus inni wraz z Połowcami ) zdobywają Halicz uprowadzając kolomana oraz Salomeę do niewoli → po pertraktacjach zostają oni zwolnieni a Koloman od 1226 zostaje wladcą Kroacji → por lata 1241 oraz 1245

1221





Urodził się Bolesława Pobożny, syn Władysława Odonica oraz Jadwigi, księżniczki ?morawskiej ® por rok 1279

1222





Pierwsza wzmianka o osadzie Mikolow. W dokumencie ks. Kazimierza nadającemu biskupowi wrocławskiemu Wawrzyńcowi różne prawa na obszarze Ujazdu, figuruje jako świadek hr. Andrzej, kasztelan z Mikołowa (comes Andreas castellaneus de Miculow).

1222





Pierwsze wzmianki o Jabłonowie Pomorskim w obecnym woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim

1222





Bp krakowski Iwo Odrowąż w Kacicach koło Słomnik założył klasztor oo Cystersów

1222





Krucjata książąt polskich przeciwko pogańskim Prusom.

1222





Założenie klasztoru dominikanów w Krakowie przez pierwszych dominikanów polskich ® przez braci Jacka i Czesława, przybyłych w orszaku biskupa Iwo Odrowąża.

1222 – 1230





Po raz pierwszy Orzeł Biały zaistniał jako godło → został wprowadzony na pieczęcie dynastii Piastów początkowo jako herb osobisty i rodowy, a zarazem dzielnicowy → por rok 1295

1223





Wybuch wojny domowej między Wladysławem Odonicem a Wladysławem Laskonogim.

1223





Zdobycie Ujścia przez połączone siły Władysława Odonica oraz Świętopełka gdańskiego.

1223





Zawarcie pokoju w Kcyni pomiędzy Władysławem Odonicem a Władysławem Laskonogim

1223





Objęcie Ujścia oraz Nakła przez Władysława Odonica

1223 I 03





W Wieliczce koło Krakowa odkryto pokłady soli

1223 III 08





W klasztorze oo. Cystersów w Jędrzejowie -Śmierć biskupa krakowskiego – Wincentego Kadłubka ( ur ok. 1150 ), cystersa, historyka oraz kronikarza.

~1225





Przybycie Templariuszy do Oleśnicy.

~1225





Przybycie Braci Grobu Świętego na Dolny Śląsk → por rok 1312

1225





Pierwsze wzmianki o miejscowości Biała w powiecie prudnickim → por rok 1285

1225





Pierwsze wzmianki o Wiłkomierzu na Litwie

1225





Krucjata książąt polskich przeciwko pogańskim Prusom.

1225





Urodził sie Witelon → przeprowadził on obserwacje światła przepuszczanego przez sześcienny kryształ i rozszczepionego na barwy. Opisał on także swoje eksperymenty, mające na celu określenie kąta załamania światła przechodzącego przez powietrze, wodę i szkło

1225





Spustoszenie klasztoru w Mogilnie przez wojska Władysława Odonica ® por rok 1211

1226





Początki obecności Żydów w Będzinie

1226





Pierwsze wzmianki o Dobczycach

1226





Fatalna w skutkach decyzja Konrada Mazowieckiego o sprowadzeniu do Polski Zakonu Najświętszej Marii Panny, potocznie zwanych Krzyżakami.Celem ich sprowadzenia była chrystianizacja Prusów. Prusy zostały z grubsza rzecz biorąc schrystianizowane do roku 1283.

1226





Niemcy - Cesarz Fryderyk II poparł plan Zakonu NMP i w dokumencie wydanym w Rimini pozwala Krzyżakom na stworzenie własnego państwa na ziemiach podbitych Prusów, a równemu w prawach z innymi księstwami Rzeszy

1226





Dominikanie osiedlają się w Sandomierzu → por rok 1865

1226





Nadanie Krzyżakom ziemi chełmińskiej prze Konrada Mazowieckiego

1226





Przybycie Krzyżaków do Ziemi Chełmińskiej na zaproszenie Konrada Mazowieckiego

1226





Salomea, siostra Bolesława Wstydliwego, sprowadza Franciszkanów do Karyntii.

1226





Wystawienie dokumentu erekcyjnego dla kościoła NMP w Krakowie.

1226





Najazd Władysława Odonica na ziemie kaliską.

1226





Spustoszenie spichlerzy Władysława Laskonogiego przez wojska Władysława Odonica w miejscowości Niedźwiedź

~1227





Biskup Iwo Odrowąż zakłada w Krakowie pierwszą szkołę parafialną na ziemiach polskich ® początkowo były to jedyne ośrodki kształcenia

1227





Powstanie filii klasztoru Cystersów z Lubiąża w Henrykowie.

1227





Wraz ze śmiercią Leszka Białego dochodzi do ostatecznego upadku zasady pryncypatu w Polsce, ustanowionego przez Bolesława Krzywoustego w 1138.

1267





We Wrocławiu synod kościelny nakazuje śląskim Żydom noszenia specjalnych nakryć głowy, odróżniających ich od reszty mieszkańców

1227





Oblężenie Ujścia przez wojska Władysława Laskonogiego.

1227





Zwycięstwo wojsk Władyslawa Odonica pod Ujściem nad wojskiem Władyslawa Laskonogiego

1227





Wiec książąt piastowskich w Gąsawie

1227/30





Urodził się Henryk III Biały, syn Henryka II Pobożnego oraz Anny, królewny czeskiej. ® por rok 1266

1227 XI 24





Śmierć księcia sandomierskiego, Leszka Białego ( syna Kazimierza II Sprawiedliwego) → został on zamordowany podczas zjazdu w Gąsawie przez siepaczy Światopełka Pomorskiego

~1228





Ks. wrocławski Henryk Brodaty ubiegając się o tron polski jedzie przez Będzin ze Śląska do Małopolski i obsadza gród swoimi ludźmi; wg niektórych przypuszczeń ufundował wówczas zamek

1228





Wybuch wojny domowej pomiędzy stronnikami księcia ktrakowskiego Władysława Laskonogiego a innymi książętami polskimi pretendującymi do tronu krakowskiego.

1228





Państwo Kościelne →Zatwierdzenie przez papieża Grzegorza IX polskiego Zakonu rycerskiego Braci Dobrzyńskich. ® por. rok 1209

1228





Pojmanie Władysława Odonica przez Władyslawa Laskonogiego

1228





Przejęcie inicjatywy w Wielkopolsce przez Władyslawa Laskonogiego.

1228





Ucieczka Władyslawa Odonica z niewoli

1228





Książę Henryk Brodaty zajmuje Kraków

1228





Osadzenie Grzymislawy, wdowy po zamordowanym w Gąsawie w 1227 roku Leszku Białym, na Ziemi Sandomierskiej → por rok 1229

1228





Konrad Mazowiecki potwierdza na zamku bieckim dokumentem ustną umowę o sprowadzeniu Krzyżaków do Polski

1228





Henryk von Salza wielki mistrz zakonu NMP, wysyła dwóch pierwszych rycerzy zakonnych do Polski celem odebrania nadania ziemskiego w Ziemi Chełmńskiej z 1226 roku uczynionej przez Konrada Mazowieckiego

1228





Władysław Odonic zawiera przymierze z Konradem Mazowieckim ® por rok 1229

1228 V 05





Przywilej Władysława Laskonogiego w Cieni ® Władysław Laskonogi potwierdza respektowanie praw możnowładztwa ziemi krakowskiej oraz sandomierskiej w zamian za powtórne osadzenie go na tronie krakowskim ( pierwszy raz władał przez kilka miesięcy w roku 1202 ).

1229





Konrad Mazowiecki najeżdża na Wielkopolskę ® por rok 1228

1229





Nieudana próba zdobycia Kalisza przez Konrada Mazowieckiego

1229





Wyparcie Władysława Laskonogiego z Wielkopolski ® por rok 1228

1229





Przejęcie władzy w Wielkopolsce przez Władyslawa Odnica ® por rok 1228

1229





Najazd Konrada Mazowieckiego oraz Daniela Halickiego na Małopolskę →

- usunięcie Henryka Brodatego z Krakowa

- usunięcie wdowy po Leszku Białym, Grzymisławy, z Ziemi Sandomierskiej → por rok 1228

~1230





W Opolu znalazł swą siedzibę archidiakon, jeden z trzech terenowych w diecezji wrocławskiej (obok Głogowa i Legnicy oraz stołecznego we Wrocławiu).

~1230





W Opolu powstaje Kolegiata i Archidiakonat przy kościele św. Krzyża

~1230





Początki gotyku w architekturze polskiej

1230





W Bytomiu wybudowano Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

1230





Banie, wieś w obecnym woj. w zachodniopomorskim otrzymują prawa miejskie → por rok 1945

1230





Pierwsza wzmianka o Skale ( obecnie miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim )

1230 VI 30





Konrad Mazowiecki ogłosił przywilej kruszwicki dla Krzyżaków, na mocy którego uzyskali oni ziemię chełmińską i wszystkie ziemie, które zdobędą w przyszłości na Prusach

1231





Budowa kościoła w Kościelcu Proszowickim

1231





Niemcy → Cesarz Niemiec Fryderyk II potwierdza prawo margrabiów brandenburskich do zwierzchności lennej nad Pomorzem Zachodnim zhołdowanym Niemcom w 1181 roku.

1231





Kolejne zajęcie Krakowa przez Henryka Brodatego

1231





Rywalizacja o tron krakowski pomiędzy księciem śląskim Henrykiem Brodatym a Konradem Mazowieckim.

1231





Krzyżacy budują zamek Thorn, w dzisiejszym Toruniu

1231





Zjazd Władysława Odonica z Konradem Mazowieckim w Zgierzu.

1231





Wyprawa Władyslawa Laskonogiego oraz Henryka Brodatego na Wielkopolskę ® por rok 1229

1231





Udana obrona oblężonego Gniezna ( siły Władysława Odonica ) przed siłami Władysława Laskonogiego oraz Henryka Brodatego. ® por rok 1235

1231 XI 03





W Środzie umiera książę Władysław Laskonogi. Podejrzewano, że zabiła go niemiecka nałożnica. Władzę nad Wielkopolską przejął Władysław Odonic

1232





Krzyżacy budują zamek Kulm obok miasta Chełmna

1232





Bolesław Wstydliwy na prośbę swej siostry Salomei sprowadza Franciszkanów do Polski

1232





Pierwszy zabytek chorału franciszkańskiego w Polsce – graduał klarysek krakowskich.

1232





Przywilej lokacyjny dla Chełmna

1232





Założenie pierwszego klasztoru Franciszkanów w Polsce, w Krakowie

1232





Władysław Odonic nadaje ogromny przywilej immunitetowy dla biskupstwa poznańskiego.® por rok 1234 oraz rok 1237

1232 XI





Do rządów w Krakowie dochodzi Henryk Brodaty.

1232 – 1235





Powstanie klasztoru Cystersów w Paradyżu.

1233





Łuków jest siedzibą kasztelanii → por rok 1775

1233





Lokacja Nowogrodu nad Kwisą na prawie magdenurskim.

1233





Nieudana wyprawa Henryka II Pobożnego oraz Henryka I Brodatego na Wielkopolskę

1233





Odbicie jeńców z niewoli przez Klemensa z Ruszczy ( dostojnika małopolskiego ).

1233





Podbicie Kwidzynia przez Krzyżaków

1233





Pojawienie się nowego prawa miejskiego w Polsce ® prawa chełmińskiego ® por rok 1211,1235,1237

1233





Pojmanie Grzymisławy oraz Bolesława przez Konrada I Mazowieckiego.

1233 XII 28





Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Ù Herman von Salza, lokuje Chełmno oraz Toruń na prawie niemieckim

1233





Władysław Odonic sprowadza cystersów do Skwierzyny ( obecnie w woj lubuskim )

1233





Wyprawa na pogańskich Prusów.

1233





Zawarcie porozumienia pokojowego miedzy Henrykiem I Brodatym a Władysławem Odonicem.

1233





Krzyżacy zakladają Marienwerder, dzisiejszy Malbork

1233





Władysław Odonic odpiera najazd Henryka Brodatego oraz Henryka Pobożnego na Wielkopolskę ® por rok 1229 , rok 1233 oraz rok 1237

1233





Zawarcie porozumienia pokojowego pomiędzy Władysławem Odonicem ( obrońcą ) a Henrykiem Brodatym oraz Henrykiem Pobożnym ( najeźdźcami Wielkopolski ) ® por rok 1233 oraz 1234

1233





Wyprawa krzyżowa na Prusów.

1233





Kazimierz I Kondradowic obejmuje Kujawy z nadania swego ojca ® Konrada I Mazowieckiego.

1234





Pierwsze wzmianki o osadzie targowo-rybackiej Wysoki Brzeg na terenie obecnego Brzegu

1234





Banie, wieś w obecnym woj. w zachodniopomorskim, staje się własnością zakonu Templariuszy

1234





Państwo Kościelne →- Grzegorz IX zatwierdza dekret cesarza Niemiec, Fryderyka II, biorąc nowe państwo zakonne- Prusy, w opiekę papieską – por rok 1216, 1226

1234





Henryk Brodaty podporządkowuje sobie południowo-zachodnią Wielkopolskę oraz grody Santok oraz Śrem.

