Zbiór dokumentów pergaminowych ....

Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4635
https://www.artistsworkshop.eu/meble-kuchenne-na-wymiar-warszawa-gdzie-zamowic/
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Zbiór dokumentów pergaminowych ....

Post autor: Artur Rogóż »

Aktotwórca: Rozmaici wystawcy.
Tytuł: Zbiór dokumentów pergaminowych
Daty: 1155-1939
Abstrakt: Archiwum Koronne Krakowskie (większość zasobu dawnego archiwum dokumentowego I Rzeczypospolitej), archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (przejęte z Archiwum Radziwiłłów), dokumenty miast (przejmowane z dawnych archiwów miejskich w XIX w.), dokumenty kościołów i klasztorów (przejmowane z dawnych archiwów kościelnych i klasztornych w XIX w.), dokumenty z archiwum dawnej Nuncjatury Stolicy Apostolskiej w Polsce, dokumenty pergaminowe z archiwów, bibliotek i zbiorów prywatnych (Radziwiłłowie, Tyzenhauzowie, Zamoyscy, Przezdzieccy, Braniccy, Muzeum Narodowe itd.), varia dokumentowe, pojedyncze dokumenty dotyczące osób prywatnych, nie tworzące większych całości, które trafiły do zasobu głównie w drodze nabytków lub darowizn.
Język: łaciński , ruski , polski , niemiecki , turecki , francuski , ujgurski
Rozmiary: 8873 j. a. (100 mb)
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie PL 00-263 WARSZAWA ul. Długa 7
Numer Zespołu: Zespół nr 1
Location: Mag. 308-308

Udostępnione tu dokumenty - najstarsza część jak byśmy dziś powiedzieli ‘zasobu państwowego’ - pochodzą głównie, choć nie wyłącznie, z Archiwum Koronnego Krakowskiego (Archivum Regni in arce Cracoviensi); archiwum to zwano też dawniej Archiwum Skarbu Koronnego – gdyż dokumenty były przechowywane przy skarbcu na Wawelu. W jego skład wchodziła część dokumentów zgromadzonych jeszcze przez książąt dzielnicowych a następnie dokumenty przekazywane tu przez kolejnych władców polskich (ostatnich Piastów i Jagiellonów). Od czasu królów elekcyjnych, a zwłaszcza dynastii Wazów, gdy to dwór królewski przeniósł się do Warszawy oraz powstały odrębne archiwa przy kancelariach koronnych (większej i mniejszej) dokumenty do skarbca trafiały znacznie rzadziej; lecz do połowy XVIII w. przekazywano tu zwłaszcza uroczyste dokumenty traktatowe. W 1765 r. krakowska część Archiwum koronnego została przeniesiona do Warszawy. Archiwum to obejmowało dokumenty krajów i ziem złączonych z Rzeczpospolitą, przywileje powszechne, umowy z ościennymi państwami i dokumenty dotyczące praw skarbu. Zasadnicza część tego archiwum znajdująca się obecnie w AGAD to blisko 2500 dokumentów pergaminowych. Ponadto w Zbiorze dokumentów pergaminowych znajdują się: Archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (przejęte z Archiwum Radziwiłłów), dokumenty miast (przejmowane z dawnych archiwów miejskich w XIX w.), dokumenty kościołów i klasztorów (przejmowane z dawnych archiwów kościelnych i klasztornych w XIX w.), dokumenty z archiwum dawnej Nuncjatury Stolicy Apostolskiej w Polsce, dokumenty pergaminowe z archiwów, bibliotek i zbiorów prywatnych (Radziwiłłowie, Tyzenhauzowie, Zamoyscy, Przezdzieccy, Braniccy, Muzeum Narodowe itd.), varia dokumentowe, pojedyncze dokumenty dotyczące osób prywatnych, nie tworzące większych całości, które trafiły do zasobu głównie w drodze nabytków lub darowizn.
Udostępnianie - Ograniczenia
Niektóre dokumenty mogą nie być udostępniane w oryginale w Pracowni Naukowej AGAD ze względu na zły stan zachowania.
Generalnie nie są też udostępniane w oryginale w Pracowni Naukowej AGAD dokumenty wielopieczętne i posiadające naukowe edycje.
Reprodukowanie
Prawa własności należą do Skarbu Państwa. Reprodukowanie jest możliwe po uzyskaniu zgody Archiwum Głównego Akt Dawnych. W tych sprawach należy kontaktować się z Kierownikiem oddziału informacji i udostępniania AGAD.

Indeksy Rzeczowe
* AK bez oznaczeń działu 1098, 573, 785, 794, 826
* AK Brandenburgiae 779, 786, 1042
* AK Cuiaviae 12, 13
* AK Hungariae 5524-5527
* AK Lituaniae 651, 4526,
* AK Livoniae 579, 4364-4372, 4374-4378, 4380-4390, 4488-4525, 4527, 4575-4590
* AK Maioris Poloniae 2
* AK Masoviae 10, 16, 20, 25, 542
* AK Pal. Brestensis 575, 792
* AK Pal. Calisiensis 576
* AK Pal. Cracoviensis 1043, 4976, 4979-4981, 4983-4986
* AK Pal. Dobrinensis 570
* AK Pal. Juniwladislaviensis 540, 796, 1401
* AK Pal. Oswianczimiensis et Zatoriensis 6484
* AK Pal. Plocensis 790
* AK Pal. Posnaniensis 255, 572, 776, 1050
* AK Pal. Sandomiriensis 7227
* AK Pal. Siradiensis 772, 782, 809
* AK Pomeraniae 515
* AK Pontificales 4373
* AK Prussiae 1, 3-6, 8, 9, 11, 15, 17-19, 26, 518, 544, 567. 568, 571, 577, 578, 580, 581-588, 591, 599, 611, 812, 845, 847-850, 852-863, 866, 867, 870, 871, 874, 875, 878, 4379
* AK Silesiae 14, 70, 589, 650, 783, 808, 811
* Archiwum Radziwiłłów 7214-7231
* Archiwum Tyzenhausów 6013, 6014
* Beginki, Sandomierz kl. 5830
* Benedyktyni , Św. Krzyż kl. 1782, 1783
* Benedyktyni, Jeżów kl. 7217
* Benedyktyni, Sieciechów kl. 2021, 5641
* Bożogrobcy, Miechów kl. 2197, 2334-2336, 2339-2349, 2351-2360, 2362-2366, 2368, 2384, 3269, 3376, 6421, 6422, 6427, 6429, 6464, 6479, 6496, 7215, 7223
* Cystersi, Byszewo kl. 6444, 6481
* Cystersi, Koprzywnica kl. 2172, 2173, 3234, 6254, 6459
* Cystersi, Ląd kl. 3212-3216, 3257, 6434, 6474, 7222, 8628
* Cystersi, Łekno kl. 6075
* Cystersi, Sulejów, kl. 2171, 5635-5640, 5642, 5685, 5890, 6249-6252, 6256, 6301-6304, 6306, 6307, 6309, 6314, 6425, 6426, 6430, 6435, 7214, 7218, 7220, 7230
* Cystersi, Wąchock kl. 1976-1979, 5767, 6451, 6455, 6460, 6477, 6482, 6497
* Dominikanie kl. 6443
* Dominikanie, Warka kl. 5832
* Joannici, Brzeg kl. 6485
* Kanonicy Regularni, Czerwińsk kl. 6418, 6424, 6425, 6436-6438, 6454, 6466, 6489-6491, 6495, 6498
* Klaryski, Kraków kl. 5831
* Klaryski, St. Sącz kl. 7136
* Norbertanie, Busko kl. 2333, 2367, 2618, 7213
* Norbertanie, Krzyżanowice kl. 6441, 7232
* Norbertanie, Witow kl. 2130, 6483
* Norbertanki, Imbramowice kl. 574, 2338
* Norbertanki, Płock kl. 1065-1067, 1070, 1078, 3296, 5834
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4635
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Re: Zbiór dokumentów pergaminowych ....

Post autor: Artur Rogóż »

Inne Materiały Pokrewne
M. in. liczne dokumenty pochodzące z Archiwum Koronnego Krakowskiego, a także z archiwów klasztornych znajdują się w krakowskich bibliotekach i archiwach: 1. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, 2. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, 3. Biblioteka PAU W Karkowie, 4. Archiwum Państwowe w Krakowie - zbiory Rusieckich, oraz w Poznaniu:5. Archiwum Państwowe w Poznań, 6. Biblioteka PAN w Kórniku i w Berlinie-Dahlem: 7. Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (74 dok. z działu Prussiae)

Informacja dodatkowa
Najwcześniejsza informacja o organizacji Archiwum Koronnego Krakowskiego, podzielonego wówczas na dwie części: dokumenty odnoszące się do stosunków z państwami obcymi i dokumenty dotyczące spraw wewnętrznych (późniejszy dział Regni Poloniae), pochodzi z początku XVI w., gdy kanclerzem był Jan Łaski. Już wówczas dokumenty dyplomatyczne były prawdopodobnie podzielone na grupy odnoszące się do poszczególnych państw. Taki właśnie podział odzwierciedlał pierwszy inwentarz tego archiwum, sporządzony około 1551 r. przez Marcina Kromera. Drugi inwentarz, w niespełna 20 lat później, opracowała komisja, której przewodniczył ówczesny sekretarz królewski Jan Zamoyski. Kolejne inwentarze pochodzą z lat 1613, 1682 i 1730.
Po trzecim rozbiorze archiwum wywieziono do Rosji, gdzie w 1799 r. nastąpił podział dokumentów między Rosję, Prusy i Austrię. Najwcześniej do Warszawy powróciła pruska część, która znalazła się w utworzonym w 1808 r. Archiwum Ogólnym Krajowym. W XIX w. napływały do tego archiwum stopniowo dokumenty pochodzące z archiwów kasowanych klasztorów, z archiwów kościelnych i miejskich z obszarów utworzonego na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego (1815 r.) Królestwa Polskiego. Po I Wojnie Światowej napłynęły dokumenty rewindykowane z ZSRR po Traktacie Ryskim. W tym część rosyjska Archiwum Koronnego Krakowskiego, która powróciła dopiero w latach 20., austriacka zaś w latach 30. XX w. W okresie II wojny światowej niemieckie władze okupacyjne wywiozły część dokumentów wchodzących w skład działu: Prussiae dawnego Archiwum Koronnego Krakowskiego, cały dział: Livoniae (powrócił w latach 60-tych XX w.) i niektóre inne dokumenty. Po 1945 r. przejęto dokumenty pergaminowe pochodzące z Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża, Biblioteki Ordynacji Zamoyskich, Archiwum Tyzenhauzów, Zbioru Branickich z Suchej.
Jak cytować?
AGAD, Zb. dok. perg.
Opracowanie
Zespół pracowników Oddziału I AGAD
Po II wojnie światowej, gdy to zagładzie uległa nie tylko znaczna część archiwaliów warszawskich, lecz także opracowywane do nich – od czasów utworzenia Archiwum Ogólnego Krajowego (w 1808 r.) – pomoce archiwalne, przystąpiono do inwentaryzacji zbioru dokumentów pergaminowych. Zasadnicza część kolekcji o nazwie Zbiór dokumentów pergaminowych AGAD to dokumenty z dawnego Archiwum Koronnego Krakowskiego (około 2500 dok.), dokumenty państwowe z Archiwum Wielkiego Księstwa Litewskiego (około 100 dok., pochodzących głównie z Archiwum Radziwiłłów), dokumenty miejskie (1800 dok.) i kościelne (około 1500 dokumentów dla blisko 100 klasztorów, przejęte często po kasacie danego zakonu w XIX w.). Pracami tymi w latach 60. XX w. kierowała Irena Sułkowska (wówczas kierownik oddziału I AGAD). Opracowane przez pracowników tego oddziału opisy i inwentarze książkowe (układ w kolejności sygnatur) stały się podstawą do przygotowania bazy danych, którą na obecnym etapie prac nad elektronicznym inwentarzem poprawiali i uzupełniali: Janusz Grabowski i Inga Stembrowicz.
Inwentarz elektroniczny obejmujący 450 dokumentów wystawionych do 1370 r. Oprócz regestów dokumentów zamieszczono w nim skany z oryginałów (z wyjątkiem 51 dokumentów z działu Prussiae, które zostały zabrany w styczniu 1941 r. do Królewca, a następnie w 1944 r. wywieziony do Niemiec; a obecnie są w Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem) oraz o ile było to możliwe, teksty pochodzące z cytowanych wydawnictw źródłowych. Dla ułatwienia dodano wykaz działów Archiwum Koronnego Krakowskiego (np. działy Prussiae czy Livoniae), archiwów rodzinnych i instytucji zakonnych, do których odnosiły się dane dokumenty. Dodatkową pomocą mogą być też dwa słowniki: pojęć z zakresu dyplomatyki oraz słownik zakonów także dostępne on-line. Opracowanie tego elektronicznego inwentarza jako projektu o nazwie: „Skarby doby piastowskiej ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie w postaci cyfrowej w Katalogu Skarbów Dziedzictwa Narodowego w portalu Polska.pl” było możliwe dzięki uzyskaniu w 2007 r. dotacji finansowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego: „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 5 – „Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego”.
Realizacja internetowej części projektu stała się możliwa dzięki współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK), która prowadzi i zarządza portalem Polska.pl, gdzie pod pojęciem Kolekcji w serwisie Dziedzictwo Narodowe umieszczony został wyżej wspomniany inwentarz. W ramach projektu zespół programistów Polska.pl rozbudował istniejący system Katalogu Skarbów Dziedzictwa Narodowego. Pierwotnie do przechowywania informacji o obiektach historycznych wykorzystywano bazę danych. Obecnie system został poszerzony o możliwość pobierania szczegółów dotyczących skarbu z dokumentu XML, zgodnego ze standardem EAD (Encoded Archival Description). Do prezentacji graficznej zawartości inwentarza wykorzystano transformację XSLT.
Projekt ma charakter pilotażowy. Wszelkie uwagi dotyczące inwentarza można zgłaszać pod adres: piast@polska.pl.
Przewidywane dopływy
Nabytki lub darowizny.

Inne inwentarze
Inwentarz książkowy; inwentarz kartkowy - w Oddziale I - chronologiczny inwentarz kartkowy, rzeczowy inwentarz kartkowy (dokumenty z dawnego Archiwum Koronnego Krakowskiego ułożone według zawartości jego historycznych działów, dokumenty miast, kościołów i klasztorów, w przypadku miast razem z dokumentami papierowymi).

Bibliografia
* Karwasińska J., Straty Archiwum Koronnego [w:] Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych , t.1, Archiwum Główne Akt Dawnych , Warszawa 1957, s.29-69
* Płocha J., Dokumenty klasztorów [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach , t.1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej , pod red. J. Karwasińskiej, Warszawa 1975 (wyd.2), s. 291-323
* Płocha J., Wejchertowa J., Dokumenty kościołów [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach , t.1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej , pod red. J. Karwasińskiej, Warszawa 1975 (wyd.2), s. 269-289
* Sułkowska Kurasiowa I., Archiwum Koronne (Archivum Regni)? wprowadzenie ogólne [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach , t.1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej , pod red. J. Karwasińskiej, Warszawa 1975 (wyd. 2), s. 23-25
* Sułkowska-Kurasiowa I., Archiwum Koronne Krakowskie (Archivum Regni in arce Cracoviensi) [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach , t.1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej , pod red. J. Karwasińskiej, Warszawa 1975 (wyd. 2), s. 29-40
* Sułkowska-Kurasiowa I., Archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa Litewskiego [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach , t.1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej , pod red. J. Karwasińskiej, Warszawa 1975 (wyd. 2), s. 49-50
* Wajs H., Zbiór Dokumentów Pergaminowych [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie , opr. zbior. pod red. T. Zielińskiej. Warszawa 1992, s. 29-30
* Wejchertowa J., Varia dokumentowe [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach , t.1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej , pod red. J. Karwasińskiej, Warszawa 1975 (wyd. 2), s. 325-326
* Wejchertowa J., Woźniakowa M., Dokumenty miast [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach , t.1, Archiwa dawnej Rzeczypospolitej , pod red. J. Karwasińskiej, Warszawa 1975 (wyd. 2), s. 199-242
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4635
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Re: Zbiór dokumentów pergaminowych ....

Post autor: Artur Rogóż »

Zawartość Serii
Część I - dokumenty doby piastowskiej
1155-1370
450 j. a.
łac.
6418
Data:
1155.04.18
Adrian IV, papież, bierze pod opiekę klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku wraz z jego dobrami w Płocku, Czerwińsku i Nasielsku.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 45,1 x 54,3 + 2,6 cm; brak bulli; podpis papieża i 8 kardynałów oraz znaki: rota - Oculi mei semper ad Dominum i monogram z życzeniami BENE VALETE
Dawne sygn.:
Nalepka BOZ
Datum : Rzym
Wyd.: KDMaz. Koch., nr 78, s. 74-78. Reg.: Repertorium, nr 57.
Skan:

* skan: PL_1_1_6418_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6418_0002.jpg

7213
Data:
1190 [?]
Dzierżek [Dirsco], rycerz, czyni testament nadając swe dobra klasztorowi norbertanek w Busku i czyniąc zapis na rzecz swej żony pod pewnymi warunkami.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 22 x 16 cm; pieczęć na pasku
Datum : Busk [?]
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 6, s. 15, 16; KDMaz. Koch., nr 124, s. 119-121 ; J. Lelewel, Polska wieków średnich, t. 3, Poznań 1851, nr 6 bis, s. 143-145.
Skan:

* skan: PL_1_1_7213_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7213_0002.jpg

6421
Data:
1208.10.14
Innocenty III, papież, potwierdza bożogrobcom w Miechowie nadanie Kazimierza Sprawiedliwego i przyjmuje klasztor pod swoją opiekę.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 21,2 x 18,8 + 2,6 cm; brak bulli
Dawne sygn.:
ex Scat. 3, nr 70; BOZ nr 4
Datum : Ferentini ; Transumpt: AGAD, Zb. dok. perg. nr 8908 (1504.11.26 ).
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 377, s. 18, 19. Reg.: Bull. Pol., t. 1, nr 87.
Skan:

* skan: PL_1_1_6421_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6421_0002.jpg

4489
Data:
1209
Albert, bp ryski, stwierdza, że Wiscevolodus, rex de Berzika, oddał kościołowi Panny Marii w Rydze swoje dobra: miasto Berzika, Autinam, Zessowe, które po złożeniu przysięgi otrzymał w lenno.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 44,1 x 23,5 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
Livoniae nr 2; Revisum 1730; Curland. Nr 2
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 15, s. 20, 21. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 20, s. 5.
Skan:

* skan: PL_1_1_4489_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4489_0002.jpg

2618
Data:
1210
Sławosz ze Sławoszowa wobec ks. Leszka przeznacza dwie posiadłości po swej śmierci dla klasztoru [nazwy nie wpisano na pozostawionym miejscu] w Busku.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 8,5 x 4,5 cm; pieczęć na pasku, uszkodzona
Dawne sygn.:
IV.3/7
Datum : Korczyn
Skan:

* skan: PL_1_1_2618_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2618_0002.jpg

2333
Data:
1211.05.10
Innocenty III, papież, potwierdza uposażenie klasztorowi norbertanek w Busku i wylicza należące do niego posiadłości.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 36 x 24,5 + 3,7 cm; brak bulli
Dawne sygn.:
Fascikul 20; No 189; V/2172
Datum : Lateran
Wyd.: ZDMłp., cz. 4, nr 870, s. 3, 4. Reg.: Bull. Pol., t. 1, nr 94.
Skan:

* skan: PL_1_1_2333_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2333_0002.jpg

4490
Data:
1213
Albert, bp liwoński, zamienia z zakonem kawalerowych mieczowych podzielone uprzednio posiadłości w Liwonii.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 18,5 x 11 + 1 cm; pieczęć na pasku, uszkodzona
Dawne sygn.:
Livoniae nr 5; Revisum 1730, nr 3; Curland. Nr 3.
AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 38, s. 43, 44. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 45, s. 11.
Skan:

* skan: PL_1_1_4490_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4490_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4490_pieczec.jpg

7214
Data:
1213.06.24
Iwo, kanclerz polski, nadaje klasztorowi cystersów w Sulejowie włość Dóbrcz.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 20,6 x 12 + 1,4 cm; 2 paski i 2 sznury po pieczęciach
Dawne sygn.:
nr 96; Rev. 1728; Rev. 1760; [AR dz. I, nr 3]
Datum : Sieradz
Wyd.: KDPol., t. 3, nr 7, s. 10, 11; Podobizna: Mon. Pol. Pal., tabl. 57. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 7, s. 302-303.
Skan:

* skan: PL_1_1_7214_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7214_0002.jpg

855
Data:
1215.02.18
Innocenty III, papież, wydaje przywilej protekcyjny dla zakonu krzyżackiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; brak bulli; podpis papieża i 17 kardynałów oraz znaki: rota - Fac mecum Domine signum in bonum i monogram z życzeniami BENE VALETE
Dawne sygn.:
nr 9, Nr 2; 9 A
AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 1.
Wyd.: ***Strehlke, Tabulae Ordinis Theutonicorum nr 302 (częściowo). Reg.: Regesta, t. 2, nr 4203, Straty, nr 1, s. 38.
6423
Data:
1218.08.10
Konrad, ks. kujawski i mazowiecki, potwierdza Marcinowi Grabike nadanie pewnych ludzi uczynione przez ks. Bolesława [Krzywoustego] na rzecz Hugona zw. Butyr.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 31,7 x 21,7 + 10 cm; pieczęć, sznur po pieczęci i nacięcia po pieczęci
Dawne sygn.:
ecclesie Wladislav. Nr 47; R. 1728
Datum : Włocławek
Wyd.: KDPol., t. 2, nr 3; KDMaz. Koch., nr 200, s. 193-196.
Skan:

* skan: PL_1_1_6423_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6423_0002.jpg

4365
Data:
1219.10.25
Honoriusz III, papież, potwierdza granice Selonii ustalone przez bpa liwońskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24 x 12 + 2,8 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Curland No 4
Datum : Viterbo ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 43, s. 49. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 51, s. 12.
Skan:

* skan: PL_1_1_4365_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4365_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4365_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4365_pieczecv.jpg

4366
Data:
1219.10.28
Honoriusz III, papież, przyjmuje bpa ryskiego pod opiekę św. Piotra oraz potwierdza nowo nabyte ziemie: Estonię, Selonię i Semigalię.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 27,5 x 23 + 2,8 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Curland. nr 6
Datum : Viterbo ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 45, s. 50. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 53, s. 12.
Skan:

* skan: PL_1_1_4366_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4366_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4366_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4366_pieczecv.jpg

6424
Data:
1221
Konrad, ks. mazowiecki i kujawski, nadaje kościołowi NMP w Czerwińsku wieś Zlonowo.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 18,1 x 11,8 + 7 cm; nacięcie po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ nr 1
Datum : Wyskitki
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 14; KDMaz. Koch., nr 209, s. 205, 206.
Skan:

* skan: PL_1_1_6424_0001.jpg

6425
Data:
1222
Konrad, ks. mazowiecki, potwierdza nadanie poprzedników, oraz zwalnia mieszkańców wsi klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku od jurysdykcji książęcej, z pewnymi wyjątkami.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 17,5 x 16,8 +1,2 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
N2
Datum : Trojanów
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 15; KDMaz. Koch., nr 211, s. 208-210.
Skan:

* skan: PL_1_1_6425_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6425_pieczec.jpg

4492
Data:
1224.07.24; 1224.07.21; 1224.07.23
1) Albert von Bekeshovede bp liwoński, dokonuje podziału dóbr z bpem estońskim Hermanem von Bekeshovede, swoim bratem. 2) Albert von Bekeshovede, bp liwoński, po zabójstwie przez pogan Teodoryka, bpa Lealu w Estonii ustanawia na jego miejsce Hermana. 3) Herman von Bekeshovede, bp Lealu w Estonii dokonuje podziału dóbr z zakonem kawalerów mieczowych.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 22,5 x 24 + 2 cm; 2 pieczęcie na paskach, nacięcie po pasku
Dawne sygn.:
No1, Livoniae No 10
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 63, s. 67-69; nr 61, s. 64, 65; nr 62, s. 66, 67. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 72, s. 16; nr 70, s. 15; nr 71, s. 16.
Skan:

* skan: PL_1_1_4492_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4492_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4492_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_4492_pieczec2.jpg

4491
Data:
1224.07.24
Albert von Bekeshovede, bp liwoński, ustala granice dóbr bpa liwońskiego, bpa estońskiego, Hermana von Bekeshovede i zakonu kawalerów mieczowych.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 38,5 x 30 + 1 cm; 3 pieczęcie, pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Livoniae 10, Nr 4, Nr 7
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 63, s. 67-69. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 72, s. 16.
Skan:

* skan: PL_1_1_4491_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4491_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4491_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_4491_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_4491_pieczec3.jpg

6426
Data:
1224.09.22
Leszek, ks. krakowski, nadaje klasztorowi cystersów w Sulejowie wieś Łęczno, którą niegdyś posiadał z jego nadania komes Chociemir.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 17,5 x 16,8 + 1,2 cm; pieczęć na sznurze, sznur i nacięcie
Dawne sygn.:
nr 40 [XVIII w.]; 10733 [XIX w.]; BOZ nr 9 [XX w.]
Datum : Prudow ; Wg. Mitkowskiego, Początki klasztoru, s. 303 - dokument podrobiony.
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 389, s. 32, 33. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 7, s. 302-303.
Skan:

* skan: PL_1_1_6426_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6426_pieczec.jpg

4367
Data:
1224.11.15
Honoriusz III, papież, zatwierdza wyznaczone przez bpa liwońskiego granice diecezji w Selonii.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 25 x 21,5 + 2,2 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Curl. N. 6
Datum : Lateran ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 65, s. 70. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 75, s. 17.
Skan:

* skan: PL_1_1_4367_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4367_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4367_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4367_pieczecv.jpg

4493
Data:
1225.04.22
Albert, bp ryski, wydaje ordynację w sprawie kościoła parafialnego w Rydze, na zasadzie której zakon kawalerów mieczowych ma posiadać kaplicę.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26 x 12,5 + 1 cm; 3 pieczęcie na sznurach
Dawne sygn.:
Livoniae Nr 6; Curland Nr 8, 64
AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 73, s. 78. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 83, s. 18.
Skan:

* skan: PL_1_1_4493_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4493_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4493_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_4493_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_4493_pieczec3.jpg

6422
Data:
1225.05.13
Honoriusz III, papież, potwierdza nadanie przez Wincentego, bpa krakowskiego, wsi Zwinarewo dla klasztoru bożogrobców w Miechowie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 22,2 x 17,4 + 21 cm; pieczęć wyrwana; przetarty
Datum : Tivoli ; 2 egz.
Wyd.: Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965, t. 1, nr 5, s 8. Reg.: Bull. Pol., t. 1, nr 206.
Skan:

* skan: PL_1_1_6422_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6422_0002.jpg

4488
Data:
1225.12.01
Henryk, król rzymski, na prośbę Alberta, bpa liwońskiego, ustanawia marchię w Liwonii, zezwala na bicie monety i lokację miasta w Rydze.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 17 x 15 + 1,5 cm; pieczęć wyrwana
Dawne sygn.:
Curland. No 1; Cart. 20
Datum : Norymberga ; AK Livoniae.
Skan:

* skan: PL_1_1_4488_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4488_0002.jpg

863
Data:
1226.03 [1235]
Fryderyk II, cesarz, potwierdza zakonowi krzyżackiemu nadania Konrada I, ks. mazowieckiego i rozszerza je szczególnymi przywilejami.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; brak bulli
AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 2.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, cz. 1, nr 56; KDMaz. Koch., nr 238, s. 249-254. Reg.: Regesta, t. 2, nr 32; Straty, nr 2, s. 39. Lit.: Jasiński, Złota bulla Fryderyka II, s. 107-154.
4494
Data:
1226.04.20
Ugoda między Albertem, bpem liwońskim, a mistrzem kawalerów mieczowych w sprawie dziesięcin.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26 x 21 + 2 cm; 3 pieczęcie na paskach
Dawne sygn.:
Livonia No 13; N 7
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 84, s. 101, 102. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 95, s. 23.
Skan:

* skan: PL_1_1_4494_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4494_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4494_pieczec1.jpg

6428
Data:
1228.03
Grzymisława, księżna krakowska i sandomierska, zwraca Michałowi, bpowi kujawskiemu, las w kasztelanii wolborskiej.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 16 x 12,8 + 2,1 cm; pieczęć na sznurze i 3 nacięcia
Dawne sygn.:
BOZ 11
Datum : Skaryszów
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 19, s. 31, 32; KDPol., t. 2, cz. 1, nr 8, s. 9; KDMaz. Koch., nr 254, s. 272, 273.
Skan:

* skan: PL_1_1_6428_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6428_0002.jpg

6427
Data:
1228.03.17
Grzegorz IX, papież, poleca opatowi klasztoru benedyktynów w Sieciechowie, archidiakonowi sandomierskiemu i prepozytowi św. Michała w Krakowie, aby przeprowadził układ między prepozytem bożogrobców w Miechowie i kapitułą płocką co do wsi Góra i Suchodół.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 16,8 x 12 + 1,8 cm; bulla na sznurze konopnym; przetarty i podklejony
Datum : Lateran
Wyd.: KDMaz. Koch., nr 245, s. 259, 260. Reg.: Bull. Pol., t. 1, nr 231.
581
Data:
1228.04.23
Konrad, ks. mazowiecki i kujawski, nadaje zakonowi krzyżackiemu ziemię chełmińską i wieś Orłowo na Kujawach.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; 2 pieczęcie na sznurach, nacięcia po 3 pieczęciach
AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 3.
Wyd.: KDMaz. Koch., nr 264, s. 283-285 ; Pr. UB, t. 1, nr 67. Reg.: Regesta, t. 2, nr 36; Straty, nr 3, s. 39.
6429
Data:
1228.05.12
Grzymisława, księżna sandomierska, potwierdza sprzedaż wsi Dzierzkówek przez Sulisławę, wdowę po Marcinie, Jakubowi, Henrykowi i Piotrowi synom Teoderyka za 6 grzywien.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 23,5 x 11,9 + 9 cm; 2 pieczęcie na sznurze, sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 12
Datum : Skaryszów
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 395, s. 38-40.
Skan:

* skan: PL_1_1_6429_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6429_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6429_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_6429_pieczec2.jpg

571
Data:
1228.07.04
Konrad, ks. mazowiecki i kujawski, nadaje wraz z synami: Bolesławem, Kazimierzem i Siemowitem, zakonowi rycerskiemu braci dobrzyńskich ziemię dobrzyńską w granicach opisanych i inne posiadłości.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; 4 pieczęcie na sznurach, otwory po pieczęci
Datum : Płock-Radziwie ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 4.
Wyd.: KDMaz. Koch., nr 266, s. 288-291 ; Pr. UB I, cz. 1, nr 67. Reg.: Regesta, t. 2, nr 39; Straty, nr 4, s. 39.
4368
Data:
1228.12.11
Grzegorz IX, papież, zezwala bpowi Selonii na posiadanie jednego kanonika do głoszenia Ewangelii oraz brata zakonu norbertanów do pomocy.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26 x 22 + 3,4 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Curland No 10; Livoniae No 14
Datum : Perugia ; AK Livoniae
Skan:

* skan: PL_1_1_4368_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4368_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4368_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4368_pieczecv.jpg

