Polska od Piastów do Jagiellonów

Miejsce, w którym będą odbywały się wszelkie konkursy i plebiscyty organizowane lub współorganizowane przez historiapolski.eu. W tym dziale również będzie można zmierzyć się z historią za pomocą ciekawych quizów.
Awatar użytkownika
Adambik
Posty: 501
Rejestracja: 24 lis 2010, 22:41

Polska od Piastów do Jagiellonów

Post autor: Adambik » 23 paź 2012, 23:19

Polska od Piastów do Jagiellonów
(do 1572 r.)
1. Okres bezpośrednio poprzedzający powstanie państwa na terytorium
dzisiejszej Polski określa się mianem:
a) ustroju plemienno-rodowego
b) okresu rodzin patriarchalnych
c) okresu demokracji wojennej
d) żadne z powyższych
2. Siła zbrojna pierwszych organizacji państwowych na terytorium Polski opierała się na:
a) udziale całej wolnej ludności w organizacji wojskowej
b) stałej drużynie
c) nadawaniu ziemi na prawie rycerskim
d) wojsku zaciężnym
3. W okresie państwa plemiennego naczelnym organem władzy decydującym o najistotniejszych sprawach był/o/a:
a) opole
b) wiec
c) książę
d) starszyzna
4. Smardami w okresie powstawania polskiej państwowości nazywano:
a) ludność niewolniczą
b) jeńców wojennych osadzanych na terytorium plemiennym
c) wolnych chłopów
d) napływową ludność obcą o nieznanym pochodzeniu8 Rozdział I. Polska od Piastów do Jagiellonów (do 1572 r.)
5. Gród w okresie wczesnej państwowości polskiej pełnił funkcję:
a) rezydencjonalną
b) centrum władzy
c) obronną
d) handlową
6. Do posług, do jakich zobowiązana była ludność w stosunku do władcy i jego urzędników przy pełnieniu przez nich funkcji państwowych, nie zalicza się:
a) stanu (stacji)
b) podwody
c) stróży
d) pańszczyzny
7. Drużyna pierwszych polskich władców:
a) pozostawała pod bezpośrednimi rozkazami księcia
b) stanowiła wyłącznie osobistą gwardię władcy
c) pozostawała na utrzymaniu księcia
d) wzmacniała władzę i autorytet księcia
8. Komesa pałacowego (comes palatinus) z czasem zaczęto nazywać:
a) starostą
b) wojewodą
c) kanclerzem
d) marszałkiem
9. W średniowieczu nie istniało/y regale/ia monarsze:
a) łowieckie
b) górnicze
c) grzybobrania
d) mennicze
10. Zobowiązane do służby rycerstwo osiadłe było główną siłą zbrojną
państwa polskiego od:
a) połowy XI w.
b) połowy XII w.
c) XIII w.
d) XIV w.
11. Podstawą systemu skarbowego pierwszych organizacji państwowych były:Rozdział I. Polska od Piastów do Jagiellonów (do 1572 r.) 9
a) daniny
b) czynsze
c) prace pańszczyźniane
d) łupy wojenne
12. Podgrodzia były to tereny pod grodami:
a) traktowane jako terytorium niczyje służące jedynie do ewentualnej obrony
b) przeznaczone na uprawę żywności na potrzeby mieszkańców
grodu
c) przekształcające się w ośrodki produkcji rzemieślniczej
d) będące miejscem wymiany handlowej
13. Na mocy dokumentu Dagome iudex (ok. 990 r.):
a) powołano biskupa gnieźnieńskiego
b) mieszkańcy Polski płacić mieli tzw. świętopietrze
c) Polska zaczęła być traktowana jako Sedi Apostolicae subiecta (podległa Stolicy Apostolskiej)
d) papieże mieli prawo wydawania aktów dotyczących wewnętrznych stosunków w Polsce
14. Trybut:
a) to średniowieczna danina płacona księciu przez poddanych
b) to średniowieczna danina płacona w dowód uznania zależności
jednego państwa od drugiego
c) występował najczęściej w formie pieniężnej
d) był płacony cesarzowi niemieckiemu przez wszystkich władców
Polski aż do czasu rozdrobnienia dzielnicowego
15. Na zjeździe gnieźnieńskim (1000 r.) Otto III:
a) nadał Bolesławowi Chrobremu prawo mianowania biskupów
b) zwolnił Bolesława Chrobrego od obowiązku płacenia trybutu
c) zezwolił na utworzenie osobnej prowincji kościelnej w Gnieźnie
d) koronował Bolesława Chrobrego na króla Polski
16. W 1000 r. utworzono metropolię w Gnieźnie i biskupstwa:
a) we Wrocławiu
b) w Poznaniu
c) w Krakowie
d) w Kołobrzegu

ODPOWIEDZ

Wróć do „KONKURSY, PLEBISCYTY, QUIZY”