1234





Kolejna wyprawa Henryka I Brodatego na Wielkopolske

1234





Polacy pokonują Prusów w bitwie nad Dzierzgonią.

1234





Powierzenie namiestnictwa w Wielkopolsce synowi Henryka I Brodatego ® Henrykowi ( zwanemu przez potomnych Pobożnemu).

1234





Rozpoczęcie starań przez Henryka I Brodatego u cesarza Niemiec Fryderyka II o koronę królewską dla swego syna, Henryka ( zwanego później Pobożnym,).

1234





Zrzeczenie się przez Władysława Odonica na rzecz Henryka I Brodatego :
- Ziemi rudzkiej,
- Śremu
- Santoka,
- Ziemi kaliskiej ® por rok 1217 oraz 1218

1234





Pokonanie Prusów w bitwie pod Dzierzgonią.

1234





Kolejna wyprawa Henryka Brodatego na Wielkopolskę ® por rok 1233

1234





Zrzeczenie się przez Władyslawa Odonica ziemi kaliskiej, ziemi rudzkiej, Śremu oraz Santoka na rzecz Henryka Brodatego, który ponownie najechał Wielkopolskę.® por rok 1235

1234





Władysław Odonic nadaje wielki immunitet arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu ® por rok 1232

1235





Państwo Kościelne →Bulla protekcyjna papieża Grzegorza IX Względem Henryka II Pobożnego

1235





Lokacja Środy Śląskiej na nowym prawie średzkim.

1235





Państwo Kościelne, Polska →Oddanie Henryka II Pobożnego ( syna Henryka I Brodatego ) pod opiekę papieża Grzegorza IX.

1235





Odparcie przez Władysława Odonica najazdu Henryka I Brodatego na Gniezno

1235





Odzyskanie Śremu przez Władysława Odonica. ® por rok 1234

1235





Pojawienie się nowego prawa miejskiego w Polsce ® zwanego prawem średzkim ® por rok 1211,1233,1237.

1235





Polski Zakon Braci Dobrzyńskich zostaje wcielony do Zakonu Najświętszej Marii Panny tj. do Zakonu Krzyżackiego

1235





Pouczenie miasta Halle w Saksonii dla Środy Śląskiej.

1235





Władysław Odonic odzyskuje Śrem z rąk Henryka Brodatego ® por rok 1234

1235





Odparcie kolejnego najazdu Henryka Brodatego na Gniezno ® por rok 1231

1236





Lokacja Krosna Odrzańskiego na prawie magdeburskim

1236





Wybudowano pierwszy kościół w Pleśnej

1236





Sprowadzenie do Polski franciszkanów.

1236





Sprowadzenie do Wrocławia franciszkanów przez księcia Henryka Pobożnego oraz jego żonę Annę.

1237





Płock uzyskał przywilej lokacyjny na prawie polskim od Konrada Mazowieckiego→ por rok 1255

1237





Kolejna wyprawa Henryka I Brodatego przeciwko Władysławowi Odonicowi

1237





Lokacja Płocka na prawie magdeburskim.Konrad I Mazowiecki na części swoich gruntów i w oparciu o własne prawo lokuje miasto Płock, - potwierdzone dokumentem przez biskupa Piotra I

1237





Szczecin przeniesiony na prawo niemieckie → por rok 1283

1237





Zakon Krzyzacki - → Budowa Elbląga → zarówno portu nad Wislą jak i warowni

1237





Pojawienie się nowego prawa miejskiego w Polsce ® zwanego prawem lubeckim ® por rok 1211, 1233, 1235.

1237





Osadzenie w Drohiczynie rycerzy Zakonu Dobrzyńskiego w celu ochrony Mazowsza przed najazdami Jaćwingów

1237





Połączenie sie Zakonu Kawalerów Mieczowych z Zakonem Krzyżackim.

1237





Sprowadzenie do Krakowa franciszkanów przez Henryka Brodatego

1237





Zdobycie kasztelanii lądzkiej przez Henryka I Brodatego

1237





Nadanie kolejnego wielkiego przywileju immunitetowego biskupstwu poznańskiemu przez Władysława Odonica ® por rok 1232

1237





Zdobycie grodu Pobzin przez Władyslawa Odonica.

1237





Kolejna wyprawa Henryka Brodatego oraz Henryka Pobożnego przeciwko Władyslawowi Odonicowi ® por rok 1233

1237





Utrata kasztelanii lądzkiej przez Władysława Odonica na rzecz Henryków śląskich.

1237





Zawieszenie działań wojennych prowadzonych przez Henryków śląskich przeciwko Wladysławowi Odonicowi.® por rok 1238

1237 V 12





Włączenie Zakonu Kawalerów Mieczowych do Zakonu Najświętszej Marii Panny ( tj Krzyżaków ) jako odrębnej prowincji( po klęsce z Litwinami pod miejscowością Szawle ).

1238





Nowogród Bobrzański ( obecnie miasto w woj. lubuskim, w powiecie zielonogórskim ), otrzymuje prawa miejskie - por lata 1945 oraz 1988

1238





Śmierć Henryka I Brodatego w Krośnie Odrzańskim.

1238





Zawrcie ugody miedzy Władysławem Odonicem a Henrykiem II Pobożnym

1238





Wzmianki o miejscowości Budegac na terenie dzisiejszej Bydgoszczy

1238





Zakon Krzyzacki → Budowa klasztoru dominkanów w Elblągu

1238





Zdobycie Santoka przez Brandenburgię.® por rok 1239

1238





Władysław Odonic zawiera ugodę z Henrykiem Pobożnym ® por rok 1237

1238





Około tego roku nastąpił ślub Kazimierza I Kondradowica z pierwszą żoną ® Konstancją, córką Henryka Pobożnego ® por rok 1257

1238 III 19





Śmierć księcia krakowskiego Henryka Brodatego, obłożonego klątwą przez abpa gnieźnieńskiego

- poszło o bezprawne zagarnięcie dochodów arcybiskupich

- umiera w Krośnie.

- Pochowany został w Trzebnicy

- Władzę po nim obejmuje jego syn Ù Henryk II Pobożny

1239





Odebranie Santoka Brandenburgii ® por rok 1238

1239





Opolski Kościół Św. Krzyża podniesiony zostaje do rangi kolegiaty

1239





Udana obrona Lubusza przed najazdem brandenburskim.

1239





Zawarcie związku małżeńskiego między Bolesławem V Wstydliwym a Kingą, córką króla Węgier ® Beli IV.

1239





Śmierć Władysława Odonica Plwacza w Poznaniu.

1239





Krzyżacy zbudowali zamek w Balga

1239





Przemysł I obejmuje władzę w części Wielkopolski.

1240





Zakon Krzyżacki - Poczatki Braniewa na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue por 01 IV 1284

1240





Zakon KrzyżackiW Rozenthalu ( obecnie Bartoszyce w woj. warmińsko-mazurskim ) Krzyżacy budują jedez ze swoich pierwszych zamków → por rok 1332

1240





Pierwsze wzmianki o Kołomyji nad Prutem ( wtedy jeszcze w Księstwie Halicko – Włodzimierskim ) → por wiek XIV

1240





Lokacja miasta Inowrocławia na prawie magdeburskim

1240





Około tego roku powstał w Lubiążu iluminowany Psalterium Nocturnum z Trzebnicy

1240





Powstanie filii klasztoru Cystersów w Obrze.

1240/42





Narodziny Leszka II Czarnego, syna Kazimierza I Kondradowica oraz Konstancji, córki Henryka II Pobożnego

1241





Pożar w Krakowie

1241





Klęska wojsk polskich w bitwie pod Chmielnikiem

1241





Klęska wojsk polskich w bitwie pod Tarczkiem .

1241





Klęska wojsk polskich w bitwie pod Wielkim Turskiem.

1241





Najazd tatarski na Polskę oraz Węgry. Tatarzy dowodzeni przez Ordu pokonują Polaków, zajmują Kraków oraz docierają pod Legnicę.

1241





Pierwszy najazd mongolski ( tj tatarski ) na Polskę.

1241





Umiera Koloman Węgierski, mąż Salomei Piastówny, który w latach 1215 – 1221 był władcą Halicza a w latach 1226 – 1241 władcą Kroacji → por rok 1245

1241





Polsko-tatarska bitwa pod Legnicą zakończona powstrzymaniem pochodu Tatarów

1241





Śmierć Henryka II Pobożnego podczas bitwy pod Legnicą. ® upadek tzw. „Monarchii Henryków Śląskich”.

1241





Podczas najazdu Tatarów na Polskę zniszczyli oni gród Otmuchów na Dolnym Śląsku ( wkrótce odbudowany )

1241





Rozbudowa zamku w Starej Kamienicy na Dolnym Śląsku przez księcia Bolesława Rogatkę → por 20 VIII 1616

1241





Zajęcie Krakowa przez Konrada I Mazowieckiego.® por rok 1243

1241





Zdobycie a następnie spalenie Sandomierza przez Tatarów.

1241





Zdobycie Krakowa przez Tatarów. ® źródła legendy o Lajkoniku.

1241





Tatarzy obozują w Otmuchowie

1241





Przemysł I rozpoczyna akcję rewindykacyjną w sprawie ziem zagarniętych przez Henryka Brodatego oraz Henryka Pobożnego

1241 II 13





Zdobycie Sandomierza przez Mongołów.

1241 III 18





Rozbicie rycerstwa krakowsko-sandomierskiego przez Tatarów w bitwie pod Chmielnikiem.

1241 IV 09





Starcie Polaków z Tatarami pod Legnicą. Książę Henryk II Pobożny, posiłkowany przez rycerstwo polskie, templariuszy i Krzyżaków pokonany został przez siły tatarskie Bajadara

1241 IV 09





Śmierć księcia krakowskiego Henryka II Pobożnego w bitwie pod Legnicą. Koniec tak zwanej monarchii Henryków śląskich.

1241 VII





Konrad Mazowiecki zajmuje Kraków.

1242





Pierwsze wzmianki o kopalniach soli w Bochni i Wieliczce

1242





Pierwsze wzmianki o zamku Cisy na Dolnym Śląsku

1242





Walki Konrada I Mazowieckiego z księciem Pomorza Gdańskiego ® Świętopełkiem.

1242





Wojna księcia gdańskiego Świętopełka z Krzyżakami, którzy zagrozili jego ksiestwu. Trwała z przerwami aż do 1248 roku

1242





Walki Kazimierza I Kondradowica ze Świętopełkiem ( księciem Pomorza Gdańskiego).

1242





Bolesław II Rogatka przejmuje władzę nad Dolnym Śląskiem.

1242





Przywilej lokacyjny Bolesława II Rogatki dla miasta Wrocławia Ponowna lokacja miasta Wrocławia na prawie niemieckim.

1242





Bolesław II Rogatka zawiera swoje pierwsze małżeństwo z Jadwigą, córką Henryka, hrabiego Anhaltu.® por rok 1259

1242





Zdobycie Międzyrzecza oraz Ząbszynia przez Przemysła I.

1242 VII 15





Umiera bł. Czesław, jeden z pierwszych dominikanów w Polsce. Przypisuje mu się cudowne ocalenie Wrocławia przed najazdem Tatarów w 1241 roku. ® por rok 1711

1242 - 1249





Zakon Krzyżacki - I-sza wojna rdzennych Prusow przeciwko Krzyzakom – por rok 1248

1243





Bolesław Wstydliwy zostaje księciem krakowskim oraz sandomierskim aż do 1279 roku.

1243





Konrad Mazowiecki zostaje pokonany przez stronnictwo popierające syna Leszka Białego, czyli Bolesława Wstydliwego ( na tron krakowski ) w bitwie pod Suchodołem

1243





Pobicie Konrada I Mazowieckiego przez stronników Bolesława V Wstydliwego w bitwie pod Suchodołem

1243





Pierwsze wzmianki o osadzie Dziwnów w obecnym powiecie kamieńskim, w woj. zachodniopomorskim

1243





Pierwsza wzmianka na temat Libiąża ( w obecnym powiecie chrzanowskim ) –jest to przekazanie wsi Libiąż Wielki i Libiąż Mały zakonowi benedyktynek przez dotychczasowych właścicieli wsi należących do rodu Gryfitów

1243





Zakon Krzyżacki→ Krzyżacy utworzyli na ziemiach pruskich trzy biskupstwa katolickie, które trzymali w swoich rękach: pomezańskie (siedzibą bpa był Kwidzyń), warmińskie (siedzibą bpa był Frombork) i sambijskie, ze stolicą biskupią w Królewcu

1243





Pierwsze wzmianki o Rudzie ( obecnie Ruda Śląska – miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim )

1243





Państwo Kościelne → Papież Innocenty IV uznaje Prusy jako …. Lenno papieskie ( sic ) pomijając umowę Konrada Mazowieckiego z 1226 roku !