6430
Data:
1229.06.19
Grzegorz IX, papież, bierze pod swoją opiekę klasztor cystersów w Sulejowie i zatwierdza jego prawa.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 58,8 x 70,6 + 1,6 cm; brak bulli; przetarty, poplamiony; podpis papieża i 9 kardynałów oraz znaki: rota - Fac mecum Domine signum in bonum i monogram z życzeniami BENE VALETE
Dawne sygn.:
BOZ 13; No 3 tio
Datum : Perugia
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 398, s. 41-45 . Reg.: Mitkowski, nr 15, s. 304; Bull. Pol., t. 1, nr 246.
4
Data:
1230
Chrystian, bp pruski, odstępuje zakonowi krzyżackiemu swe posiadłości i prawa.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa
Dawne sygn.:
No 6a
AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 6.
Wyd.: KDMaz. Koch., nr 279, s. 305-307 ; Pr. UB, t. 1 , cz. 1, nr 73. Reg.: Regesta, t. 2, nr 47; Straty, nr 6, s. 39.
6431
Data:
1230
Bolesław Konradowic, ks. sandomierski, nadaje kościołowi NPM w Łagowie i jego patronowi, bpowi kujawskiemu, pewnego chłopa z braćmi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 15,2 x 6,3 + 6 cm; 2 sznury po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 14
Datum : Gąbin
Wyd.: KDMaz. Koch., nr 280, s. 307, 308.
Skan:

* skan: PL_1_1_6431_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6431_0002.jpg

588
Data:
1230
Konrad, ks. mazowiecki i kujawski, nadaje zakonowi krzyżackiemu ziemię chełmińską, opisując jej granice.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
739/9; S. nr 3
AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 5.
Wyd.: KDMaz. Koch., nr 296, s. 335-338 ; Pr. UB, t. 1, cz. 1, nr 75. Reg.: Regesta, t. 2, nr 43; Straty, nr 5, s. 39.
578
Data:
1230
Konrad, ks. mazowiecki i kujawski, nadaje zakonowi krzyżackiemu zamek Nieszawę i cztery wsie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć na sznurze, sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
Pruss No 8vo
AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 7.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, cz.1, nr 76; KDMaz. Koch., nr 297, s. 338-340. Reg.: Regesta, t. 2, nr 45; Straty, nr 7, s. 39.
2197
Data:
1230.01.05
Marek, wojewoda i Klemens, kasztelan krakowski poświadczają, że rycerz Wit przekazał swoje dziedziczne dobra Jaksice klasztorowi bożogrobców w Miechowie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 25 x 14 + 1,7 cm; nacięcia po 3 paskach od pieczęci
Dawne sygn.:
No 3; IV.1./2091
Datum : in Novo Castro [Nowe Miasto Korczyn ]
Skan:

* skan: PL_1_1_2197_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2197_0002.jpg

849
Data:
1230.08.27
Grzegorz IX, papież, potwierdza zakonowi krzyżackiemu darowizny bpa Chrystiana i Konrada ks. mazowieckiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
No 12; 742/10
Datum : Anagni ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 8.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, cz. 1, nr 79; KDMaz. Koch., nr 287, s. 318-320. Reg.: Regesta, t. 2, nr 4230 jako transumpt; Straty, nr 8, s. 39.
858
Data:
1230.09.12
Grzegorz IX, papież, potwierdza zakonowi krzyżackiemu posiadanie ziemi chełmińskiej i przyszłych zdobyczy na poganach.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
778/11
Datum : Anagni ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPk w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 9.
Wyd.: Pr. UB, t., 1, cz. 1, nr 80; KDMaz. Koch., nr 288, s. 320-322. Reg.: Regesta, t. 2, nr 4231 jako transumpt; Straty, nr 9, s. 40.
4369
Data:
1231.04.26
Grzegorz IX, papież, bierze w opiekę kościół ryski i zatwierdza posiadłości, które wymienia.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 53 x 70 + 2 cm; bulla na sznurze jedwabnym; podpis papieża i 11 kardynałów oraz znaki: rota - Fac mecum Domine signum in bonum i monogram z życzeniami BENE VALETE
Dawne sygn.:
Curland No 11; Livoanie No 15
Datum : Lateran ; AK Livoniae.
6420
Data:
1232-1233
Konrad, ks. mazowiecki i kujawski, zwraca Michałowi, bpowi kujawskiemu, wieś Chełmce, sprzedaje mu wieś Kicko i zamienia wieś Bątkowo. Por. dok. 6449, 6442
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 33,6 x 13,5 + 1,1 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
29, Reuisum 1799
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 2, nr 437; KDMaz. Koch., nr 327, s. 374-376.
Skan:

* skan: PL_1_1_6420_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6420_pieczec.jpg

6325
Data:
1232.06.29
Władysław Odonic, ks. wielkopolski, zatwierdza klasztorowi cystersów w Sulejowie zwrot kościoła i klucza Dobrowa i odnawia immunitet.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24 x 9 cm; sznur po pieczęci; uszkodzony, ucięta część pierwsza
Dawne sygn.:
No 55; 5434 M.N.
Datum : Poznań ; Zachował się tylko fragment dokumentu.
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 136, s. 120, 121. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 18, s. 304.
Skan:

* skan: PL_1_1_6325_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6325_0002.jpg

5637
Data:
1233
Bolesław, ks. sieradzki, nadaje klasztorowi cystersów w Sulejowie posiadanie rzeki Ner z bobrami na przestrzeni między granicami wsi Kępa i Bałdrzychów.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 25 x 11 + 2 cm; nacięcie po pasku od pieczęci
Dawne sygn.:
10788
Datum : Piotrków
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 23, s. 37, 38. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 23, s. 305.
Skan:

* skan: PL_1_1_5637_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5637_0002.jpg

586
Data:
1233.01.06
Kazimierz, ks. łęczycki i kujawski, wyraża zgodę na objęcie przez zakon krzyżacki ziemi chełmińskiej.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć
Dawne sygn.:
N0 14, 3; Pruss. No ; 732/12
Datum : Strzelce ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 10. Dokument antydatowany.
Wyd.: KDMaz. Koch., nr 338, s. 385-387 ; Pr. UB I, cz. 1, nr 94; G. Kucharski, Dokument księcia Kazimierza Konradowica dla zakonu krzyżackiego z 6 I 1233. Dokument antydatowany, por. Kopijnicy - szyprowie - tenutariusze, pod red. B. Śliwińskiego, Gdańsk 2002, s. 311-313. Reg.: Regesta, t. 2, nr 58; Straty, s. 40, nr 10.
6432
Data:
1234
Konrad, ks. łęczycki, potwierdza uwolnienie wsi Sarniziz z powinności na rzecz księcia zwanej nastawa.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 13,6 x 4 + 1 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 15
Data przybliżona.
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 19, s. 14.
Skan:

* skan: PL_1_1_6432_0001.jpg

9045
Data:
1234-1248
Ks. Bolesław uwalnia dobra klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku od mincerzy oraz ustala wysokość świadczonego przez nie podworowego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 27 x 16,8 + 1,9 cm; resztka sznura po pieczęci
Dawne sygn.:
N 3, N 7, N 2. L 5729 DWG 28
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 344, s. 357.
Skan:

* skan: PL_1_1_9045_0001.jpg

4371
Data:
1234.02.28
Grzegorz IX, papież, Wilhelmowi bpowi Modeny i legatowi apostolskiemu udziela władzy zjednoczenia, podziału, względnie przeniesienia na inne miejsce bpstwa w Revlu, Wironii i innych ziemiach, w których jest legatem.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 23 x 20 + 3 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Curland, Liuoniae nr 14
Datum : Lateran ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 133, s. 171. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 149, s. 37.
Skan:

* skan: PL_1_1_4371_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4371_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4371_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4371_pieczecv.jpg

6301
Data:
1234.05.09
Grzegorz IX, papież, bierze w opiekę dobra klasztoru cystersów w Sulejowie oraz zatwierdza nadane mu przez abpa gnieźnieńskiego dochody.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28,5 x 22,5 + 2 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Nr 31; 5351 M. N.
Datum : Lateran
Wyd.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 8, s. 321-322. Reg.: Bull. Pol., t. 1, nr 306.
Skan:

* skan: PL_1_1_6301_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6301_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6301_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_6301_pieczecv.jpg

5635
Data:
1234.05.11
Grzegorz IX, papież, potwierdza klasztorowi cystersów w Sulejowie włość Łęczno kupioną od komesa Chociemira de Scolina i jego synów.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28,5 x 23,5 + 2,5 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
9
Datum : Lateran
Wyd.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 10, s. 323-324. Reg.: Bull. Pol., t. 1, nr 308.
Skan:

* skan: PL_1_1_5635_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5635_0002.jpg
* skan: PL_1_1_5635_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_5635_pieczecv.jpg

6249
Data:
1234.05.12
Grzegorz IX, papież, bierze w opiekę dobra klasztoru cystersów w Sulejowie i potwierdza dobra Bałdrzychów, Górę, Cienię i Sulejów nadane przez Kazimierza, ks. krakowskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 31,5 x 39,5 + 2,5 cm; brak bulli
Dawne sygn.:
5352 M. N. 10738. Nr 9
Datum : Lateran
Wyd.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 11, s. 324-325. Reg.: Bull. Pol., t. 1, nr 309.
Skan:

* skan: PL_1_1_6249_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6249_0002.jpg

2171
Data:
1234.06.03
Grzegorz IX, papież, potwierdza opatowi i konwentowi klasztoru cystersów w Sulejowie posiadane dobra, a przede wszystkim ustąpione przez abpa i kapitułę gnieźnieńską dochody z 7 wsi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29 x 23,3 + 2,5 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
No 17; IV./2065
Datum : Rieti
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 411, s. 56. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 29, s. 306; Bull. Pol., t. 1, nr 312.
Skan:

* skan: PL_1_1_2171_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2171_0002.jpg
* skan: PL_1_1_2171_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_2171_pieczecv.jpg

5636
Data:
1234.06.09
Grzegorz IX, papież, zatwierdza ugodę pomiędzy konwentem cystersów w Sulejowie a scholastykiem kapituły łęczyckiej o dziesięcinę z Borkowic.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26,5 x 22 + 9 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
No 11
Datum : Rieti
Wyd.: Kwartalnik Historyczny, R. 57, 1949, s. 192, 193. Reg.: Bull. Pol., t. 1, nr 314.
Skan:

* skan: PL_1_1_5636_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5636_0002.jpg
* skan: PL_1_1_5636_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_5636_pieczecv.jpg

845
Data:
1234.08.03
Grzegorz IX, papież, zabezpiecza zakonowi krzyżackiemu posiadanie ziemi chełmińskiej biorąc ją pod opiekę.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Prussiae Nr 10; R. 1739; Nr 3
Datum : Rieti AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 11.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, cz. 1, nr 108; KDMaz. Koch., nr 347, s. 392-395. Reg.: Regesta, t. 2, nr 4247; Straty, nr 11, s. 40.
860
Data:
1234.09.09
Grzegorz IX, papież, poleca zakon krzyżacki opiece Konrada ks. mazowieckiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Prussiae Nr 10; R. 1730; 758/14
Datum : Spoleto AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 12.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, cz. 1, nr 110; KDMaz. Koch., nr 348, s. 395-397. Reg.: Regesta, t. 2, nr 4248; Straty, nr 12, s. 40.
848
Data:
1235.04.19
Grzegorz IX, papież, zatwierdza włączenie zakonu braci dobrzyńskich do zakonu krzyżackiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; bulla na sznurze jedwabnym
Datum : Perugia AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 13.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, cz. 1, nr 118; KDMaz. Koch., nr 355, s. 401-403. Reg.: Straty, nr 13, s. 40.
850
Data:
1236.01.12
Grzegorz IX, papież, zatwierdza układ między zakonem krzyżackim a Konradem ks. mazowieckim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Prussiae Nr 17; Nr 15; R. 1730; 755/15
Datum : Viterbo AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 14.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, nr 122; KDMaz. Koch., nr 359, s. 408, 409 . Reg.: Straty, nr 14, s. 40.
7215
Data:
1236.08.15
Vitus, proboszcz krakowski, oświadcza, że sprzedał swoją wieś Smroków klasztorowi bożogrobców w Miechowie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 16,7 x 21 + 2 cm; 2 pieczęcie na sznurach
Dawne sygn.:
6, Ex scatula 6; AR dz. I nr 4;
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 26, s. 40, 41.
Skan:

* skan: PL_1_1_7215_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7215_0002.jpg

4372
Data:
1237.05.14
Grzegorz IX, papież, łączy zakon kawalerów mieczowych z zakonem krzyżackim w Liwonii.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 36 x 31 + 2 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Curl. No 14, cart. 70
Datum : Viterbo ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 149, s. 191-193. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 168, s. 42.
Skan:

* skan: PL_1_1_4372_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4372_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4372_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4372_pieczecv.jpg

4495
Data:
1237.09.17
H. prepozyt i kapituła Semigalii zgadzają się na przedłużenie granic diecezji ryskiej za Dźwinę.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 20,5 x 11 + 1,8 cm; pieczęć na pasku, pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
No 12 Curland, Livoniae No 18
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 154, s. 198, 199. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 173, s. 43, 44.
Skan:

* skan: PL_1_1_4495_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4495_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4495_pieczec.jpg

591
Data:
1238.06.29
Kazimierz, ks. kujawski, zawiera układ z zakonem krzyżackim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; 2 pieczęcie na paskach
Dawne sygn.:
R. 1730; S. Nr 9; 15; 738/17
AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 15.
Wyd.: Dogiel, t. IV, nr 20, s. 13, 14 ; Pr. UB, cz. 1, nr 130; ekscerpt w KDMaz. Koch., nr 377 podaje wydania wcześniejsze. Reg.: Regesta, t. 2, nr 70; Straty, nr 15, s. 40.
4575
Data:
1239
Mikołaj von Nauen, bp ryski, nadał kościołowi ryskiemu 1/4 wyspy zwanej Osmasara spornej między bpem a zmarłym Janem prepozytem i kapitułą i potwierdza tę darowiznę.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24,5 x 13 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
No 15, Liuoniae No 14, Nr 46; ML. X. 1
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 162, s. 209, 210. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 182, s. 46, 47.
Skan:

* skan: PL_1_1_4575_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4575_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4575_pieczec.jpg

6433
Data:
1239.05.02
Bolesław, ks. mazowiecki, potwierdza sprzedaż wsi Doiazdowo przez Cura i Józefa za 7 grzywien.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 12,2 x 10,2 + 2,1 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 16
Datum : Płock
Wyd.: Dok. kuj. maz., nr 4, s. 289-290; KDMaz. Koch., nr 388, s. 449, 450.
Skan:

* skan: PL_1_1_6433_0001.jpg

5890
Data:
1239.07.09
Bolesław, ks. sandomierski wraz z matką potwierdza klasztorowi cystersów w Sulejowie nadanie wsi Kępino przez abpa Pełkę.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 19,4 x 15,4 + 1,8 cm; 2 pieczęcie na sznurach, 3 sznury
Dawne sygn.:
12, 23, de Campino; Zb. Przeźdz.
Datum : Przedbórz
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 28, s. 42, 43; KDMłp., t. 2, nr 417, s. 62, 63 ; KDWlkp., t. 1, nr 221; A. Chmiel, Zbiór dokumentów znajdujących się w Bibliotece Przeździeckich w Warszawie, Kraków 1890, nr 1, s. 1-2. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 34, s. 307.
Skan:

* skan: PL_1_1_5890_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5890_0002.jpg

9044
Data:
1240
Henryk, opat czerwiński, w obecności ks. Bolesława wymienia imiennie poddanych z Chmielewa zwolnionych przez niego od służby klasztorowi, następnie zaś na zawsze przywróconych do służby klasztornej.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24,2 x 16,1 + 1,7 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
N 1, N 12, N 4. L 5729 DWG 28
Datum : Wyszogród
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 343, s. 356, 357.
Skan:

* skan: PL_1_1_9044_0001.jpg
* skan: PL_1_1_9044_pieczec.jpg

4496
Data:
1240.03.21
Mikołaj von Nauen, bp ryski, wystawia dokument, w którym kapituła ryska oddaje ponownie Mergardzie, wdowie po Wigerze, w dożywotnie posiadanie czwartą część wyspy Osmasar.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 35,5 x 15,2 + 1,7 cm; pieczęć na pasku, sznur od pieczęci
Dawne sygn.:
Livoniae No 22; Curland. No 21, cart: 70
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 164, s. 212, 213. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 184, s. 47, 48.
Skan:

* skan: PL_1_1_4496_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4496_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4496_pieczec.jpg

6434
Data:
1241.06.17
Kazimierz, ks. kujawski daje Janowi opatowi i klasztorowi cystersów w Lądzie wsie Głowiew i Wrąbczyn, kiedyś należące do łowców, biorąc w zamian wieś Koszanów, oraz przyznaje obu wsiom taki immunitet, jakiego udzielił innym wsiom klasztoru.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 12 x 14,4 + 26 cm; pieczęć na sznurze i nacięcie
Dawne sygn.:
BOZ 17
Datum : Kopanin
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 228, s. 191, 192. Reg.: Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica, nr 9, s. 84.
Skan:

* skan: PL_1_1_6434_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6434_pieczec.jpg

6304
Data:
1241.11.10
Konrad, ks. krakowski i łęczycki wraz z synem Siemowitem, na prośbę abpa Pełki obdarza immunitetem wieś Kępino, należącą do klasztoru cystersów w Sulejowie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 14,7 x 12,5 + 1 cm; resztki 3 sznurów
Dawne sygn.:
Nro 3 tio; 5357 M. N.
Datum : Piotrków
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 29, s. 44. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, s. 307, nr 35.
Skan:

* skan: PL_1_1_6304_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6304_0002.jpg

6435
Data:
1242.05
Konrad, ks. krakowski i łęczycki, stwierdza, że komornik wyznaczył granice sporne między klasztorem cystersów w Sulejowie i norbertanów w Witowie dla wsi Barkowice.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 20,3 x 9,5 + 1,2 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 18, N 1/2, N 1
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 420, s. 67. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, s. 307, nr 36.
Skan:

* skan: PL_1_1_6435_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6435_0002.jpg

5767
Data:
1243.03.20
Ks. Bolesław syn Leszka wraz matką swą Grzymisławą, zaświadcza, że klasztor cystersów w Wąchocku odstąpił kolegiacie sandomierskiej część wsi Mikołaja syna Hugona otrzymując w zamian część wsi Ostrów.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 17,5 x 16 + 1,5 cm; fragment pieczęci na sznurze
Dawne sygn.:
26, 37264/38, 7489
Datum : Sandomierz
Wyd.: ZDMłp., cz. 4, nr 875, s. 9, 10.
Skan:

* skan: PL_1_1_5767_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5767_0002.jpg

4373
Data:
1243.09.24
Innocenty IV, papież, poleca dominikanom krakowskim głosić krucjatę do Prus i Liwonii dla wspomożenia zakonu krzyżackiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32,2 x 24,4 + 2,9 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Pontific. No 76
Datum : Anagni ; AK Pontificales.
Reg.: Bull. Pol., t. 1, nr 383.
6436
Data:
1244
Bolesław, ks. mazowiecki, nadaje klasztorowi w Czerwińsku wieś Powielin, wymieniając imiona mieszkańców.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24,6 x 5,2 + 1,2 cm; pieczęć na sznurze, sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 19
Datum : Płock
Wyd.: KDMaz. Koch., nr 447, s. 536-538.
Skan:

* skan: PL_1_1_6436_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6436_pieczec.jpg

6437
Data:
1244.04.22
Bolesław, ks. mazowiecki, nadaje klasztorowi kanoników regularnych w Czerwińsku wieś Powielin.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26,1 x 12,2 + 1 cm; 2 pieczęcie na sznurze, sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 21; 2
Datum : Płock
Wyd.: KDMaz. Koch., nr 446, s. 534-536
Skan:

* skan: PL_1_1_6437_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6437_0002.jpg

6438
Data:
1246
Bolesław, ks. mazowiecki, zwalnia wieś Osmolino, własność klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku, od narzazu i podworowego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 25,1 x 12,7 + 2,4 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
No 3
Datum : Czerwińsk
Wyd.: KDMaz. Koch., nr 463, s. 554, 555.
Skan:

* skan: PL_1_1_6438_0001.jpg

4374
Data:
1246.07.14
Innocenty IV, papież, zatwierdza rozgraniczenie bpstwa ryskiego uczynione przez Wilhelma bpa Sabinensis legata apostolskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32,5 x 24,5 + 3,5 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Curland No 22; Liuoniae N ro 23; No 2
Datum : [Lyon] ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 193, s. 251, 252. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 216, s. 55.
Skan:

* skan: PL_1_1_4374_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4374_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4374_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4374_pieczecv.jpg

9043
Data:
1248
Jan, opat klasztoru cystersów w Mogile, sprzedaje braciom kościoła czerwińskiego wieś Bolino.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 19, 6 x 8,4 cm; pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
G, N 4, N 4; 13 to; N 1. L 5729 DWG 28
Dokument wystawiony przed 1248 r.
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 342, s. 355, 356.
Skan:

* skan: PL_1_1_9043_0001.jpg
* skan: PL_1_1_9043_0002.jpg

4497
Data:
1248
Mikołaj von Nauen, bp ryski, kapitule ryskiej potwierdza nadanie parafii Ykesculle i Holma z dziesięcinami ze wsi do nich należących.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24,5 x 14 + 2 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Curland No 16; Liuonaie Nr 25
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 197, s. 256, 257. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 221, s. 56.
Skan:

* skan: PL_1_1_4497_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4497_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4497_pieczec.jpg

4498
Data:
1248
Mikołaj von Nauen, bp ryski, kapitule ryskiej potwierdza dobra i posiadłości, które wymienia.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 38,5 x 30 + 2,2 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
No 16 Curlandia; Liuiniae No 26
Datum : Poreida ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 198, s. 257, 258. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 222, s. 56, 57.
Skan:

* skan: PL_1_1_4498_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4498_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4498_pieczec.jpg

4375
Data:
1248.07.19
Innocenty IV, papież, bpowi Tusculanensis legatowi apostolskiemu udziela władzy pozbawiania przywilejów zakony rycerskie templariuszy, joannitów i rycerzy zakonu krzyżackiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 21 x 20 + 1,5 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Curlandiae Nr. 15; Livoniae No 24
Datum : Lyon ; AK Livoniae.
Skan:

* skan: PL_1_1_4375_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4375_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4375_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4375_pieczecv.jpg

582
Data:
1250
V. przeor dominikanów w Chełmnie i B. gwardian franciszkanów w Toruniu poświadczają tekst dokumentu bpa płockiego Guntera z 1230.03.17, którym odstąpił zakonowi krzyżackiemu swe posiadłości w ziemi chełmińskiej.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; 3 pieczęcie na paskach w woreczkach przewiązanych sznurkiem
Dawne sygn.:
Prussiae N. 7 mo; 737/8
Datum : Płock AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAKP w Berlinie-Dahlen, sygn. Schiebl 109, nr 17. Datacja niepewna.
Wyd.: Stronczyński, Wzory, nr 5, s. 5, 6; Pr. UB, nr 77; KDMaz. Koch., nr 284, s. 314-316 , (pod datą 1230.03.17). Reg.: Regesta, t. 2, nr 48; Straty, nr 16, s. 41.
6439
Data:
1250
Kazimierz, ks. łęczycki i kujawski, zezwala Mikołajowi lekarzowi, prepozytowi włocławskiemu i swemu kapelanowi, osadzić na prawie niemieckim na wzór Brześcia wieś Sobotę należącą do prepozytury włocławskiej.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 20,5 x 12 + 1,6 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 22
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 44, s. 41, 42. Reg.: Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica, nr 23, s. 88.
Skan:

* skan: PL_1_1_6439_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6439_0002.jpg

4500
Data:
1251
Mikołaj von Nauen, bp ryski, nadaje kościołowi katedralnemu w Rydze połowę swej części w Semigalii, potwierdzonej bpstwu ryskiemu przez papieża.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 42 x 22 + 2,1 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Curlandiae No 18; Livoniae No 30; 1730: No 18
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 231, s. 290, 291. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 260, s. 65.
Skan:

* skan: PL_1_1_4500_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4500_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4500_pieczec.jpg

4499
Data:
1251.03.03
Piotr, bp Albanensis, Wilhelm, bp Sabinensis i Jan, kardynał, ze względu na najazdy pogan przyłączają Semigalię do diecezji ryskiej z wyjątkiem trzeciej części, którą posiada zakon krzyżacki; przenoszą Henryka de Luceburg bpa Semigalii na bpstwo Kuronii czyli Kurlandii, której dwie części są w posiadaniu zakonu krzyżackiego i ustanawiają w Rydze metropolię.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29 x 27 + 2,5 cm; pieczęć na pasku, 2 paski po pieczęciach, 2 nacięcia po paskach
Dawne sygn.:
Livoniae No 27; Revisum 1730: No 12
Datum : Lyon ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 219, s. 276-279. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 247, s. 62, 63.
Skan:

* skan: PL_1_1_4499_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4499_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4499_pieczec.jpg

4376
Data:
1251.03.14
Innocenty IV, papież, potwierdza dokument [Lugduni (Lyon), 1251.03.03], w którym Piotr, bp Albanensis i inni ze względu na najazdy pogan przyłączają Semigalię do diecezji ryskiej i ustanawiają w Rydze metropolię.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 70 x 57 + 4 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Liv. N. 28
Datum : Lyon ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 222, s. 281, 282; nr 219, s. 276-279. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 250, s. 63.
6302
Data:
1251.09.09
Kazimierz, ks. łęczycki i kujawski, rozsądza spór Piotra, opata klasztoru cystersów w Sulejowie z komesem Myśliborem o wieś Łęczno.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 25,5 x 15,5 + 1,5 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
No 46; 5354 M. N.
Datum : Kowal
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 37, s. 58-60. Reg.: Kancelaria Kazimierza Konradowica, nr 24, s. 88.
Skan:

* skan: PL_1_1_6302_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6302_0002.jpg

6419
Data:
1252
Sambor, ks. pomorski, poświadcza pożyczkę 90 grzywien od Michała, bpa kujawskiego i pomorskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 16,5 x 9,7 cm; pieczęć pęknięta
Dawne sygn.:
No 78
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 56, s. 47, 48.
Skan:

* skan: PL_1_1_6419_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6419_pieczec.jpg

6440
Data:
1252.03.24
Kazimierz, ks. łęczycki i kujawski, nadaje braciom: Łazarzowi, Bartłomiejowi i Wincentemu wieś Łążyno, uwalniając ich od obowiązku stróży.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 12 x 10,1 + 2,1 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 23
Datum : Kowal
Wyd.: KDPol., t. 2 , cz. 1, nr 52, s. 45. Reg.: Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica, nr 27, s. 88-89.
Skan:

* skan: PL_1_1_6440_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6440_0002.jpg

572
Data:
1252.06.30-1252.07.05
Bolesław, ks. polski, nadaje komesowi Raczonowi po odzyskaniu okupowanych przez zakon krzyżacki grodów Zbąszyń i Drczen [Drezdenko] wieś Rakoniewice.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30,5 x 26 + 3,5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Palat. Poznanien. No 2, N 3, N 10
Datum : Poznań ; AK Pal. Posn.
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 305, s. 271, 272. Zob. Z. Spieralski, Z dziejów Archiwum Koronnego Krakowskiego. Kopiariusz Jana Łaskiego (około 1505), Studia Źródłoznawcze, t. 24, 1979, s. 115.
Skan:

* skan: PL_1_1_572_0001.jpg
* skan: PL_1_1_572_0002.jpg

4576
Data:
1252.08.31
Mikołaj von Nauen, bp ryski, nadaje kościołowi ryskiemu wsie Lovgena, Kaltemala, Jekseile i zrzeka się swych praw do dziedzictwa Eppele.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29 x 9 + 1 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Livoniae No 2; No 19 Revisum 1730; ML. X, 2
Datum : Treiden ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 238, s. 301, 302. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 268, s. 66, 67.
Skan:

* skan: PL_1_1_4576_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4576_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4576_pieczec.jpg

579
Data:
1253.06
Albert, abp Livonii, Estonii i Prus grozi karami rabusiom i łupieżcom za rabowanie rzeczy wyrzucanych przez morze z rozbitych podczas burzy okrętów kupieckich.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 22,5 x 15 + 1 cm; pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
1065/19
Datum : Lubeka ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 251, s. 330-332. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 284, s. 72.
6441
Data:
1253.06.04
Innocenty IV, papież, bierze pod opiekę św. Piotra kościół NMP w Krzyżanowicach w diecezji krakowskiej i nadaje mu przywileje.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 58 x 70,5 + 4 cm; brak bulli; podpis papieża i 11 kardynałów oraz znaki: rota - Vias tuas, Domine, notas fac mihi i monogram z życzeniami BENE VALETE
Dawne sygn.:
BOZ 24
Datum : Asyż
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 442, s. 94-97. Reg.: Bull. Pol., t. 1, nr 544.
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4635
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Re: Zbiór dokumentów pergaminowych ....