1243





Ponowna nieudana próba zajęcia Krakowa przez Konrada I Mazowieckiego

1243





Przejęcie władzy w Krakowie przez Bolesława V Wstydliwego

1243





Wypędzenie Konrada I Mazowieckiego z Krakowa. ® por rok 1241

1243





Zorganizowanie w Polsce pierwszych turniejów rycerskich

1243





Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Gniezna na prawie magdeburskim

1243





Zdobycie Nakła przez Przemysła I

1243 IV 03





Książę pomorski Branim I lokuje Szczecin na prawie magdeburskim, oraz powołuje nadrzędny sąd wyższy prawa niemieckiego dla miast jego księstwa lokowanych na tym właśnie prawie niemieckim

1243 X 15





Śmierć Jadwigi, wdowy po księciu śląskim Henryku Brodateym, słynnej ze swego ascetycznego życia. ® por rok 1267

<1244





Łuków, Lublin oraz Sieciechów zostają zniszczone wskutek napadu plemion pruskich

1244





Początek budowy gotyckiej katedry we Wrocławiu ® budowę ukończono w 1361 roku

1244





Początek budowy katedry gotyckiej we Wrocławiu, zakończonej 1 1419 roku. ® por rok 1271

1244





Zdobycie Santoka przez Przemysła I

1244





Bunt możnych wielkopolskich przeciwko nadmiernemu uprzywilejowaniu biskupstwa poznańskiego

1244





Bp krakowski, an Prandota z Białaczowa, sprowadza do Krakowa ( z Prudnika ) Zakon Kanoników Ducha św. de Saxia (duchaków), którym oddał we władanie kościół Świętego Krzyża, zapoczątkowując krakowskie szpitalnictwo

1244





Najazd Tatarów na Ziemię Łukowską

1244





Przemysł I zawiera związek małżeński z Elżbietą, córką Henryka Pobożnego.

1244 – 1272





Powstanie gotyckiej katedry we Wrocławiu

1245





Miasto Szczecin uzyskuje pozwolenie na zakładanie cechów.

1245





Wdowa po Kolomanie ® księżna Salomea wstępuje do klasztoru Klarysek.

1245





Potwierdzenie wielkiego przywileju immunotetowego na rzecz biskupstwa poznańskiego.

1246





Zakon Krzyżacki→ Lokalizacja Elbląga na prawie lubeckim → por rok 1347

1245-47





Benedykt Polak, wrocławski franciszkanin, bierze udział jako tłumacz w poselstwie papieskim do chana mongolskiego Kujaka. Jest on także autorem krótkiej relacji z tej wyprawy

1245-47





Państwo Kościelne → Misja papieska Innocentego IV do Karakorum w sprawie zaprzestania najazdów na Europę i propozycją, ażeby chan przyjął chrześcijaństwo. W poselstwie pojechał między innymi Benedykt, Polak.

1246





Pobicie Bolesława V Wstydliwego przez Konrada I Mazowieckiego w bitwie pod Zaryszowem

1246





Zwycięstwo Konrada I Mazowieckiego nad wojskami Bolesława Wstydliwego w bitwie pod Zaryszowem

1246





Wyprawa Bolesława Rogatki na Wielkopolskę zakończona zajęciem Międzyrzecza, Ząbszynia oraz Santoka. ® por rok 1247

1247





Podział Wielkopolski pomiędzy 2 synów Władysława Odonica, zmarłego w 1239 roku.Ù
- Przemysł I otrzymał dzielnicę poznańską
-Bolesław Pobożny otrzymał dzielnicę kalisko-gnieźnieńską.

1247





Powstanie klasztoru Cystersów w Krzeszowie.

1247





Śmierć Konrada I Mazowieckiego

1247





Kazimierz I Kondratowic zagarnia ziemię łęczycko-sieradzką.

1247





Bolesław II Rogatka zostaje uwięziony przez możnowładców śląskich w Legnicy.

1247





Bolesław II Rogatka dopuszcza do rządów Henryka III ( do rządów na Śląsku).

1247





Bolesław II Rogatka traci grody Santok Ząbszyń oraz Międzyrzecz

1247





Państwo Kościelne → Papież Innocenty IV pozwolił klaryskom otrzymywac daniny, ktore stanowiły własnośc Zgromadzenia → por rok 1253

1247





Odparcie najazdu brandenburskiego na Santok

1247





Przemysł I odzyskuje utracone w 1246 roku Ząbszyń, Santok oraz Międzyrzecz ® por rok 1246

1247





Przemysł I odstępuje ziemie kaliską Bolesławowi Pobożnemu.

1247





Nieudana próba rewindykacji ( czyli odzyskania ) kasztelanii lądzkiej przez Bolesława Pobożnego

1248





Objęcie władzy na Mazowszu przez Siemowita, po śmierci Bolesława Kondratowica.

1248





Podział Śląska między 3 synów Henryka Pobożnego, zmarłego w 1241 roku :
- Henryk III - dzelnicę wrocławską,
- Bolesław Rogatka - dzielnicę legnicką,
- Konrad - dzielnicę głogowską

1248





Zawarcie pokoju między Krzyżakami a Świętopełkiem Pomorskim kończący wojnę rozpoczętą przez Krzyżaków w 1242 roku Ù Krzyżacy zajmują część Pomorza Wschodniego na wschodnim brzegu Wisły.

1248





Zakon Krzyżacki ustanawia Komturię Dzierzgońską

1248





Śmierć Bolesława Kondratowica, najstarszego syna Konrada I Mazowieckiego.

1248





Kazimierz I Kondradowic przejmuje ziemię dobrzyńską

1248





Odkrycie złóż soli kamiennej w Bochni →było to pierwsze odkrycie soli na ziemiach polskich, toteż uruchomienie wydobycia nie było sprawą prostą, zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym → por rok 1251

1248





Podział Dolnego Śląska pomiędzy synów Henryka Pobożnego

1248





Objęcie władzy w dzielnicy legnicko-głogowskiej przez Bolesława II Rogatkę

1248





Bolesław II Rogatka nadaje przywilej immunitetowy na rzecz biskupstwa wrocławskiego.® por rok 1249

1248





Objęcie dzielnicy wrocławskiej przez Henryka III Białego

1248





Objęcie władzy na Mazowszu przez Siemowita , po śmierci Bolesława Kondradowica.

1248





Świętopełk Pomorski został zmuszony do podpisania pokoju z Krzyzakami w Kowalowym Ostrowiu, co zdecydowało o klęsce pierwszego powstania pruskiego i o podpisaniu układu w Dzierzgoniu – por rok 1249

1249





Zakon Krzyżacki - Układ w Dzierzgoniu miedzy Krzyżakami a Prusami – por lata 1260 – 1283

1249





Bolesław II Rogatka odstępuje arcybiskupowi magdeburskiemu połowę Ziemi Lubuskiej ® por rok 1252

1249





Wyprawa Bolesława II Rogatki na Wrocław

1249





Spalenie Środy Śląskiej przez wojska Bolesława II Rogatki

1249





Kolejny przywilej immunitetowy dla biskupstwa wrocławskiego.® por rok 1248 oraz 1250

1249





Konrad, brat Bolesława II Rogatki, obejmuje rządy w Bytomiu nad Odrą

1249





Zawarcie przez Henryka III Białego układu o pomocy wojskowej z margrabią miśnieńskim, Henrykiem Dostojnym. ® przekazanie grodu w Szydłowie Henrykowi Dostojnemu

1249





Przemysł I odstąpił dzielnicę gnieźnieńską Bolesławowi Pobożnemu

1249





Przemysł I przejmuje dzielnicę kaliską.

1249 II 07





Zakon Krzyżaki →Traktat Dzierzgoński- w obecności legata papieskiego Jakuba z Leodium, późniejszego papieża Urbana IV podpisany zostaje układ kończący pierwsze powstanie Prusów

1249 X 28





Pierwsza wzmianka o istnieniu miasta Lwowa

1249





Czesi palą Racibórz → por rok 1426

1249





Zakon Krzyżacki - Pomimo udanego powstania przeciwko Krzyżakom Prusowie zmuszeni zostali do podpisania układu w Kiszporku z Krzyżakami :
1. Zobowiązanie Prusów do przyjęcia chrześcijaństwa
2. Złożenie przysięgi Zakonowi
3. W zamian Prusowie mieli zostać zrównani w prawach z osiedleńcami niemieckimi

1249





Bolesław Wstydliwy nadał konwentowi wąchockiemu Cystersów koncesję na handel solą i na poszukiwanie w obrębie księstwa krakowskiego i sandomierskiego płodów kopalnych




<1250





Wzniesiono zamek Gryf → wzniesiony został przez Piastów śląskich. → Strzegł on wraz z innymi okolicznymi zamkami Okręgu Kwisy i drogi handlowej z Lwówka Śląskiego do Czech → por rok 1419

<1250





Wybudowany został dolnośląski zamek Czocha nad rzeką Kwisą → por rok 1319

~1250





W Kraskowie na Dolnym Śląsku istnieje drewniano – ziemny gród obronny

~1250





Założenie Lwowa przez księcia Daniela Halickiego ( 1201-1264), nazwanego Lwowem na cześć jego syna → por rok 1349

~1250





Osada leżąca obok Radomia ( zwana później Starym Radomiem) otrzymuje lokację na prawie średzkim

~1250





Powstanie drewniany kościół w Myślenicach na Stradomiu

1250





Brześć Kujawski otrzymuje prawa miejskie

1250





Najstarsze wzmianki o miejscowości Prószków obecnie w województwie opolskim

1250





W Pieńsku ( obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ) wybudowano zamek – por rok 1514

1250





Polska,Państwo Kościelne →Bolesław Wstdliwy wysyła poselstwo do papieża Innocentego IV w sprawie prośby o kanonizację biskupa Stanisława

1250





Około tego roku nastąpiła lokacja Legnicy na prawie magdeburskim

1250





Kolejny ( już trzeci ) przywilej immunitetowy dla biskupstwa wrocławskiego ® por rok 1248 oraz 1249

1250





Lokacja Brzegu na prawie magdeburskim

1250





Pojmanie Henryka III Białego przez jego brata Konrada.Przemysł I pojmuje oraz więzi Bolesława Pobożnego ® por rok 1253

1250 – 1257





Bolesław Wstydliwy sprowadza do Łukowa zakonników – Templariuszy

>1250





Wybudowano zamek Radosno na Dolnym Śląsku → por rok 1355

1251





Odkrycie bogatych złóż soli kamiennej w Bochni ( do tej pory czerpano jedynie sól warzelnianą )

1251





Odkrycie złóż soli kamiennej w okolicy Wieliczki oraz Bochni

1251





Henryk Głogowski nadaje przywilej Żydom.

1251/60





Urodził się Henryk III Głogowski , syn Konrada I Głogowskiego oraz Salomei, córki Władysława Odonica Plwacza ® por rok 1309

>1251





Powstanie katedry w Chełmży

1251





Przejęcie Krosna oraz dzielnicy głogowskiej przez Konrada, brata Bolesława II Rogatki

1251





Odparcie najazdu brandenburskiego na Ząbszyń

1252





Pierwsza wzmianka o miejscowości Piotrków Kujawski w powiecie radziejowskim

1252





Cedynia zostaje zajęta przez Brandenburgię

1252





Powstaje filia klasztoru Cystersek z Trzebnicy w Owińskach.

1252





Zawłaszczenie Ziemi Lubuskiej z rąk arcybiskupa magdeburskiego przez Brandenburgię ® por rok 1249

1252





Henryk III Biały zawiera swe pierwsze małżeństwo z Judytą, córką Konrada Mazowieckiego ® por rok 1265

1252





Nadanie przywileju immunitetowego biskupstwu poznańskiemu.

1252





Odparcie najazdu brandenburskiego na Drezdenko.

1252/1253





Książę Sambor II przenosi stolicę księstwa z Lubiszewa do Tczewa

1253





Pierwsze wzmianki o osadzie Ossek ( obecnie miasto Osiek w woj. świętokrzyskim, w powiecie staszowskim)

1253





Wzmiankowane zostaja po raz pierwszy Sechenice ( obecnie Siechnice w powiecie wrocławskim) w dokumencie Henryka III Białego, który przekazywał wieś ufundowanemu przez siebie szpitalowi Św. Elżbiety we Wrocławiu

1253





Panstwo Koscielne - Kanonizacja świętego Stanisława, biskupa krakowskiego, zamordowanego w 1079 roku

1253





Księżna Anna sprowadza do Wrocławia Zakon Krzyżaków z czerwoną gwiazdą, zwanych też braćmi szpitalnymi lub krzyżowcami gwiaździstymi → por początek XIX wieku

1253





W cerkwi Bogurodzicy w Drohiczynie nastąpił akt koronacji Daniela Romanowicza księcia halicko-wołyńskiego z rąk legata papieskiego Opizo - Targany konfliktami wewnętrznymi w księstwie i zagrożony interwencją węgierską Daniel Romanowicz zgodził się na przyjęcie korony króla halicko-wołyńskiego. Po koronacji książę halicki zerwał wszelkie rozmowy z Rzymem

1253





Pierwsze dane o cerkwiach Drohiczyna i monasterze św. Spasa. - por rok 1260

1253





Arcybiskup Liwonii, Prus oraz Estonii, dotychczas nie posiadający odrębnej diecezji, zostaje także biskupem Rygi ( a od 20 stycznia 1255 roku arcybiskupem Rygi )

1253





Przywilej lokacyjny dla maista Bochni.

1253





Sprowadzenie z Pragi do Wrocławia zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą przez wdowę po księciu Henryku Pobożnym ® Annę.

1253





Uderzenie wojsk polsko-ruskich na Morawy, w celu poparcia wyprawy węgierskiej na Austrię będącą wtedy pod panowaniem czeskim.

1253





Uwolnienie Bolesława Pobożnego.

1253





Wiec w Pogorzelicy

1253





Ostateczny podział Wielkopolski między synów Władysława Odonica

1253





Objęcie władzy w księstwie poznańskim przez Przemysła I.

1253





Państwo Kościelne →Papież Innocenty IV przywraca klaryskom z Zawichostu pierwotną regułę, zakazującą posiadania własności → ich reguła była ostrzejsza od franciszkanów

1253





Kolejna powódź w Polsce → por rok 988 oraz 1368

1253 II 27





Bolesław Wstydliwy wydał w Korczynie akt lokacyjny miasta Bochni z licznymi przywilejami; miasto otrzymało polską nazwę Bochnia, choć w akcie lokacyjnym wymieniono również niemiecką nazwę osady Salzberg - Solna Góra (góra - ówczesna nazwa szybu), a to ze względu na zamieszkujących wówczas w Bochni licznych przybyszów ze Śląska

1253 IV 23





Książę Bolesław Pobożny oraz książę Przemysł I wspólnie dokonują lokacji Poznania na prawie niemieckim.

1253 IX 08





Państwo Kościelne →Kanonizacja zmarłego tragicznie ( podobno zabitego przez Bolesława Śmiałego ) w 1079 roku biskupa krakowskiego Stanisława. → Papież Innocenty IV ogłosił w bazylice św. Franciszka z Asyżu kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Jednocześnie obwieścił wzięcie pod opiekę władców polskich. Polska weszła w zależność polityczną od papiestwa, co pociągało za sobą m.in. obowiązek uiszczania świętopietrza

1253 – 1257





Budowa gotyckiego kościoła św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu → por lata 1662, 1992

1254





W dokumencie Bolesława Wstydliwego pojawia się po raz pierwszy nazwa Rabka, w kontekście eksploatacji solanek ® 1364

1254





Spladrowanie Oleśnicy przez wojska Przemysła I.

1254





Ponowna wyprawa książąt wielkopolskich na księstwo wrocławskie -Splądrowanie okolic Wrocławia, Trzebnicy, Cerekwicy

1254





Wyprawa Przemysła I na księstwo wrocławskie Henryka III

1254





Splądrowanie Oleśnicy przez wojska Przemysła I

1254





Państwo Kościelne, Polska →Nałożenie ekskomuniki na Przemysła I przez legata papieskiego Opizona.® zdjętej w tym samym roku

1254





Przemysł I zawiera porozumienie z Kazimierzem Kondradowicem, Siemowitem mazowieckim, Władysławem Opolskim oraz Bolesławem Wstydliwym.

1254 V 08





Uroczystość podniesienia relikwii św. Stanisława - Właściwe uroczystości kanonizacyjne św Stanisława → następuje podniesienie jego relikwi a w uroczystościach udzial bierze abp gnieźnieński, Fulko

1255





Potwierdzono i rozszerzono przywileje miejskie Płocka → dokonane przez Księcia Siemowita I → por rok 1237

1255





Mściwój, książę pomorski, zajął gród Nakło.

1255





Podporządkowanie biskupstw chełmińskiego, pomezańskiego, sambijskiego oraz warmińskiego meropolii w Rydze.

1255





Przywilej immunitetowy dla biskupstwa krakowskiego

1255





Walki o odzyskanie Nakła

1255





Zajęcie Nakła przez Świętopełka oraz Mściwoja, książąt pomorskich.

1255





Zorganizowanie przez Przemysła I koalicji mającej na celu odbicie Nakła z rąk Pomorzan.

1255





Książęta pomorscy ® Świętopełk oraz Mściwój, zajmują Nakło.® por rok 1255/6

1255





Rok trwające walki Przemysła I o odzyskanie Nakła zajętego na początku 1255 roku przez książąt pomorskich. ® por rok 1256

1256





Najazd Jaćwingów na Małopolskę

1256





Państwo Kościelne →Interwencja Henryka III, Bolesława II Rogatki oraz Konrada I Głogowskiego w kurii papieskiej przeciwko książętom wielkopolskim.

1256





Bolesław II Rogatka porwał oraz uwięził biskupa wrocławskiego Tomasza ® por rok 1256

1256





Książę Bolesław II Rogatka więzi we Wleniu na Dolnym Śląsku biskupa wrocławskiego, Tomasza I

1256





Państwo Kościelne →Bolesław II Rogatka został obłożony klątwą ( czyli interdyktem ) za porwanie oraz uwięzienie biskupa wrocławskiego Tomasza ® por rok 1256

1256





Państwo Kościelne →Ogłoszenie przez papieża Aleksandra IV wyprawy krzyżowej przeciwko Bolesławowi II Rogatce ® por rok 1258

Awatar użytkownika
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4711
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Re: Wydarzenia wieku XIII

Post autor: Artur Rogóż » 11 lis 2011, 04:08

1256





Przemysł I zawiera pokój ze Świętopełkiem Pomorskim :
- Odzyskanie Nakła zajętego przez książąt pomorskich w 1255 roku.

1256





Pojawia się pierwsza udokumentowana wzmanka o Wrześni → Vresc

1256





Państwo Kościelne →Papież Aleksander IV wydaje bullę potwierdzającą pierwsze miejsce biskupów krakowskich po metropolicie gnieźnieńskim w polskim episkopacie

1256





Bolesław Pobożny zawiera małżeństwo z Jolentą Heleną, córką Beli IV, króla węgierskiego z dynastii Arpadów

<1257





Rozpoczęcie budowy kościoła Mariackiego w Krakowie

1257





Pierwsze wzmianki o wsi Bobowicko w obecnym woj. lubuskim

1257





Ukazuje się akt zezwalający na lokację wsi Chorzów por rok 1868

1257





Pierwsze wzmianki o Babimoście, obecnie w zielonogórskim → por rok 1397

1257





Pobiedziska otrzymuja prawa miejskie - były miastem królewskim

1257





Bolesław V wydaje akt fundacyjny dla miasta Krakowa z wytyczeniem nowych jego granic.

1257





Pierwsze wzmianki o osadzie Olkusz → por wiek XI i lata 1299 i 1331

1257





Przybycie Waldensów na Śląsk

1257





Boleslaw Wstydliwy sprowadza do Krakowa „Marków” czyli Zakon Kanoników Regularnych od Pokuty Błogosławionych Męczenników osadzając ich przy kościele pod wezwaniem św Marka → por rok 1832

1257





Śmierć Jacka Odrowąża, jednego z pierwszych polskich dominikanów ( obok swego brata Czesława zmarłego w 1242 roku ), organizatora polskiej prowincji dominikańskiej; jest on również znany z działalności misyjnej w Prusach oraz na Rusi.

1257





Poznań → Śmierć księcia Przemysła I (dzielnica poznańska od 1247 roku ) Ù Bolesłąw Pobożny obejmuje władzę w całej Wielkopolsce

1257





Około tego roku zmarła pierwsza żona Kazimierza I Kondradowica ® Konstancja ® por rok 1238 oraz 1257

1257





Po śmierci swej pierwszej żony Konstancji, Kazimierz I Kondradowic wstępuje ponownie w związek małżeński z Eufrozyną, córką Kazimierza I, księcia opolsko-raciborskiego

1257





Po śmierci Przemysła I, władzę w Wielkopolsce obejmuje Bolesław Pobożny.

1257





Lokacja Gorzowa Wielkopolskiego na prawie magdeburskim.

1257





Urodził się Przemysł II, syn Przemysła I oraz córki Henryka II Pobożnego ® Elżbiety

1257 VI 05





Bolesław V Wstydliwy wraz z matką i żoną Kingą wydał na wiecu we wsi Kopernia koło Pińczowa dokument lokacyjny na prawie niemieckim dla Krakowa, wzorowany na lokacji wrocławskiej

1257 VI 24





Książę Władysław (książę Opola i Raciborza) wydał dekret nadający braciom zakonu Bożogrobców z krakowskiego Miechowa prawo założenia , osiedlenia i ponownego odbudowania wsi Charzowa , zrównanej z ziemią przez Tatarów → por rok 1299

1257/8





Urodził się Henryk Probus, syn Henryka III Białego oraz Judyty, córki Konrada I Mazowieckiego.

1258





Wyprawa Bolesława Pobożnego na Kujawy

1258





Utrata środkowej części kasztelanii lądzkiej przez Kazimierza I Kondradowica.® por rok 1259 oraz rok 1262

1258





Bolesław II Rogatka składa przyrzeczenie zadośćuczynienia uwięzionemu przezeń w 1256 roku biskupowi wrocławskiemu Tomaszowi ® por rok 1258

1258





Zażegnanie groźby wyprawy krzyżowej przeciwko Bolesławowi II Rogatce spowodowane jegoż upokorzeniem się ® por rok 1256 oraz 1258 oraz 1261

1258





Wyprawa Bolesława Pobożnego na Kujawy

1258





Bolesław Pobożny odzyskuje środkową część kasztelanii lądzkiej, utraconej w przeszłości przez Władysława Odonica

1258





Książę pomorski, Sambor II, zezwala na powstanie Rady Miejskiej w Tczewie → jest to pierwsza w Polsce Rada Miejska. Ponadto, Tczew nie ma jeszcze praw lokacyjnych ! → por rok 1260

1259





Malogost ( obecnie Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim) został zniszczony przez najazd tatarski

1259





Pożar w Krakowie

1259





Bolesław V Pobożny otrzymuje poparcie militarne.

1259





Drugi najazd Tatarów na Polskę Ùzdobycie Sandomierza oraz Lublina przez Tatarów

1259





Kolejny najazd Mongołów na Polskę oraz spalenie Krakowa.

1259





Początek rocznego najazdu tatarskiego na Polskę ( po raz drugi ) ® por rok 1241

1259





Nieudany najazd Kazimierza I Kondradowica na ziemię kaliską.® por rok 1259

1259





W odwecie na najazd Kazimierza I Kondradowica na ziemię kaliską ® następuje odwetowa wyprawa Bolesława Pobożnego na ziemię łęczycką. ® por rok 1259

1259





Zwaśnione strony ( Kqzimierz I Kondradowic oraz Bolesław Pobożny ) dochodzą do porozumienia :
- Kazimierz I Kondradowic zwraca resztę kasztelanii lądzkiej oraz grodu Pakość Bolesławowi Pobożnemu.® por rok 1262

1259





Spalenie Krakowa przez Mongołów → ocalał jedynie Wawel

1259





Lokacja Włocławka na prawie magdeburskim.

1259





Śmierć pierwszej żony Bolesława II Rogatki ® Jadwigi ® por rok 1242

1259





Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Międzyrzecza na prawie magdeburskim.

1259





Wyprawa Bolesława Pobożnego na Pomorze Gdańskie.

1259





Bolesław Pobożny odpiera atak Kazimierza Kondratowica na ziemię kaliską.

1259





Bolesław Wstydliwy udziela pomocy wojskowej Bolesławowi Pobożnemu.

1259





Wyprawa Bolesława Pobożnego na ziemię łęczycką.

1259





Bolesława Pobożny zawiera porozumienie pokojowe z Kazimierzem Kondradowicem

1259





Bolesław Pobożny przejmuje resztę kasztelanii lądzkiej oraz Pakość

1259 I 31





W okolicach Krakowa ma miejsce trzęsienie, którego magnituda wyniosła prawdopodobnie ok. 6 stopni w skali Richtera, zaś odczuwalna intensywność wstrząsu w epicentrum ok. 8 stopni w 12 stopniowej skali Mercallego. Zburzonych zostało wiele budynków

1259/60





Zniszczenie Sandomierza, Krakowa oraz Lublina przez Tatarów.

1260





Powstaje klasztor dominikanów w Cieszynie poza obwałowaniami miejskimi

1260





Nadanie praw miejskich Policom koło Szczecina por lata 1321 – 1808

1260





Pierwsze wzmianki o wsi Owieśno na Dolnym śląsku

1260





Bolesław V Wstdliwy udziela wsparcia wojskowego Węgrom walczącym z Czechami

1260





Tatarzy podstepem zajmują Sandomierz → wymordowali oni mieszkańcow oraz mnichów ( dominikanów )- z rąk Tatarów męczeńską śmiercią zginął przeor klasztoru bł. Sadok i jego 48 współbraci dominikanów → por lata 1226

1260





Rozpoczęcie starań o kanonizację Jadwigi Śląskiej.

1260





Tczew otrzymuje prawa miejskie → por rok 1258 → jest to lokacja na prawie lubeckim

1260





Wycofanie się zagonów tatarskich z terytorium Polski.

1260





Henryk III Biały udziela pomocy wojskowej Czechom

1260





Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Kalisza na prawie magdeburskim

1260





Wiec w Poznaniu.