Post autor: Artur Rogóż »

6442
Data:
1253.06.11
Kazimierz, ks. łęczycki i kujawski, na prośby Wolimira, bpa włocławskiego zwrócił kościołowi w Kruszwicy połowę wsi Chełnce Małe, którą dzierżył Przybysław syn Czesława.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 16,9 x 9,8 + 2 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
No 21; BOZ 25
Datum : Zgłowiączka ; Por. zb. dok. perg. 6420, 6449
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 60, s. 50.
Skan:

* skan: PL_1_1_6442_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6442_0002.jpg

6013
Data:
1254
Jan, abp ryski i inni, powtarzają dokument Jana i Gerarda, hrabiów holsztyńskich, nadający Zofii z Cokenhusen dobra w Niemczech.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 16,5 x 8,5 + 1,2 cm; 2 pieczęcie na paskach, pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Arch. Tyzenh.
Datum : Holdelurch [?] ; Arch. Tyzenh.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 261, s. 343, 344 - dok. po niemiecku, wystawiony przez hrabiów holsztyńskich.
Skan:

* skan: PL_1_1_6013_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6013_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6013_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_6013_pieczec2.jpg

4378
Data:
1254.01.28
Innocenty IV, papież, potwierdza kapitule ryskiej potwierdzone przez abpa ryskiego nadanie przez Mikołaja von Nauena, bpa ryskiego połowy części biskupiej w Semigalii.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30,5 x 26 + 3 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Curlandiae No 20; Livoniae No 34; 1730: No 20
Datum : Lateran ; AK Livoniae. Por. dok. nr 4377.
Skan:

* skan: PL_1_1_4378_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4378_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4378_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4378_pieczecv.jpg

4377
Data:
1254.01.28
Innocenty IV, papież, potwierdza kapitule ryskiej potwierdzone przez abpa ryskiego nadanie przez Mikołaja von Nauena, bpa ryskiego połowy części biskupiej w Semigalii.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 43 x 27 + 3 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Curlandiae No 33; Livoniae Nr 33; 1730: No 30
Datum : Lateran ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 260, s. 342, 343. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 294, s. 74.
Skan:

* skan: PL_1_1_4377_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4377_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4377_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4377_pieczecv.jpg

4501
Data:
1254.12.12
Albert, abp Liwonii i inni, czynią ugodę z Teodorykiem de Gruninge praeceptorem zakonu krzyżackiego w Niemczech, upoważnionym przez Poppona von Osternach, wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, do traktowania w sporze zakonu w Liwonii z abpem ryskim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 31,5 x 17 + 1 cm; 5 pieczęci na paskach, nacięcie po pasku
Dawne sygn.:
Livoniae No 36; Curlandiae No 24; Revisum 1730: No
Datum : in civitate Senonensi [Sens-Auxerre ]; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 277, s. 358-360; nr 274, s. 356. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 313, s. 78; nr 310, s. 77.
Skan:

* skan: PL_1_1_4501_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4501_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4501_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_4501_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_4501_pieczec3.jpg
* skan: PL_1_1_4501_pieczec4.jpg
* skan: PL_1_1_4501_pieczec5.jpg

567
Data:
1255.03.09
Aleksander IV, papież, poleca bpowi chełmińskiemu, aby czuwał nad dochowaniem układu zawartego między zakonem krzyżackim a ks. kujawskim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Prussiae Nr 15 (18) ; 725/20; A. 1730; No 24
Datum : Neapol ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAKP w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 16.
Wyd.: ***UBC, t. 1, nr 41. Reg.: Straty, nr 17, s. 41.
6443
Data:
1256.05.03
Aleksander IV, papież, poleca abpowi i bpom polskim, aby przestrzegali konstytucji zakonu dominikanów.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 22,4 x 17,5 + 1,9 cm; brak bulli
Dawne sygn.:
BOZ 26
Datum : Lateran
Skan:

* skan: PL_1_1_6443_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6443_0002.jpg

857
Data:
1257.07.26
Aleksander IV, papież, bierze w opiekę ziemię chełmińską nadając ją zakonowi krzyżackiemu na wieczne czasy.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Prussiae
Datum : Viterbo AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 18.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, cz. 2, nr 17. Reg.: Regesta, t. 2, nr 4356, Straty, nr 18, s. 41
1
Data:
1257.08.04
Kazimierz, ks. kujawski i łęczycki oraz mistrz Gerhard von Herzberg zawierają układ w sprawie ziemi lubawskiej.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Prussiae nr 19, No 1
Datum : Włocławek ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 19.
Wyd.: Dogiel, t. IV, nr 30, s. 27; Stronczyński, Wzory, nr 11, s. 11 ; UBC, t. 1, nr 50 A. Reg.: Regesta, t. 2, nr 157; Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica, nr 45, s. 93; Straty, nr 19, s. 41.
6444
Data:
1257.11.10
Kazimierz, ks. łęczycki i kujawski nadaje klasztorowi cystersów w Byszewie dla zbawienia duszy zmarłej żony swej Konstancji, swego własnego oraz synów Leszka i Ziemomysła, wsie Trzęsacz i Żuków w kasztelanii wyszogrodzkiej z obszernymi swobodami.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29 x 19,2 + 3,3 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 27, fol. 146
Datum : Zgierz
Wyd.: Dok. kuj. maz., nr 19, s. 192, 193. Reg.: Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica, nr 47, s. 93.
Skan:

* skan: PL_1_1_6444_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6444_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6444_pieczec.jpg

568
Data:
1259.12.17
Aleksander IV, papież, wzywa zakon krzyżacki do walki z Tatarami w przymierzu z władcami sąsiednich krajów.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Prussiae No 23, 749/23
Datum : Anagni ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAKP w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 20.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, cz. 2, nr 82. Reg.: Regesta, t. 2, nr 4388; Starty nr 20, s. 41.
4502
Data:
1260.01.13
Herman, prepozyt i kapituła ryska, nadaje mistrzowi i braciom zakonu krzyżackiego w Liwonii dla obrony wiary i budowy zamku w Semigalii 150 haków ziemi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28,7 x 18 + 1,7 cm; 3 pieczęcie na sznurach
Dawne sygn.:
Livoniae nr 38, Curland nr 26
AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 344, s. 439, 440. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 385, s. 95, 96; Straty, nr 28, s. 55.
Skan:

* skan: PL_1_1_4502_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4502_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4502_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_4502_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_4502_pieczec3.jpg

859
Data:
1260.01.25
Aleksander IV, papież, bierze pod opiekę terytorium należące do zakonu krzyżackiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Nr 24; nr 29; 762/24
Datum : Anagni ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1940 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 21.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, cz. 2, nr 88. Reg.: Regesta, t. 2, nr 4392; Straty, nr 21, s. 41
6250
Data:
1260.06.13
Kazimierz, ks. łęczycki i kujawski, powtarza dokument Władysława Odonica z 1232.07.03, darowujący wieś Straszowice [Straszkow] klasztorowi cystersów w Sulejowie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28 x 12 + 2 cm; fragment sznura od pieczęci
Dawne sygn.:
5353 M.N.
Datum : Tuszyn
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 48 (oraz 22), s. 83-84 (36-37); KDWlkp., t. 1, nr 386, s. 342; nr 138, s. 122, 123. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 47, s. 309; Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica, nr 52, s. 94.
Skan:

* skan: PL_1_1_6250_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6250_0002.jpg

5638
Data:
1261.02.06
Kazimierz, ks. łęczycki i kujawski, rozstrzyga spór o Bałdrzychów nad rzeką Ner między Piotrem, opatem klasztoru cystersów w Sulejowie i jego konwentem, a Stefanem, synem Wojciecha.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 22,5 x 21 + 2 cm; fragment sznura od pieczęci
Datum : Kazimierz
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 49, s. 84-86. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 48, s. 309; Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica, nr 54, s. 94, 95.
Skan:

* skan: PL_1_1_5638_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5638_0002.jpg

3212
Data:
1261.12.10
Bolesław, ks. polski, potwierdza nadanie Mieszka Starego z 1145 r. dla klasztoru cystersów w Lądzie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 21 x 41 + 2 cm; fragment pieczęci na sznurze
Datum : Sechouo
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 393, s. 347, 348 ; Roczniki Historyczne, R. 66, 2000, s. 49, 50.
Skan:

* skan: PL_1_1_3212_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3212_0002.jpg
* skan: PL_1_1_3212_pieczec.jpg

580
Data:
1262.03.15
Miasto Toruń układa się z wicelandmistrzem Helmerichem von Würzburg o posiadłości ziemskie i dochody.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Pruss. No 22 [numer niewyraźny]
AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 22.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, cz. 2, nr 156. Reg.: Regesta, t. 2, nr 184; Straty, nr 22, s. 42.
6075
Data:
1262.07.20
Wincenty, abp gnieźnieński, nadaje opactwu cystersów w Łeknie dziesięciny z wiosek: Bartodzieje, Słosin, Bukowiec, Łukowo, Panigródz, Oleszno i innych.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 36 x 32 cm; fragment pieczęci na sznurze, sznur po pieczęci
Datum : Gdańsk
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 590, s. 549-550 , (pod datą 1222).
Skan:

* skan: PL_1_1_6075_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6075_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6075_pieczec.jpg

584
Data:
1263 [przed 02.19]
Kazimierz, ks. łęczycki i kujawski, zgadza się na 4 sędziów polubownych w sporze z zakonem krzyżackim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 13 x 20,6 + 1,2 cm; 2 fragmenty pieczęci na paskach, 1 nacięcie
Dawne sygn.:
Prussiae No 26
Datum : Inowrocław ; AK Prussiae. ; Wystawiony przed 19 lutego - wg Mitkowskiego
Wyd.: Dogiel, t. IV, nr 34, s. 29; Stronczyński, Wzory, nr 12 i 12 bis, s. 12; Pom. UB, nr 198, s. 166-167. Reg.: Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica, nr 61, s. 96.
585
Data:
1263
Kazimierz, ks. łęczycki i kujawski, zgadza się na 4 sędziów polubownych w sporze z zakonem krzyżackim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; 2 uszkodzone pieczęcie na paskach, 1 pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Prussiae No 27 (przeprawione chyba z 23)
Datum : Inowrocław ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 23.[datacja, połowa lutego]
Wyd.: ***Pom. UB, nr 198. Reg.: Regesta, t. 2, nr 191; Straty, nr 24, s. 42.
583
Data:
1263 [przed 02.19]
Kazimierz, ks. łęczycki i kujawski, zgadza się na 4 sędziów polubownych w sporze z zakonem krzyżackim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 11,5 x 15,9 + 1,8 cm; fragment pieczęci na pasku, 2 paski po pieczęciach
Dawne sygn.:
Prussiae No 26 (przeprawione z 24)
Datum : Inowrocław ; AK Prussiae. ; Wystawiony przed 19 lutego - wg Mitkowskiego
Wyd.: Dogiel, t. IV, nr 34, s. 29; Stronczyński, Wzory, nr 12 i 12 bis, s. 12 ; Pom. UB nr 198, s. 166-167. Reg.: Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica, nr 61, s. 96.
Skan:

* skan: PL_1_1_583_0001.jpg
* skan: PL_1_1_583_0002.jpg
* skan: PL_1_1_583_pieczec.jpg

854
Data:
1263.01.30
Urban IV, papież, zatwierdza regułę zakonu krzyżackiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; bulla na sznurze jedwabnym; podpis papieża i 18 kardynałów oraz znaki: rota - Fac mecum Domine signum in bonum i monogram z życzeniami BENE VALETE
Dawne sygn.:
Revisum 1730/No 22do; ad Pontificalia
AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 24. W AGAD fot.
Reg.: Straty, nr 23, s. 42
4379
Data:
1263.04.20
Urban IV, papież, potwierdza przywileje zakonu krzyżackiego w Lombardii i margrabstwie Tervisio.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 17,9 x 26 + 2,5 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Lombardiae No 1
Datum : apud Urbem Veterem [Urbs vetus - Citta Vecchia (dziś: Orvieto )]; AK Prussiae.
Skan:

* skan: PL_1_1_4379_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4379_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4379_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4379_pieczecv.jpg

577
Data:
1264.02
Anzelm, bp warmiński, transumuje dokument Konrada ks. mazowieckiego z 1222.08.05 (tzw. łowicki) zawierający nadania na rzecz Chrystiana, bpa pruskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; 3 pieczęcie na paskach, 2 paski po pieczęciach
Dawne sygn.:
743/2. 28
Datum : Toruń ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 25.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, cz. 1, nr 41; KDMaz. Koch., nr 217, s. 214-222 , (pod datą 1222.08.05). Reg.: Regesta, t. 2, nr 199; Straty, s. 42, nr 25.
6445
Data:
1264.02.09
Bolesław, ks. polski, nadaje miastu Kalisz prawo poboru 1/4 soli od kupców tam przebywających.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 33,8 x 16,6 + 2,1 cm; 2 nacięcia po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 28
Datum : Kalisz
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 411, s. 361, 362.
Skan:

* skan: PL_1_1_6445_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6445_0002.jpg

587
Data:
1265
Jan, proboszcz kruszwicki, stwierdza, że otrzymał wieś Młyniec od landmistrza Ludwika von Baldersheim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; 3 pieczęcie na paskach
Dawne sygn.:
Prussiae No 30 [przeprawione z czegoś]
Datum : Toruń ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 26. W AGAD fot.
Wyd.: Dok. kuj. maz., nr 32, s. 203 ; UBC, t. 1, nr 74. Reg.: Regesta, t. 2, nr 204; Straty, nr 26, s. 42.
3257
Data:
1265.10.14
Bolesław, ks. wielkopolski, przywraca klasztorowi cystersów w Lądzie połowę rzeki Warty sąsiadującą z ich posiadłością Sławsko.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 16 x 31 + 2 cm; 2 nacięcia po pieczęci
Datum : Kalisz
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 415, s. 364.
Skan:

* skan: PL_1_1_3257_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3257_0002.jpg

6446
Data:
1267.10.16
Janusz, abp gnieźnieński, z sufraganami, przesyła Mściwojowi, ks. pomorskiemu, część statutu synodu wrocławskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26,4 x 14,4 + 2,1 cm; pasek i 4 nacięcia po pieczęciach; niewielka dziura w tekście
Dawne sygn.:
BOZ 29
Datum : Gdańsk
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 429, s. 379, 380; nr 423, s. 370-375.
Skan:

* skan: PL_1_1_6446_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6446_0002.jpg

6448
Data:
1267.12.14
Kazimierz, ks. łęczycki i kujawski, nadaje Alberowi, dziekanowi włocławskiemu, wieś Topole, nadając jej prawo niemieckie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 17,5 x 9,6 + 2,1 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 31
Datum : Inowrocław
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 96, s. 81, 82 , (pod datą roczną 1268). Reg.: Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica, nr 68, s. 97, 98.
Skan:

* skan: PL_1_1_6448_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6448_0002.jpg

6447
Data:
1268
Bolesław, ks. polski, potwierdza wolności i przywileje kościołom we Włocławku i Kruszwicy, nadane przez swoich poprzedników.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 21,8 x 9,9 + 1,3 cm; pieczęć na sznurze; poplamiony ale czytelny
Dawne sygn.:
BOZ 30
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 437, s. 385.
Skan:

* skan: PL_1_1_6447_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6447_0002.jpg

4503
Data:
1268.01.16
Otto von Lauteberg, mistrz krajowy zakonu krzyżackiego w Inflantach, zobowiązuje się do nienabywania posiadłości należących do kapituły ryskiej.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 8,8 x 19,2 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
Curland. No 30; Livoniae [skreślone: No 40]
Datum : Treiden ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 407, s. 511, 512 . Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 461, s. 111.
Skan:

* skan: PL_1_1_4503_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4503_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4503_pieczec.jpg

6449
Data:
1268.10.11
Siemomysł, ks. kujawski, nadaje bpowi włocławskiemu i kościołowi kujawskiemu połowę wsi Parvi Chelmec. Por. dok. 6442, 6420
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 21,4 x 10 + 1,8 cm; nacięcia po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 32
Datum : Inowrocław
Wyd.: Dok. kuj. maz., nr 40, s. 215.
Skan:

* skan: PL_1_1_6449_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6449_0002.jpg

3371
Data:
1268.11.14
Bolesław, ks. polski sprzedaje miastu Kalisz 10 łanów pastwisk Mecwade [Niedzwiady? - wg zapisków dorsalnych].
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 19,5 x 19,7 + 2,4 cm; 2 nacięcia po pieczęci
Datum : Kalisz ; Zabrany do Poznania 30 VIII 1941.
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 389, s. 344 , (pod datą 1260.11.14).
Skan:

* skan: PL_1_1_3371_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3371_0002.jpg

6014
Data:
1269.04.25
Albert, apb ryski, nadaje dobra, które dzierżył prawem lennym Dietrichowi de Kokenus [Kokenhusen] Janowi de Thisenhus [Tyzenhauz] również na prawie lennym.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 22 x 6,5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Arch. Tyzenh.
Datum : Ryga ; Arch. Tyzenh.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 416, s. 529 , (wersja w jęz. niemieckim). Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 472, s. 114.
Skan:

* skan: PL_1_1_6014_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6014_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6014_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_6014_pieczec1v.jpg
* skan: PL_1_1_6014_pieczec2.jpg

8855
Data:
1270
Bolesław, ks. krakowski i sandomierski zatwierdza zamianę wsi Dziewin na wieś Zabłocie między Mikołajem woj. krakowskim a komesem Bieniem.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 27,8 x 20,4 + 2,2 cm; otwory po sznurze od pieczęci
Dawne sygn.:
Nabytki 596/1
Datum : Grodzisk
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 80, s. 97-99.
Skan:

* skan: PL_1_1_8855_0001.jpg
* skan: PL_1_1_8855_0002.jpg

1781
Data:
1270
Bolesław, ks. krakowski i sandomierski, potwierdza przywileje klasztoru benedyktynów na Łysej Górze, biorąc go pod specjalną opiekę książęcą, zwalniając z ciężarów prawa książęcego i zapewniając mu dochód 5 grzywien z salin w Bochni.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 25 x 46,5 + 2,2 cm; nacięcia po pieczęci; dokument w dolnej części wygryziony
Datum : Sandomierz
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 476, s. 129, 130.
Skan:

* skan: PL_1_1_1781_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1781_0002.jpg

7216
Data:
1271.02.16
Bolesław, ks. krakowski i sandomierski, zatwierdza prawa klasztoru cystersów w Jędrzejowie, zezwala na lokację miasta na prawie niemieckim i nadaje mu 4 wsie: Lasków, Suchodół, Landchyn [Łączyn?] i Chołoszyn.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 34,2 x 46,5 + 2,7 cm; 7 nacięć po pieczęciach
Dawne sygn.:
[AR dz. I nr 5]
Datum : Kraków
Wyd.: KDPol., t. 3, nr 44, s. 92-96.
Skan:

* skan: PL_1_1_7216_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7216_0002.jpg

4504
Data:
1271.08.27
W[alter von Nordeck] z braćmi zakonu krzyżackiego w Liwonii, czyni zeznanie o ugodzie zawartej z abpem ryskim Albertem, mocą której za wybudowanie w ciągu roku grodu Terweten [Tarvethene] abp przekaże mistrzowi jeden z grodów: Syrene lub Saghare.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 39,8 x 15,5 + 1,7 cm; 10 pieczęci na paskach, 1 pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Curlandia. No 31; Livoniae No 43
AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 425, s. 536-538. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 482, s. 116.
Skan:

* skan: PL_1_1_4504_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4504_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4504_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_4504_pieczec3.jpg
* skan: PL_1_1_4504_pieczec4.jpg
* skan: PL_1_1_4504_pieczec5.jpg
* skan: PL_1_1_4504_pieczec6.jpg
* skan: PL_1_1_4504_pieczec7.jpg
* skan: PL_1_1_4504_pieczec8.jpg
* skan: PL_1_1_4504_pieczec9.jpg
* skan: PL_1_1_4504_pieczec10.jpg

3
Data:
1271.10.31
Bolesław, ks. wielkopolski, zawiera układ pojednawczy z zakonem krzyżackim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Pruss. No [skreśl. 1-mo, nadpisane 3 pod spodem 2
Datum : Inowrocław ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 27. W AGAD fot.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, cz. 2, nr 301. Reg.: Regesta, t. 2, nr 216; Straty, nr 27, s. 42
4505
Data:
1272.10.07
Jan, prepozyt i kapituła ryska, uczyniwszy z Walterem, mistrzem i braćmi zakonu krzyżackiego w Liwonii, rozdział dwóch zamków w Semigalii: Dobene i Sparnene, zamek Dobene nadaje zakonowi krzyżackiemu dla obrony.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 25,6 x 41 + 4 cm; 3 pieczęcie, 2 paski po pieczęciach, 3 nacięcia
Dawne sygn.:
Curland. No 32; Livoniae No 15
AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 432, s. 545-548. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 490, s. 118.
Skan:

* skan: PL_1_1_4505_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4505_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4505_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_4505_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_4505_pieczec3.jpg

6450
Data:
1273
Leszek, ks. sieradzki, wystawia przywilej na lokację na prawie niemieckim m. Wolborza i wsi w jego okręgu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 19 x 14 + 2,1 cm; pieczęć na współczesnej taśmie; dziury zajmujące ok. 1/3 tekstu dokumentu
Dawne sygn.:
BOZ 33
Data w dokumencie wygryziona, wśród zapisek dorsalnych jest rok 1273.
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 100, s. 85, 86.
Skan:

* skan: PL_1_1_6450_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6450_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6450_pieczec.jpg
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4635
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Re: Zbiór dokumentów pergaminowych ....

Post autor: Artur Rogóż »

1976
Data:
1274.05.08
Bolesław, ks. krakowski i sandomierski, poświadcza umowę zawartą w 1258 r. przez Mścigniewa, syna Pakosława, z Marcinem, opatem klasztoru cystersów w Wąchocku w sprawie zastawu wsi Pękosławice koło Waśniowa za pożyczkę zaciągniętą w klasztorze.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30,4 x 42 + 3,3 cm; sznur po pieczęci; pergamin szyty przy pieczęci
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 480, s. 133, 134.
Skan:

* skan: PL_1_1_1976_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1976_0002.jpg

574
Data:
1275.04.08
Florian, opat brzeski i konwent norbertanek w Imbramowicach oddają wsie Zagórowa i Trzyciąż Lambertowi, synowi Baldwina, na lokację na prawie średzkim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 21,5 x 36,6 + 2 cm; 2 sznury, nacięcia po pieczęciach; małe dziury w tekście
Wyd.: Dokumenty klasztoru PP. Norbertanek w Imbramowicach (1228-1450), wyd.: Z. Kozłowska-Budkowa, Kraków 1948, nr 8, s. 92-94.
Skan:

* skan: PL_1_1_574_0001.jpg
* skan: PL_1_1_574_0002.jpg

6451
Data:
1275.06.11
Bolesław, ks. krakowski i sandomierski, nadaje klasztorowi w Wąchocku liczne wolności od ciężarów na rzecz księcia i zwiększa jego uposażenia.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 63,3 x 32 + 5,2 cm; 3 sznury po pieczęciach, nacięcia po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 34
Datum : Stopnica
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 481, s. 135-138.
Skan:

* skan: PL_1_1_6451_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6451_0002.jpg

862
Data:
1277.10.10
Rudolf I, cesarz, odnawia przywilej Fryderyka II z 1226 r. dla zakonu krzyżackiego (egz. 2).
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Pruss. No 49
Datum : Wiedeń ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 29. W AGAD fot.
Wyd.: Pr. UB, t. 1, cz. 2, nr 357. Reg.: Regesta, t. 2, nr 237; Straty, nr 29, s. 43.
861
Data:
1277.10.10
Rudolf I, cesarz, odnawia przywilej Fryderyka II z 1226 r. dla zakonu krzyżackiego (egz. 1).
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Pruss. No 48
Datum : Wiedeń ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 28. W AGAD fot.
Wyd.: Pr. UB. t. 1, cz. 2, nr 357. Reg.: Regesta, t. 2., nr 236; Straty, nr 28, s. 42.
4976
Data:
1278.02.15
Bolesław, ks. krakowski i sandomierski, nadaje Prokopowi, swemu kanclerzowi wieś Czystebrzegi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 55,2 x 24 + 2,9 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Palat. Crac. No 17
Datum : Kraków ; AK Pal. Crac.
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 94, s. 112-114.
Skan:

* skan: PL_1_1_4976_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4976_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4976_pieczec.jpg

575
Data:
1278.04.01
Przemysł II, ks. polski, pozwala Mikołajowi, sędziemu, synowi Przedpełka, woj. poznańskiego, lokować Gostyń i Brzezie na prawie niemieckim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 21,5 x 26 + 1,8 cm; 2 nacięcia po pieczęci
Dawne sygn.:
Palatinatus Brestensis No 1-mo
Datum : Zbąszyn ; AK Pal. Brestensis.
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 474, s. 414, 415.
Skan:

* skan: PL_1_1_575_0001.jpg
* skan: PL_1_1_575_0002.jpg

8628
Data:
1278.04.23
Bolesław, ks. kaliski przysądza opatowi klasztoru w Lądzie wsie: Jaroszyn, Marcinkowo [Kowalewo] i Drążyn.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 13,4 x 26 + 2 cm; pieczęć na sznurze
Dokumenty Hornostajów i kolekcjonerskie Potockich.
Wyd.: KDWlkp., t., 1, nr 476, s. 416.
Skan:

* skan: PL_1_1_8628_0001.jpg
* skan: PL_1_1_8628_0002.jpg

7217
Data:
1278.05.04
Bolesław, ks. mazowiecki, zatwierdza posiadłości opactwa benedyktynów w Lubiniu, obejmujące Jeżów, Górę, Jasienin, Mikulin i Krosnową oraz udziela zwolnień immunitetowych.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28,5 x 51,5 + 5,8 cm; sznur po pieczęci; miejscami poplamiony i wytarty
Dawne sygn.:
[AR dz. I nr 6]
Datum : Płock ; wg NKDM: (falsyfikat) Ks. Bolesław, wynagradzając Marcina opata lubińskiego za usługi oddane mu w czasie wojny z Henrykiem ks. głogowskim, za zgodą swych synów Siemowita i Trojdena potwierdza Marcinowi posiadanie Jeżowa z przynależnościami, obdarzając dobra jeżowskie immunitetem.
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 58, s. 100-104; NKDMaz., cz. 2, nr 57, s. 54-58 ; KDWlkp., t. 1, nr 477. Reg.: Suchodolska, Regesty, nr 31, s. 30, 31.
Skan:

* skan: PL_1_1_7217_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7217_0002.jpg

2
Data:
1278.08.24
Przemysł II, ks. wielkopolski, pośrednicząc między Leszkiem, ks. sieradzkim, a Siemomysłem, ks. kujawskim, przyznaje Siemomysłowi zwrot Kujaw.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 13,2 x 21,2 + 3 cm; pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Maioris Poloniae No 1
Datum : Ląd ; AK Maioris Poloniae.
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 482, s. 422, 423. Zob. Z. Spieralski, Z dziejów Archiwum Koronnego Krakowskiego. Kopiariusz Jana Łaskiego (około 1505), Studia Źródłoznawcze, t. 24, 1979, s. 123, 124.
Skan:

* skan: PL_1_1_2_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2_0002.jpg

7218
Data:
1279.05.28
Leszek, ks. sieradzki, zatwierdza dla klasztoru cystersów w Sulejowie nadania i zwolnienia od wszelkich ciężarów nadane przez ks. Kazimierza a zatwierdzone przez jego syna Konrada, ks. krakowskiego i łęczyckiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 43,5 x 24,5 + 3 cm; sznur po pieczęci; dziury w tekście
Dawne sygn.:
[AR dz. I nr 8]
Datum : Sieradz
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 61, s. 109, 110; nr 31, s. 46-49. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 55, s. 310.
Skan:

* skan: PL_1_1_7218_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7218_0002.jpg

6452
Data:
1279.06.11
Przemysł II, ks. polski, potwierdza nadanie we wsi Polaninowo [w KDWlkp: Polanowo] przez ojca swego dla rycerza Stefana, uwalniając go od ciężarów na rzecz księcia.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 44 x 13,9 + 1,6 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 35
Datum : Poznań
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 485, s. 424.
Skan:

* skan: PL_1_1_6452_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6452_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6452_pieczec.jpg

2172
Data:
1279.07.01
Filip, bp Fermo i legat papieski, potwierdza opatowi i konwentowi klasztoru cystersów w Koprzywnicy dziesięcinę z wyszczególnionych dóbr.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 15,5 x 24,6 + 2,8 cm; otwory po pieczęci; poplamiony, miejscami wyblakły i dziurawy
Datum : Buda
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 486, s. 144, 145.
Skan:

* skan: PL_1_1_2172_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2172_0002.jpg

6453
Data:
1279.09.19
Werner, bp chełmiński, nadaje 40 dni odpustu nawiedzającym kościół kanoników regularnych pod wezwaniem NMP w Czerwińsku i świadczącym na jego potrzeby.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 27,4 x 8,4 cm; szczątek pieczęci na pasku
Dawne sygn.:
BOZ 36
Datum : Chełm
Wyd.: UBC, t. 1, nr 97; Dok. kuj. maz., nr 13, s. 298; NKDMaz., cz. 2, nr 61, s. 59, 60.
Skan:

* skan: PL_1_1_6453_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6453_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6453_pieczec.jpg

6454
Data:
1280.03.27
Jan, bp poznański, nadaje 40 dni odpustu nawiedzającym kościół kanoników regularnych pod wezwaniem NMP w Czerwińsku i świadczącym na jego potrzeby.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 21,7 x 7,3 cm; fragment paska po pieczęci; naddarty, poplamiony
Dawne sygn.:
BOZ 37
Datum : Sochaczew
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 63, s. 112; NKDMaz., cz. 2, nr 63, s. 61.
Skan:

* skan: PL_1_1_6454_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6454_0002.jpg

6455
Data:
1280.10.19
Filip, bp Fermo i legat papieski, powtarzając potwierdza przywilej Bolesława, ks. krakowskiego i sandomierskiego, dla klasztoru cystersów w Wąchocku.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 51,3 x 41,8 + 3,8 cm; sznur po pieczęci; dziury w tekście
Dawne sygn.:
BOZ 38
Datum : in castro Strigoniensi [Esztergom ]
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 489, s. 148, 149; nr 481, s. 135-138.
Skan:

* skan: PL_1_1_6455_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6455_0002.jpg

6456
Data:
1282
Władysław i Kazimierz, ks. łęczycki i kujawski, przysądzają Brodzisławowi i jego bratu Mściwojowi młyn zbudowany na rzece Zgłowiączce pomiędzy wsiami Chalno i Swierczyn, o który była sprawa sądowa pomiędzy nimi a bpem włocławskim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28,4 x 22,9 + 2,4 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 39
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 117, s. 101, 102.
Skan:

* skan: PL_1_1_6456_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6456_0002.jpg

4577
Data:
1282.07.14
Jan [von Lune], abp ryski, Wizlaus, ks. Ruianorum [Fürst von Rügen - wg Liv. UB], Henryk, opat w Dunemunde, Adam, przeor dominikanów w Rydze, Wasmodus, gwardian braci mniejszych, transumują dokument Borwina, ks. meklemburskiego z 1224 r.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29,5 x 17,5 + 2 cm; 3 pieczęcie, 1 pasek, 3 nacięcia
Dawne sygn.:
Livoniae No [skreślone: 16]; [ML, X, 3]
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 479, s. 593, 594. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 545, s. 132.
Skan:

* skan: PL_1_1_4577_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4577_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4577_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_4577_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_4577_pieczec3.jpg

6457
Data:
1282.09.30-1282.10.05
Mściwój, ks. pomorski, zamienia z Albertem, bpem kujawskim i pomorskim i kapitułą port zwany Mosty i wsie: Witomino, Lewino, Subkowy, Swarisewo [Swarożyn?] i Moscino [Mosiny?] na wsie Rudno, Clchevo [Kleszczewo?] i Woycino [Wojanowo?].
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 23,9 x 17,2 + 3,7 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 40
Datum : Świeć
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 119, s. 104, 105.
Skan:

* skan: PL_1_1_6457_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6457_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6457_pieczec.jpg

6458
Data:
1283.10.02
Przemysł II, ks. poznański i kaliski, postanawia, aby miasta zakładane w ziemi kaliskiej brały wzory prawne z Kalisza.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29,9 x 20 + 1,8 cm; otwory po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 41
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 528, s. 492, 493.
Skan:

* skan: PL_1_1_6458_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6458_0002.jpg

6459
Data:
1284.01.22
Leszek, ks. krakowski, sandomierski, sieradzki, odnawia i potwierdza wolności klasztoru cystersów w Koprzywnicy.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 44,4 x 31,7 + 3,7 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 42
Datum : Osiek ; W wydaniu błąd w dacie dziennej i inne pomyłki.
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 103, s. 122-124.
Skan:

* skan: PL_1_1_6459_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6459_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6459_0003.jpg

6460
Data:
1284.01.22
Leszek, ks. krakowski, sandomierski, sieradzki potwierdza wolności klasztoru cystersów w Wąchocku.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 45,5 x 34,7 + 3,6 cm; sznur po pieczęci; dziury w tekście
Dawne sygn.:
BOZ 43
Datum : Osiek
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 498, s. 157-160.
Skan:

* skan: PL_1_1_6460_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6460_0002.jpg

573
Data:
1284.02.20
Przemysł II, ks. polski, nadaje Żegocie, woj. krakowskiemu, wsie Nieczajno, Wierzbiczany i Lulin.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 22 x 41,5 +3,4 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Incertorum No 1
Datum : Sieradz ; AK incertorum palat.
Wyd.: KDWlkp., t. 1, nr 536, s. 498.
Skan:

* skan: PL_1_1_573_0001.jpg
* skan: PL_1_1_573_0002.jpg
* skan: PL_1_1_573_pieczec.jpg

2133
Data:
1285
Jakub, abp gnieźnieński, powierza klerykowi Mikołajowi i bratu jego Piotrowi osadzenie miasta Kurzelowa na prawie średzkim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 18,5 x 27 + 2,5 cm; sznur po pieczęci, otwory po pieczęci
Wyd.: ZDMłp., cz. 4, nr 883, s. 24, 25.
Skan:

* skan: PL_1_1_2133_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2133_0002.jpg

4506
Data:
1286
Herman, bp i kapituła szweryńska, zrzekają się na rzecz kościoła NMP w Rydze swych praw do spornych dziesięcin z 11 łanów folwarku Thatecowe, nadanego kościołowi przez Borwina, ks. meklemburskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 21 x 22,1 + 2,6 cm; pieczęć na sznurze, sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
Curland. No 35 cart. 33; Livoniae No 47; No 35
AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 506, s. 625, 626. Reg.: nr 576, s. 141, 142.
Skan:

* skan: PL_1_1_4506_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4506_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4506_pieczec.jpg

6462
Data:
1286.01.04
Mściwój, ks. pomorski, zezwala Wisławowi, bpowi włocławskiemu, na budowę młyna.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 9,8 x 20,4 + 1,6 cm; fragment pieczęci na sznurze; dziury w tekście
Dawne sygn.:
BOZ 45
Datum : Gdańsk
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 127, s. 110, 111.
Skan:

* skan: PL_1_1_6462_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6462_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6462_pieczec.jpg

6463
Data:
1286.05.25
Przemysł II, ks. polski, rozstrzyga spór między Wisławem, bpem włocławskim, a rycerzem Świętosławem o wieś Piotrkowice, przysądzając ją bpowi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24,1 x 9,2 + 2 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
BOZ 46
Datum : Ląd
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 131, s. 113, 114; KDWlkp., t. 1, nr 564, s. 526.
Skan:

* skan: PL_1_1_6463_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6463_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6463_pieczec.jpg

6464
Data:
1287.10.14
Leszek, ks. krakowski, sandomierski i sieradzki, rozstrzyga spór między Piotrem, prepozytem klasztoru bożogrobców w Miechowie, a rycerzami Mikołajem i Wojciechem z miejscowości Grabossow o dobra Smroków na korzyść klasztoru.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 38,2 x 13,9 + 2,4 cm; pieczęć na sznurze z contrasigillum
Dawne sygn.:
BOZ 47
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 509, s. 169, 170.
Skan:

* skan: PL_1_1_6464_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6464_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6464_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_6464_pieczecv.jpg

4578
Data:
1288.09
Jan [von Vechta, von Fechten], abp ryski, nadaje kapitule katedry w Rydze zamek Dolen na wyspie, zachowując dla siebie pół rybołóstwa oraz terytorium Putelene na terenie Uphemele.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 38 x 57,5 + 4 cm; pieczęć na sznurze; kolorowe zdobienia
Dawne sygn.:
Livoniae No [skreślone: 48]; No 36; [ML, X, 4]
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 524, s. 650-653. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 597, s. 150.
Skan:

* skan: PL_1_1_4578_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4578_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4578_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4578_pieczecv.jpg

6465
Data:
1289
Przemysł II, ks. polski, nadaje miastu Kalisz wszystkie kramy, jakie zostaną wybudowane w pobliżu rynku.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29,5 x 24,7 + 2 cm; pieczęć na sznurze; dziura w tekście
Dawne sygn.:
BOZ 48
Datum : Kalisz
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 640, s. 21.
Skan:

* skan: PL_1_1_6465_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6465_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6465_pieczec.jpg

4579
Data:
1289.08.23
W., prepozyt i kapituła ryska zawierają z wdową po Janie de Dolen ugodę co do posiadania wyspy Dolen i zamku.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24,5 x 12,5 + 1,8 cm; 2 paski po pieczęciach; niewielkie dziury w tekście
Dawne sygn.:
Livoniae Nuro. 49; No 37; [ML, X, 5]
Datum : Ryga ; AK Livoniae
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 529, s. 657. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 605, s. 152.
Skan:

* skan: PL_1_1_4579_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4579_0002.jpg

6466
Data:
1289.11.20
Ks. Konrad nadaje klasztorowi kanoników regularnych w Czerwińsku kościół w Błoniu, przeznaczając na utrzymanie tegoż kościoła wieś Miedzeszyn.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 34,4 x 20,2 + 4,2 cm; nacięcia po pieczęci; dziury w tekście, oderwany prawy dolny róg z częścią tekstu
Dawne sygn.:
BOZ 49
Datum : Słonye ; Falsyfikat.
Wyd.: KDMaz. Lub., nr 39, s. 29-31; NKDMaz., cz. 2, nr 81, s. 76-78.
Skan:

* skan: PL_1_1_6466_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6466_0002.jpg

589
Data:
1290
Henryk, ks. śląski i głogowski, nadaje mieszczanom ze Wschowy 15 łanów wsi Przyczyna za 10 łanów, z których będą płacić czynsz.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 13,4 x 20,2 + 1,7 cm; pasek od pieczęci; lekko pomarszczony, dziura w tekście w dolnej części
Dawne sygn.:
Silesiae Nro 1
AK Silesiae
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 663, s. 43.
Skan:

* skan: PL_1_1_589_0001.jpg
* skan: PL_1_1_589_0002.jpg

6467
Data:
1290
Włodzimierz, ks. kujawski i sieradzki, stwierdza odbiór 4 grzywien od bpa włocławskiego na budowę nowego zamku w Sieradzu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 16 x 7 cm; szczątek pieczęci na pasku
Dawne sygn.:
BOZ 50
Datum : Sieradz
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, 135, s. 115, 116.
Skan:

* skan: PL_1_1_6467_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6467_0002.jpg

576
Data:
1290.01.18
Przemysł II, ks. polski, daje Zdzisławowi Kamień na lokację.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 20,1 x 29 + 1,6 cm; nacięcia po pieczęci; dziura w tekście
Datum : Dłusk ; AK Pal. Calis.
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 642, s. 22, 23 ; J. Lelewel, Polska wieków średnich, t. 3, Poznań 1851, nr 18, s. 170-172; J. Lelewel, Początkowe prawodawstwo polskie, Warszawa 1828, nr 18, s. 204-206.
Skan:

* skan: PL_1_1_576_0001.jpg
* skan: PL_1_1_576_0002.jpg

6461
Data:
1290.08.26
Tomasz, opat klasztoru benedyktynów w Mogilnie, rozstrzyga spór między Wisławem, bpem włocławskim, a Janem, komandorem zakonu joannitów.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 15,5 x 12,6 + 1,7 cm; 3 paski po pieczęci; oderwany fragment z prawej strony wraz z tekstem
Dawne sygn.:
BOZ 44
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 137, s. 117, 118.
Skan:

* skan: PL_1_1_6461_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6461_0002.jpg

6468
Data:
1291
Władysław, ks. sandomierski, kujawski i sieradzki, nadaje komesowi Klemensowi synowi Wawrzyńca wieś Zasow.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 11,3 x 22,8 + 2 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 51
Datum : Lelów
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 78, s. 142, 143.
Skan:

* skan: PL_1_1_6468_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6468_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6468_pieczec.jpg

6469
Data:
1291.01.06
Przemysł II, ks. polski i krakowski, nadaje mieszczanom kaliskim czynsz ze sklepów sukienniczych na rynku.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 18,7 x 3,6 + 4,3 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 52
Datum : Kalisz
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 665, s. 44, 45.
Skan:

* skan: PL_1_1_6469_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6469_0002.jpg

5639
Data:
1291.05.08-1291.05.15
Władysław, ks. kujawski i sieradzki, rozstrzyga spór między klasztorem cystersów w Sulejowie a Krystynem, Stefanem i Przedborem, synami Mścibora o dziedzictwo Łęczno [Lacynow], przysądzając je klasztorowi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 36 x 23,5 + 3 cm; nacięcia po pieczęci
Datum : Piotrków
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 75, s. 136, 137. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 63, s. 311.
Skan:

* skan: PL_1_1_5639_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5639_0002.jpg

3213
Data:
1291.08.18
Przemysł II, ks. polski, ponawia zwolnienie poddanych klasztoru cystersów w Lądzie od ciężarów książęcych.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24,5 x 33,8 + 3,7 cm; otwory po pieczęci
Datum : Dłusk
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 76, s. 138-140; KDWlkp., t. 2, nr 673, s. 51, 52.
Skan:

* skan: PL_1_1_3213_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3213_0002.jpg

3372
Data:
1291.09.01
Przemysł II, ks. polski, nadaje miastu Kalisz 12 łanów na pastwiska i potwierdza wcześniejsze nadanie Bolesława, ks. polskiego, dla mieszczan kaliskich.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 20 x 33,2 + 3,1 cm; nacięcia po pieczęci
Datum : Kalisz ; Zabrany do Poznania 30 VIII 1941.
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 674, s. 53.
Skan:

* skan: PL_1_1_3372_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3372_0002.jpg

6470
Data:
1291.09.01
Siemowit, ks. dobrzyński, zwalnia Wisława, bpa włocławskiego, od opłat na 12 lat ze wsi leżącej obok Glewa [Glebowa?].
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 8,8 x 28,3 + 1,6 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 53
Datum : Dobrzyń
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 140, s. 119, 120.
Skan:

* skan: PL_1_1_6470_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6470_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6470_pieczec.jpg

6471
Data:
1292
Przemysł II, ks. polski, zwalnia mieszczan kaliskich od opłaty cła w Ołoboku i daje im czynsz od dwóch postrzygalni w Kaliszu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 20 x 30 + 3,6 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 54
Datum : Kalisz
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 81, s. 146; KDWlkp., t. 2, nr 686, s. 63.
Skan:

* skan: PL_1_1_6471_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6471_0002.jpg

4580
Data:
1292.04.25
Jan de Dolen, wasal kościoła ryskiego, zwraca abpowi i kapitule nadany swoim poprzednikom prawem lennym zamek Dolen otrzymując 100 grzywien.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 33,5 x 16 + 3,7 cm; 2 pieczęcie na sznurach, 4 sznury; niewielka dziura w tekście
Dawne sygn.:
Livoniae N 3; No 38 Revisum 1730; [ML, X, 6]
Datum : Treiden ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 547, s. 685, 686. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 626, s. 161.
Skan:

* skan: PL_1_1_4580_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4580_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4580_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_4580_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_4580_pieczec3.jpg

6303
Data:
1292.06.24
Kazimierz, ks. łęczycki nadaje immunitet i prawo średzkie wsiom klasztoru sulejowskiego Górze, Puczniewowi i Kępie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 17 x 26 + 2,5 cm; resztki sznura
Dawne sygn.:
5356 M.N.
Datum : Łęczyca
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 80, s. 144, 145. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 64, s. 311.
Skan:

* skan: PL_1_1_6303_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6303_0002.jpg

6472
Data:
1292.09.29
Przemysł II, ks. polski, zatwierdza zamianę dziedzictwa Wojsława syna Gosława zwanego Niałek i dziedzictw Wisława syna Gerlacha zwanych Wronczyn i Bieganin dokonaną przed 5 laty.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 34 x 24,5 + 2,8 cm; pieczęć na sznurze z contrasigillum; 2 niewielkie dziury w tekście
Dawne sygn.:
BOZ 55
Datum : Kalisz
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 685, s. 62.
Skan:

* skan: PL_1_1_6472_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6472_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6472_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_6472_pieczecv.jpg

6251
Data:
1292.11.30
Kazimierz, ks. łęczycki, nadaje opatowi klasztoru cystersów w Sulejowie prawo lokowania na prawie średzkim wsi Góra, Puczniew, Kępa i nadaje im wolniznę na 16 lat.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 19,5 x 10,5 + 2 cm; fragment pieczęci na sznurze; tekst nieco wyblakły
Dawne sygn.:
5355 M.N.
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 82, s. 147, 148. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 65, s. 312.
Skan:

* skan: PL_1_1_6251_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6251_0002.jpg

6473
Data:
1294.09.27
Mściwój, ks. pomorski, stwierdza, że Sulisław Cegarewyz sprzedał Teodorykowi, kanonikowi kruszwickiemu, wieś Lubenz [Lubcz].
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29 x 18,5 + 2,5 cm; pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 56
Datum : Świeć
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 151, s. 127, 128.
Skan:

* skan: PL_1_1_6473_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6473_0002.jpg

590
Data:
1295
Władysław, ks. kujawski i sieradzki, zatwierdza układ o lokację lasu Sedlche [Siedlce], należącego do kościoła w Pajęcznie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 12 x 21,3 + 1,4 cm; pieczęć na sznurze, sznur po pieczęci; niewielkie dziury, tekst miejscami zatarty
Datum : Brzeźnica
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 153, s. 129-131.
Skan:

* skan: PL_1_1_590_0001.jpg
* skan: PL_1_1_590_0002.jpg
* skan: PL_1_1_590_pieczec.jpg
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4635
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Re: Zbiór dokumentów pergaminowych ....

Post autor: Artur Rogóż »

7219
Data:
1295
Władysław, ks. kujawski i sieradzki, zezwala na lokację Dąbrowy zwanej Wisnka, należącej do kościoła w Pajęcznie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 16,7 x 15,9 + 1,5 cm; resztki 2 sznurów po pieczęciach
Dawne sygn.:
[AR dz. I nr 9]
Datum : Brzeźnica
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 154, s. 131, 132.
Skan:

* skan: PL_1_1_7219_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7219_0002.jpg

5640
Data:
1295.05.29
Władysław, ks. kujawski, łęczycki i sieradzki, nadaje klasztorowi cystersów w Sulejowie prawo lokowania wsi Straszów na prawie niemieckim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 27,5 x 22 + 1 cm; nacięcia po pieczęci; poplamiony, ale czytelny
Datum : Sieradz
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 156, s. 134, 135. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 67, s. 312.
Skan:

* skan: PL_1_1_5640_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5640_0002.jpg

5685
Data:
1296.05.21-1296.05.26
Władysław, ks. królestwa polskiego, rozstrzyga spór między Zbigniewem, kasztelanem sieradzkim, a opatem klasztoru cystersów w Sulejowie o dziedzictwo Łęczno.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32,5 x 21,5 + 2,5 cm; otwory po sznurze
Datum : Sieradz
Wyd.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 20, s. 335, 336.
Skan:

* skan: PL_1_1_5685_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5685_0002.jpg

6306
Data:
1296.05.21-1296.05.26
Władysław, ks. królestwa polskiego odnawia i rozszerza przywileje klasztoru cystersów w Sulejowie, utracone podczas pożaru Sieradza.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 33,5 x 23 + 3,5 cm; na sznurze aksamitny woreczek po pieczęci; pergamin w dużej części przezroczysty, przebijają zapiski dorsalne, tekst częściowo zatarty
Dawne sygn.:
5361 M.N.
Datum : Sieradz
Wyd.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 21 s. 336, 337.
Skan:

* skan: PL_1_1_6306_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6306_0002.jpg

6474
Data:
1297.10.06
Władysław, ks. królestwa polskiego, stwierdza, że komes Osiasz, skarbnik lądzki, dał klasztorowi cystersów w Lądzie wieś Bronkowo i nadaje jej prawo niemieckie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 36,7 x 22 + 3,2 cm; pieczęć na sznurze; tekst częściowo zatarty
Dawne sygn.:
BOZ 57
Datum : Pyzdry
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 87, s. 155, 156.
Skan:

* skan: PL_1_1_6474_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6474_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6474_pieczec.jpg

7222
Data:
1298.03.04
Władysław, ks. królestwa polskiego, pan Pomorza, Kujaw, Łęczycy i Sieradza, zatwierdza darowiznę wsi Koszuty przez komesa Gerwarda, syna Boguszy, na rzecz klasztoru cystersów w Lądzie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 38 x 26,5 + 5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
[AR dz. I nr 12]
Datum : Kalisz
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 88, s. 156, 157; KDWlkp., t. 2, nr 776, s. 145.
Skan:

* skan: PL_1_1_7222_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7222_0002.jpg
* skan: PL_1_1_7222_pieczec.jpg

6307
Data:
1298.03.16
Władysław, ks. królestwa polskiego, zamienia wsie z klasztorem cystersów w Sulejowie. Por. nr 7220
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 34,9 x 21,3 + 2,9 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
5362 M.N.
Datum : Sieradz
Wyd.: KDPol., t. 3, nr 70, s. 164, 165. Reg.: Mitkowski, Początki, nr 71, s. 313.
Skan:

* skan: PL_1_1_6307_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6307_0002.jpg

7220
Data:
1298.03.16
Władysław, ks. królestwa polskiego, pan Pomorza, Kujaw, Łęczycy i Sieradza daje klasztorowi cystersów w Sulejowie dobra Borzewisko, Syroki, Przysiadłów, Łęgonice i Lubień, otrzymując Bałdrzychów, Zagórzyce i Dąbrowę. Por. nr 6307, 6252
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 36 x 24,7 + 5 cm; fragment sznura od pieczęci
Dawne sygn.:
[AR dz. I nr 10]
Datum : Sieradz
Wyd.: KDPol., t. 3, nr 70, s. 164. Reg.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 71, s. 313.
Skan:

* skan: PL_1_1_7220_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7220_0002.jpg

7221
Data:
1298.11.21
Władysław, ks. królestwa polskiego, pan Pomorza, Łęczycy, Sieradza i Kujaw ustanawia w ziemi kaliskiej daninę na naprawę mostu w Kaliszu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 20 x 13,2 + 4,2 cm; nacięcia po pieczęci
Dawne sygn.:
[AR dz. I nr 11]
Datum : Kalisz
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 91, s. 160, 161; KDWlkp., t. 2, nr 800, s. 164.
Skan:

* skan: PL_1_1_7221_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7221_0002.jpg

6252
Data:
1298.11.26-1298.12.03
Władysław, ks. królestwa polskiego, wydaje wyrok w sprawie sporu Alberika opata klasztoru cystersów w Sulejowie z komesem Dominikiem o łąki przyległe do wsi Syroki, Przysiadłów i Borzewisko i potwierdza posiadanie ich przez klasztor cystersów w Sulejowie. [Por. 7220]
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24 x 11 + 2 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
5358 M.N.
Datum : Sieradz
Wyd.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 22, s. 338.
Skan:

* skan: PL_1_1_6252_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6252_0002.jpg

4507
Data:
1294.02.05
Jan, abp ryski, nadaje kapitule ryskiej ludzi pozostałych w Dolen z ich posiadłościami, tak na wyspie jak i poza Dźwiną z zachowaniem prawa do zamku Kirchholme.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 17,2 x 30,1 + 3,5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Curland No 40 cart. 33; Livoniae No 52
AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 550, s. 689-691. Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 630, s. 161, 162.
Skan:

* skan: PL_1_1_4507_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4507_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4507_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4507_pieczecv.jpg

6475
Data:
1299.09.06
Władysław, ks. królestwa polskiego, nadaje mieszczanom kaliskim prawo karania przestępców.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 33,5 x 15,8 + 2,7 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 58
Datum : Kalisz
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 92, s. 161, 162; KDWlkp., t. 2, nr 820, s. 181, 182.
Skan:

* skan: PL_1_1_6475_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6475_0002.jpg

4364
Data:
1300.08.20
[I.N.] Innocenty III, papież, [Laterani, 1213.10.31] poleca rycerzom zakonu krzyżackiego, aby udzielali pomocy w krzewieniu wiary bpowi estońskiemu, nie oglądając się na zyski, pod rygorem utraty łask.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26,1 x 42 + 2,9 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
Curland No 40 Cart. 46; Livoniae No [skreślone: 54]
Datum : Anagni ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 1, nr 36, s. 41-43 , (dok. Innocentego III). Reg.: Liv. UB, t. 1, nr 43, s. 10.
Skan:

* skan: PL_1_1_4364_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4364_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4364_pieczec.jpg

570
Data:
1300.09.15
Siemowit, ks. łęczycki i dobrzyński, nadaje Mieczysławowi z Turzy dąbrowę zwaną Babcze.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 19,7 x 35 + 3,5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Terrae Dobrinensis No [skreślone: VI]
Datum : Dobrzyń ; AK Pal. Dobrinensis
Wyd.: Dok. kuj. maz., nr 15, s. 299, 300 ; KDPol., t. 2, cz. 1, nr 172, s. 153 odesłanie do: Stronczyński, Wzory, nr 20, s. 21, 22.
Skan:

* skan: PL_1_1_570_0001.jpg
* skan: PL_1_1_570_0002.jpg

2334
Data:
1300.11.20
Henryk, proboszcz miechowski, odstępuje sołectwo w Michałowicach lekarzowi Marcinowi z Krakowa, synowi Rynolda.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 16,8 x 47,2 + 3,1 cm; fragment pieczęci na sznurze, 2 sznury
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 539, s. 205, 206.
Skan:

* skan: PL_1_1_2334_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2334_0002.jpg

3214
Data:
1302.01.21
Fryderyk, komornik królestwa polskiego i Mikołaj, woj. kaliski, rozsądzają spór pomiędzy Konradem opatem klasztoru cystersów w Lądzie i Stogniewem, kasztelanem lądzkim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 20, 5 x 12,5 + 1,3 cm; szczątek 1 pieczęci na pasku, nacięcia po drugiej
Dawne sygn.:
XVII-XIX w.
Datum : Kalisz
Wyd.: KDWlkp., t. 6, nr 66, s. 77, 78.
Skan:

* skan: PL_1_1_3214_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3214_0002.jpg

2384
Data:
1302.07.14
Jakub Świnka, abp gnieźnieński i Jan Muskata, bp krakowski, inserują bullę papieża Innocentego IV, w której udziela on klasztorowi bożogrobców w Miechowie privilegium fori.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26,5 x 16,5 + 2 cm; brak; uszkodzony, brak części tekstu
Dawne sygn.:
No 79; 43, 89, 41; v. 73/2223
Datum : Kraków
Wyd.: KDPol., t. 3, nr 70, s. 166 ; treść dok. Innocentego IV nie zgadza się z wydaniem KDPol., t. 3, nr 26, s. 53.
Skan:

* skan: PL_1_1_2384_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2384_0002.jpg

7223
Data:
1302.07.14
Jakub Świnka, abp gnieźnieński i Jan Muskata, bp krakowski, trasumują bullę papieża Urbana IV dotyczącą fundacji kościoła w Nysie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28,2 x 21 + 2,3 cm; 2 nacięcia po pieczęci; podklejony
Dawne sygn.:
AR 13
Datum : Kraków
Skan:

* skan: PL_1_1_7223_0001.jpg

875
Data:
1303.11.15
Leszek, ks. kujawski, inowrocławski, zastawia zakonowi krzyżackiemu ziemię michałowską.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć
Dawne sygn.:
Prussiae No 4to; No 52; R(evisum) 1730
Datum : Toruń ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 30.
Wyd.: Dok. kuj. maz., nr 62, s. 236, 237 ; Stronczyński, nr 21, s. 22, 23; Pr. UB t. 1, cz. 2, nr 808. Reg.: Regesta, t. 2, nr 387; Straty, nr 30, s. 43.
2340
Data:
1304.03.07
Benedykt XI, papież, poleca bpowi krakowskiemu zbadać sprawę udzielenia przez kapitułę bożogrobców w Miechowie dóbr i dochodów klasztornych różnym osobom.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 36 x 24,5 + 4,7 cm; bulla na sznurze konopnym; dobry
Dawne sygn.:
94, 36; v.25/2179
Datum : Lateran
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 542, s. 209. Reg.: Bull. Pol., t. 1, nr 985.
Skan:

* skan: PL_1_1_2340_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2340_0002.jpg
* skan: PL_1_1_2340_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_2340_pieczecv.jpg

852
Data:
1304.10.14
Leszek, ks. kujawski inowrocławski, zastawia zakonowi krzyżackiemu ziemię michałowską.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć
Dawne sygn.:
No 53; No 42;
Datum : Toruń ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 31.
Wyd.: Stronczyński, Wzory, s. 24, nr 22; Dok. kuj. maz., nr 64, s. 238-239; Pr. UB t. 1, cz. 2, nr 826 B. Reg.: Regesta, t. 2, nr 393; Straty, nr 31, s. 43.
853
Data:
1304.10.14
Konrad Sack, mistrz zakonu krzyżackiego, stwierdza, że pożyczył Leszkowi, ks. kujawskiemu, 100 grzywien pod zastaw ziemi michałowskiej.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 20,4 x 19,8 + 2,5 cm; pieczęć na pasku pergaminowym, odcisk zniszczony; dobry
Dawne sygn.:
No 43; No 61; 753/41
Datum : Toruń ; AK Prussiae.
Wyd.: Dogiel, t. IV, nr 45; Dok. kuj. maz., nr 63, s. 237, 238 ; Lites, wyd. 2, t. 2, s. 266-267.
Skan:

* skan: PL_1_1_853_0001.jpg
* skan: PL_1_1_853_0002.jpg

4979
Data:
1306.09.09-1306.09.15
Władysław, ks. krakowski, sandomierski, kujawski, łęczycki, sieradzki, potwierdza przywileje nadane przez książąt Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego oraz Wacława II, króla czeskiego dla Nowego Sącza.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32 x 21 + 2,7 cm; po 1 pieczęci zachował się sznur czerwony (resztki)
Dawne sygn.:
No 10; No 197-207; Polen 1306 Sept. 9-15
Datum : Kraków ; AK Pal. Crac.
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 136, s. 165-166. Reg.: Preissner, Dokumenty, s. 242.
Skan:

* skan: PL_1_1_4979_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4979_0002.jpg

4380
Data:
1308
Klemens V, papież, wydaje w formie bulli artykuły oskarżenia przeciwko zakonowi krzyżackiemu w Liwonii, spisane przez prokuratorów abpa i kapituły ryskiej dla informacji papieskiej.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 84 x 70 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Curlandiae No 196; Liuoniae No 58
AK Livoniae.
Wyd.: Dogiel, t. V, nr 36, s. 25-33. Reg.: Preissner, Dokumenty, s. 242.
Skan:

* skan: PL_1_1_4380_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4380_0002.jpg

4370
Data:
1309
Konrad kustosz i Hartung kanonik ozylscy transumują bullę, w której Grzegorz IX, papież, [1231.04.26] bierze w opiekę kościół ryski, wprowadza regułę (norbertanów) św. Augustyna i zatwierdza posiadłości.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 38 x 21,5+1,5 cm; 2 paski po pieczęciach
Dawne sygn.:
Liuoniae No 56; Curlandia No 4
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Wyd.: Dogiel, t. V, nr 38, s. 37, 38. Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 724, s. 22.
Skan:

* skan: PL_1_1_4370_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4370_0002.jpg

786
Data:
1309.03.07
Waldemar, margrabia brandenburski, zatwierdza rozgraniczenie między posiadłościami Henryka de Lavenowe a mieszczanami z Reetz.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28,5 x 15 + 3,8 cm; nacięcia po pieczęci
Dawne sygn.:
No 1; No 23; Brandenburg No1
Datum : Torghellowe [Torgelow?, Turzogłowy?] ; AK Brandenburg.
Skan:

* skan: PL_1_1_786_0001.jpg
* skan: PL_1_1_786_0002.jpg

812
Data:
1309.05.01
Henryk von Plock, mistrz ziemi pruskiej, stwierdza, że Przemysł, ks. kujawski, sprzedał zakonowi krzyżackiemu dobra między Nogatem a zalewem Świeżym.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 21 x 12 + 2,3 cm; 2 pieczęcie uszkodzone na paskach
Dawne sygn.:
Prussiae No 8; No 48; 733/43
Datum : Toruń ; AK Prussiae.
Wyd.: Pom. UB. nr 672; Lites, wyd. 2, t. 2, s. 266, 267.
Skan:

* skan: PL_1_1_812_0001.jpg
* skan: PL_1_1_812_0002.jpg
* skan: PL_1_1_812_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_812_pieczec2.jpg

4381
Data:
1310.05.11
Klemens V, papież, wyznacza Franciszka de Moliano, kanonika Laudunensis [Laon], na miejsce Alberta z Mediolanu, kanonika raweńskiego, do rozstrzygnięcia nadużyć zakonu krzyżackiego w Liwonii.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 65 x 47,5 + 6,5 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Curlandiae No 198; Liuoniae No 59
Datum : Avignon ; AK Livoniae.
811
Data:
1310.12.12
Henryk II, dziedzic królestwa polskiego, ks. śląski, głogowski, poznański i kaliski, sprzedaje mieszczanom wschowskim jatki, łaźnię i las.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 23 x 12 + 3,1 cm; brak pieczęci; nadpalony, zalany woskiem
Dawne sygn.:
599/44
Datum : Głogów ; AK Silesiae.
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 939, s. 283.
Skan:

* skan: PL_1_1_811_0001.jpg
* skan: PL_1_1_811_0002.jpg

13
Data:
1311.11.22
Gerward, bp włocławski, układa się z Przemysłem i Kazimierzem, książętami kujawskimi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28,5 x 26 + 3,2 cm; nacięcia po 3 pieczęciach
Dawne sygn.:
Ad Palat. Cuiauiae; No 12; I.45/13
Datum : Inowrocław ; AK Cuiaviae.
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 472, s. 640-643.
Skan:

* skan: PL_1_1_13_0001.jpg
* skan: PL_1_1_13_0002.jpg

870
Data:
1312.06.17
Jan, bp płocki, układa się z zakonem krzyżackim o kolonizację w dobrach kościoła płockiego w ziemi michałowskiej i na 200 łanach koło Księtego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; 2 pieczęcie
Dawne sygn.:
Prussiae No 6; 56, 24
Datum : Płock ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 32.
Wyd.: UBC, t. 2, nr 63; NKDMaz., cz. 2, nr 128, s. 123-125. Reg.: Regesta, t. 2, nr 443; Suchodolska, Regesty, nr 10., 21.
3215
Data:
1312.09.09
Wójt i rajcy miasta Pyzdry zatwierdzają nadanie 20 skojców klasztorowi cystersów w Lądzie przez Mikołaja, obywatela miasta Pyzdry.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29 x 16,5 + 3,4 cm; 3 pieczęcie na paskach
Dawne sygn.:
Nr 319/1899
Datum : Pyzdry
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 957, s. 302.
Skan:

* skan: PL_1_1_3215_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3215_0002.jpg
* skan: PL_1_1_3215_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_3215_pieczec3.jpg

2335
Data:
1313
Henryk, proboszcz miechowski, nadaje ziemię i las zwany Prinicz z prawem lokowania wsi Hejdenrykowi z Kieżmarku.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 36 x 17 + 6 cm; ślady nacięć na paski pergaminowe; bardzo zniszczony, przetarty i pionowo: w 2 kawałkach
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 559, s. 227-228.
Skan:

* skan: PL_1_1_2335_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2335_0002.jpg

779
Data:
1314.03.29
Waldemar, margrabia brandenburski, sprzedaje młyn klasztorowi cystersek w Reczu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 36,5 x 18,5 + 3,2 cm; pieczęć uszkodzona na nitkach jedwabnych
Dawne sygn.:
No 2; Revisem 1730. Brandenburgen.; 597/47
Datum : Tanckow ; AK Brandenburg.
Skan:

* skan: PL_1_1_779_0001.jpg
* skan: PL_1_1_779_0002.jpg
* skan: PL_1_1_779_pieczec.jpg

7224
Data:
1314.08.31
Władysław, dziedzic królestwa polskiego, zatwierdza prawa i przywileje miasta Kalisza, nadane przez poprzedników.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 47 x 30,5 + 4,5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
AR 14
Datum : Kalisz
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 973, s. 315, 316.
Skan:

* skan: PL_1_1_7224_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7224_0002.jpg
* skan: PL_1_1_7224_pieczec.jpg

7167
Data:
1315.09.04
Jan, margrabia Brandenburgii i Łużyc, zatwierdza Guncelina ze Zgorzelca, syna nieżyjącego już Henryka, w posiadaniu cła przewoźnego w Zgorzelcu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26 x 17 + 3 cm; pieczęć
Dawne sygn.:
N. 9; 10/7
Datum : Gunswaldae
Skan:

* skan: PL_1_1_7167_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7167_0002.jpg
* skan: PL_1_1_7167_pieczec.jpg

5830
Data:
1315.01.28
Jadwiga, księżna krakowska, sandomierska, dziedziczka królestwa polskiego, bierze w opiekę dom sióstr beginek w Sandomierzu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 296 x 55 cm; nacięcie po pasku
Dawne sygn.:
Nro 3 tio; II, I
Datum : Sandomierz
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 561, s. 230.
Skan:

* skan: PL_1_1_5830_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5830_0002.jpg

782
Data:
1317.04.01
Władysław, dziedzic królestwa polskiego, zatwierdza Kunkowi, mieszczaninowi brzeskiemu, nabycie ziemi od Janusza Cimisa i Hazki, sołtysiny w Starym Sączu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29 x 16 + 3,7 cm; pieczęć na sznurze jedwabnym, uszkodzona
Dawne sygn.:
S. No-25; 592/48
Datum : Brześć ; AK Pal. Sirad.
Wyd.: Dok. kuj. maz., nr 66, s. 240-241.
Skan:

* skan: PL_1_1_782_0001.jpg
* skan: PL_1_1_782_0002.jpg
* skan: PL_1_1_782_pieczec.jpg