1260





Latopis Wołyński pod tą datą odnotował istnienie cerkwi w Mielniku. O społeczności ruskiej zamieszkującej Brańsk, Suraż, Knyszyn, Bielsk, Wysokie Mazowieckie i Ciechanowiec wspominają latopisy litewskie i białoruskie.

1260





Przekazanie kasztelanii santockiej ( lecz bez Santoka ) Brandenburgii.® por rok 1265

1260





Na przełomie 1260/61 roku urodził się Władysław I Łokietek, Syn Kazimierza I Kondradowica oraz Eufrozyny, księżniczki opolsko-raciborskiej ® por rok 1333

1260 II 10 – 12





Tatarzy pustoszą opactwo benedyktyńskie na Łysej Górze oraz cysterskie w Wąchocku

1260/61





Urodził się Władysław Łokietek, syn Kazimierza I Kondradowica oraz księżniczki raciborsko-opolskiej Eufrozyny ® por rok 1333

1260 - 1270





Budowa nowego kościoła pw. św. Wojciecha w Mikołowieobok istniejacego już wcześniej kościoła św. Mikołaja

1260 – 1270





Budowa nowego kościoła pw. św. Wojciecha w Mikołowie

1260 – 1283





II-ga i ostatnia wojna rdzennych Prusow przeciwko Krzyzakom – por lata 1242 – 1249

1261





Henryk III Wrocławski zaleca Kunzo Wilrychowi założenie miasta ( chodzi o dzisiejszy Wołczyn ) na prawie średzkim ® z biegiem czasu miasto przyjęło nazwę Kunzestad, która przetrwała po rok 1945 ® por rok 1848

1261





We Wrocławiu powstaje Rada Miejska → por lata 1258 oraz 1280

1261





Około tego roku doszło do buntu Leszka II Czarnego oraz Siemomysła skierowanego przeciw Kazimierzowi Kondradowicowi

1261





Początek nurtu religijnego tzw. Biczowników na Śląsku.

1261





Przejecie ziemi łęczycko-sieradzkiej przez Leszka II Czarnego.

1261





Około tego roku doszło do buntu Leszka Czarnego oraz Siemomysła przeciwko Kazimierzowi I Kondradowicowi ® Leszek Czarny zajmuje ziemię łęczycko-sieradzką ® por rok 1262

1261





Odbycie pielgrzymki pokutnej do katedry wrocławskiej przez Bolesława II Rogatkę ® por rok 1256 oraz 1258

1261





Kolejny ( już czwarty ) przywilej immunitetowy dla biskupstwa wrocławskiego ® por rok 1248, 1249 oraz 1250

1261





Około tego roku obwarowano Wrocław murami miejskimi

1261





Ponowna lokacja Wrocławia na prawie magdeburskim

1261





Pierwsze wzmianki o Ucianie na Litwie por rok 1416

1262





Skała ( obecnie miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim ), otrzymuje prawa miejskie – por rok 1870 oraz 1987

1262





Spalenie Płocka w wyniku najazdu Rusinów oraz Litwinów → por rok 1286

1262





Najazd litewski na Mazowsze

1262





Około tego roku Leszek II Czarny objął władzę w ziemi sieradzkiej

1262





Śmierć Siemowita Kondradowica

1262





Rozpad Mazowsza na księstwo płockie oraz księstwo czerskie po śmierci Siemowita Kondradowica

1262





Pierwsza wzmianka o zamku w Trzcińcu na Dolnym Śląsku → por I 1399

1262





Wiec w Dankowie

1262





Wystawienie dokumentu lokacyjnego miasta Wrocławia Ù por. 1226

1262





Zawarcie porozumienia pokojowego między Kazimierzem I Kondradowicem a Leszkiem Czarnym :
- Przekazanie ziemi sieradzkiej Leszkowi Czarnemu.

1262





Wyprawa Bolesława Pobożnego na ziemię łęczycką

1262





Następuje całkowite przejęcie kasztelanii lądzkiej przez Bolesława Pobożnego ® por rok 1259 oraz 1262

1262





Pierwsze wzmanki o Rychwaldzie ( dzsiejszej Bogatyni ) → por rok 1947

1262





Walki Kazimierza I Kondradowica z Zakonem Krzyżackim ® por rok 1263

1262





Lokacja Kcyni na prawie magdeburskim

1263





Pyrzyce otrzymały prawa miejskie

1263





Kazimierz I Kondradowic zawiera ugodę z Zakonem Krzyżackim ® por rok 1262

1263





Lokacja Nowego Miasta na prawie magdeburskim

1264





Państwo Kościelne →→ Papież Urban IV wprowadza świeto Bożego Ciała ( ustanowionego w 1246 roku przez bpa Robetra dla diecezji w Liege 9 Leodium) jako obowiązujące w całym Kościele ( a więc także w Polsce !)

1264





Księżna Salomea przenosi resztę mniszek z Zawichostu koło Skał przenosi resztę mniszek z Zawichostu do Skały → por rok 1316

1264





Lokacja Skaryszewa na prawie magdeburskim.

1264





Najazd rusko-litewski na Małopolskę

1264





Statut kaliski Ù przywilej Bolesława Pobożnego dla Żydów:
- Nadanie Żydom własnego samorządu,
- Nadanie im prawa do prowadzenia handlu oraz lichwy,
- Wyłączenie Żydów spod kompetencji sądów zwykłych,
- Sądy nad Żydami w imieniu księcia sprawował wojewoda.

1264





Zwycięska bitwa Bolesława Wstydliwego z Jaćwingami w okolicy Łukowa

1264





Wyprawa Bolesława Wstydliwego na Jaćwingów.

1264





Połaniec ( obecnie miasto położone w powiecie staszowskim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 1870 oraz 1980

1264





W Krakowie powstaje Rada Miejska → por lata 1258 oraz 1261

1264 VIII 16





Statut kaliski Bolesława Pobożnego na rzecz ludności żydowskiej- ogłosił on przywilej dla Żydów, gwarantujący samorząd, działające w imieniu władcy odrębne sądy oraz swobodę handlu i lichwy

1265





Polkowice otrzymują prawa miejskie

<1265





Śmierć Judyty, pierwszej żony Henryka III Białego. ® por rok 1252

1265





Adopcja Leszka Czarnego przez Bolesława V Pobożnego

1265





Leszek II Czarny zawiera małżeństwo z Gryfiną, córką Rościsława, bana Sławonii oraz Maczawy.

1265





Trwające rok zaburzenia wśród rycerstwa wrocławskiego

1265





Porozumienie Bolesława Pobożnego zawarte z Brandenburgią

1265





Opanowanie oraz spalenie Santoka przez Brandenburgię ® por rok1260, 1265 oraz 1270

1265





Brandenburgia - Odwetowe spalenie Drezdenka przez Bolesława Pobożnego ® por rok 1265 oraz 1270

1265





Wymiana Drezdenka na Santok przez Bolesława Pobożnego ( z Brandenburgią ) ® por rok 1270

1265





Spustoszenie Wielkopolski przez króla czeskiego Przemysła II Ottokara

1265





Przekazanie kasztelanii kruszwickiej Bolesławowi Pobożnemu przez księcia kujawskiego, Siemomysła ( syna Kazimierza Kondradowica )

1266





Rozpad dzielnicy gdańskiej po śmierci Świętopełka gdańskiego

1266





Śmierć Henryka III Białego

1266





Ciechanów otrzymuje prawa miejskie nadane mu przez księcia Konrada II→ por rok 1227

1266





Śmierć Świętopełka Gdańskiego

1266





Wysłanie Henryka IV Probusa na dwór czeski w Pradze. ® por rok 1277

1266





Około tego roku Henryk III Biały zawiera swe drugie małżeństwo z Heleną, córką Albrechta I, księcia saskiego.

1266





Henryk III Biały udziela ponownej pomocy wojskowej Czechom.

1266





Śmierć Henryka III Białego ® por rok 1227/30

1266 - 1276





Brandenburgia - Abp magdeburski Konrad Sternberg wybudował zamek Sternberg (obecnie Torzym w woj. lubuskim, w powiecie sulęcińskim ) – por lata 1375 oraz 1994

1267





Nastepuje nadanie specjalnych odpustów pątnikom odwiedzającym klaryski w Skale ( ? koło Krakowa ) przez legata papieskiego Gwidona

1267





Objęcie rządow na Kujawach przez Siemomysła.

1267





Śmierć Kazimierza Kondradowica

1267





Utworzenie następujących biskupstw: ®por.rok 1255
- chełmińskiego,
- pomezańskiego ( z siedzibą w Kwidzynie ),
- sambijskiego ( z siedzibą w Królewcu ),
- warmińskiego ( z siedzibą we Fromborku )

1267





Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Łęczycy na prawie magdeburskim

1267





Śmierć Kazimierza I Kondradowica ® por rok 1211

1267





Przed tym rokiem Bolesław II Rogatka zawarł związek małżeński z drugą swą żoną ® Eufemia, córką Sambora II, księcia lubiszewsko-tczewskiego ( pomorskiego)

1267





Śmierć Kazimierza I Kondradowica, ojca Władysława Łokietka.

1267





Objęcie Kujaw przez Siemomysła

1267





Śmierć Kazimierza I Kondardowica, ojca Władysława Łokietka

1267





Objęcie władzy na Kujawach przez Siemomysła

1267 II 12





Założenie miejskiej szkoły parafialnej przy kościele św. Magdaleny we Wrocławiu.

1267 III 26





Państwo Kościelne → Kanonizacja księżnej Jadwigi, żony księcia śląskiego Henryka Brodatego - Papież Klemens IV w kościele dominikanów Santa Maria di Grado w Witerbo zalicza Ją w poczet świętych Kościoła → por lata 15 X 1243 oraz rok 1260

1268





Okupacja Nowogródka przez Tatarów ® por rok 1278

1268 I 21





Państwo Kościelne → Papież Klemens IV nadaje zezwolenie Przemysłowi II na zajęcie Litwy i zaprowadzenie tam katolicyzmu

1268 XI 10





Wg Jana Długosza →” dnia dziesiątego listopada zeszła ze świata przesławna dziewica Salomea, królowa Galicyi, czyli Halicza, siostra rodzona Bolesława Wstydliwego, książęcia krakowskiego, która z małżonkiem swoim Kolomanem Galicyi, czyli Halicyi, obca wszelkim ponętom ciała, żyła w doskonałym panieństwie i powściągliwości, a po jego śmierci wstąpiwszy do zakonu S. Klary, zamieszkała w klasztorze zawichostskim; po przeniesieniu zaś tego klasztoru z Zawichostu do kościoła S. Maryi, czyli Skały blisko Krakowa, w ścisłej zakonności i ostrości życia Królowi panien przez trzydzieści dwa lat, nigdy nie zdejmując włosienicy, służyła, a w obu klasztorach, w Zawichoście i Skale S. Maryi, pełniła obowiązki przełożonej. A lubo ciało jej przez siedem dni leżało nie pogrzebane, przecież miasto zwykłego trupom cuchnienia miłą woń wydawało, którą odwiedzające ją czuły zakonnice. Dnia dopiero dziesiątego listopada w tymże klasztorze w Skale pochowane, a w roku następnym dnia dwudziestego czerwca w kościele S. Franciszka Braci Mniejszych, w samym środku chóru z stosowną czcią złożone zostało” → por rok 1340

1268 XII 08





Koprzywnica ( obecnie miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim), otrzymuje prawa miejskie na prawie magdeburskim – por lata 2001 oraz 1870

1269





Mszczuj, książę Pomorza Wschodniego, złożył hołd lenny margrafom brandenburskim® Janowi Ottonowi i Konradowi

1269





Spustoszenie Ziemi Lubuskiej przez Bolesława Pobożnego.

1269





Zdobycie oraz spalenie grodu Sulęcin przez Bolesława Pobożnego


~1270





Bolko I Surowy przenosi siedzibę kasztelani ze Świn na Dolnym Śląsku do pobliskiego Bolkowa, a Świny stają się siedzibą rycerskiej rodziny Świnków (von Schweinichen), z której pochodził, arcybiskup gnieźnieński, Jakub Świnka

1270





Henryk IV Probus ( czyli Prawy ) zostaje księciem wrocławskim ( wobec niepełnoletności pod opieką króla czeskiego Przemysła Ottokara II ).

1270





Objęcie władzy w księstwie wrocławskim przez Henryka IV Probusa.

1270





Przejęcie opieki nad małoletnim Henrykiem IV Probusem przez króla czeskiego Przemysła Ottokara II.

1270





Odbudowanie grodu w Santoku przez Brandenburczyków ® por rok 1265 oraz 1278

1270





Odbudowanie grodu w Drezdenku przez Bolesława Pobożnego ® por rok 1265

1270





Bolesław Pobożny traci gród w Drezdenku na rzecz Brandenburgii. ® por rok 1271 oraz 1272

1270





W klasztorze Cystersów w Henrykowie powstają pierwsze rozdziały Księgi Henrykowskiej, zawierające pierwsze spisane po polsku zdanie → „daj ać pobruszę a ty poczywaj”

1271





Konsekracja prezbiterium katedry gotyckiej we Wrocławiu ( budowanej w latach 1244-1419).