847
Data:
1317.07.17
Leszek, ks. kujawski i inowrocławski, sprzedaje zakonowi krzyżackiemu ziemię michałowską.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć
Datum : NieszawaAK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 33.
Wyd.: Dok. kuj. maz., nr 67, s. 241-243 ; Pr. UB t. 2, nr 187. Reg.: Regesta, t. 2, nr 479.
4382
Data:
1317.12.21
Jan XXII, papież, przytaczając dokument, w którym kapituła ryska, mistrz zakonu krzyżackiego w Liwonii i wasale koścoła ryskiego [Seghewalden, 1316.04.23] zawierają związek przeciw niewiernym, uznaje związek za szkodliwy, kasuje go.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 80 x 53,5 + 5 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
Pont. 2; Curland. 48. Cart. 71; Revisum 1730; Liuoniae No 61
Datum : Avignon ; AK Livoniae. ; Bulla wystawiona w trzech egzemplarzach
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 659, s. 98-100; Liv. UB, t. 2, nr 654, s. 92-94 . Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 765, s. 42; nr 758 (powinno być 759), s. 39, 40.
4386
Data:
1318.02.23
Jan XXII, papież, poleca abpom i bpom, których to dotyczy, aby edyktem publicznym pozwali mistrza zakonu krzyżackiego w Liwonii do stawienia się w kurii rzymskiej w sprawie zagrabionych kapitule ryskiej przez zakon dóbr.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 83,5 x 54,5 + 9 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Livoniae N 65
Datum : Avignon ; AK Livoniae. ; Bulla wystawiona w trzech egzemplarzach
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 661, s. 102-107 , (bulla wystawiona w trzech egzemplarzach z pewnymi różnicami). Reg.: Straty, nr 40, s. 57.
4385
Data:
1318.02.23
Jan XXII, papież, poleca abpom i bpom, których to dotyczy, aby edyktem publicznym pozwali mistrza zakonu krzyżackiego w Liwonii do stawienia się w kurii rzymskiej w sprawie zagrabionych kapitule ryskiej przez zakon dóbr.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32 x 61,5 + 7 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Pont. 2; Livoniae N. 64
Datum : Avignon ; AK Livoniae. ; Bulla wystawiona w trzech egzemplarzach
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 661, s. 102-107 , (bulla wystawiona w trzech egzemplarzach z pewnymi różnicami). Reg.: Straty, nr 39, s. 57.
4384
Data:
1318.02.23
Jan XXII, papież, poleca abpom i bpom, których to dotyczy, aby edyktem publicznym pozwali mistrza zakonu krzyżackiego w Liwonii do stawienia się w kurii rzymskiej w sprawie zagrabionych kapitule ryskiej przez zakon dóbr.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 75 x 52 + 4,8 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Livoniae No 64; Revisum 1730: No 45; Curlandiae No 45
Datum : Avignon ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 661, s. 102-107 , (bulla wystawiona w trzech egzemplarzach z pewnymi różnicami). Reg.: Straty, nr 38, s. 57; (bulla wystawiona w trzech egzemplarzach z pewnymi różnicami).
4383
Data:
1318.02.23
Jan XXII poleca bpowi ozylskiemu oraz kapitułom ozylskiej i ryskiej, by w przeciągu 6 miesięcy wysłali namiestników w celu poinformowania papieża o stanie ziem i spraw kościelnych w Liwonii i Prusach.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 58 x 38,5 + 7,5 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Pont. 2; Curland 155+Cart.73; Revisum 1730
Datum : Avignon ; AK Livoniae.
Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 770, s. 44.
Skan:

* skan: PL_1_1_4383_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4383_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4383_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4383_pieczecv.jpg

2336
Data:
1318.05.21
Władysław, król polski, potwierdza swój dokument aprobujący zgodnie z przywilejem lokacyjnym miasta Miechowa prawa i obowiązki wójta.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 61 x 44 + 7 cm; nacięcia na sznur od pieczęci; dobry
Dawne sygn.:
sub scatula quinta sub numero 6; No 91; V.11.14/2175
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 572, s. 240; KDMłp., t. 2, nr 544, s. 210-212. Reg.: Preissner, Dokumenty, nr 199, s. 256.
Skan:

* skan: PL_1_1_2336_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2336_0002.jpg

540
Data:
1318.06.11
Dostojnicy kujawscy poświadczają, że bracia książęta Leszek i Przemysł zawarli między sobą układ o wzajemnym dziedziczeniu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 38,3 x 14,5 + 4,5 cm; paski od 6 pieczęciach
Dawne sygn.:
Palalitin. Cuiaviae; No1; 556/50a;Palat Iuniulad. No 1
Datum : Włocławek ; AK Pal. Juniwlad.
Wyd.: J. Lelewel, Polska wieków średnich, t. 3, Poznań 1851, nr 23, s. 183, 184 ; J. Lelewel, Początkowe prawodastwa polskie, Warszawa 1828, nr 23, s. 215-217. Reg.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 227, s. 213
Skan:

* skan: PL_1_1_540_0001.jpg
* skan: PL_1_1_540_0002.jpg

6477
Data:
1318.06.21
Władysław, ks. krakowski, sandomierski itd., odnawia Piotrowi, opatowi klasztoru cystersów w Wąchocku, przywilej Bolesława, księcia krakowskiego i sandomierskiego z 1260 r.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 59 x 48 + 5,6 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
No 3-tio; B.O.Z. 60
Datum : Sulejów
Wyd.: KDKK, cz. 1, nr 120, s. 154 Reg.: Preissner, Dokumenty, nr 202, s. 257
Skan:

* skan: PL_1_1_6477_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6477_0002.jpg

6478
Data:
1318.06.23
Władysław, ks. krakowski itd., dziedzic królestwa polskiego, potwierdza bpowi kujawskiemu, Gerwardowi, prawne posiadanie zakupionej wsi Roskidalino, o którą toczył spór ze Stanisławem Szyrzykiem i jego rodziną.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32,5 x 20,5 + 3 cm; pieczęć na sznurze naprawiana z contrasigillum
Dawne sygn.:
B.O,Z 261; No 21; Visum 1760
Datum : Sulejów
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 228, s. 213-215. Reg.: Preissner, Dokumenty, nr 204.
Skan:

* skan: PL_1_1_6478_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6478_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6478_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_6478_pieczecv.jpg

3376
Data:
1318.07.08
Henryk, prepozyt klasztoru bożogrobców w Miechowie, odnawia Jakubowi, synowi nieżyjącego już Gotkina, wójtowi w Skaryszewie, przywilej na wójtostwa w tym mieście klasztornym, zaginiony w czasie najazdu Litwinów i Tatarów.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26,4 x 17,4 + 6 cm; przecięcia po pasku od pieczęci
Dawne sygn.:
3 tio; no 20; VI.13/2748 Radom 123
Datum : Miechów
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 22, s. 28, 29.
Skan:

* skan: PL_1_1_3376_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3376_0002.jpg

1782
Data:
1319.06.24
Władysław, ks. krakowski, sandomierski, sieradzki, potwierdza przywileje klasztoru (benedyktynów) Św. Krzyża na Łysej Górze, inserując przywileje Bolesława Wstydliwego z 1270 r., Leszka Czarnego z 1286 r., oraz przenosi wsie na prawo średzkie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 56 x 36,5 + 4,8 cm; nacięcia po pieczęci; zniszczony, wytarty w miejscach załamań, ale czytelny
Dawne sygn.:
sub signo No 3; IV.6/1633
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 576, s. 244, 245; nr 476, s. 129, 130; KDPol., t. 3, nr 62, s. 137-141.
Skan:

* skan: PL_1_1_1782_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1782_0002.jpg

12
Data:
1319.07.27
Piotr z Nowego i brat jego, Jaśko ze Sławna, za pośrednictwem komtura prowincjonalnego, Henryka Gero, układają się z książętami kujawskimi, Leszkiem i Przemysłem.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 23,5 x 17 + 3 cm; po 5 pieczęciach zachował się tylko 1 pasek
Dawne sygn.:
No 7m 12, No 27; Cuiauiae
Datum : Kinsdorf ; AK Cuiaviae.
Wyd.: Dok. kuj. maz., nr 68, s. 243, 244; Stronczyński, Wzory, nr 27, s. 31.
Skan:

* skan: PL_1_1_12_0001.jpg
* skan: PL_1_1_12_0002.jpg

6479
Data:
1320
Wacław, ks. mazowiecki, płocki, nadaje prepozytowi klasztoru bożogrobców w Miechowie kościoły w Rębowie i Wyszogrodzie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26,8 x 12,4,+,4,5 cm; pieczęć wielka na sznurze jedwabnym naprawiana z contrasigillatą
Dawne sygn.:
Ex scatula sub No 3; 1.; B.O.Z. 62
Datum : Wyszogród
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 156, s. 153.
Skan:

* skan: PL_1_1_6479_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6479_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6479_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_6479_pieczecv.jpg

5831
Data:
1320.10.02
Władysław, król, zamienia z klasztorem benedyktynów w Sieciechowie kościół św. Idziego w Krakowie, będący pod patronatem królewskim, na kościół św. Andrzeja w Krakowie, będący pod patronatem tychże benedyktynów i nadaje go klasztorowi klarysek w Skale.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 52 x 29 + 6 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Zb. Przeźdz.
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 163, s. 193, 194 ; Chmiel, Zbiór dokumentów, nr 3. Reg.: Preissner, Dokumenty, nr 217, s. 259.
Skan:

* skan: PL_1_1_5831_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5831_0002.jpg
* skan: PL_1_1_5831_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_5831_pieczecv.jpg

5832
Data:
1321
Trojden, ks. mazowiecki i czerski, potwierdza klasztorowi dominikanów w Warce nadania dziada swego Siemowita i stryja Konrada.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 46,5 x 21,5 + 3,5 cm; nacięcia po pasku; zniszczony
Dawne sygn.:
No 1
Kopia naśladowcza z poł. XIV w.
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 160, s. 158-160. Reg.: Suchodolska, Regesty, nr 108.
Skan:

* skan: PL_1_1_5832_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5832_0002.jpg

4581
Data:
1322.12.18
Konrad, mistrz krajowy liwoński i Henryk Holsatus, komendator zakonu w Dyneburgu, kwitują kanoników ryskich z 80 grzywien.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 21,5 x 8,5 + 1,5 cm; 2 nacięcia
Dawne sygn.:
ML, X, 7; Liuoniae 67 (po[r. z 66); Revisum 1730 No 53; 47, 77
Datum : Dünamünde ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 683, s. 136 . Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 804, s. 53.
Skan:

* skan: PL_1_1_4581_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4581_0002.jpg

6480
Data:
1324-1368
Ulryk, burmistrz i rajcy miasta Golubia, stwierdzają, że Janowi z Lipy, dawniej mieszczaninowi golubskiemu, nie przysługują żadne prawa do rud nad rzeką Gwyszczyny.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 27,56 x 8,3 + 1,8 cm; pieczęć na pasku, naprawiana
Dawne sygn.:
140, visum 1760; revisum 1799; B.O.Z 63
Skan:

* skan: PL_1_1_6480_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6480_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6480_pieczec.jpg

808
Data:
1325.02.17
Przemysł, ks. śląski i głogowski, stwierdza, że pewne pastwiska i młyn należały do miasta Wschowy.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32 x 15 + 2,8 cm; pieczęć stopiona na sznurze; zalany woskiem i nadpalony
Dawne sygn.:
599/52
Datum : Rychbach [Dzierżenin] ; AK Silesiae.
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 1048, s. 378, 379.
Skan:

* skan: PL_1_1_808_0001.jpg
* skan: PL_1_1_808_0002.jpg

6481
Data:
1325.04.14
Władysław, król polski, potwierdza cystersom w Byszewie (Koronowie) przywileje nadane im przez poprzednich władców oraz stan posiadania w kasztelani nakielskiej i zezwala na lokację dóbr klasztornych na prawie niemieckim z dodaniem różnych wolności.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30 x 42,9 + 4,8 cm; pieczęć mniejsza króla Władysława Łokietka na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
C. Fol/ 305; B.O.Z. 64
Datum : Brześć
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 1049, s. 379, 380.
Skan:

* skan: PL_1_1_6481_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6481_pieczec.jpg

6
Data:
1326.01.02
Wacław, ks. mazowiecki, zawiera przymierze z zakonem krzyżackim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć
Dawne sygn.:
No 49; No 28; Revisum 1730
Datum : Brodnica AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 34.
Wyd.: Stronczyński nr 28; Lites, wyd. 2, t. 1, nr 12, s. 432, 433 ; Pr. UB t. 2, nr 541. Reg.: Regesta, t. 2, nr 554, Straty, nr 34, s. 43.
3296
Data:
1326.05.06
Władysław, król polski, przenosi wsie Wargocin, Krasów, Osieki i Kozienice należące do klasztoru norbertanek w Płocku z prawa polskiego na niemieckie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 31, x 21,5+4,2 cm; pieczęć wyciśnięta przez papier
Dawne sygn.:
1782/1326/1450; 5
Datum : Brześć
Wyd.: ZDMłp., cz. 4, nr 906, s. 49, 50.
Skan:

* skan: PL_1_1_3296_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3296_0002.jpg

1783
Data:
1326.09.30
Nanker, bp krakowski, rozstrzyga spór między klasztorem (benedyktynów) Św. Krzyża na Łysej Górze a archidiakonem lubelskim Filipem o dziesięciny ze wsi Czolys na korzyść klasztoru.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30,5 x 16 + 4,2 cm; nacięcia po 1 paskach od pieczęci; zniszczony
Dawne sygn.:
sub litera D. fasciculi VI, No 1
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 592, s. 261, 262.
Skan:

* skan: PL_1_1_1783_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1783_0002.jpg

3216
Data:
1327.03.12
Ugoda Konrada, sołtysa z Kościoła, z klasztorem cystersów w Lądzie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 21,1 x 22,1 + 3,7 cm; nacięcia i pasek pergaminowy po pieczęciach; dobry
Dawne sygn.:
XVII-XIX
Datum : Ląd
Wyd.: KDWlkp., t. 6, nr 100, s. 114, 115.
Skan:

* skan: PL_1_1_3216_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3216_0002.jpg

772
Data:
1327.05.28
Władysław, król polski, pozwala Wojciechowi zwanemu Gambka przenieść wieś dziedziczną Gorzcino w ziemi sieradzkiej na prawo niemieckie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 49,8 x 21 + 5,3 cm; pieczęć na sznurze, zatarta
Dawne sygn.:
No 1; 54; 591/54
Datum : Kraków ; AK Pal. Sirad.
Wyd.: J. Lelewel, Polska wieków średnich, t. 3, Poznań 1851, nr 29, s. 196-198 ; J. Lelewel, Początkowe prawodastwa polskie, Warszawa 1828, nr 29, s. 232-235.
Skan:

* skan: PL_1_1_772_0001.jpg
* skan: PL_1_1_772_0002.jpg
* skan: PL_1_1_772_pieczec.jpg

3234
Data:
1328.02.14
Władysław, król polski, zatwierdza posiadanie przez Jana, opata i konwent klasztoru cystersów w Koprzywnicy lasów w Krzypaczowicach.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29,6 x 9,8 + 1,4 cm; przecięcia po pasku pergaminowym od pieczęci
Dawne sygn.:
No 1; N 2073
Datum : Bogoria
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 29, s. 36, 37.
Skan:

* skan: PL_1_1_3234_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3234_0002.jpg

3384
Data:
1328.12.11
Jan XXII, papież, zatwierdza bpowi kujawskiemu przywileje nadane bpowi Wolimirowi w 1268 r. przez Siemomysła, ks. kujawskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 68 x 31 + 7 cm; brak bulli; zniszczony, prawie nieczytelny
Datum : Avignon
Wyd.: ***Theiner, nr 404; Dokument książęcy z 1268 r. Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 94; KDWlkp., t. 1, nr 608. Reg.: Bull. Pol., t. 1, nr 1494.
Skan:

* skan: PL_1_1_3384_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3384_0002.jpg

10
Data:
1329.03.29
Jan, król czeski i polski, przejmuje i nadaje tytułem lenna Wacławowi, ks. płockiemu, Płock, Wyszogród i Gostynin.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 34,4 x 19,4 + 4 cm; na paska pergaminowych 7 pieczęci (1 ma sznurze, 6 na paskach) oraz 1 pasek
Dawne sygn.:
No 1 mo, No 1
Datum : Płock ; AK Pal. Masoviae.
Wyd.: KDMaz. Lub., nr 59, s. 47; INT, t. 1, nr 7, s. 6, 7; NKDMaz., cz. 2, nr 195, s. 195, 196.
Skan:

* skan: PL_1_1_10_0001.jpg
* skan: PL_1_1_10_0002.jpg
* skan: PL_1_1_10_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_10_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_10_pieczec3.jpg
* skan: PL_1_1_10_pieczec4.jpg
* skan: PL_1_1_10_pieczec5.jpg
* skan: PL_1_1_10_pieczec6.jpg
* skan: PL_1_1_10_pieczec7.jpg

878
Data:
1329.04.03
Jan, król czeski i polski, pozwala zakonowi krzyżackiemu podejmować nowe lokacje w ziemi dobrzyńskiej.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć na pasku, uszkodzona
Dawne sygn.:
No 50; Prussiae 61; 759/56
Datum : Toruń ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 35; Wyd.: Dogiel, t. IV, nr 53.; Pr. UB II, nr 644; Regesta, nr 571.
Wyd.: Dogiel, t. IV, nr 53, s. 48, 49 ; Pr. UB, t. 2, nr 644. Reg.: Regesta, nr 571; Straty, nr 35, s. 43.
6482
Data:
1329.06.12
Jan XXII, papież, potwierdza opatowi i konwentowi cystersów z Wąchocka swobody nadane przez królów, książąt i innych.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 41 x 27 + 8 cm; bulla na sznurze jedwabnym
Dawne sygn.:
No 12; BOZ 65
Datum : Avignon
Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 596, s. 266. Reg.: Bull. Pol., t. 1, nr 1537.
5642
Data:
1329.11.12
Przemysław, ks. sieradzki, wznawia sobotnie jarmarki we wsi Bałdrzychów, należącej do klasztoru cystersów w Sulejowie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 23 x 12,5 + 3 cm; sznur z zielonych nici po pieczęci
Dawne sygn.:
60
Datum : Piotrków
Wyd.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 28, s. 345.
Skan:

* skan: PL_1_1_5642_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5642_0002.jpg

4980
Data:
1330
Władysław, król, powtarza przywilej Wacława, króla czeskiego, dla Bertolda i Arnolda, synów Tyrmanda, na lokację miasta Sącza z 1292 r.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 59,2 x 33,2 + 3,6 cm; otwór po 1 pieczęci
Dawne sygn.:
No 2; Polen/1330; superata no 1 mo
Datum : Kraków ; AK Pal. Crac.
Wyd.: KDPol., t. 3, nr 67, s. 155-158 (Dokument Wacława z 1292) . Reg.: Preissner, Dokumenty, nr 279.
Skan:

* skan: PL_1_1_4980_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4980_0002.jpg

6483
Data:
1330.03.05
Janisław, abp gnieźnieński wydaje wyrok rozjemczy w sporze o dziesięciny między Świętosławem, opatem klasztoru norbertanów w Witowie, a Beraldem, opatem klasztoru cystersów w Sulejowie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 34 x 16+2,8 cm; brak
Dawne sygn.:
No 1; 45 BOZ 66
Datum : Łowicz
Wyd.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 29, s. 345-347.
Skan:

* skan: PL_1_1_6483_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6483_0002.jpg

866
Data:
1330.03.16
Jan, król czeski i polski, sprzedaje zakonowi krzyżackiemu ziemię dobrzyńską i przyobiecuje dać mu dalsze tytuły prawne (egz. 1).
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć
Dawne sygn.:
Prussiae N0 51; No 63
Datum : Metz ; AK Prussiae. Dokuemnt zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 36.
Wyd.: Dogiel, t. IV, nr 54, s. 49, 50 ; Pr. UB, t. 2, nr 682. Reg.: Regesta, nr 586.
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4635
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Re: Zbiór dokumentów pergaminowych ....

Post autor: Artur Rogóż »

867
Data:
1330.03.16
Jan, król czeski i polski, sprzedaje zakonowi krzyżackiemu ziemię dobrzyńską i przyobiecuje dać mu dalsze tytuły prawne (egz. 2).
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć
Datum : Metz ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 37.
Wyd.: Dogiel, t. IV, nr 54, s. 49, 50 ; Pr. UB, t. 2, nr 682. Reg.: Regesta, nr 586.
874
Data:
1330.03.17
Jan, król czeski i polski, nakazuje mieszkańcom ziemi dobrzyńskiej posłuszeństwo wobec zakonu krzyżackiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć
Dawne sygn.:
Prussiae No 67; No 65; Revisum 1730
Datum : Metz ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 38.
Wyd.: Pr. UB, t. 2, nr 683; Cod. dipl. Pruss., t. 2, nr 136, str 179. Reg.: Regesta, nr 588.
4387
Data:
1330.05.07
Jan XXII, papież, przytaczając swoją bullę [Avignon, 1324.02.10] i dokument kapituły ryskiej, mistrza zakonu krzyżackiego i wasali kościoła ryskiego [Seghevolden, 1316.04.23] poleca nakazać zakonowi krzyżackiemu w Liwonii zwrot kapitule ryskiej zagrabionych posiadłości.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 85 x 59 + 8 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Livoniae N 69; Curl. N. 50
Datum : Avignon ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 742, s. 257-260; Liv. UB, t. 2, nr 700, s. 164-170; Liv. UB, t. 2, nr 654, s. 92-24. . Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 876, s. 84-86.
4508
Data:
1330.12.26
[I.N.] Subegzekutorowie egzekutorów apostolskich wzywają zakon krzyżacki w Liwonii do stawienia się w Rydze do wysłuchania mandatu apostolskiego, jeżeli zaś się nie stawi w ciągu 2 miesięcy, pozywają go do stawienia się przed papieżem wraz z przywilejami zakonu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 46 x 20,5 + 1,8 cm; 5 pieczęci na paskach, 3 paski po pieczęciach, 3 nacięcia po paskach
Dawne sygn.:
Curlandiae No 54 cart. 71; Revisum 1736; Liuoniae No 71
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Skan:

* skan: PL_1_1_4508_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4508_0002.jpg

70
Data:
1332.10.26
Bolesław, ks. śląski i pan Legnicy zawiera rozejm z Władysławem, królem polskim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24 x 13,5 + 1,8 cm; ułamek pieczęci na pasku; w dolnej części dokumentu na składce wydarta dziura
Dawne sygn.:
No 4; S.N-29, Revisum 1730; Silesiae No 4
AK Silesiae
Wyd.: KDPol., t. 4, nr 3; Stronczyński, Wzory nr 29, s. 33, 34 .
Skan:

* skan: PL_1_1_70_0001.jpg
* skan: PL_1_1_70_0002.jpg

650
Data:
1332.12.15
Jan, ks. śląski i ścinawski, nadaje przywileje sądowe mieszczanom wschowskim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28 x 22 + 4,5 cm; brak pieczęci; zniszczony
Dawne sygn.:
Silesiae; No 5; Revisum 1730; H. 61/667
Datum : Ścinawa ; AK Silesiae.
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 1122, s. 449, 450.
Skan:

* skan: PL_1_1_650_0001.jpg
* skan: PL_1_1_650_0002.jpg

2338
Data:
1333.01.17
Jan [Grotowic], bp krakowski, przyznaje klasztorowi norbertanek w Imbramowicach prawo pobierania dziecięcin ze wsi Wierzbica i Jelcza, o które toczy się spór.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 42 x 28,5 + 5,3 cm; przecięcia na sznur po 2 pieczęciach
Dawne sygn.:
13; N 76; V.23/2177
Datum : Kraków
Wyd.: KDKK, cz. 1, nr 151, s. 194, 195 . Zob. Dokumenty klasztoru PP. norbertanek w Imbramowicach (1228-1450), wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, Kraków 1948, nr 10, s. 95.
Skan:

* skan: PL_1_1_2338_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2338_0002.jpg

6484
Data:
1333.09.01
Jan, ks. oświęcimski, daje Żegocie z Bieńkowic las nad rzeką Skawą w pobliżu wsi książęcej Zembrzyce.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 35,5 x 16 + 4 cm; brak
Dawne sygn.:
No 1mo; BOZ 67
Datum : Oświęcim ; AK Pal. Osw. et Zat.
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 192, s. 227, 228.
Skan:

* skan: PL_1_1_6484_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6484_0002.jpg

6305
Data:
1334.03.27-1334.04.03
Kazimierz, król polski, wieś Lipę Dobiesza z Krępy, założoną w lesie pod Solcem, przenosi z prawa polskiego na średzkie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 31,2 + 5,5 cm; pieczęć na sznurze; uszkodzony
Dawne sygn.:
1 mo; 5360 MN
Datum : Kraków ; Varia. Datowany na marzec/kwiecień.
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 33, s. 39-41 .
Skan:

* skan: PL_1_1_6305_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6305_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6305_pieczec.jpg

8
Data:
1334.04.30
Luder, wielki mistrz zakonu krzyżackiego i ks. brunszwicki przedłuża zawieszenie broni z Kazimierzem, królem polskim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 43,2 x 23 + 3,2 cm; 7 pieczęci na paskach
Dawne sygn.:
Pruss. No 68; No 53 Revisum 1730; No 66
Datum : Malbork ; AK Prussiae.
Wyd.: Lites, wyd. 2, t. 1, nr 18, s. 441, 442 ; KDPol., t. 2, cz. 2, nr 487, s. 665-667.
Skan:

* skan: PL_1_1_8_0001.jpg
* skan: PL_1_1_8_0002.jpg
* skan: PL_1_1_8_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_8_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_8_pieczec3.jpg
* skan: PL_1_1_8_pieczec4.jpg
* skan: PL_1_1_8_pieczec5.jpg
* skan: PL_1_1_8_pieczec6.jpg
* skan: PL_1_1_8_pieczec7.jpg

4509
Data:
1335.05.26
Rajcy miasta Rygi zaświadczają, że Henryk, zwany Crans, krawiec i Arnoldus, synowie Arnolda, zwanego Cum Buza, zamieniają z kapitułą ryską pewne dochody.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 19,4 x 9,7 + 1,7 cm; pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Curland. cart. 71; Livoniae No [skreślone: 74]
AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 764, s. 286. Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 904, s. 93.
Skan:

* skan: PL_1_1_4509_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4509_0002.jpg

2339
Data:
1335.09.09
Mikołaj, prepozyt klasztoru bożogrobców w Miechowie, sprzedaje Adamowi Zalczycz za 20 grzywien sołectwo we wsi Skwolna, która ma być lokowana na prawie niemieckim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 42 x 28,5 + 5,3 cm; otwory po sznurze od pieczęci, nacięcia po paskach od pieczęci
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 sub numero 7
Datum : Miechów
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 643, s. 14-16.
Skan:

* skan: PL_1_1_2339_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2339_0002.jpg

9
Data:
1335.11.26
Karol, król węgierski i Jan, król czeski, wydają wyrok w sprawie między Polską a zakonem krzyżackim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; 2 sznury po pieczęci
Dawne sygn.:
R 1730; Pruss No [przeprawiane: 65to?]
Datum : Wyszehrad ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec; obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 39.
Wyd.: Lites, wyd. 2, t. 1, nr 22, s. 447-449 . Reg.: Regesta, t. 2, nr 648; Straty, nr 39, s. 44.
5
Data:
1335.12.03
Jan, król czeski, zawiadamia wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, na jakich warunkach stanął pokój z królem Kazimierzem w Wyszehradzie i jakie dokumenty mają być wystawione.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Revisum AD 1730 No 68; Pruss No 76; N 54
AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec; obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 40.
Wyd.: Lites, wyd. 2, t. 1, nr 24, s. 450, 451 , (wersja w jęz. niemieckim). Reg.: Regesta, t. 2, nr 651; Straty, nr 40, s. 44.
2341
Data:
1336
Dominik z Pstroszyc przekazuje Wacławowi, swemu siostrzeńcowi, sołectwo we wsi Dobra koło Pstroszyc za 20 marek.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 46,5 x 20,5 + 6 cm; brak; bardzo zniszczony, przedarty pionowo: w 4 kawałkach
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 sub numero 9
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 644, s. 16, 17.
Skan:

* skan: PL_1_1_2341_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2341_0002.jpg

4388
Data:
1336.04.30
Benedykt XII, papież, przytaczając bullę papieża Jana XXII [Avignon, 1330.05.07], poleca bpowi dorpackiemu, aby stosownie do powyższej bulli wyznaczył zakonowi krzyżackiemu w Liwonii termin zwrotu zagrabionych kapitule ryskiej posiadłości pod groźbą kar kościelnych.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 94,3 x 63,5 + 11,1 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Livoniae No 17; No 59 Revisum 1730
Datum : Avignon ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 773, s. 293-295; Liv. UB, t. 2, nr 742, s. 257-260; Liv. UB, t. 2, nr 700, s. 164-170; Liv. UB, t. 2, nr 654, s. 92-94.. Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 914, s. 95, 96.
Skan:

* skan: PL_1_1_4388_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4388_0002.jpg

2342
Data:
1336.05.26
Kazimierz, król polski, powtarza dokument króla Władysława z 1329 r. dla Dominika z Pstroszyc, przenoszący wieś Pstroszyce z prawa polskiego na niemieckie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 52,5 x 29,5 + 6,6 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 sub numero 8
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 645, s. 17, 18; KDMłp., t. 2, nr 600, s. 271, 272.
Skan:

* skan: PL_1_1_2342_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2342_0002.jpg

18
Data:
1336.05.26
Kazimierz, król polski, uznaje wyrok wyszehradzki z 1335.11.26.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
Pruss. No 74
AK Prussiae. Dokuemnt zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 41. W AGAD fot. tylko odwrocia.
Wyd.: Lites, wyd. 2, t. 1, nr 25, s. 451. Reg.: Regesta, t. 1, nr 659.
4510
Data:
1336.07.07
Fryderyk, abp ryski, przytaczając dokument Isariusza, abpa Lundu, prymasa Szwecji, niegdyś abpa ryskiego [Rzym, 1304.03.17], poleca Engelbertowi, bpowi dorpackiemu, aby stosownie do tej ugody zażądał zwrotu tego, co przypadnie od zakonu krzyżackiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 27,5 x 38 + 3,7 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
Curland. cart. 73; No 59 Revisum 1730; Livoniae N 15
Datum : Avignon ; AK Livoniae.
Reg.: Liv. UB, t. 2, s. 96, między nr 915 a 916.
Skan:

* skan: PL_1_1_4510_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4510_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4510_pieczec.jpg

8482
Data:
1336.07.27
Jadwiga królowa i pani sądecka przenosi 3 wsie podkoniuszego krakowskiego, Gedki, w ziemi sądeckiej Gródek, Glinik i Przydonica z prawa polskiego na niemieckie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 42,5 x 19 + 4,5 cm; otwory po pieczęci
Dawne sygn.:
[Sucha 1]
Datum : Kraków ; Varia.
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 205, s. 243, 244
Skan:

* skan: PL_1_1_8482_0001.jpg
* skan: PL_1_1_8482_0002.jpg

6076
Data:
1336.10.11
Salomea, ksieni konwentu klarysek w Starym Sączu, nadaje Piotrowi i jego synowi Tylmanowi jako przyszłym sołtysom, las nad Dunajcem z prawem do osadzenia tam kolonistów i lokowania wsi na prawie niemieckim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 50,3 x 25 cm; pieczęć na sznurze
Varia
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 648, s. 20-22.
Skan:

* skan: PL_1_1_6076_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6076_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6076_pieczec.jpg

7134
Data:
1336.10.18
Król Kazimierz potwierdza Sandowi zwanemu Pieniążek, dziedzicowi Iwanowic, przywilej posiadania wsi Dominikowice, nadanej jego przodkowi przez Bolesława Wstydliwego [1274.10.03].
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 52,7 x 27 + 8 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
Fasciculus 23 Nro 2
Datum : Kraków ; Varia
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 38, s. 48; nr 6, s. 10, 11.
Skan:

* skan: PL_1_1_7134_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7134_0002.jpg

5833
Data:
1337.06.24
Kazimierz, król, potwierdza szlachcicowi Sczw z wsi Żukowice przywileje nadane przez Leszka i Władysława.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30,3 x 20,5 + 4 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
[Zb. Przeźdz.]; Żukowice No 1mo; Ex fasciculo 84; Do szuflady Tarnow
Datum : Wiślica
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 651, s. 24, 25
Skan:

* skan: PL_1_1_5833_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5833_0002.jpg