1271





Najazd Henryka IV na księstwo wrocławskie w toku wojen węgiersko-czeskich

1271





Najazd wojsk Bolesława V Wstydliwego oraz Leszka II Czarnego na księstwo wrocławskie zorganizowany w obronie interesów Węgier ( żoną Bolesława V Wstydliwego była córka króla Węgier a nadto nie chciano wzrostu wpływów czeskich we Wrocławiu ) prowadzących wojnę z Czechami.

1271





Wizyta w Krakowie króla Węgier, Stefana V Arpada

1271





Przywilej lokacyjny dla miasta Jędrzejowa.

1271





Bolesław II Rogatka podjął bezskuteczną próbę pojmania Konrada I, księcia głogowskiego

1271





Wyprawa Bolesława Pobożnego przeciw Brandenburgii ® Spustoszenie kasztelanii santockiej oraz Nowej Marchii ( z Myśliborzem ) przez wojska wielkopolskie oraz kujawskie - por rok 1270

1271





Zdobycie Kujaw inowrocławskich przez Bolesława Pobożnego.

1271





Bolesław Pobożny przekazuje kasztelanię wyszogrodzką Mściwojowi II, księciu pomorskiemu

1271





Zdobycie Gdańska przez Brandenburgię.® por rok 1272 oraz 1308

1271 IX 17





Urodził się Wacław II Przemyślida, w przyszłości król Czech, Moraw i Polski

1272





Pierwsze historyczne noty dotyczące Chojnowa

1272





Otrzymanie przez Wrocław zezwolenia na budowę murowanych domów

1272





Uruchomienie pierwszego na ziemiach polskich wodociągu we Wrocławiu.

1272





Uzyskanie prawa mili miejskiej przez Wrocław

1272





Wyprawa Bolesława Pobożnego przeciw Brandenburgii - Odbicie Gdańska z rąk Brandenburgii ® por rok 1271 oraz 1308

1272





Wyprawa Przemysła II przeciwko Brandenburgii - Odzyskanie Drezdenka oraz Strzelców przez Przemysła II ® por rok 1270

1272





Książę Władysław Opolski buduje zamek i kaplicę w Lublińcu

1273





Objecie samodzielnych sądów w Poznaniu przez Przemysła II

1273





Małżeństwo Przemysła II z Ludgardą ® córką Henryka I Pielgrzyma, księcia Meklemburgii

1273





Początek sojuszu wielkopolsko-zachodniopomorskiego przeciwko Brandenburgii

1273





Zawarcie sojuszu miedzy Przemysłem II a Henrykiem IV

1273





Zatarg Władysława Łokietka oraz jego matki, Eufrozyny z Krzyżakami

1273





Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Sącza na prawie magdeburskim

1273





Przekazanie przez Bolesława Pobożnego księstwa inowrocławskiego Leszkowi II Czarnemu

1273





Przyłączenie zachodniej części ziemi krakowskiej do księstwa opolsko-raciborskiego.

1273





Sojusz Bolesława Wstydliwego z Czechami.

1273





Uzyskanie prawa szrotu przez Wrocław.

1273





Wybuch buntu skierowanemu przeciwko Bolesławowi V Wstydliwemu

1273





Wyprawa na księstwo raciborsko-opolskie Władysława Opolskiego

1273





Wyprawa Władysława Opolskiego na Kraków.

1273





Zwycięstwo Bolesława Wstydliwego w bitwie pod Bogucinem nad wojskami opolskimi.

1273





Bolesław Pobożny wyprawił się na księstwo opolsko-raciborskie Władysława opolskiego

1273





Bolesław Pobożny przekazuje księstwo inowrocławskie Leszkowi Czarnemu

1273





Wcielenie kasztelanii bydgoskiej, kruszwickiej oraz radziejowskiej do Wielkopolski

1273





Objęcie samodzielnych rządów w Poznaniu przez Przemysła II.

1273





Początki sojuszu wielkopolsko-zachodniopomorskiego wymierzonego przeciwko Brandenburgii

1273





Około tego roku zmarł Konrad I Głogowski. ® por rok 1278

1273





Zatarg Władysława Łokietka oraz jego matki, Eufrozyny, z Krzyżakami

1273 XII 27





Przywilej księcia Henryka Probusa dla klasztoru karnienieckiego na poszukiwania górnicze

1274





Książę Henryk IV nadaje Wrocławiowi prawo składu ( pierwszy tego rodzaju przywilej na ziemiach polskich).

1274





Początek konfliktu Henryka IV Probusa z biskupem wroclawskim ® Tomaszem II. ® por rok 1287.

1274 - 1504





Stolicą księstwa zagańskiego był Żagań → por rok 1627

1275





Przejecie władzy w ziemi brzesko-kujawskiej przez Władysława Łokietka oraz Kazimierza.

1275





Przejęcie władzy w ziemi dobrzyńskiej przez Siemowita.

1275-1325





Budowa murów obronnych w Szczecinie

1276





Siewierz uzyskał prawa miejskie – por 1962

1276





Pajęczno ( obecnie miasto w woj. łódzkim, w powiecie pajęczańskim ) otrzymuje prawa miejskie – por lata 1870 oraz 1958

1276





Budowa kościoła św Wacława w Radomiu

1276





Powstanie klasztoru Cystersów w Pelplinie

1276





Lokacja miasta Mikołowa na nowym miejscu przez Jana herbu Grabie

<1277





Pierwsze wzmianki o zamku w Hain ( dzisiejszym Bolkowie na Dolnym Śląsku ) → por rok 1312

1277





Odwetowa wyprawa Henryka Głogowskiego oraz Przemysła II na rzecz porwanego wcześniej w tym samym roku Henryka IV Probusa

1277





Porwanie Henryka IV Probusa przez Bolesława Rogatkę ® por rok 1266

1277





Przekazanie Bolesławowi Rogatce zachodniego pasa ziemi wrocławskiej ze Środą Śląską oraz Strzegomiem ® Bolesław Rogatka uwalnia Henryka IV Probusa.

1277





Porwanie Henryka IV przez Boleslawa II Rogatkę

1277





Zwycięstwo Bolesława II Rogatki pod Stolcem nad połączonymi siłami Henryka III Głogowskiego oraz Przemysła II występujących w obronie porwanego przez Rogatkę Henryka IV ® por rok 1277

1277





Odwetowa wyprawa Henryka Głogowskiego oraz Przemysła II na rzecz Henryka IV ( porwanego przez Bolesława II Rogatkę w tymże roku )

1277





Po zakończeniu lokalnej wojny domowej między Przemysłem II, Henrykiem Głogowskim ( broniącym uwięzionego przez Rogatkę Henryka IV ) doszło do uwolnienie Henryka IV ®por rok 1277

1277





Powstanie pierwszej parafii rzymsko-katoliskiej pw. św. Piotra i Pawła w Kamieniu ( obecnie Piekary Śląskie )

1278





Zjazd w Lądzie

1278





Restytucja Siemomysła w Inowrocławiu

1278





Zwycięska bitwa Leszka Czarnego z Jaćwingami w okolicy Łukowa

1278





Ponowna okupacja Nowogródka przez Tatarów oraz zniszczenie miasta ® por rok 1268 oraz 1323

1278





Książę wielkopolski Bolesław Pobożny odzyskuje Santok z rąk margrabiów brandenburskich.

1278





Nieudana wyprawa Henryka IV Probusa do Pragi, w celu objęcia opieki nad małoletnim synem zmarłego wcześniej Przemysła Ottokara II ® Wacławem ® ( 12 lat wcześniej zmarły król wziął w opiekę małoletniego Henryka IV Probusa ! ).

1278





Henryk IV Probus otrzymuje otrzymuje od cesarza Rudolfa I Ziemię Kłodzką w dożywocie jako zadośćuczynienie za odsunięcie od opieki nad synem Przemysława Ottokara II → Wacławem II® por rok 1290

1278





Barlinek otrzymuje prawa miejskie

1278





Przywilejem książęcym Henryka IV świdnica uzyskuje przywilej eksportu własnego piwa

1278





Przywrócenie władzy Siemomysłowi w Inowrocławiu

1278





Czechy → Porażka wojsk czesko-polskich w bitwie pod Suchymi Krutami

- Udzielenie militarnego poparcia Czechom walczącym z królem niemieckim Rudolfem Habsburgiem

- Śmierć krola czeskiego Przemysła Ottokara II.

1278





Śmierć Bolesława II Rogatki

1278





Rozpad księstwa legnickiego po śmierci Bolesława II Rogatki

1278





Wyprawa Bolesława Pobożnego oraz Mściwoja II, księcia gdańskiego przeciwko Brandenburgii.

1278





Bolesław Pobożny odzyskuje Santok z rąk Brandenburgii ® por rok 1270

1278





Zjazd w Pobiedziskach

1278





Podział dzielnicy głogowskiej pomiędzy synów Konrada I Głogowskiego

1278





Objęcie władzy w Żaganiu przez Konrada II Garbatego ® por rok 1304

1278





Przejęcie Ścinawy przez Przemka, syna Konrada I Głogowskiego.® por rok 1289

1278





Objęcie władzy w księstwie głogowskim przez Henryka

~1279





Małżeństwo Władysława Łokietka z córką Bolesława Pobożnego, Jadwigą

1279





Czechy → Lokacja Prudnika na prawie niemieckim

1279





Dojście Leszka II Czarnego do władzy w Krakowie

1279





Przejęcie władzy w księstwie kalisko-gnieźnieńskim przez Przemysła II

1279





Statuty legata papieskiego Filipa wprowadzają przymus parafialny w Polsce:
- obowiązek uczestnictwa w nabożeństwach, oraz
- obowiązek przyjmowania sakramentów we własnej parafii.

1279





Synod prowincjonalny, odbywający się pod kierownictwem legata papieskiego, Filipa, nałożył na Żydów obowiązek noszenia wysokich czapek oraz – na okryciach wierzchnich – naszywek z czerwonego sukna

1279





Około tego roku Władysław Łokietek zawarł związek małżeński z Jadwigą, córką Bolesława Pobożnego

1279 IV 13





Kalisz → Śmierć księcia Bolesława Pobożnego. → Po jego śmierci władzę w Wielkopolsce przejmuje jego bratanek → Przemysł II.

1279 XII 07





Śmierć księcia Małopolski Bolesława Wstydliwego

1279 XII 07





Tron krakowski obejmuje syn Kazimierza Kondratowica, książę sieradzko-łęczycki Ù Leszek Czarny

1279 - 1286





Osada Sławków uzyskuje prawa miejskie między r. 1279 a 1286. U schyłku XIII w. biskup krakowski Jan Muskata, poplecznik Wacława II, przekształcił Sławków w twierdzę. W XIV w. miasto było ośrodkiem biskupiego klucza sławkowskiego i siedzibą dekanatu, później przeniesionego do Bytomia

>1279





Kinga, wdowa po zmarłym Bolesławie V Wstydliwym , wstępuje do zakonu → por 24 VII 1292

~1280





Powstanie słynnej rzeźby Madonny Łokietkowej z Wiślicy

~1280





Wybudowano zamek Rajsko na Dolnym Śląsku → zbudowany przez księcia świdnickiego Bolka I w celu obrony granicy śląsko-łużyckiej → por > 1863

1280





Henryk IV Probus składa hołd lenny z księstwa wrocławskiego Rudolfowi Habsburgowi

1280





Lokacja Rogoźna na prawie magdeburskim

1280





W Poznaniu powstaje Rada Miejska → por lata 1258 oraz 1261

1280





Henryk IV Probus zawiera małżeństwo z nieznaną z imienia córką Władysława I, księcia opolskiego.® por rok 1287

1280





Henryk IV Probus zawiera przymierze z Władyslawem I Opolskim

1280





Najazd księcia halickiego ® Lwa Daniłowicza, wspomaganego przez Tatarów oraz Jaćwingów na ziemię sandomierską oraz ziemię lubelską

1280





Nieudane oblężenie Sandomierza przez Lwa Daniłowicza, księcia halickiego.

1280





Zwycięstwo Leszka II Czarnego nad wojskami Lwa Daniłowicz, księcia halickiego, w bitwie pod Gorlicami

1280





Prochowice w obecnym powiecie legnickim otrzymały prawa miejskie

1280 II 23





Bitwa pod Goślicami, gdzie Leszek Czarny odpiera najazd księcia halickiego Lwa Danielowicza.

1280 VII 08





Przemków w powiecie polkowickim otrzymuje prawa miejskie

1280 – 1282





Lądek otrzymuje prawa miejskie z nadania księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa

1280 – 1290





Przykład wczesnego malarstwa miniaturowego np Antyfonarz lubiąski

1281





Henryk IV Probus narzuca stosunki wasalne Henrykowi Otyłemu oraz Henrykowi Głogowskiemu

1281





Po śmierci księcia Władysława księstwo opolsko-raciborskie rozpada się na:
- Księstwo opolskie.
- Księstwo raciborskie,
- Księstwo bytomskie,
- Księstwo cieszyńskie

1281





Nadanie praw miejskich Koźlu, ( obecnie Kędzierzyn-Koźle w województwie opolskim )

1281





Uwięzienie Henryka Głogowskiego przez Henryka IV ( uwolnionego w tym samym roku ).