7168
Data:
1337.01.06
Jan, król Czech, oznajmia, że Ulmannus, mieszczanin zgorzelecki, zrezygnował z 8 grzywien na wsi Leschowicz na jego ręce, prawa patronatu tamtejszej parafii i szpitala.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28 x 17,5 + 3 cm; pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
5a
Datum : Wrocław
Skan:

* skan: PL_1_1_7168_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7168_0002.jpg

21
Data:
1337.03.04
Kazimierz, król polski, nadaje Włodkowi ks. dobrzyńskiemu ziemię łęczycką w zamian za odstąpienie ziemi dobrzyńskiej.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 55,3 x 23,7 + 9,7 cm; sznur po pieczęci
Datum : Pakość
Wyd.: Dogiel, t. IV, nr 59, s. 56; Dok. kuj. maz., nr 71, s. 247, (błędna data: 1337.03.11). Zob. Z. Spieralski, Z dziejów Archiwum Koronnego Krakowskiego. Kopiariusz Jana Łaskiego (około 1505), Studia Źródłoznawcze, t. 24, 1979, s. 119.
Skan:

* skan: PL_1_1_21_0001.jpg
* skan: PL_1_1_21_0002.jpg

544
Data:
1337.03.10
Jan, król czeski, przyrzeka zakonowi krzyżackiemu, że jeżeli Kazimierz, król polski, nie wykona wyroku wyszehradzkiego, to Brześć, Inowrocław i Dobrzyń wrócą do zakonu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
N 60 AD 1730 Revisum; Pruss N 76 [?]; No 74
Datum : Inowrocław ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 42.
Wyd.: Lites, wyd. 2, t. 1, nr 29, s. 458; KDPol., t. 2, cz. 2, nr 488, s. 669, 670 (błędna data: 1337.03.09). Reg.: Regesta, nr 674.
2343
Data:
1337.05.14
Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim rozstrzyga spór o sołectwo w Michałowicach pomiędzy Michałem sołtysem z Racławic i Hankonem synem Hermana zwanego Habnicht.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 31,6 x 20,5 + 5,3 cm; nacięcie po pieczęci
Dawne sygn.:
Ex scatula [...] sub No [...]
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 650, s. 23, 24.
Skan:

* skan: PL_1_1_2343_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2343_0002.jpg

6485
Data:
1337.05.16
Bolesław, ks. śląski, legnicki, daje komturowi i joannitom z Brzegu 10 włók w Beroldisdorf w pow. chojnowskim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 37 x 14,6 + 2,1 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 68
Datum : Legnica
Skan:

* skan: PL_1_1_6485_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6485_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6485_pieczec.jpg

871
Data:
1338.07.22
Ludwik IV, cesarz, zakazuje wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego stawać przed jakimkolwiek sądem w sprawie nadań cesarskich.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; pieczęć
Datum : Frankfurt ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec; obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem. [Nie ma fot.]
Wyd.: Lites, wyd. 2, t. 1, nr 30, s. 459, 460. Reg.: Regesta, nr 689.
6486
Data:
1339.01.05
Rajcy miasta Inowrocławia stwierdzają, że Filip, dziedzic z Łagiewnik, zastawił Maciejowi, bpowi włocławskiemu, część Łagiewnik koło Parchań.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29,5 x 17 + 1 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
BOZ 69
Datum : Inowrocław
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 266, s. 260, 261.
Skan:

* skan: PL_1_1_6486_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6486_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6486_pieczec.jpg

7226
Data:
1339.01.20
Jerzy, ks. i dziedzic królestwa Rusi, nadaje Bartkowi z Sandomierza wójtostwo w Sanoku.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 33 x 36,1 + 6,1 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
[AR 16]
Datum : Włodzimierz
Wyd.: KDPol., t. 3, nr 88, s. 197-199.
Skan:

* skan: PL_1_1_7226_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7226_0002.jpg

7170
Data:
1339.05.21
Jan, król czeski, nadaje prawo składu na barwnik zwany czerwcem dla miasta Zgorzelca.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29 x 15 + 3,5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
4.
Datum : Praga
Skan:

* skan: PL_1_1_7170_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7170_0002.jpg
* skan: PL_1_1_7170_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_7170_pieczecv.jpg

783
Data:
1339.06.09
Konrad, ks. śląski i oleśnicki, potwierdza sprzedaż dóbr Steynwcze przez Lucca z Racwicz na rzecz Wschowy.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28 x 18 + 4 cm; pieczęć na sznurze, stopiona; nadpalony, zalany woskiem, prześwitujący
Datum : Wschowa ; AK Silesiae.
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 1190, s. 516; Stronczyński, Wzory., nr 32, s. 36 (facsimile nr 33!).
Skan:

* skan: PL_1_1_783_0001.jpg
* skan: PL_1_1_783_0002.jpg

2344
Data:
1339.08.30
Benedykt, opat klasztoru bożogrobców w Miechowie, nadaje Mikołajowi, synowi Świętosława ze Sławkowa dziedzictwo Bieńkowicze.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 42,7 x 27,9 cm; otwory po 4 sznurach od pieczęci
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 sub Nuo 10; Ex scatula 5ta [?]
Datum : Miechów
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 658, s. 33, 34.
Skan:

* skan: PL_1_1_2344_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2344_0002.jpg

856
Data:
1339.09.15
Galhard z Cahors [de Carceribus], legat papieski, wydaje wyrok w sprawie między Polską a zakonem krzyżackim, nakazujący zwrot Polsce Pomorza i innych ziem zabranych.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; 2 pieczęcie na sznurach
Datum : Warszawa ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 44. [Brak fot. odwrocia.]
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 1192, s. 517-523; nr 1179, s. 505-508; Lites, wyd. 2, t. 1, s. 137-141, z kopii; Długosz, Annales, ks. 9, s. 200-211; Dogiel, t. IV, s. 56-66. Reg.: Regesta, t. 2, nr 706, Straty, nr 44, s. 45.
1784
Data:
1339.10.25
Kazimierz Wielki, król polski, potwierdza zamianę między Przybkiem, podsędkiem krakowskim a Janem, opatem klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze, na mocy której pierwszy otrzymał wsie: Opatkowice i Zborów, drugi: Rzepin, Rzepinek, Żyrniki i Szczybrzę oraz przenosi wsie nadane klasztorowi na prawo niemieckie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 52 x 22,2 + 6 cm; sznur po pieczęci; nieco zniszczony
Dawne sygn.:
Sub lra C Fasciculi VIII
Datum : Sandomierz
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 660, s. 35, 36.
Skan:

* skan: PL_1_1_1784_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1784_0002.jpg

7225
Data:
1339.11.02
Władysław, ks. łęczycki i dobrzyński, zamienia Szczawino na Brzeziny z Pauliną, wdową po woj. łęczyckim Bożywoju i inseruje swój dokument potwierdzający temuż posiadanie Brzezin nadanych przez Łokietka [Łęczyca, 1332.07.18].
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 66,5 x 17,6 cm; nacięcia po pasku od pieczęci; dziura w tekście
Dawne sygn.:
[AR 15]
Datum : Łęczyca
Skan:

* skan: PL_1_1_7225_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7225_0002.jpg

775
Data:
1339.12.06
Kazimierz, król polski, pozwala Bonifacemu i Idziemu, dziedzicom Stępocic przenieść je na prawo średzkie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 42,5 x 22,4 + 4,8 cm; pieczęć na sznurze
Datum : Kraków ; Varia
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 661, s. 36, 37.
Skan:

* skan: PL_1_1_775_0001.jpg
* skan: PL_1_1_775_0002.jpg
* skan: PL_1_1_775_pieczec.jpg

1785
Data:
1340.10.25
Kazimierz, król polski, nadaje wdowie Jadwidze i jej 3 synom: Falisławowi, Tomisławowi i Wojciechowi prawo lokacji wsi Prawęcin na prawie średzkim, położonej w ziemi sandomierskiej, zapewniając lokowanym kmieciom 12 lat wolnizny od wszelkich świadczeń.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 47,5 x 22 + 6,4 cm; sznur po pieczęci; duża dziura w tekście
Dawne sygn.:
Sub litera A No 3
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 210, s. 248, 249.
Skan:

* skan: PL_1_1_1785_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1785_0002.jpg

2346
Data:
1341.05.30
[I.N.] Stefan de Pinn, audytor papieski, powtarza bullę Urbana IV [1202.06.01], wyłączającą kościoły, klasztory podległe zakonom bożogrobców spod wszelkiej jurysdykcji a poddającą je jurysdykcji papieskiej i patriarsze jerozolimskiemu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32 x 33,5 cm; otwory po sznurze
Dawne sygn.:
Ex scatula prima sub numero 13
Datum : Avignon
Skan:

* skan: PL_1_1_2346_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2346_0002.jpg

2345
Data:
1341.05.30
[I.N.] Stefan de Pinn, audytor papieski, powtarza bullę papieża Honoriusza III z 1221 r. biorącą pod opiekę zakon bożogrobców.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 36,2 x 40,3 + 5 cm; otwory po pieczęci; podarty
Dawne sygn.:
Ex scatula prima sub numero 10
Datum : Avignon
Skan:

* skan: PL_1_1_2345_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2345_0002.jpg

26
Data:
1341.06.22
Benedykt XII, papież, zleca bpom miśnieńskiemu, krakowskiemu i chełmińskiemu, swym komisarzom ponowne rozpatrzenie sporu polsko-krzyżackiego o Pomorze, ziemię chełmńską, michałowską, dobrzyńska i Kujawy.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Pruss 92;
Datum : Avignon ; AK Prussie. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 45.
Wyd.: Lites, wyd. 2, t. 2, nr 1, s. 363-365.
213
Data:
1341.10.03
Henryk, landgraf Hesji, obiecuje Kazimierzowi Wielkiemu, że wypłaci 2000 kóp groszy praskich córce jako posag.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa
Brak od 1944 r.
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 110, s. 190, 191.
11
Data:
1342.08.04
Klemens VI, papież, poleca bpom miśnieńskiemu, krakowskiemu i chełmińskiemu, aby przystąpili do wykonania zleceń bulli Benedykta XII z 1341.06.22 w sprawie zwrotu Polsce ziemi kujawskiej i dobrzyńskiej przez zakon krzyżacki.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 71, 5 x 55,5 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Pruss No 78 [skreślone]; AoD 1730 [...]
Datum : Villa Nova ; AK Prussiae.
Wyd.: Lites, wyd. 2, t. 2, nr 3, s. 366, 367; nr 1, s. 363-365 .
Skan:

* skan: PL_1_1_11_0001.jpg
* skan: PL_1_1_11_0002.jpg
* skan: PL_1_1_11_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_11_pieczecv.jpg

515
Data:
1343.02.24
Bogusław, Barnim i Warcisław, książęta szczecińscy, sławscy etc. zawierają układ o małżeństwo Bogusława z Elżbietą, córką Kazimierza, króla polskiego, z przymierzem przeciw zakonowi krzyżackiemu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 49 x 36,2 + 5 cm; w otworach na 15 pieczęci zachowało się 14 pasm czerwonego bądź zielonego jedwabiu; dokument poprzecierany o poszarpanych brzegach
Dawne sygn.:
Pomeraniae No 1; Carton 22 No 20
Datum : Poznań ; AK Pomeraniae
Wyd.: Lites, wyd. 2, t. 2, nr 4, s. 367-369.
Skan:

* skan: PL_1_1_515_0001.jpg
* skan: PL_1_1_515_0002.jpg

4582
Data:
1343.02.28
Fromhold, przeor i kapituła ryska potwierdza dokument Engelberta, bpa ryskiego, w którym przywraca do łask Engelberta i jego braci, synów zmarłego Jana de Tisenhauzen [Tyzenhauz].
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 43,5 x 34,6 + 6,5 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
[ML, X, 8]; Livoniae No 70 [przeprawione z 68?]; No 60 Revisum 1730
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 811, s.355.; Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 962, s. 110.
Skan:

* skan: PL_1_1_4582_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4582_0002.jpg

1041
Data:
1343.03.02
Jakub prepozyt, Grzymisława magistra i konwent klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny koło Płocka przyrzekają Kazimierzowi ks. kujawskiemu i gniewkowskiemu, że bez jego zgody nie odstąpią nikomu wsi Ostrowąs i Dymice.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 27,5 x 11,4 + 2 cm; 2 pieczęcie na paskach
Dawne sygn.:
Palatini Junivlad. 4 [?]
Datum : Płock ; AK Pal. Juniwlad.
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 252, s. 254, 255 ; KDPol., t. 2, cz. 2, nr 492, s. 689. Reg.: Suchodolska, Regesty, nr 160, s. 101.
Skan:

* skan: PL_1_1_1041_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1041_0002.jpg
* skan: PL_1_1_1041_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_1041_pieczec2.jpg

17
Data:
1343.05.05
Klemens VI, papież, poleca bpom krakowskiemu, chełmińskiemu i miśnieńskiemu rozpatrzenie spraw polsko-krzyżackich.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
AD 1730 revisum No 64; Pruss 65; No 78
Datum : Avignon ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 46.
Wyd.: Lites, wyd. 2, t. 2, nr 5, s. 369-372.
611
Data:
1343.07.15
Kasztelan i woj. krakowski, woj. i kasztelan sandomierski oraz kasztelanowie wiślicki i wojnicki poręczają dochowanie pokoju kaliskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; 5 pieczęci na paskach, pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Pomerania Litt A; Nro 6to
AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 48.
Wyd.: Lites, wyd. 2, t. 2, nr 12, s. 379 , (z egzemplarza Bibl. Czartoryskich). Reg.: Regesta, nr 751.
19
Data:
1343.07.15
Miasta Kraków, Sandomierz i Sącz poręczają dochowanie pokoju kaliskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; 3 pieczęcie na paskach
Dawne sygn.:
Revisum 1730 No 67; Pruss No [skreślone: 84] No 90
AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 47.
Wyd.: Lites, wyd. 2, t. 2, nr 13, s. 379, 380 ; KDPol., t. 1, nr 111, s. 191, 192. Reg.: Regesta, t. 2, nr 749.
15
Data:
1343.08.20
Otto, bp chełmiński, Eberhard, opat klasztoru cystersów w Pelplinie, Krystyna i Małgorzata, opatki klasztorów w Toruniu i Chełmnie, zrzekają się pretensji, co do szkód poniesionych podczas wojen polsko-krzyżackich.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30 x 19,5 + 6,5 cm; 7 pasków po pieczęciach, niektóre z resztkami lnianych woreczków na pieczęcie
Dawne sygn.:
Pruss No 83; AD 1730 revisum; No 66mo [?] No 62 [przeprawione z 66]
Datum : Toruń ; AK Prussiae.
Wyd.: Dogiel, t. IV, nr 66, s. 70, 71; Lites, wyd. 2, t. 2, nr 14, s. 380, 381.
Skan:

* skan: PL_1_1_15_0001.jpg
* skan: PL_1_1_15_0002.jpg

4981
Data:
1343.10.18
Kazimierz, król nadaje Mikołajowi i Marcinowi synom Jana z Kurzelowa 2 łany w pobliżu Lelowa.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 53 x 18,4 + 7,9 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
pieczątka: Preussiche Staatsarchiv Berlin
Datum : Lelów ; AK Pal. Crac.
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 217, s. 257, 258.
Skan:

* skan: PL_1_1_4981_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4981_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4981_pieczec.jpg

5641
Data:
1344.10.01
Klemens VI, papież, poleca abpowi gnieźnieńskiemu rozsądzić sprawę opata i konwentu klasztoru benedyktynów w Sieciechowie przeciw Siemowitowi i Kazimierzowi książętom mazowieckim o wyliczone wsie i inne rzeczy.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26 x 17 + 4 cm; otwory po pieczęci
Datum : Avignon
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 264, s. 267.
Skan:

* skan: PL_1_1_5641_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5641_0002.jpg

1977
Data:
1345.08.16
Kazimierz, król polski, zezwala Janowi opatowi i konwentowi klasztoru cystersów w Wąchocku na lokację wsi nad rzeką Radomierzą w lesie wawrzyszewskim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 27 x 20 cm; nacięcia po pieczęci
Datum : Sandomierz
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 675, s. 58.
Skan:

* skan: PL_1_1_1977_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1977_0002.jpg

7
Data:
1346.02.15
Władysław, ks. bytomski, zobowiązuje się nie wspierać nikogo przeciw królowi polskiemu, Kazimierzowi, a w szczególności króla czeskiego
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 31 x 14,5 + 3,5 cm; 7 pieczęci na paskach
Dawne sygn.:
Revisum 1736
Datum : Bytom
Wyd.: Dogiel, t. I, nr 3, s. 538 ; BuSch. II, s. 419-420.
Skan:

* skan: PL_1_1_7_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7_0002.jpg
* skan: PL_1_1_7_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_7_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_7_pieczec3.jpg
* skan: PL_1_1_7_pieczec4.jpg
* skan: PL_1_1_7_pieczec5.jpg
* skan: PL_1_1_7_pieczec6.jpg

785
Data:
1346.08.01
Kazimierz, król polski, nadaje Teodorykowi prawo lokowania wsi nad rzeką Lipnik.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 52 x 21 + 6,5 cm; sznur po pieczęci; podarty na zgięciach, ubytki pergaminu
Dawne sygn.:
Incertorum No 6; Carton 22 Nuo 25; No 7; No 35
Datum : Kraków ; AK incertorum palat.
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 113, s. 195, 196.
Skan:

* skan: PL_1_1_785_0001.jpg
* skan: PL_1_1_785_0002.jpg
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4635
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Re: Zbiór dokumentów pergaminowych ....

Post autor: Artur Rogóż »

14
Data:
1346.09.05
Konrad von Valkenhayn, starosta wrocławski, w imieniu króla czeskiego, Jana i synów jego, Karola i Jana, zawiera rozejm z Kazimierzem, królem polskim i Bolkiem, ks. świdnickim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29,5 x 18 + 4 cm; 3 pieczęcie na paskach, 2 paski po pieczęci, nacięcie po pasku
Dawne sygn.:
Revisum 1730; No 8
Datum : Pyzdry ; AK Silesiae.
Wyd.: Dogiel, t. I, nr 5, s. 5, 6.
Skan:

* skan: PL_1_1_14_0001.jpg
* skan: PL_1_1_14_0002.jpg

2347
Data:
1346.09.20
[I.N.] Powtórzenie listu Piotra, patriarchy jerozolimskiego [1345.08.08] potwierdzającego nominację brata Benedykta na przełożonego probostwa miechowskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 35 x 55,5 cm; nacięcia po pasku od pieczęci
Dawne sygn.:
Ex scatula 2da sub Num 154; Ex scatula 2da Nro 42
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 674, s. 55-57.
Skan:

* skan: PL_1_1_2347_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2347_0002.jpg

2348
Data:
1346.10.06
Sąd ziemski krakowski wydaje wyrok w sprawie Stanki, córki Staśka młynarza ze wsi Szczepanowice przeciw dziedzicom wójtostwa w Miechowie o posiadanie 1/3 młyna we wspomnianej wsi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 35,5 x 18 + 4,5 cm; 2 pieczęcie na paskach
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 sub Numero 11
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 680, s. 62, 63.
Skan:

* skan: PL_1_1_2348_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2348_0002.jpg

2349
Data:
1347.01.25
Wilhelm, opat cystersów w Spiszu, nakazuje pozwać bpa krakowskiego w sprawie z bożogrobcami z Miechowa.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 38,5 x 24,2 + 2,6 cm; pieczęć na pasku; niewielka dziura w tekście
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 sub numero 12
Datum : Spisz
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 682, s. 64, 65.
Skan:

* skan: PL_1_1_2349_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2349_0002.jpg

7227
Data:
1347.02.25
Kazimierz, król polski, nadaje Hanuszowi z Kłodzka [Glacz?] młyn w Szydłowie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 34 x 20 cm; otwory po pieczęci; nacięcia
Dawne sygn.:
[AR 17]; palat. Sandomirien. no 3; Nu 3tio revisum 1730
Datum : Szydłów ; AK Pal. Sandomirien.
Wyd.: KDPol., t. 3, nr 98, s. 219, 220.
Skan:

* skan: PL_1_1_7227_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7227_0002.jpg

5834
Data:
1347.08.16
Siemowit i Kazimierz, książęta czerscy, nadają norbertankom z klasztoru św. Marii Magdaleny w Płocku prawo pobierania główszczyzny we wsi Naruszewo.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 23,3 x 17,2 + 3,5 cm; 2 sznury po pieczęciach
Dawne sygn.:
[Zb. Przeźdz.]
Datum : Warszawa
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 284, s. 289 ; Dok kuj. maz., nr 29, s. 314, 315.
Skan:

* skan: PL_1_1_5834_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5834_0002.jpg

2350
Data:
1347.08.22
Kazimierz, król polski, nadaje klasztorowi norbertanów w Busku pozwolenie na przeniesienie wsi Kotarszyn, Nosów i Piotrów z prawa polskiego na prawo średzkie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 40,5 x 23,3 + 8,1 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Z fascykułu 68 No 580 [?]
Datum : Sandomierz ; Varia
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 50, s. 64, 65.
Skan:

* skan: PL_1_1_2350_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2350_0002.jpg
* skan: PL_1_1_2350_pieczec.jpg

1978
Data:
1347.10.11
Sąd ziemski sandomierski wydaje wyrok w sprawie między opatem klasztoru cystersów w Wąchocku, Januszem, a Tomaszem Zaual o posiadłość Prusinowice, którą przyznaje opatowi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32 x 17,6 cm; nacięcia po paskach od 2 pieczęci
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 684, s. 66, 67.
Skan:

* skan: PL_1_1_1978_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1978_0002.jpg

792
Data:
1347.12.14
Kazimierz, król polski, nadaje wsi Śmiłowice prawo magdeburskie i sprzedaje Tylkowi, synowi Jana, mieszczaninowi brzeskiemu sołectwo za 60 grzywien.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 43 x 25,3 + 6,5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Palat. Bresten. N 6
Datum : Brześć ; AK Pal. Brestensis.
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 279, s. 275, 276.
Skan:

* skan: PL_1_1_792_0001.jpg
* skan: PL_1_1_792_0002.jpg
* skan: PL_1_1_792_pieczec.jpg

1078
Data:
1348
Wincenty, sędzia kujawski, wyznacza granice między wsią Kurowo, należącą do klasztoru św. Marii Magdaleny norbertanek w Płocku a wsiami Baruchowo i Gumowo należącymi do Mścigniewa dziedzica z Baruchowa.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32 x 24,3 + 4,3 cm; pieczęć na pasku
Datum : Brześć
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 280, s. 277, 278.
Skan:

* skan: PL_1_1_1078_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1078_0002.jpg
* skan: PL_1_1_1078_pieczec.jpg

4583
Data:
1348.06.26
Fromhold, abp ryski, przywraca kapitule ryskiej zamek Dolen, dziedzictwo Eppele i wsie nadane przez swoich poprzedników.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 27 x 22 + 2,7 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
[ML, X, 9]; No 61 Revisum 1730; Livoniae No 79 [liczba skreślona]
Datum : Avignon ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 888, s. 441-444. Reg.: nr 1051, s. 132, 133.
Skan:

* skan: PL_1_1_4583_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4583_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4583_pieczec.jpg

3269
Data:
1348.08.23
Fragment dokumentu dotyczący sołectwa w [..], Miechowa, Mikołaja zwanego Wojski i Mikołaja zwanego Nouac.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 16,5 x 21,2 cm; nacięcia po pieczęci; tylko część dokumnetu
Dawne sygn.:
Ex scatula 8 sub No 2
Skan:

* skan: PL_1_1_3269_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3269_0002.jpg

809
Data:
1349.04.05
Kazimierz, król polski, umawia się z Pomianem o lokację wsi Tyczyna na prawie średzkim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 35 x 23,5 cm; nacięcia po pieczęci; przetarty, plamy od wilgoci
Dawne sygn.:
In Palatinatu Siradien.; Incertorum No3; Siradia D[...] Palat. No 2do
Datum : Sieradz ; AK Pal. Sirad.
Wyd.: Dok. kuj. maz., nr 72, s. 247, 248.
Skan:

* skan: PL_1_1_809_0001.jpg
* skan: PL_1_1_809_0002.jpg

518
Data:
1349.06.14
Kazimierz, król polski, wytycza granicę z zakonem krzyżackim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa; 3 pieczęcie na sznurach
Dawne sygn.:
Pomerania Litt B
Datum : Trzęsacz ; AK Prussiae. Dokument zabrany do Królewca 18 I 1941 r., w 1944 r. wywieziony do Niemiec, obecnie w GStAPK w Berlinie-Dahlem, sygn. Schiebl. 109, nr 49.
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 1286, s. 618, 619; KDPol., t. 2, cz. 2, nr 500, s. 706-708. Reg.: Regesta, nr 806.
6488
Data:
1349.06.17
Kazimierz, król polski, zezwala mieszczanom kaliskim na karanie złoczyńców.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29 x 14 + 5,5 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 71
Datum : Brześć
Wyd.: KDWlkp., t. 2, nr 1287, s. 619, 620.
Skan:

* skan: PL_1_1_6488_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6488_0002.jpg

6487
Data:
1349.07.26
Kazimierz, król polski, pozwala mieszczanom sandomierskim wybudować łaźnię.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 50 x 20,3 + 9,1 cm; otwory po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 70
Datum : Baranów
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 228, s. 271.
Skan:

* skan: PL_1_1_6487_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6487_0002.jpg

2352
Data:
1349.09.01
Kazimierz, król polski, nadaje Mateuszowi i jego synom Stanisławowi i Mikołajowi sołectwo dziedziczne we wsi Kalana.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 40,8 x 25 + 6 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 sub numero 13 [?]
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 691, s. 75, 76.
Skan:

* skan: PL_1_1_2352_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2352_0002.jpg

542
Data:
1349.10.21
Bolesław, ks. mazowiecki i płocki, nadaje matce swej Elżbiecie ziemię wyszogrodzką za udzielenie mu jej pieniędzy posażnych na posag dla siostry Anny, wydanej za Henryka, ks. żagańskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 53 x 48 +5,7 cm; 4 pieczęcie na sznurach
Dawne sygn.:
Communes Maso No 2
Datum : Wyskitki ; AK Masoviae.
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 296, s. 302-305; KDMaz. Lub., nr 70, s. 59-61; IMT, t. 1, nr 9, s. 8, 9.
Skan:

* skan: PL_1_1_542_0001.jpg
* skan: PL_1_1_542_0002.jpg
* skan: PL_1_1_542_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_542_pieczec1v.jpg
* skan: PL_1_1_542_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_542_pieczec4.jpg
* skan: PL_1_1_542_pieczec4v.jpg

6489
Data:
1349.10.23
Florian, opat czerwiński i Jan, proboszcz trzemeszneński, zawierają umowę co do wzajemnego uczestnictwa w obieraniu opatów i prepozytów w swoich klasztorach.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32,5 x 20,4 + 3,4 cm; 2 paski po pieczęciach; lewa dolna część dokumentu przyszyta zieloną nicią
Dawne sygn.:
BOZ 72
Datum : Dzierżkowice
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 297, s. 305, 306 ; KDWlkp., t. 2, nr 1292, s. 625, 626 (pod błędną datą 1349.10.28).
Skan:

* skan: PL_1_1_6489_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6489_0002.jpg

2351
Data:
1349.11.03
[I.N.] Zeznania świadków o dochodach klasztoru bożogrobców w Miechowie przed nuncjuszem papieskim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28,7 x 45,5 cm; nacięcie po pasku od pieczęci
Dawne sygn.:
Ex scatula 5 Nro 36; Ex scatula 3 sub Num 49
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 692, s. 76-79; KDMłp., t. 3, nr 685, s. 67, 68.
Skan:

* skan: PL_1_1_2351_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2351_0002.jpg

7136
Data:
1350
Wydżga, starosta i sędzia ziemi sądeckiej, zaświadcza, że Charz, dziedzic Poręby, pozwany przez Konstancję, księżną głogowską, opatkę klasztoru starosądeckiego, zwrócił temuż klasztorowi część wsi Rogów, opatka zaś zapłaciła sędziemu pamiętne.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24 x 15 + 3,5 cm; paski od pieczęci
Datum : Nowy Sącz
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 62, s. 80, 81.
Skan:

* skan: PL_1_1_7136_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7136_0002.jpg

4584
Data:
1350.01.06
Fromhold, bp ryski, potwierdza swój dokument, w którym przywraca kapitule zamek Dolen i wsie nadane przez swoich poprzedników.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 395 x 275 + 55 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
ML, X, 10
Datum : Treiden ; AK Livoniae.
Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1061, s. 135.
Skan:

* skan: PL_1_1_4584_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4584_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4584_pieczec.jpg

2883
Data:
1351.02.06
Bodzanta, bp krakowski, uposaża kaplicę Poczęcia NMP w kościele katedralnym krakowskim dziesięciną z wsi Czaple Małe.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 44,5 x 25,2 + 6 cm; otwory po sznurach od 2 pieczęci; podarty, zbutwiały, duże dziury
Datum : Kraków
Wyd.: KDKK, t. 1, nr 191, s. 243-245.
Skan:

* skan: PL_1_1_2883_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2883_0002.jpg

826
Data:
1351.06.12
Kazimierz, król polski, pozwala Mikołajowi i Tilusowi lokować wieś w miejscowości Wysokie na prawie magdeburskim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 47 x 24,5 + 6,5 cm; otwory po pieczęci; skasowany, przetarty, podarty, wygryzione dziury
Dawne sygn.:
Carton 22 N : 33; Incertorum No . . .
Datum : Kraków ; AK incertorum palat.
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 116, s. 203, 204.
Skan:

* skan: PL_1_1_826_0001.jpg
* skan: PL_1_1_826_0002.jpg

6490
Data:
1351.08.29
Klemens, bp płocki odstępuje opactwu kanoników regularnych w Czerwińsku dziesięciny ze wsi Wilkowiec w zamian za dziesięciny ze wsi Rąkcice Jakuba Czecha.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 22 x 16,5 + 2,5 cm; pieczęć na pasku, pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 73a
Datum : Płock
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 312, s. 324, 325.
Skan:

* skan: PL_1_1_6490_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6490_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6490_pieczec.jpg

651
Data:
1352.09
Jawnuta, Kiejstut, Lubart i inni książęta litewscy zawierają pokój z Kazimierzem, książętami mazowieckimi.
Język:
rus.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26,5 x 24,5 cm; pasek od pieczęci; niezbyt duża dziura w środku dokumentu
AK Lituaniae.
Wyd.: Akty otnosjaszczije k' istorii zapadnoj Rossii, t. 1, Petresburg 1846, nr 1, s. 1, 2, (pod datą 1340). Reg.: NKDMaz., cz. 2, nr 318.
Skan:

* skan: PL_1_1_651_0001.jpg
* skan: PL_1_1_651_0002.jpg

22
Data:
1352.09.02
Maciej, woj. poznański, Przecław, kasztelan poznański i inni urzędnicy oraz ziemianie wielkopolscy zawierają związek konfederacki.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 59 x 31,5 + 2,5 cm; 12 pieczęci, 28 pasków, nacięcie po pasku od pieczęci
Dawne sygn.:
Maioris Polonia no 2
Datum : Poznań
Wyd.: KDWlkp., t. 3, nr 1313, s. 21, 22.
Skan:

* skan: PL_1_1_22_0001.jpg
* skan: PL_1_1_22_0002.jpg
* skan: PL_1_1_22_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_22_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_22_pieczec3.jpg
* skan: PL_1_1_22_pieczec4.jpg
* skan: PL_1_1_22_pieczec5.jpg
* skan: PL_1_1_22_pieczec6.jpg
* skan: PL_1_1_22_pieczec7.jpg

1066
Data:
1353.02.24
Siemowit, ks. mazowiecki i pan ziemi czerskiej, rawskiej i gostyńskiej, nadaje immunitet wsiom Brwilno, Łąck i Drześno należącym do klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 42 x 19 + 5 cm; pieczęć na sznurze z całkowicie uszkodzonym wyciskiem
Datum : Gostynin
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 320, s. 335, 336.
Skan:

* skan: PL_1_1_1066_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1066_0002.jpg