1281





Narzucenie przez Henryka IV stosunków wasalnych Henrykowi Głogowskiemu

1281





Przejęcie kasztelanii rudzkiej przez Henryka IV Probusa

1281





Uwięzienie Przemysła II, Henryka Otyłego oraz Henryka Głogowkiego.® uwolnieni w tym samym roku

1281





Śmierć ks. Władysława → następuje podział księstwa opolsko-raciborskiego. Jego część południową z miastami Raciborzem, Cieszynem, Oświęcimiem i Mikołowem otrzymują synowie Władysława: Mieszko i Przemysław → por rok 1290

1281





Zjazd w Sądowlu

1281





Przekazanie kasztelanii rudzkiej Henrykowi IV

~1282





Pierwsza historyczna wzmianka o Krośnie

1282





Umowa w Kępnie pomiędzy Przemysłem II a Mściwojem II

1282





Bunt możnowładztwa małopolskiego przeciwko Leszkowi Czarnemu ( kierowany między innymi przez biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa ), stłumiony przez księcia przy pomocy rycerstwa oraz mieszczan.

1282





Pierwsze wzmianki o osadzie Równe ( od XIV w w Wielkim Księstwie Litewskim ) → por rok 1569

1282





Najazd Litwinów oraz Jaćwingów na ziemię lubelską

1282





Odparcie najazdu Jaćwingów na ziemię lubelską.

1282





Odwetowa wyprawa Leszka II Czarnego na Jaćwingów.

1282





Około tego roku doszło do konfliktu Leszka II Czarnego z biskupem krakowskim Pawłem z Przemankowa.

1282





Pojmanie oraz uwięzienie biskupa krakowskiego ® Pawła z Przemankowa

1282





W Miliczu w obecności legata papieskiego Mszczuj Pomorski mianuje Przemysła II dziedzicem Pomorza Wschodniego oraz swoim następcą a Przemysł II przekazał następstwo wielkopolskie jemu na wypadek wcześniejszego zgonu.

1282





Lokacja Białego Boru, obecnie w woj. zachodniopomorskim

1282





Budowa kościoła NMP w Przemkowie

1282





Wiec w Łagowie

1282 II 15





Umowa kępińska pomiędzy księciem gdańskim Mściwojem II a księciem wielkopolskim Przemysłem II → po Śmierci Mściwoja II Pomorze Gdańskie miało przypaść Przemysłowi II. ® por rok 1284 oraz rok 1294

1282 VI 06





Książę Przemysł II wydał przywilej, w którym zezwolił ma działalność pierwszego szpitala w Kaliszu. Opiekę nad nim powierzono zakonowi św. Ducha, nazywanym zakonem szpitalników

1283





W Białym Borze książę gdański Mściwoj II ufundował parafię podległą arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu

1283





Pleszew otrzymuje prawa miejskie od Przemysła II

1283





Lokacja Wielunia na prawie magdeburskim

1283





Miasto Szczecin otrzymuje prawo składu → por rok 1360

1283





Pierwsze wzmianki o wsi Zambrów → por rok 1430

1283





Njazd litewski na ziemię sandomierską

1283





Ukończenie podboju Prus przez Krzyżaków

1283





Pojawienie się zagrożenia ze strony Krzyżaków po podbiciu przez nich Prus.

1283





Zwycięstwo wojsk Leszka II Czarnego nad Litwinami w bitwie nieopodal wsi Rowiny

1283





Potwierdzenie lokacji Kalisza na prawie magdeburskim

1283-1284





Walki Przemysła II z Henrykiem IV Probusem

1283-1284





Odzyskanie ziemi rudzkiej – por rok 1281

1283 VII 30





Arcybiskupem gnieznienskim zostaje Jakub Swinka - por 04 III 1313

1283 XII 12





Zamordowanie Ludgardy, pierwszej żony Przemysła II ® por rok 1273 oraz 1285

1283 XII 20





Jakub Świnka otrzymuje sakrę arcybiskupią

1283 XII 27





Przemysł II założył klasztor mniszek zakonu kaznodziejskiego w Poznaniu

1283 XII 31





Przemysł II załóżył szpital na “ przedmieściu kaliskim ”.

1284





Około tego roku zakończony został spór Leszka II Czarnego z biskupem krakowskim Pawłem z Przemankowa ® por rok 1282

1284





Wydanie przez spiskowców miast Rudy oraz Kalisza w ręce Henryka IV

1284





Nieudana próba odzyskania Kalisza przez Przemysła II ® Przemysł II rozpoczyna pertraktacje z Henrykiem IV zakończone kompromisem ® Henryk IV zwraca Kalisz Przemysłowi II w zamian za grody w Obłoku oraz Rudzie

1284





Wiec wielkopolsko-pomorski w Nakle ® złożenie przysięgi wierności Przemysłowi II przez szlachtę pomorską ® por rok 1282

1284





Pertraktacje Henryka IV Probusa z Przemysłem II ® zakończone zwrotem Kalisza Przemysłowi II w zamian za grody w Rudzie oraz Obłoku.

1284





Przemysł II ufundował klasztor klarysek w Gnieźnie.

1284





Spisek rodu Zarembów przeciwko Przemysłowi II

1284





Utrata ziemi rudzkiej przez Henryka IV Probusa ® por rok 1281

1284





Wydanie Kalisza oraz Rudy przez spiskowców w ręce Henryka IV Probusa ® ziemia rudzka została utracona przez Henryka IV Probusa kilka miesięcy wcześniej.

1284





Pierwsza wzmianka o wsi Burgrabice ( obecnie woj opolskie )

<1285





W Brzegu powstaje kościół franciszkanów

<1285





Żagań otrzymuje prwaw miejskie

1285





Wybuch kolejnegobuntu skierowanego przeciwko Leszkowi II Czarnemu.® por rok 1285

1285





Leszek II Czarny pokonuje swych zbuntowanych podwładnych w bitwie pod Bogucicami nad Rabą.

1285





Odparcie najazdu litewskiego na ziemię lubelską.

1285





Pożar w Krakowie

1285





Osada Biała w powiecie prudnickim przybiera nazwę Zülz → por lata 1225 oraz 1327

1285





Powstanie filii klasztoru Cystersów z Paradyża w Wieluniu.

1285





Synod w Łęczycy zorganizowany przez arcybiskupa Jakuba Świnkę Ù wśród uchwał podjęto decyzję w obronie języka polskiego!

1285





Przemysł II zawiera swoje drugie małżeństwo ® z Ryksą, córką króla Szwecji, Waldemara ® por rok 1283

1285





Władysław lokietek odpiera najazd litewski na ziemię lubelską

<1286





Zbudowano zamek w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku → por rok 1426

<1286





Sławków ( obecnie miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie będzińskim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 1869 oraz 1958

1286





Ponowne spalenie Płocka w wyniku najazdu Rusinów opraz Litwinów → por rok 1262

1286





Obwarowanie Krakowa oraz Sandomierza murami obronnymi

1287





Antybrandenburski sojusz księcia zachodniopomorskiego Bogusława IV z książętami Mściwojem II Pomorskim oraz Przemysławem II.

1287





Około tego roku małżeństwo Henryka IV Probusa z córką Władysława I opolskiego zostało rozwiązane ® por rok 1280

1287





Henryk IV Probus zawiera swe drugie małżeństwo ® z Matyldą, córką Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego.

1287





Kolejny najazd Tatarów na Małopolskę ® por rok 1241 oraz 1259/60

1287





Najdawniejszy znany polski dokument notarialny wystawiony przez notariusza Budzisława

1287





Trzeci najazd Tatarów na Polskę Ù odparto ich atak na Kraków oraz Sandomierz. W odwecie Tatarzy pustoszą ziemie Małopolski przez kilka miesięcy

1287





Ucieczka Leszka II Czarnego na Węgry.® por rok 1288

1287





Udana obrona Sandomierza oraz Krakowa przed Tatarami

1287





Zakończenie konfliktu Henryka IV Probusa z biskupem wroclawskim ® Tomaszem II. ® por rok 1274

1287





Zawarcie przez Przemysła II oraz Mściwoja II przymierza z Bogusławem IV, księciem zachodniopomorskim skierowanym przeciwko Brandenburgii ® por rok 1291

1287





Tatarzy, prowadzeni przez przewodników ruskich, znowu zapuścili sie na ziemie polskie

- zostaje spalony klasztor sandomierskich dominikanów

- mnisi wraz z opatem Sadokiem poniśli śmierć męczeńską

1287





Najazd Tatarów na Kraków → od tej pory narodził się zwyczaj hracowania Lajkonika zwanego także Konikiem Zwierzynieckim → najeźdźcy zostali wówczas odparci przez zwierzynieckich flisaków, a najdzielniejszy z nich, przebrany w zdobyczny strój chana tatarskiego, triumfalnie wkroczył do miasta → por rok 1904

1287





Zamek w Otmuchowie na Dolnym śląsku zostaje zdobyty i zniszczony przez księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa, w trakcie sporu toczonego przez niego z biskupem wrocławskim Tomaszem II

1287





Prusice (obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie trzebnickim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 2000 oraz 1951

1287 – 1307





W tych latach franciszkanin o imieniu Stanisław, spisał Żywot św Salomei, królowej halickiej „Vita sancte Salomeae, regine haliciensis”

<1288





Powstaje zamek w Starym Książu na Dolnym Śląsku (do niego w 1290 roku książę Bolko I Surowy przeniósł swoją siedzibę z Lwówka Śląskiego ) por rok 1428

~1288





Odzyskanie przez Przemysła II kasztelanii rudzkiej ® por rok 1284

1288





Opanowanie Krakowa przez Henryka Probusa

1288





Początek walk Henryka IV Probusa z Władysławem Łokietkiem oraz Bolesławem Płockim ® zakończonym w 1289 roku

1288





Pierwsze wzmianki o osadzie Bielawa na Dolnym Śląsku

1288





Powołanie przez możnowładztwo na tron krakowski Boleslawa Płockiego.

1288





Powstaje filia klasztoru Cystersów ( z Sulejowa ) w Koronowie, w miejsce Byszewa z 1254 roku.

1288





Urodziła się Elżbieta Ryksa ( Reiczka), przyszłą królowa czeska i polska → jej ojcem był Przemysł II

1288





Władysław Łokietek zdobywa Ziemię Sieradzką

1288





W ostatecznym zmierzeniu sił księciem krakowskim został Henryk IV Probus ( wbrew woli szlachty, która osadziła na tronie Bolesława II )

1288





Nadanie praw miejskich Jeleniej Górze

1288





Pierwsza wzmianka o Mielnie

1288





Brześć Kujawski miejscem rokowań polsko-krzyżackich → por rok 1311

1288





Zakon Krzyzacki → Pożar Elbląga

1288-1289





Walki Władysława Łokietka z Henrykiem Probusem

1288 – 1292





Budowa zamku Książ na Dolnym Śląsku

1288 II





Ostateczne opuszczenie ziem Małopolski przez Tatarów, [przebywających tamże od 1287 roku.

1288 IV 07





Zakon Krzyżacki → osada Dzierzgoń otrzymuje prawa miejskie na prawie chełmińskim ze stanowieniem funkcji wójta miejskiego

1288 IX 30





Śmierć Leszka Czarnego Ù władzę na tronie krakowskim obejmuje Henryk Probus, czyli książę wrocławski.

1289





Książę bytomski Kazimierz składa hołd lenny królowi Czech Ù Wacławowi II

1289





Sprowadzenie Dominikanów do Tczewa

1289





Nieudane oblężenie zamku wawelskiego przez Władysława Łokietka.

1289





Pierwsza wzmianka o Barcianach jako o osadzie targowej, obecnie w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim

1289





Śmierć Przemka Ścinawskiego ® por rok 1278

1289





Nieudane oblężenie zamku wawelskiego w Krakowie przez Władysława Łokietka

1289





Odzyskanie władzy w Krakowie przez Henryka Probusa

1289





Przejęcie ziemi sandomierskiej przez Władysława Łokietka

1289 II 26





Pod Siewierzem doszło do krwawej bitwy między wojskami sprzymierzonych z Henrykiem IV Probusem książąt śląskich a koalicją Władysława Łokietka, wówczas księcia kujawskiego i książąt mazowieckich

- Porażka wojsk Henryka Probusa wspieranych przez wojska księstwa głogowskiego

1289 X 06





Urodził się Wacław III, przyszły król Polski w latach 1305 – 1306, a także król Czech i Węgier


~1290





Powstanie posągu księżnej Salomei z Głogowa

1290 – 1295





Ustalenie herbu miasta Poznania

1290





Urodził się Bodzanta, przyszły bp krakowski → por 12 XII 1366

1290





Wąsosz (obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie górowskim ) otrzymuje prawa miejskie- por lata 1945 oraz 1984

1290





Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Wieliczki na prawie magdeburskim

1290





Przemysł II wywozi insygnia koronacyjne z Krakowa i składa je w katedrze gnieźnieńskiej ( wywiezione około 1300 r. do Pragi przez Wacława II ).