3380
Data:
1353.03.01
Kazimierz, król polski, wyznacza fundusz na budowę murów miejskich Płocka oraz ustala udział mieszczan płockich w ponoszeniu kosztów, za co uwalnia ich aż do ukończenia robót od czynszu pobieranego na św. Marcina oraz od wszelkich danin i posług.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 44 x 15,3 + 3,1 cm; nacięcie po pasku od pieczęci; spora dziura w tekście
Datum : Płock
Wyd.: Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. 1, nr 30, s. 48, 49 ; KDMaz. Lub., nr 73, s. 64, 65.
6491
Data:
1353.03.21
Kazimierz, ks. mazowiecki i pan warszawski, stwierdza, że świątnicy, rzemieślnicy i inni słudzy opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku podlegają jedynie jurysdykcji swego opata i na jego rzecz ponoszą świadczenia.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 33,5 x 10,5 + 2,5 cm; resztki miski pieczętnej na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 73b
Datum : Warszawa
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 321, s. 336, 337.
Skan:

* skan: PL_1_1_6491_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6491_0002.jpg

1065
Data:
1353.04.23
Władysław, ks. kujawski i pan gniewkowski, pozwala przenieść na prawo niemieckie wieś Ostrowąs należącą do klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 48 x 16,7 + 4,7 cm; otwory po sznurach od pieczęci
Datum : Szarlej
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 297, s. 298, 299.
Skan:

* skan: PL_1_1_1065_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1065_0002.jpg

4389
Data:
1353.08.12
Innocenty VI, papież, poleca trzem bpom, aby odebrali od zakonu krzyżackiego zagrabioną abpowi Rygę i uczynili zgodę, a w razie oporu pozwali zakon do konsystorza.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 77,5 x 53,5 + 6 cm; sznur konopny od bulli
Dawne sygn.:
Curl. N. 83
Datum : Villa Nova ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 948, s. 565-567 . Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 118, s. 147, 148.
6256
Data:
1353.12.07
Willerm, opat klasztoru cystersów w Sulejowie, sprzedaje Nyczkowi część dziedzictwa Barkowice zw. Kołów [Colow] celem lokowania wsi i sołectwa na prawie średzkim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 34 x 21 + 2,5 cm; 2 pieczęcie na sznurach (opakowane przez MN z nr. inwentarzowym); plamy, dziury, miejscami wytarty, do dokumentu przyszyta karteczka z nr. inwentarzowym MN
Dawne sygn.:
5376 MN
Datum : Sulejów
Wyd.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 31, s. 348-350.
Skan:

* skan: PL_1_1_6256_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6256_0002.jpg

7098
Data:
1354.01.13
Dziedzice dóbr Raba, Czudecz i Nenasow pozwalają lokować Lenczyn [Zenczyn?] na prawie magdeburskim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 31 x 19 + 3 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
pieczątka: Ex Bibliotheca C.O Zamoyski; Dar Kierskiego Kazim. starszego radcy prokuratoryi (2 575 - 1920 r.)
Datum : Nenasow
Skan:

* skan: PL_1_1_7098_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7098_0002.jpg

4512
Data:
1354.10.23
[I.N.] Magnus, bp Arosiensis [Vesteras], poleca abpom i bpom ogłoszenie ekskomuniki na mistrzu i zakonie krzyżackim w Liwonii, niechcącym zwrócić Rygi abpowi ryskiemu. (egz. 1)
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 43 x 52,5 + 4,5 cm; 19 pieczęci na paskach, 4 paski po pieczęciach
Dawne sygn.:
Curl. N. 65; Livoniae N. 85
Datum : Leal ; AK Livoniae. Bulla wystawiona w dwóch egzemplarzach.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 954, s. 601-608 , (bulla wystawiona w dwóch egzemplarzach). Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1124, s. 149, 150.
Skan:

* skan: PL_1_1_4512_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4512_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4512_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_4512_pieczec2.jpg

4511
Data:
1354.10.23
[I.N.] Magnus, bp Arosiensis [Vesteras], poleca abpom i bpom ogłoszenie ekskomuniki na mistrzu i zakonie krzyżackim w Liwonii, niechcącym zwrócić Rygi abpowi ryskiemu. (egz. 2)
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 49,5 x 43 + 3 cm; 10 pieczęci na paskach, 7 pasków po pieczęciach, 2 nacięcia po paskach
Dawne sygn.:
Curl. N. 65; Livoniae N. 84
Datum : Leal ; AK Livoniae. Bulla wystawiona w dwóch egzemplarzach.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 954, s. 601-608 , (bulla wystawiona w dwóch egzemplarzach). Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1124, s. 149, 150.
Skan:

* skan: PL_1_1_4511_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4511_0002.jpg

1979
Data:
1354.12.25
Lasota, kasztelan z Zadybia, udziela pożyczki Januszowi, opatowi i konwentowi cystersów w Wąchocku pod zastaw wsi Jabłonica na lat 13 [liczba XIII napisana innym atramentem po wytarciu poprzedniej treści].
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 25 x 13 + 2 cm; nacięcia po pasku od pieczęci
Datum : Wąchock
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 709, s. 102.
Skan:

* skan: PL_1_1_1979_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1979_0002.jpg

4513
Data:
1355.02.21
[I.N.] Magnus, bp Arosiensis [Vesteras], przeprowadza proces z ogłoszenia ekskomuniki na Ludwiku, bpie, dziekanie i kapitule rewelskiej, za nieogłoszenie kary ekskomuniki nałożonej na zakon krzyżacki w Liwonii.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 42,5 x 54 + 4,5 cm; 10 pieczęci na paskach, 5 pasków po pieczęciach, 5 nacięć po paskach
Dawne sygn.:
Livoniae N. 86
Datum : Dorpat ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 955, s. 608-612 . Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1127, s. 150.
Skan:

* skan: PL_1_1_4513_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4513_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4513_pieczec4.jpg

4585
Data:
1355.08.03
Fromhold, abp ryski, potwierdza kapitule ryskiej nadanie zamku Dolen, dziedzictwa Epele i wsi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 44,5 x 44,5 + 6 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
ML, X, 11
Datum : Avignon ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 958, s. 614-616 . Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1130, s. 151.
Skan:

* skan: PL_1_1_4585_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4585_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4585_pieczec.jpg

5524
Data:
1355.09.01
[I.N.] Janusz, kanclerz krakowski, powtarza 3 dokumenty Ludwika, króla węgierskiego ze stycznia 1355 r. 1) Buda, 1355.01.24 - obietnica rezygnacji z domagania się wierzytelności w związku z ziemią ruską. 2) Buda, 1355.01.25 - pozwolenie na handel solą. 3) Buda, 1355.01.24 - obietnica pomocy Kazimierzowi, królowi polskiemu przeciwko Litwinom.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 33,5 x 29,5 + 2,7 cm; pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
No 1mo Revisum 1730
Datum : Kraków ; AK Hungariae.
Wyd.: Dogiel, t. I, nr 1, s. 37, 38 , Zob. Z. Spieralski, Z dziejów Archiwum Koronnego Krakowskiego. Kopiariusz Jana Łaskiego (około 1505), Studia Źródłoznawcze, t. 24, 1979, s. 113, 114.
Skan:

* skan: PL_1_1_5524_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5524_0002.jpg

1067
Data:
1355.10.11
Władysław, ks. kujawski i pan gniewkowski, zwalnia 6 łanów w Ostrowąsie (należącym do klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku), posiadanych jako sołectwo przez Mikołaja Rumlika, od ciężarów prawa polskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 33 x 18 + 7,5 cm; pieczęć na sznurze z nieco obtłuczonym otokiem
Datum : Szarlej
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 120, s. 211, 212.
Skan:

* skan: PL_1_1_1067_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1067_0002.jpg
* skan: PL_1_1_1067_pieczec.jpg

3281
Data:
1355.11.23
Kazimierz, król polski, sprzedaje Florianowi, kanclerzowi łęczyckiemu dom Piotra kantora w Krakowie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28 x 31 cm; brak; została połowa dokumentu, małe dziury w tekście zachowanym
Dawne sygn.:
dextrae partis in ordine 6.
Datum : Kraków
Wyd.: Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965, t. 1, nr 55, s. 76, 77.
Skan:

* skan: PL_1_1_3281_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3281_0002.jpg

20
Data:
1355.12.27
Siemowit, ks. mazowiecki i pan czerski, stwierdza, że otrzymał od króla Polski Kazimierza zamki Zakroczym i Wiznę na okres trzech lat w posiadanie cum pleno dominio.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 22,7 x 14 + 4,5 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
Palat. Maso N 4 [N 4 - skreślone]
Datum : Kalisz ; AK Masoviae.
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 340, s. 354, 355 ; IMT, t. 1, nr 15, s. 18, 19; Dok. kuj. maz., nr 37, s. 327; Stronczyński: Wzory nr 35, s. 39.
Skan:

* skan: PL_1_1_20_0001.jpg
* skan: PL_1_1_20_0002.jpg

44
Data:
1355.12.27
Siemowit, ks. mazowiecki i pan czerski, stwierdza, że otrzymał w lenno od króla Polski Kazimierza Warszawę, Sochaczew, Wiskitki, Ciechanów, Nowogród i Nowy Dwór wraz z okręgami. Odnawia królowi hołd lenny z dawniej otrzymanych ziem i grodów: Czersk, Rawa, Liw i Gostynin. Zwraca królowi Płock, zastawiony za sumę 2000 grzywien, zwalniając króla od spłaty długu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32 x 22 + 5 cm; pieczęć na sznurze w połowie uzupełniona; bardzo dobry
Dawne sygn.:
Comones. Masouiae No 3
Datum : Kalisz
Wyd.: NKDMaz., cz. 2, nr 339, s. 353, 354 ; IMT, t. 1, nr 14, s. 17, 18; Dok. kuj. maz., nr 38, s. 328, 329; Stronczyński, Wzory nr 36, s. 40, 41.
4586
Data:
1356
Hinco Kostalle sprzedaje braciom de Thisenhausen [Tyzenhaus] dobra koło wsi Creysdorpe.
Język:
niem.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 20,7 x 13 + 1 cm; pieczęć i 1 pasek
Dawne sygn.:
ML, X, 12
Datum : Rape ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 962, s. 621, 622 . Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1136, s. 152, 153.
Skan:

* skan: PL_1_1_4586_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4586_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4586_pieczec.jpg

16
Data:
1356.05.01
Karol, cesarz i król czeski, transumuje dokumenty Ludwika, króla węgierskiego z 1353.05.27: 1) zrzeczenie się praw do księstw świdnickiego i jaworskiego 2) oddanie Byczyny i Kluczborka za rezygnację cesarza Karola z księstwa płockiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 45,5 x 26,5 + 5,5 cm; pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Communes totius Masou No 4
Datum : Praga ; AK Masoviae.
Wyd.: KDMaz. Lub., nr 74, s. 65, 66; IMT, t. 1, nr 11, s. 12-14 ; tylko dokument Ludwika dotyczący Mazowsza: NKDMaz., cz. 2, nr 324, s. 339, 340.
Skan:

* skan: PL_1_1_16_0001.jpg
* skan: PL_1_1_16_0002.jpg

794
Data:
1356.07.18
Kazimierz, król polski, pozwala Piotrowi Herbordowemu z Biecza lokować nad rzeką Sitnik wieś na prawie niemieckim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 48,5 x 25,5 + 6,5 cm; sznur po pieczęci; skasowany, przetarty, dziury w tekście
Dawne sygn.:
Carton 22 Nr 29; Incertorum No 5
Datum : Czchów ; AK incertorum palat.
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 121, s. 213, 214.
Skan:

* skan: PL_1_1_794_0001.jpg
* skan: PL_1_1_794_0002.jpg

6492
Data:
1356.08.01
Kazimierz, król polski, potwierdza na prośbę Janusza Radwańcewica de Trebol przywilej Bolesława, ks. krakowskiego i sandomierskiego z 1278.09.30, który wyłącza wsie Radwanitów spod władzy Władysława, ks. oświęcimskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 43,5 x 23 + 4,5 cm; pieczęć na sznurze; plama na dole dokumentu, miejscami zatarty
Dawne sygn.:
BOZ 74
Datum : Kraków
Wyd.: KDPol., t. 3, nr 115, s. 249; KDPol., t. 1, nr 59, s. 105-108; KDPol., t. 3, nr 55, s. 120-121.
Skan:

* skan: PL_1_1_6492_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6492_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6492_pieczec.jpg

5525
Data:
1357.08.27
[I.N.] Janusz, kanclerz krakowski, transumuje 2 dokumenty Ludwika, króla węgierskiego: 1) Buda, 1350.04.04 - darowizna królestwa ruskiego Kazimierzowi, królowi polskiemu z zastrzeżeniem prawa wykupu od jego męskich potomków i z zobowiązaniem do udzielenia pomocy przeciwi krzyżakom w zamian za prawo do sukcesji po Kazimierzu. 2) Buda, 1355.04.13 - pełnomocnictwo dla królowej Elżbiety Łokietkówny do odebrania hołdu stanów polskich.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 61,5 x 24,5 + 3 cm; pasek od pieczęci, nacięcie po pasku od pieczęci; bardzo zniszczony (przetary, wygryziony w środku na zgięciu, poplamiony, tekst wyblakły)
Dawne sygn.:
No 1mo Revisum 1736[?] secundum Septembris; Ungariae No 1 [1 - skreślone]
Datum : Kraków ; AK Hungariae.
Wyd.: A. Prohaska, W sprawie zajęcia Rusi przez Kazimierza Wielkiego, Kwartalnik Historyczny, R. 6, 1892, s. 30-33. Zob. Z. Spieralski, Z dziejów Archiwum Koronnego Krakowskiego. Kopiariusz Jana Łaskiego (około 1505), Studia Źródłoznawcze, t. 24, 1979, s. 112-113.
Skan:

* skan: PL_1_1_5525_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5525_0002.jpg

5526
Data:
1357.09.27
[I.N.] Janusz, kanclerz krakowski, widymuje dokument panów węgierskich przyrzekających poparcie dla utrzymania sukcesji Andegawenów w Polsce [Sącz, 1355.04.30].
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 42 x 29,5 + 3,5 cm; pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Ungar. No 3; No 2do Revisum 1730
Datum : Kraków ; AK Hungariae.
Wyd.: KDKK, t. 1, nr 211, s. 268, 269; KDKK, t. 1, nr 202, s. 258-260; Dogiel, t. I, nr 2, s. 38, 39. Zob. Z. Spieralski, Z dziejów Archiwum Koronnego Krakowskiego. Kopiariusz Jana Łaskiego (około 1505), Studia Źródłoznawcze, t. 24, 1979, s. 114.
Skan:

* skan: PL_1_1_5526_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5526_0002.jpg

8629
Data:
1357.11.12
Andrzej, podkomorzy krakowski, rozgranicza wieś Staszów braci Staszka i Andrzeja od wsi Kurozwęki Dobiesława, podkomorzego sandomierskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24 x 16,2 + 2 cm; nacięcia po pasku od pieczęci; małe dziury w tekście
Dawne sygn.:
Dokumenty Hornostajów i kolekcjonerskie Potockich
Datum : Kraków
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 84, s. 108, 109.
Skan:

* skan: PL_1_1_8629_0001.jpg
* skan: PL_1_1_8629_0002.jpg

7228
Data:
1358
Kazimierz, król polski, nadaje rycerzowi Dzierżkowi dobra Żółtańce na własność dziedziczną.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 47,3 x 26,5 + 7 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
[AR 18]
Datum : Baranów ; Notka na odwrociu: Niepodpisany ten przywiley y bez pieczęci kładzie się do papierów niepotrzebnych
Wyd.: ZDMłp., cz. 8, nr 2532, s. 355, 356.
Skan:

* skan: PL_1_1_7228_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7228_0002.jpg

255
Data:
1358.02.16
Maćko Borkowic, woj. poznański, przyrzeka dochowywać wierności Kazimierzowi, królowi polskiemu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 27,5 x 13,5 + 3,7 cm; ułomek pieczęci na pasku; bardzo dobry
Dawne sygn.:
Pal. Posnan. No 1 [? - 1 skreślone, zamazane]
Datum : Sieradz ; AK Pal. Posn.
Wyd.: KDWlkp., t. 3, nr 1377, s. 105.
Skan:

* skan: PL_1_1_255_0001.jpg
* skan: PL_1_1_255_0002.jpg

6493
Data:
1358.06.19
Kazimierz, król polski, przenosi wieś Korzeniów należącą do Bernarda i Pałki z prawa polskiego na prawo średzkie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 37,7 x 22,5 + 8 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 75; Ex fasciculo Imo sub No 2do
Datum : Dzierzkowice
Skan:

* skan: PL_1_1_6493_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6493_0002.jpg

3382
Data:
1358.06.20
Dwunastu biskupów udziela członkom bractwa NMP, utworzonego przy katedrze płockiej przez duchowieństwo katedralne, rycerstwo i mieszczan płockich, każdy po 40 dni odpustu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 52 x 36,5 + 5,7 cm; otwory po sznurach od 9 pieczęci
Datum : Avignon
Wyd.: Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. 1, nr 32, s. 50-57.
Skan:

* skan: PL_1_1_3382_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3382_0002.jpg

1050
Data:
1358.07.13
Mikołaj z Mosiny z synem sprzedaje Andrzejowi zwanemu Wasilowicz sołectwo w swoich dziedzictwach Pożegowo i Nowa Wieś na prawie niemieckim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 42,5 x 28,5 + 3,7 cm; pieczęć na sznurze; skasowany
Dawne sygn.:
Pal. Posnan. No 4 [4 - skreślone]
Datum : Poznań ; AK Pal. Posn.
Wyd.: KDWlkp., t. 3, nr 1385, s. 112, 113.
Skan:

* skan: PL_1_1_1050_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1050_0002.jpg

25
Data:
1359.02.12
Siemowit, ks. mazowiecki i pan czerski, za pośrednictwem króla polskiego Kazimierza, zawiera ugodę z Elżbietą, księżną wyszogrodzką, w kwestii świadczeń ze wsi Czerniewo [Czyrmno] i prawa do polowań.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 48,6 x 26 + 5,5 cm; pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Communes Masouiae Nuo 5
Datum : Brześć ; AK Masoviae.
Wyd.: NKDMaz., cz. 3, nr 27, s. 34, 35 ; IMT, t. 1, nr 17, s. 21, 22; KDPol., t. 1, nr 122, s. 214-216.
Skan:

* skan: PL_1_1_25_0001.jpg
* skan: PL_1_1_25_0002.jpg

2130
Data:
1359.03.10
Kazimierz, król polski, wymienia wieś królewską Piekary w ziemi sieradzkiej na Żelazne Nogi w ziemi sandomierskiej należącą dotąd do klasztoru norbertanów w Witowie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 50,8 x 24,7 + 7,5 cm; otwory po sznurze od pieczęci; poplamiony, małe dziury w tekście
Datum : Kraków
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 90, s. 114-116
Skan:

* skan: PL_1_1_2130_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2130_0002.jpg

2353
Data:
1359.10.03
Kazimierz, król polski, potwierdza, że Pakosław z Mikułowic i jego córka Pachna zamienili z Mikołajem z Rosniczy wieś Orłów na 2 łany we wsi Lubcza nad Dunajcem.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 49,5 x 21,2 + 8 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
Ex scatula sexta sub Numero 14
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 731, s. 131, 132.
Skan:

* skan: PL_1_1_2353_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2353_0002.jpg

7229
Data:
1359.10.04
Kazimierz, król polski, udziela Janowi ze Skrony przywileju na lokowanie wsi na prawie niemieckim w lesie koło Lanckorony.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 48 x 21,6 + 7 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
[AR 19]
Datum : Lanckorona
Wyd.: KDPol., t. 3, nr 122, s. 260-262.
Skan:

* skan: PL_1_1_7229_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7229_0002.jpg
* skan: PL_1_1_7229_pieczec.jpg

1043
Data:
1359.11.02
Kazimierz, król polski, kwituje Jana Borka, mieszczanina krakowskiego, z dwuletniego zarządu cłem krakowskim, żmigrodzkim, dobczyckim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 44,5 x 19 + 6 cm; nacięcie po pasku od pieczęci; skasowany, poplamiony, mała dziura
Datum : Kraków ; AK Pal. Crac.
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 734, s. 134, 135.
Skan:

* skan: PL_1_1_1043_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1043_0002.jpg

4515
Data:
1359.12.23
[I.N.] [Proces sądowy między abpem ryskim a zakonem krzyżackim w Liwonii]. Dolna część dokumentu z końcem orzeczenia Franciszka, kardynała, audytora papieskiego, przysądzającego zagrabioną przez zakon Rygę abpowi ryskiemu. (egz. 2).
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 45 x 23,5 + 7,5 cm; pieczęć na sznurze; dolna część dokumentu
Dawne sygn.:
Livoniae N. 93
Datum : Avignon ; AK Livoniae. Bulla wystawiona w dwóch egzemplarzach.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 968, s. 640-642 , (bulla wystawiona w dwóch egzemplarzach). Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1145, s. 154-157.
Skan:

* skan: PL_1_1_4515_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4515_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4515_pieczec.jpg

4514
Data:
1359.12.23
[I.N.] [Proces sądowy między abpem ryskim a zakonem krzyżackim w Liwonii]. Dolna część dokumentu z końcem orzeczenia Franciszka, kardynała, audytora papieskiego, przysądzającego zagrabioną przez zakon Rygę abpowi ryskiemu. (egz. 1).
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 54 x 20,5 + 5,5 cm; pieczęć na sznurze; dolna część dokumentu
Dawne sygn.:
Livoniae N. 92
Datum : Avignon ; AK Livoniae. Bulla wystawiona w dwóch egzemplarzach.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 968, s. 640-642 , (bulla wystawiona w dwóch egzemplarzach). Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1145, s. 154-157.
Skan:

* skan: PL_1_1_4514_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4514_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4514_pieczec.jpg

6253
Data:
1360.01.02
Kazimierz, król polski na prośby Hanka swego kapelana i rektora kościoła w Żarnowie przenosi wieś Bronów należącą do tegoż kościoła z prawa polskiego na średzkie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32 x 13 + 4 cm; fragment pieczęci na sznurze
Dawne sygn.:
5364 MN; [informacja o oblatowaniu w aktach miejskich Żarnowca 1803.09.20]
Datum : Kraków
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 93, s. 120, 121
Skan:

* skan: PL_1_1_6253_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6253_0002.jpg

6309
Data:
1360.01.18
Kazimierz, król polski, zatwierdza zamianę wsi pomiędzy opatem klasztoru cystersów w Sulejowie a dziedzicami Świeciechowa.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 36,5 x 24,5 + 5,5 cm; sznur po pieczęci z resztkami aksamitnego woreczka
Dawne sygn.:
5365 MN
Datum : Sulejów
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 94, s. 121-123.
Skan:

* skan: PL_1_1_6309_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6309_0002.jpg

6494
Data:
1360.02.02
Kazimierz, król polski, pozwala sprzedać wójtostwo w Kaliszu wójtom i przy okazji reformuje prawa miejskie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 48,5 x 30 + 8,5 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 76
Datum : Konin
Wyd.: KDWlkp., t. 3, nr 1414, s. 144, 145.
Skan:

* skan: PL_1_1_6494_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6494_0002.jpg

4518
Data:
1360.05.18
Fromhold, abp ryski, wydaje instrukcję i ustanawia prokuratorów do przyjęcia w posiadanie miasta Rygi, stosownie do orzeczenia Franciszka, kardynała, w sporze abpa z zakonem krzyżackim w Liwonii.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 23 x 89 cm; [nie było]; pergamin z dwóch odcinków zszytych sznureczkiem
Dawne sygn.:
Curl. N. 74
AK Livoniae.
2354
Data:
1360.05.22
Kazimierz, król polski, zaświadcza, że bracia Mikołaj, Szymon i Michał, dziedzice z Pstroszyc, sprzedali Przecławowi synowi Dominika z Woli dąbrowę zwaną Kamienna Góra za sumę 20 grzywien.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 35,7 x 18,3 + 5 cm; pieczęć na sznurze; miejscami przetarty, małe dziury w tekście
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 sub Numero 15
Datum : Żarnowiec
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 95, s. 123, 124.
Skan:

* skan: PL_1_1_2354_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2354_0002.jpg
* skan: PL_1_1_2354_pieczec.jpg

9052
Data:
1360.07.06
Siemowit, książę mazowiecki, czerski, odstępuje kościołowi parafialnemu w Rawie wieś Rzeczkowo na prawie chełmińskim, w zamian za wieś Konopnicę.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 67,5 x 44,8 + 12 cm; sznur po pieczęci; podarty i wygryziony na zgięciach
Dawne sygn.:
[informacja, że oblatowany w aktach miejskich Rawy]
Datum : Rawa ; Zbiory W. J. Grabskiego w Grabkowie.
Wyd.: NKDMaz., cz. 3, nr 39, s. 49-52.
Skan:

* skan: PL_1_1_9052_0001.jpg
* skan: PL_1_1_9052_0002.jpg
* skan: PL_1_1_9052_0003.jpg

4516
Data:
1360.05.09
[I.N.] Stefan, abp Arelatensis [Arles], egzekutor papieski, przypomina bpom, zakonowi krzyżackiemu oraz powszechności miasta Rygi, aby w przeciągu 30 dni od otrzymania monitu wprowadzili abpa i kapitułę ryska w posesję miasta Rygi. (egz. 1)
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 42 x 55 + 4,5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Curl. N. 73
Datum : Infra fortalicium castri Sellonis [Salon-de-Provance ]; AK Livoniae.
Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1148, s. 158, 159.
Skan:

* skan: PL_1_1_4516_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4516_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4516_pieczec.jpg

4517
Data:
1360.08.25
[I.N.] Stefan, abp Arelatensis [Arles], egzekutor papieski, przypomina bpom, zakonowi krzyżackiemu oraz powszechności miasta Rygi, aby w przeciągu 30 dni od otrzymania monitu wprowadzili abpa i kapitułę ryską w posesję miasta Rygi. (egz. 2)
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 46 x 57,5 + 5,5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Curl. N. 72; Livoniae N. 97
Datum : Infra fortalicium castri Sellonis [Salon-de-Provance ]; AK Livoniae.
Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1155, s. 160, 161.
Skan:

* skan: PL_1_1_4517_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4517_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4517_pieczec.jpg

776
Data:
1361.04.08
Kazimierz, król polski, potwierdza dokument Wierzbięty, kasztelana poznańskiego [Pyzdry, 1360.09.29] dotyczący sprzedaży sołectwa we wsi Nowe Dobro Wawrzyńcowi Craczmarowi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 44,2 x 27,5 + 5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Pal. Posn. No . . .
Datum : Poznań ; AK Pal. Posn.
Wyd.: KDWlkp., t. 3, nr 1451, s. 180, 181; KDWlkp., t. 3, nr 1446, s. 175, 176.
Skan:

* skan: PL_1_1_776_0001.jpg
* skan: PL_1_1_776_0002.jpg
* skan: PL_1_1_776_pieczec.jpg

1070
Data:
1361.04.25
Kazimierz, król polski, nadaje immunitet wsiom Dymiec, Kurowo i Ostrowąs należącym do klasztoru norbertanek św. Marii Magdaleny w Płocku, z wyjątkiem poradlnego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 34 x 17,5 + 5,5 cm; otwory po sznurze od pieczęci; poplamiony odczynnikiem, miejscami nieczytelny
Datum : Płock
Wyd.: NKDMaz., cz. 3, nr 50, s. 62, 63.
Skan:

* skan: PL_1_1_1070_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1070_0002.jpg

3381
Data:
1361.04.26
Kazimierz, król polski, nadaje miastu Płock 60 włók ziemi na przedmieściu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 52,2 x 26 + 6,5 cm; otwory po sznurze od pieczęci; odwrocie ściemniałe
Datum : Mąkolin
Wyd.: Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. 1, nr 35, s. 58-60 ; Dok. kuj. maz., nr 39, s. 329, 330.
6495
Data:
1361.04.27
Kazimierz, król polski, przenosi wymienione wsie opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku w kasztelanii zakroczymskiej na prawo średzkie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 45,8 x 21 + 6,1 cm; otwory po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 77
Datum : Czerwińsk
Wyd.: NKDMaz., cz. 3, nr 51, s. 63, 64.
Skan:

* skan: PL_1_1_6495_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6495_0002.jpg

4519
Data:
1361.06.11; 1361.05.11; 1361.05.11
1) [I.N.] Bernard Bos, prokurator mistrza i zakonu krzyżackiego w Liwonii, 2) [I.N.] Andrzej, landmarszałek zakonu krzyżackiego w Liwonii, 3) Henryk Brunner brat i prokurator w kurii rzymskiej zakonu krzyżackiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 3 k. pergaminowe, 30,5 x 63,5 cm; 3 dokumenty pergaminowe zszyte sznureczkiem
Dawne sygn.:
Livoniae N. 102
AK Livoniae.
Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1161-1164.
Skan:

* skan: PL_1_1_4519_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4519_0002.jpg

7230
Data:
1361.09.01
Andrzej z Drzewicy, sędzia opoczyński, poświadcza, że Mikołaj, dziedzic wsi Świeciechów darował swą część klasztorowi cystersów w Sulejowie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30,5 x 10 + 3 cm; nacięcia po pasku od pieczęci
Dawne sygn.:
[AR 20]; [informacja o wpisaniu do akt miejskich Opoczna 1803.07.14]
Datum : Opoczno
Wyd.: KDPol., t. 3, nr 130, s. 273, 274.
Skan:

* skan: PL_1_1_7230_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7230_0002.jpg

6015
Data:
1361.09.15
[I.N.] Fromhold, abp ryski, nadaje Bartłomiejowi de Thisenhusen [Tyzenhauz] na prawie lennym dobra posiadane przez Mikołaja de Pale, wasala kościelnego ryskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 21 x 26,3 + 3,8 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Arch. Tyzenh.
Datum : Lubeka
Skan:

* skan: PL_1_1_6015_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6015_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6015_pieczec.jpg

4983
Data:
1361.10.21
Kazimierz, król polski, potwierdza, że Otto z Pilczy zamienił z Abrahamem i jego synem Markiem z Goszyc wsie Sielce i Klimontów, na wieś Witanowice.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 48,2 x 23,6 + 6,6 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Pal. Crac. No 12
Datum : Kraków ; AK Pal. Crac.
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 262, s. 310, 311.
Skan:

* skan: PL_1_1_4983_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4983_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4983_pieczec.jpg

4520
Data:
1361.11.05
Jan, dziekan lubecki, subegzekutor, wydaje interdykt przeciwko miastu Rydze z powodu niedopuszczenia do posesji przez abpa ryskiego, któremu miasto okupowane przez 30 lat przez zakon krzyżacki w Liwonii zostało przysądzone orzeczeniem apostolskim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30 x 40 + 5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Livoniae N. 103
Datum : Lubeka ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 988, s. 697-700 , (pod datą 1361.11.26); Dogiel, t. V, nr 50. Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1171, s. 164.
Skan:

* skan: PL_1_1_4520_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4520_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4520_pieczec.jpg

796
Data:
1362.02.13
Władysław, ks. gniewkowski, zatwierdza zamianę pewnych dóbr pomiędzy Mościcem, woj. kujawskim a jego pasierbami.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 39,5 x 25,5 + 7,5 cm; otwory po sznurze od pieczęci; bardzo zniszczony (skasowany, poszarpany, pogryziony, pognieciony)
Dawne sygn.:
Pal. Inouladyslau. scdm
Datum : Gniewkowo ; AK Pal. Juniwlad.
Wyd.: KDPol., t. 1, nr 124, s. 217-219.
Skan:

* skan: PL_1_1_796_0001.jpg
* skan: PL_1_1_796_0002.jpg
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4635
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Re: Zbiór dokumentów pergaminowych ....