1290





Podział księstwa opolsko – raciborskiego między braci: Mieszko otrzymuje ziemię cieszyńską i oświęcimsko-zatorską, natomiast Przemysław nowo wydzielone księstwo raciborskie, obejmujące miasta: Racibórz, Rybnik, Żory, Mikołów i Pszczynę → por rok 1281

1290





Węgry → Bratanica Władysława Łokietka, Fennena, córka Ziemomysła kujawskiego, poślubiła Andrzeja III Arpada ( z bocznej linii Arpadów )

1290





Przywilej Henryka IV Probusa na rzecz biskupstwa wrocławskiego

1290





Starania Henryka IV Probusa o koronę polską.

1290





Śmierć Henryka IV Probusa.

1290





Potwierdzenie lokacji Wieliczki na prawie magdeburskim

1290





Wywiezienie z Krakowa insygniów koronacyjnych

1290





Zjazd międzydzielnicowy w Gnieźnie połączony z synodem polskiej prowincji kościelnej

1290





Zapisanie przez Przemysła II całej Wielkopolski na rzecz Henryka Głogowskiego na wypadek swej bezpotomnej śmieerci

1290





Wygnanie nowego ksiecia wrocławskiego ® Henryka Głogowskiego przez stronników księcia legnickiego, Henryka Otyłego

1290





Zapisanie Henrykowi Głogowskiemu całej Wielkopolski przez Przemysła II, na wypadek jego bezpotomnej śmierci.® por rok 1296 oraz 1306

1290





Odwetowa wyprawa Henryka III Głogowskiego na Henryka Otyłego ( księcia legnickiego ) za zrzucenie go z władania księstwem wroclawskim ® por rok 1293

1290





Zajęcie Ścinawy, Milicza, Sycowa, Trzebnicy Chojnowa oraz Bolesławca przez Henryka III Głogowskiego

1290





Henryk III Głogowski zawiera małżeństwo z Matyldą, księżniczką brunszwicką

1290





Bardo, (w obecnym powiecie ząbkowickim ), straciło ostatecznie swoje znaczenie strategiczne i przestało być kasztelanią

1290 VI 23





Otrucie Henryka IV Probusa, księcia wrocławskiego oraz krakowskiego

1290 VI 23





Testament Henryka IV Probusa :
- Zapisanie przed śmiercią ziemi kłodzkiej Przemyślidom ® por rok 1278,
- Zapisanie ziemi krakowskiej oraz sandomierskiej Przemysłowi II,
- Zapisanie księstwa wrocławskiego Henrykowi Głogowskiemu.

>1290 VI 23





Przejęcie władzy w księstwie wrocławskim przez Henryka III Głogowskiego po śmierci Henryka IV Probusa ® trwało jedynie kilka miesięcy ( został wygnany przez opozycję )

>1290 VI 23





Zajęcie Krakowa przez Przemysła II w myśl testamentu Henryka Probusa

1291





Polkowice (obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie polkowickim ) otrzymuje prawa miejskie – por lata 1945 oraz 1967 I 01

1291





Książę Bolesław opolski składa hołd lenny królowi Czech Ù Wacławowi II

1291





Pierwszy dokument (zachowany) o Złotym Stoku

1291





Grudziądz otrzymuje prawa miejskie

1291





Najazd litewski na Kujawy → Litwini pod dowódzctwem księcia Witensa

1291





Czechy → Książę cieszyński Mieszko, składa hold lenny królowi Czech → Wacławowi II

1291





Walka Wacława II, Króla Czech z Władysławem Łokietkiem, zakończona opanowaniem Małopolski przez Wacława II W 1292 roku

1291





Potwierdzenie przymierza skierowanego przeciwko Brandenburgii ® por rok 1287

1291





Przemysł II wycofuje się z walk o Małopolskę ® por rok 1290

1291





Opanowanie Krakowa przez króla Czech ® Wacława II ® por rok 1290

1291 IX





Przywilej króla czeskiego, Wacława II w Lutomyślu dla duchowieństwa, rycerstwa oraz mieszczaństwa ziemi krakowskiej oraz sandomierskiej ( w walce o panowanie w Polsce ) Ù Wacław II zgadza sie na nienakładanie żadnych nowych podatków.

1292





Wacław II Czeski opanowuje Małopolskę ( strata Łokietka ).

1292





Wyprawa Wacława II Czeskiego przeciwko Władysławowi Łokietkowi ® por dalsze miesiące roku 1292

1292





Zajęcie Sandomierza przez wojska Wacława II Czeskiego

1292





Bolko I Surowy funduje opactwo cystersów w Krzeszowie

1292





Oblężenie Sieradza przez wojska Wacława II Czeskiego ( w wojnie przeciwko Władysławowiw Łokietkowi )

1292





Wybudowano zamek w Jaworze na Dolnym Śląsku → por rok 1303

1292





Władysław Łokietek, książę kujawski oraz Kazimierz + Bolesław, książęta płoccy, składają hołd lenny królowi Wacławowi II Czeskiemu ® por początek roku 1292

1292





Władysław Łokietek zrzeka się roszczeń do ziemi krakowskiej oraz sandomierskiej na rzecz króla Czech ® Wacława II ® por rok 1297 oraz 1305

1292 VII 24





Śmierć Kingi, księżnej krakowskiej, wdowy po zmarłym Bolesławie V Wstydliwym → por rok > 1279

~1293





Konin otrzymuje przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim, a ówczesne miasto istnieje na terenie obecnej Starówki

<1293





Śmierć Ryksy, drugiej żony Przemysła II ® por lata 1285 oraz 1293

1293





Powstał zamek w Gołubiu – Dobrzyniu → obecnie woj toruńskie

1293





Henryk III Głogowski porywa oraz więzi Henryka Otyłego, księcia legnickiego ® por rok 1294

1293





Zjazd w Kaliszu

1293





Antyczeski sojusz między Władysławem Łokietkiem, Kazimierzem ( księciem łęczyckim ) oraz Przemysłem II ( przyszłym królem Polski ) ® por rok 1292

1293





Przemysł II zawiera swoje trzecie małżeństwo ® tym razem z Małgorzatą, córką Albrechta III, margrabiego Brandenburgii ® por rok <1293

1294





Pierwsza wzmianka o zamku w Gosciszowie na Dolnym Śląsku → por rok 1550

1294





Państwo Kościelne → Przemysł II rozpoczyna starania w Rzymie o uzyskanie dla siebie korony królewskiej

1294





Śmierć Mściwoja II ® ostatniego księcia Pomorza Gdańskiego z rodzimej dynastii ® por rok 1282

1294





Przyłączenie Pomorza Gdańskiego do księstwa wielkopolskiego przez Przemysła II ® por rok 1282

1294





Najazd litewski na Mazowsze → Litwini pod dowódzctwem wielkiego księcia Witensa → dochodzi do zdobycia I spalenia kolegiaty w Tumie oraz uprowadzenia ludności w niewolę

1294





Bolesław Płocki jednoczy Mazowsze

1294





Henryk Otyły, książę legnicki, odstępuje część księstwa wrocławskiego na prawym brzegu Odry (zajętego w 1290 roku po wypędzeniu zeń Henryka III Głogowskiego ) temuż właśnie Henrykowi III Głogowskiemu :
- Oleśnicę, Kluczbork, Gorzów,
- Namysłów oraz Byczynę

1294 XII 25





Śmierć księcia gdańskiego Mściwoja II ( brak męskiego potomka )Ù Pomorze Gdańskie na mocy umowy kępińskiej z 1282 roku obejmuje Przemysł II.

1295





Podział Pomorza Zachodniego pomiędzy 2 synów Branima I :
- Bogusław IV z częścią północną, czyli wołogoską,
- Otton I z częścią południową, czyli szczecińską.

1295





Pierwsze wzmianki o Rudzie ( dzisiejszej Rudzie Śląskiej) → por rok 1939

1295





Panstwo Kościelne → Poselstwo Przemysła II do papieża Bonifacego VIII o zgodę na koronację

1295





Świerzawa ( obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim ),otrzymuje prawa miejskie – por lata 1945 oraz 1984

1295





Osada Mehlsack ( obecnie Pieniężno w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 1945 – oraz 1947

1295 VI 26





Koronacja Przemysła II ( oraz Małgorzaty ) na króla Polski przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę w katedrze metropolitalnej w Gnieźnie

- pierwsza koronacja królewska w Polsce od 1076 roku.

-wprowadził na pieczęci królewskiej wizerunek orła w koronie, ustanawiając tym samym herb odrodzonego Królestwa Polskiego ! → por lata 1222 – 1230 oraz rok 1927

1295-1305





Lokacja Rudy ( obecnie Ruda Śląska – miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim )

1295 – 1310





Zakon Krzyzacki - → Budowa 8 spichrzów w Elblągu

1296 – 1301





Rozbudowa zamku w Grodźcu na Dolnym Śląsku → por rok 1155

1296





Do rządów w Wielkopolsce po tragicznej śmierci Przemysła II dochodzi Władysław Łokietek

1296





Najazd litewski na Kujawy → Litwini pod dowódzctwem księcia Witensa

1296





Śmierć Henryka V Otyłego ( w innych przekazach Grubego), księcia wrocławskiego od 1290 roku oraz księcia legnickiego ® był on synem Bolesława II Łysego Rogatki

1296





Wyprawa Henryka III Głogowskiego na Wielkopolskę ® por rok 1298

1296





Henryk III Głogowski zawiera porozumienie z Władysławem Łokietkiem w Krzywiniu®
- Południowo zachodnie tereny Wielkopolski oraz ziemie za Notecią aż po Drezdenko znalazły się w rękach Henryka III Głogowskiego

1296





Baborów w obecnym powiecie głubczyckim, otrzymuje prawa miejskie

1296





Porozumienie Władysława Łokietka z Henrykiem Głogowskim w Krzywiniu ® por rok 1297

1296





Władysław Łokietek przejmuje księstwo kaliskie, środkową część księstwa poznańskiego ( wraz z Poznaniem ) oraz Pomorze Gdańskie.

1296





Król Przemysł II założył komandorię maltańską w Poznaniu ( zakon Kawalerów Maltańskich założony został w Jerozolimie w 1048 roku ) → por rok 1610 i 1775

1296 II 08





Król Przemysław II zostaje zamordowany w Rogoźnie, najprawdopodobniej przez nasłanych siepaczy brandenburskich ® por umowę z roku 1290 zawartą między Przemysłem II a Henrykiem III Głogowskim oraz rok 1257

1297





Zakon Krzyzacki - Hollandt ( dzisiejszy Pasłęk ) otrzymuje prawa miejskie

1297





Z inicjatywy abpa Jakuba Swinki na synodzie prowincjonalnym podjęto uchwałę zakazującą mianowania nauczycieli, którzy nie znają języka polskiego, a proboszczowie zostali zobowiązani do wygłaszania kazań po polsku.

1297





Wyprawy Władysława Łokietka przeciwko Henrykowi Głogowskiemu ® por rok 1296

1297 XI 18





W Sieradzu Władysław Łokietek i Wacław II zawarli układ, na mocy którego polski książę zrzekł się Małopolski na rzecz króla czeskiego za 5 tys. grzywien srebra - por rok 1292 oraz 1299

1298





Odzyskanie władzy w Krakowie przez Henryka IV Probusa

1298





Związek miast wielkopolskich wymierzony przeciwko rozbojom Poznań, Gniezno, Pyzdry oraz Kalisz ).

1298





Druga wyprawa Henryka III Głogowskiego na Wielkopolskę zakończona zajęciem Kościana ® : por rok 1296

1298





Wyprawa Henryka Głogowskiego na Wielkopolskę

1298





Zajęcie Kościana przez Henryka Głogowskiego

1298 VI 16





Śmierc księżnej Jolenty, wdowy po Bolesławie Pobożnym, księżniczki wegierskiej, siostry Kingi, klaryski → od 1827 roku błogosławiona.

1299





Nieudana próba odzyskania Wielkopolski przez Henryka Głogowskiego ® por rok 1306

1299





Władysław Łokietek uznaje się lennikiem Wacława II Czeskiego w Wielkopolsce ® por rok 1297 oraz 1292

1299





Lokacja Nakła nad Notecią na prawie magdeburskim

1299





Czechy - Książę bytomski Kazimierz przenosi szpital bożogrobców z Chorzowa do Bytomia → por 24 VI 1257

1299





Lokacja Olkusza na prawie polskim → por rok 1331

1299 VIII 23





Podczas walk o władzę w Wielkopolsce między Władysławem Łokietkiem a Henrykiem I głogowskim, brat Leszka Czarnego ogłosił się lennikiem króla czeskiego jako książę wielkopolski

rockybalbal
Posty: 8
Rejestracja: 20 maja 2016, 15:44

Re: Wydarzenia wieku XIII

Post autor: rockybalbal » 22 cze 2016, 11:10

Bardzo dużo ważnych rzeczy działo się w tych latach warto sobie przybliżyć te wszystkie wydarzenia jeszcze raz.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Polska Piastów ogólnie”