Post autor: Artur Rogóż »

4588
Data:
1362.04.28
Henneke von Thysenhausen [Tyzenhauz] kwituje abpa ryskiego za 1400 grzywien.
Język:
niem.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26,5 x 15,3 + 2 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
ML, X, 14
Datum : Ryga ; AK Livoniae.
Skan:

* skan: PL_1_1_4588_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4588_0002.jpg

2355
Data:
1362.05.03.
Kazimierz, król polski, przenosi wieś Pstroszyce, należącą do braci Przecława, Jakusza i Lamberta z prawa polskiego na średzkie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 50 x 19 + 7 cm; pieczęć na sznurze; miejscami przetarty, dziury
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 Sub Num. 19
Datum : Kraków
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 100, s. 129-131 ; KDMłp., t. 3, nr 749, s. 151, 152.
Skan:

* skan: PL_1_1_2355_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2355_0002.jpg

8483
Data:
1362.06.22
Kazimierz, król polski, zatwierdza sprzedaż części wsi Zalasowa przez Michała, dziedzica Kielanowic, Rafałowi dziedzicowi Tarnowa, podkomorzemu sandomierskiemu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 52 x 27 + 5,5 cm; sznur po pieczęci; dziury w tekście podklejone papierem
Dawne sygn.:
[Sucha 2]; Własność Biblioteki Suskiej Dr Nowakowski
Datum : Tarnów ; Varia. Dziura w miejscu daty rocznej.
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 267, s. 316, 317.
Skan:

* skan: PL_1_1_8483_0001.jpg
* skan: PL_1_1_8483_0002.jpg

4587
Data:
1362.07.28
Fromhold, abp ryski, wydaje wypisy 2 dokumentów z ksiąg arcybiskupich. 1) Avignon, 1359.01.01, 2) Avignon, 1360.06.24.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30 x 47 + 3 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
ML, X, 13
Datum : Lubeka ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 991-993, s. 703-707 . Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1175, s. 165, 166.
Skan:

* skan: PL_1_1_4587_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4587_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4587_pieczec.jpg

6314
Data:
1363.01.02
Hugo, opat klasztoru cystersów w Sulejowie, sprzedaje sołectwo w Łęcznie szlachetnemu Florianowi i jego bratu Witosławowi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 45,5 x 26 + 7 cm; sznur po pieczęci, otwory po pieczęci
Dawne sygn.:
5375 MN
Datum : Sulejów
Wyd.: Mitkowski, Początki klasztoru, nr 35, s. 354-357.
Skan:

* skan: PL_1_1_6314_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6314_0002.jpg

6496
Data:
1363.02.03
Kazimierz, król polski, zwraca Przecławowi, Lambertowi i Jakuszowi z Pstroszyc część wsi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 35 x 21,5 + 7 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
BOZ 78; Ex scatula 6 sub No 20
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 758, s. 160, 161.
Skan:

* skan: PL_1_1_6496_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6496_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6496_pieczec.jpg

7231
Data:
1363.03.14
Kazimierz, król polski zatwierdza sprzedaż wsi Zapytów w powiecie lwowskim przez jej wcześniejszych dziedziców na rzecz Zidla [?] zwanego Spicymir, mieszczanina lwowskiego za 52 grzywny ruskie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 33,5 x 19,8 + 5,5 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
[AR 21]
Datum : Lwów
Skan:

* skan: PL_1_1_7231_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7231_0002.jpg

2084
Data:
1363.05.23
Kazimierz, król polski, potwierdza i transumuje dokument starosty łęczyckiego [Łęczyca, 1363.02.24] dotyczący sprzedaży wsi Orszewice w ziemi łęczyckiej Maciejowi, kanonikowi łęczyckiemu i jego bratu Andrzejowi przez Agletę i jej męża Bolestę, dziedzica z Parzyc.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 52,5 x 28 + 6,6 cm; otwory po sznurze od pieczęci
Datum : Kraków
Wyd.: KDPol., t. 2, cz. 1, nr 308, s. 310-313.
Skan:

* skan: PL_1_1_2084_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2084_0002.jpg

Obory 1a
Data:
1363.06.25
Siemowit III, ks. mazowiecki i pan czerski, zezwala Stanisławowi podstolemu czerskiemu na osadzenie wsi w lesie koło Cieciszewa na prawie niemieckim, jakiego używa miasto Czersk.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32 x 20,5 cm; ślad po oderwaniu pieczęci; wszyty do księgi z innymi dokumentami
Datum : Warszawa
Wyd.: NKDMaz., cz. 3, nr 68, s. 81, 82.
2356
Data:
1363.12.11
Rajcy miasta Pyzdr zaświadczają, że Henryk syn Henryka Mokronosa nadał łan roli szpitalowi w Pyzdrach.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26 x 14,5 + 1,8 cm; pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Ex scatula 15 sub No 3
Datum : Pyzdry
Wyd.: KDWlkp., s. n., t. 6, nr 207, s. 233, 234.
Skan:

* skan: PL_1_1_2356_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2356_0002.jpg

4984
Data:
1363.12.28
Kazimierz, król polski, przenosi wsie Sielce i Klimontów Ottona z Pilczy z prawa polskiego na prawo magdeburskie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 33 x 19 + 5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Palat Crac. No 13
Datum : Opatów ; AK Pal. Crac.
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 272, s. 321, 322.
3375
Data:
1364.01.01
Kazimierz, król polski, przenosi miasto Radom z prawa średzkiego na magdeburskie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 35,5 x 21 + 5,5 cm; otwory po sznurze od pieczęci
Dawne sygn.:
Radom 57; [informacje o odpisach z 1821 i 1826 r.]
Datum : Radom
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 768, s. 171, 172.
Skan:

* skan: PL_1_1_3375_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3375_0002.jpg

1098
Data:
1364.01.20
Kazimierz, król polski, oświadcza, że Wincenty ze Słopanowa oskarżył przed nim Sędziwoja Nakielskiego o popełnienie różnych zbrodni.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30,5 x 16,3 + 2,5 cm; 2 pieczęcie na paskach, pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Variorum No 1; Carton 22 No 31
Datum : Poznań ; AK bez oznaczeń działu.
Wyd.: KDWlkp., t. 3, nr 1510, s. 235, 236.
Skan:

* skan: PL_1_1_1098_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1098_0002.jpg
* skan: PL_1_1_1098_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_1098_pieczec2.jpg

6119
Data:
1364.04.03
Sąd najwyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim potwierdza podział wójtostwa myślenickiego pomiędzy braci Jana i Mikołaja.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29,5 x 15,5 + 2,5 cm; nacięcia po paskach od pieczęci
Datum : Kraków ; Varia
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 107, s. 139, 140.
Skan:

* skan: PL_1_1_6119_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6119_0002.jpg

5527
Data:
1364.05.08
Ludwik, król węgierski, przyrzeka, że gdyby Kazimierzowi, królowi polskiemu, urodził się syn, odstąpi na jego rzecz od sukcesji polskiej.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 35,5 x 16,5 + 7 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
Hungare No 4; No 3tio Revisum 1730 [? 1736?]
Datum : Kraków ; AK Hungariae.
Wyd.: S. Szczur, Krakowski zjazd monarchów w 1364 r. s. 56, 57; A. Prohaska, W sprawie zajęcia Rusi przez Kazimierza Wielkiego, Kwartalnik Historyczny, R. 6, 1892, s. 33
6497
Data:
1364.06.12
Kazimierz, król polski, na prośbę opata Mikołaja potwierdza dokument Władysława Łokietka [1318.03.09] dla klasztoru cystersów w Wąchocku.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 50,5 x 27,5 + 5,4 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 79
Datum : Wiślica
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 773, s. 177; KDMłp., t. 2, nr 571, s. 239, 240; KDMłp., t.2, nr 545, s. 212, 213.
Skan:

* skan: PL_1_1_6497_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6497_0002.jpg

2357
Data:
1364.06.12-07.10
Stefan, sędzia w Słomnikach, zaświadcza, że Miczko, Przecław i Budziwoj ze swymi synkami, dziedzice Pstroszyc, przedłożyli swój przywilej przeciw Mikołajowi, kmieciowi z Rzędowic [Zandowicz] w bliżej nieokreślonej sprawie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 24,3 x 8,5 + 3 cm; nacięcie po pieczęci
Dawne sygn.:
Ex Sco 6 sub Nuo 22
Datum : Słomniki
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 109, s. 142, 143.
Skan:

* skan: PL_1_1_2357_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2357_0002.jpg

4390
Data:
1364.08.28
Urban V, papież, bullą skierowaną do abpa ryskiego i jego sufraganów odwołuje prowizje, potwierdzenia i nadania beneficjów dla osób świeckich i duchownych oraz wszelkich zakonów dotyczące szpitali i domów pielgrzymów.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 61 x 37 + 9 cm; bulla na sznurze konopnym
Dawne sygn.:
Curl. N. 78
Datum : Avignon ; AK Livoniae.
Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1188, s. 169.
Skan:

* skan: PL_1_1_4390_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4390_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4390_pieczec.jpg
* skan: PL_1_1_4390_pieczecv.jpg

2880
Data:
1364.09.30
Bodzanta, bp krakowski, zamienia z Piotrem, wicekustoszem katedry krakowskiej, dziesięcinę z Rzeplina na sołectwo w Krzeszowicach, którą to dziesięcinę tenże Piotr przeznacza na uposażenie ołtarza św. Leonarda w katedrze krakowskiej.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 53,5 x 31 cm; pieczęć jakby wyrwana, nacięcie po pasku od pieczęci?
Datum : Kraków
Wyd.: KDKK, t. 1, nr 233, s. 299, 300.
Skan:

* skan: PL_1_1_2880_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2880_0002.jpg

4521
Data:
1364.11.13
[I.N.] Magnus, bp Arosiensis [Vesteras], egzekutor papieski, poleca abpom, bpom, prałatom i wszystkim, których to dotyczy, aby w przeciągu 6 dni ogłosili karę ekskomuniki zakonu krzyżackiego w Liwonii z powodu nieoddania Rygi abpowi ryskiemu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 48,5 x 42 + 3 cm; 13 pieczęci lub ich fragmentów na paskach, 11 pasków po pieczęciach, 1 przecięcie po pasku; pismo wyblakle
Dawne sygn.:
Livoniae N. 108
Datum : Sztokholm ; AK Livoniae.
Skan:

* skan: PL_1_1_4521_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4521_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4521_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_4521_pieczec2.jpg
* skan: PL_1_1_4521_pieczec3.jpg
* skan: PL_1_1_4521_pieczec4.jpg
* skan: PL_1_1_4521_pieczec5.jpg
* skan: PL_1_1_4521_pieczec6.jpg
* skan: PL_1_1_4521_pieczec7.jpg
* skan: PL_1_1_4521_pieczec8.jpg
* skan: PL_1_1_4521_pieczec9.jpg
* skan: PL_1_1_4521_pieczec10.jpg
* skan: PL_1_1_4521_pieczec11.jpg
* skan: PL_1_1_4521_pieczec12.jpg
* skan: PL_1_1_4521_pieczec13.jpg

6016
Data:
1364.12.25
Fromhold, abp ryski, zezwala Bartłomiejowi de Thisenhusen [Tyzenhauz] ufundować 2 altarie w kościołach ryskich.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 33 x 21 + 4 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Arch. Tyzenh.
Datum : Lubeka
Skan:

* skan: PL_1_1_6016_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6016_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6016_pieczec.jpg

6498
Data:
1365
Siemowit, ks. mazowiecki i pan czerski, przenosi wsie klasztorów czerwińskiego i błońskiego na prawo niemieckie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 40,5 x 23,5 + 7 cm; pieczęć wycięta
Dawne sygn.:
BOZ 80
Datum : Rawa
Wyd.: NKDMaz., cz. 3, nr 82, s. 93, 94.
Skan:

* skan: PL_1_1_6498_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6498_0002.jpg

2358
Data:
1365.02.03
Sąd ziemski krakowski potwierdza sprzedaż dóbr Pstroszyce przez Filkę, córkę Stanisława (dziedzica z Pstroszyc), Lambertowi, Jakuszowi i Mieczysławowi za 10 groszy praskich.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 22,5 x 10,5 +1,5 cm; nacięcia po paskach od 2 pieczęci
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 sub Numero 25
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 778, s. 182, 183.
Skan:

* skan: PL_1_1_2358_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2358_0002.jpg

2359
Data:
1365.06.07
Patriarcha jerozolimski oświadcza kapitule zakonu bożogrobców w Perugii, że prepozytura miechowska podlega jurysdykcji tylko papieża i patriarchy jerozolimskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 27 x 15,5 + 3,5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Ex scatula 2da sub Nu 12; Ex scat. 2da Sub Nro Imo
Datum : Avignon
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 785, s. 190, 191.
Skan:

* skan: PL_1_1_2359_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2359_0002.jpg
* skan: PL_1_1_2359_pieczec.jpg

2021
Data:
1365.06.23
Kazimierz, król polski, wydaje wyrok w sporze między Markiem, plebanem de Staszicz (Stężyca)) a Świętosławem, opatem i konwentem klasztoru benedyktynów w Sieciechowie o część wsi Ciszyca.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 39 x 25,1 + 4,2 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
IV.13/1875
Datum : Radom . Uznany za falsyfikat.
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 963, s. 381, 382.
Skan:

* skan: PL_1_1_2021_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2021_0002.jpg

1042
Data:
1365.07.22
Dobrogost wraz z braćmi, dziedzice Drezdenka, składają hołd królowi Kazimierzowi i biorą w lenne posiadanie Drezdenko i Santok.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 31,5 x 16,5 + 4,2 cm; 3 pieczęcie na sznurach, sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
Revisum 1730 Brand. *** noue March : 4
Datum : Kraków ; AK Brandenburg. ; Brandenburgia
Wyd.: KDWlkp., t. 3, nr 1545, s. 268 ; Dogiel, t. I, s. 593, 594. Zob. Z. Spieralski, Z dziejów Archiwum Koronnego Krakowskiego. Kopiariusz Jana Łaskiego (około 1505), Studia Źródłoznawcze, t. 24, 1979, s. 115, 116; UBOsten., I, nr 807.
Skan:

* skan: PL_1_1_1042_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1042_0002.jpg
* skan: PL_1_1_1042_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_1042_pieczec2.jpg

4522
Data:
1365.07.25
Magnus, bp Arosiensis [Vesteras], egzekutor wyznaczony przez stolicę apostolską, zawiesza interdykt kościelny w związku z ugodą między Fromholdem, abpem ryskim, a zakonem krzyżackim w Liwonii.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 32 x 18 + 3,5 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
Curl. N. 83; 1569: N. 112
Datum : Ønne, wyspa ; AK Livoniae.
Skan:

* skan: PL_1_1_4522_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4522_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4522_pieczec.jpg

4523
Data:
1365.07.25
Magnus, bp Arosiensis [Vesteras], egzekutor wyznaczony przez stolicę apostolską, zawiesza interdykt kościelny z związku z ugodą w sporze między Fromholdem, abpem ryskim a zakonem krzyżackim w Liwonii.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30,5 x 17 + 3,5 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
Curl. N. 83; 1569: N. 111
Datum : Ønne, wyspa ; AK Livoniae.
Skan:

* skan: PL_1_1_4523_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4523_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4523_pieczec.jpg

4524
Data:
1365.07.26
Magnus, bp Arosiensis [Vesteras], egzekutor wyznaczony przez stolicę apostolską, poleca bpowi Arelatensi i bpowi dorpackiemu w sporze Fromholda, abpa ryskiego, z zakonem krzyżackim w Liwonii kasatę procesu przeciwko zakonowi krzyżackiemu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28 x 14 + 2,5 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
Curl. N. 81
Datum : Ønne, wyspa ; AK Livoniae.
Skan:

* skan: PL_1_1_4524_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4524_0002.jpg

4589
Data:
1366.04.18
Karol IV, cesarz, rozciąga na prowincję ryską wydane prawo o karaniu ludzi zakłócających bezpieczeństwo majątków duchowieństwa.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 58,5 x 36 + 8 cm; dziurki po sznurze
Dawne sygn.:
ML, X, 15; Livoniae N. 114
Datum : Praga ; AK Livoniae.
Skan:

* skan: PL_1_1_4589_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4589_0002.jpg

1786
Data:
1366.10.21
Kazimierz, król polski, na prośbę Stefana, opata klasztoru benedyktynów Św. Krzyża na Łysej Górze zwalnia kmieci we wszystkich dobrach klasztornych z wszelkich ciężarów na rzecz panującego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 27,5 x 15,5 + 3,5 cm; nacięcia po pasku od pieczęci; zniszczony, ale czytelny
Dawne sygn.:
[Revisum 5 Septembris Anno Dni 1511]; Scatul. XIV No 5
Datum : Szydłów
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 795, s. 201.
Skan:

* skan: PL_1_1_1786_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1786_0002.jpg

6197
Data:
1367.02.04
Kazimierz, król, zezwala Grzegorzowi, bpowi ormiańskiemu, na przebywanie we Lwowie i prowadzenie tam działalności wg obyczaju ormiańskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30,6 x 16,5 + 5 cm; pieczęć na sznurze
Datum : Lwów
Wyd.: ***Z. Obertyński, Die Florentiner Union der polnischen Armenier und ihr Bischofskatalog, Orientalia Chrystiana, t. 36, 1934. Dodatek źródłowy nr 1, s. 42.
3373
Data:
1367.03.16
Jarosław, abp gnieźnieński, wydaje wyrok w sprawie o dziesięcinę pomiędzy Świętomirem, prepozytem kościoła św. Marii w Kaliszu, a rajcami miasta Kalisz.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 34 x 21,5 + 3,5 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Kalisz 12
Datum : Opatów ; Zabrany do Poznania 30 VIII 1941.
Wyd.: KDWlkp., t. 3, nr 1569, s. 289, 290.
Skan:

* skan: PL_1_1_3373_0001.jpg
* skan: PL_1_1_3373_0002.jpg
* skan: PL_1_1_3373_pieczec.jpg

4525
Data:
1367.04.24
Idzi i Wilhelm, kardynałowie wyznaczeni przez papieża Urbana V, zakazują realizowania ugody zawartej w 1366.12.15. przez kardynała Florencji między zakonem krzyżackim w Liwonii, abpem i kapitułą ryską, jako niekorzystnej dla kościoła ryskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 53 x 33 + 6,5 cm; 2 pieczęcie na sznurach
Dawne sygn.:
Curl. N. 86
Datum : Avignon ; AK Livoniae.
Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1229, s. 185.
Skan:

* skan: PL_1_1_4525_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4525_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4525_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_4525_pieczec2.jpg

4985
Data:
1367.06.18
Kazimierz, król polski, zatwierdza podział dóbr pomiędzy rodziną Krystyna z Mikluszowic, chorążego krakowskiego.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 31,3 x 19 + 3 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Palat. Crac. No 14 [14 napisane na czymś innym]
Datum : Kraków ; AK Pal. Crac.
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 292, s. 347-349.
Skan:

* skan: PL_1_1_4985_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4985_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4985_pieczec.jpg

4526
Data:
1367.11.07
Wilhelm von Urimersheim [Vrimersheim], zakonu krzyżackiego w Liwonii, i Andrzej Stenbergh, marszałek krajowy, zawierają pokój z Olgierdem i Kiejstutem, królami Litwy.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 28,5 x 13,5 + 2,5 cm; pieczęć, pasek od pieczęci
Datum : Ryga ; AK Lituaniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 2, nr 1041, s. 772, 773. Reg.: Liv. UB, t. 2, nr 1233, s. 185, 186.
Skan:

* skan: PL_1_1_4526_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4526_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4526_pieczec.jpg

2360
Data:
1368
Jan sędzia zwany Rudger i starsi miasta Kieżmarku nadają niższy kościół św. Elżbiety w Kieżmarku bożogrobcom z Landeku.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30,5 x 16 + 2 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Ex scatula 19 sub Numo 1
Skan:

* skan: PL_1_1_2360_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2360_0002.jpg

2173
Data:
1368.02.05
Wójt i ława miasta Sandomierza potwierdzają, że Jan Hengst, obywatel sandomierski, sprzedał jatkę w Sandomierzu Maciejowi opatowi i konwentowi cystersów w Koprzywnicy.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 38 x 19 + 5,5 cm; otwory po sznurze od 2 pieczęci; poszarpany, częściowo przedarty, ale tekst czytelny
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 808, s. 214, 215.
Skan:

* skan: PL_1_1_2173_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2173_0002.jpg

7232
Data:
1369
Piotr de Bytum, prepozyt klasztoru norbertanów w Krzyżanowicach, nadaje klasztorowi w Busku 2 łany uzyskane od Urbana i Bogusława zwanego Koritko.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 22,5 x 11,5 + 2,5 cm; 2 pieczęcie na paskach; ściemniały, miejscami dziurawy, miejscami pismo wytarte
Dawne sygn.:
Fascykuł 48 Nr 437
Datum : anowice
Wyd.: KDPol., t. 3, nr 155, s. 315.
Skan:

* skan: PL_1_1_7232_0001.jpg
* skan: PL_1_1_7232_0002.jpg
* skan: PL_1_1_7232_pieczec1.jpg
* skan: PL_1_1_7232_pieczec2.jpg

6499
Data:
1369.01.03
Rada miasta Konina stwierdza, że Halussa, wdowa po wójcie Wilhelmie, zastawiła Tomaszowi, wójtowi z Brześcia, sklepy chlebne i szewskie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26,5 x 20,6 + 5,5 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
BOZ 81
Datum : Konin
Wyd.: KDWlkp., t. 3, nr 1608, s. 326.
Skan:

* skan: PL_1_1_6499_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6499_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6499_pieczec.jpg

4527
Data:
1369.01.20
[I.N.] Konrad, bp ozylski, sędzia komisarz w sprawie między Gotfrydem Warendorp podającym się za dziekana i kanonika kościoła dorpackiego, a Bartłomiejem de Thisenhusen [Tyzenhauz], rycerzem diecezji ryskiej, o dochody z prebendy dorpackiej, które Gotfryd podawał za swoje, przeprowadza proces zaoczny.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 43 x 51,5 + 4 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
Curl. N. 87
Datum : Leal ; AK Livoniae.
Wyd.: Liv. UB, t. 3, nr 1058, s. 224-228; Liv. UB, t. 2, nr 1034, s. 750-753 . Reg.: Liv. UB, t. 3, nr 1251, s. 74, 75; Liv. UB, t. 2, nr 1224, s. 178, 179.
Skan:

* skan: PL_1_1_4527_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4527_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4527_pieczec.jpg

2363
Data:
1369.02.10
Piotr, zwany Balec [?] wójt miechowski, z radą potwierdzają, że Mikołaj z Kamieńczyc z matką Nastką sprzedali pół łana we wsi Kamieńczyce Klemensowi z Kamieńczyc.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 29 x 20,5 + 4 cm; 2 pieczęcie na sznurach
Dawne sygn.:
Ex scatula *** sub No *** 5
Datum : Miechów
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 819, s. 228, 229.
Skan:

* skan: PL_1_1_2363_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2363_0002.jpg

2362
Data:
1369.02.10
Mikołaj, prepozyt klasztoru miechowskiego zaświadcza, że opatrzni Grzegorz, Andrzej i siostra ich Agnieszka sprzedali Mikołajowi i Andrzejowi z Chełma, braciom Wacława, zwanego Proboszcz z Woli Bukowskiej, role między wsiami klasztornymi Przecław i Smroków za sumę 25 i pół grzywny.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 36 x 16,5 + 4 cm; 2 sznury po pieczęciach
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 sub No 28
Datum : Miechów
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 126, s. 161, 162.
Skan:

* skan: PL_1_1_2362_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2362_0002.jpg

5528
Data:
1369.02.14
Ludwik, król węgierski, przyrzeka dochować układów z Kazimierzem, królem polskim, a wystąpić wspólnie przeciw Karolowi, cesarzowi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 40 x 18 + 7,5 cm; pieczęć na pasku
Dawne sygn.:
Hung. No 5 [5 - skreślone]; No 4to Revisum 1736
Datum : Buda
Wyd.: Dogiel, t. I, nr 3, s. 39, 40.
4986
Data:
1369.02.24
Kazimierz, król polski, nadaje Mikołajowi i Radostowi z Biecza Mszanę, którą mają lokować na prawie magdeburskim.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 38 x 25,6 + 5,6 cm; sznur po pieczęci
Datum : Sącz ; AK Pal. Crac.
Wyd.: KDMłp., t. 1, nr 301, s. 359, 360.
Skan:

* skan: PL_1_1_4986_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4986_0002.jpg

2364
Data:
1369.03.13
Kazimierz, król polski, potwierdza, że Dzierżek [Dirsko] z Pstroszyc sprzedał część dziedzictwa we wsiach Pstroszyce, Wola i Lgota braciom Przecławowi i Budziwojowi.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 41 x 20 + 6,2 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 sub Numero 29
Datum : Żarnowiec
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 820, s. 229, 230.
Skan:

* skan: PL_1_1_2364_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2364_0002.jpg

790
Data:
1369.04.13
Stanisław, bp płocki i kapituła w zamian za zwrot zastawionych przez Imisława bpa płockiego wsi oraz darowanie długu przez Kazimierza, króla polskiego przekazuje miastu Płocku 58 włók i 5 morg przylegających do miasta.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 45,5 x 19 + 7 cm; pieczęć na pasku, pasek od pieczęci
Dawne sygn.:
Palat. Plocen. No . . .
Datum : Łowicz ; AK Pal. Ploc.
Wyd.: Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. 1, nr 39, s. 63-65 ; KDMaz. Lub., nr 86, s. 80.
Skan:

* skan: PL_1_1_790_0001.jpg
* skan: PL_1_1_790_0002.jpg
* skan: PL_1_1_790_pieczec.jpg

2365
Data:
1369.05.09
Sąd ziemski krakowski, rozstrzyga spór o dobra Wiktosławska (część Pstroszyc) między Heleną ze Słupowa a Przecławem Jakuszem i Lambertem, dziedzicami z Pstroszyc, przysądzając im wyżej wymienione dobra.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 30,5 x 18 + 4,2 cm; nacięcia po 2 paskach od pieczęci
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 Sub Nuo 30
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 824, s. 234, 235.
Skan:

* skan: PL_1_1_2365_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2365_0002.jpg

6500
Data:
1369.05.28
Sąd ziemski sandomierski przysądza opatowi klasztoru cystersów w Koprzywnicy łąkę we wsi Świężycy.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa
Datum : Opatów ; Brak stwierdzony przed 1966 r.
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 825, s. 235.
599
Data:
1369.06.25
[I.N.] Piotr bp lubuski uzupełnia ugodę zawartą z Kazimierzem, królem polskim w Kaliszu z 1368.01.11.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 26,7 x 47 + 5,7 cm; nacięcia po pasku od pieczęci
Dawne sygn.:
Pruss. No 30
Datum : Kraków ; AK Prussiae.
Wyd.: KDWlkp., t. 3, nr 1613, s. 330, 331.
Skan:

* skan: PL_1_1_599_0001.jpg
* skan: PL_1_1_599_0002.jpg

6501
Data:
1369.08.04
Kazimierz, król polski, potwierdza Grzegorzowi i Michałkowi, synom Paszka zwanego Medzuecz dokument sądu ziemskiego krakowskiego z 1356.05.15.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 43,5 x 23,2 + 4,5 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
BOZ 83
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 826, s. 235, 236; KDMłp., t. 3, nr 712, s. 105, 106.
2366
Data:
1369.10.16
Kazimierz, król polski, potwierdza sprzedaż części dziedzictwa w Pstroszycach Przecławowi z Pstroszyc (przez Filkę z synami Wojsławem i Stanisławem oraz córkami Elżbietą i Małgorzatą).
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 48 x 18 + 7 cm; sznur po pieczęci
Dawne sygn.:
Ex scatula 6 Sub Numero 31
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 829, s. 238, 239.
Skan:

* skan: PL_1_1_2366_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2366_0002.jpg

1787
Data:
1369.11.05
Stefan, opat klasztoru benedyktynów Św. Krzyża na Łysej Górze, sprzedaje sołtysowi z Olszenicy sołectwo we wsi Żerocin za 6 grzywien i określa jego świadczenia na rzecz klasztoru.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 40 x 25,5 + 6,7 cm; 2 sznury po pieczęci
Datum : Łysa Góra
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 830, s. 239-241.
Skan:

* skan: PL_1_1_1787_0001.jpg
* skan: PL_1_1_1787_0002.jpg

6254
Data:
1369.11.06
Kazimierz, król polski, zamienia wsie w ziemi sieradzkiej i sandomierskiej z Maciejem, opatem i konwentem klasztoru cystersów w Koprzywnicy.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 51 x 30 + 8 cm; otwory po sznurze od pieczęci; pocięty, przyszyta kartka z nr. inwentarzowym MN
Dawne sygn.:
5366 MN
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 817, s. 226, 227 , (wydany z kopii pod błędna datą 1368.11.07). ).
Skan:

* skan: PL_1_1_6254_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6254_0002.jpg

2367
Data:
1369.11.12
Pełka, sędzia i Wilczko, podsędek ziemi sandomierskiej zaświadczają, ze Mikołaj dziedzic ze Służowa swoją część tej wsi zastawił Zbysławowi, swemu stryjowi za 100 grzywien.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 19 x 11,5 + 1,5 cm; nacięcia po paskach od 2 pieczęci
Dawne sygn.:
Z fascykułu 58 No 493
Datum : Wiślica
Wyd.: ZDMłp., cz. 1, nr 132, s. 170, 171.
Skan:

* skan: PL_1_1_2367_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2367_0002.jpg

2368
Data:
1370.05.16
Kazimierz, król polski, potwierdza sprzedaż części dóbr w Parkoszowicach oraz prawa patronatu nad kościołem w Sławicach przez Czcibora i jego siostry, dziedziców z Grzybowa, Klemensowi z Nasiechowic.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 47 x 20,5 + 9 cm; pieczęć na sznurze
Datum : Kraków
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 834, s. 243, 244.
Skan:

* skan: PL_1_1_2368_0001.jpg
* skan: PL_1_1_2368_0002.jpg
* skan: PL_1_1_2368_pieczec.jpg

5804
Data:
1370.07.13
Kazimierz, król polski, przenosi wieś Królowice w ziemi sandomierskiej należącą do Dionizego, Leonarda i ich bratanków, synów Krystyna z prawa polskiego na średzkie.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 45,5 x 20,5 + 5,5 cm; pieczęć majestatyczna na sznurze
Datum : Wiślica ; Varia
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 837, s. 246, 247.
Skan:

* skan: PL_1_1_5804_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5804_0002.jpg
* skan: PL_1_1_5804_pieczec.jpg

5803
Data:
1370.07.13
Kazimierz, król polski, zamienia z braćmi Dionizym i Leonardem oraz synami Krystyna wieś Królowice na wieś Niedary.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 35 x 22 + 5,5 cm; pieczęć na sznurze
Datum : Wiślica ; Varia
Wyd.: KDMłp., t. 3, nr 836, s. 245, 246.
Skan:

* skan: PL_1_1_5803_0001.jpg
* skan: PL_1_1_5803_pieczec.jpg

4590
Data:
1370.08.21
[I.N.] Bernard, komisarz papieski, wydaje mandat na przeprowadzenie śledztwa, by zakon krzyżacki oddał w ciągu 60 dni dobra zagrabione bpowi ryskiemu.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 42 x 49 + 6 cm; pieczęć na sznurze
Dawne sygn.:
ML, X, 16; Livoniae N. 118
Datum : In Monte Floscani [Mons Floscanis - dziś: Montefiascone ]; AK Livoniae.
Reg.: Liv. UB, t. 3, nr 1274, s. 81.
Skan:

* skan: PL_1_1_4590_0001.jpg
* skan: PL_1_1_4590_0002.jpg
* skan: PL_1_1_4590_pieczec.jpg

6502
Data:
1370.12.08
Ludwik, król węgierski i polski, poleca staroście kaliskiemu zachowywać mieszczan kaliskich przy swobodach.
Język:
łac.
Opis zewnętrzny:
oryg., 1 k. pergaminowa, 31,5 x 11 + 4 cm; pasek od pieczęci
Datum : Gniezno
Wyd.: KDWlkp., t. 3, nr 1643, s. 359.
Skan:

* skan: PL_1_1_6502_0001.jpg
* skan: PL_1_1_6502_0002.jpg
* skan: PL_1_1_6502_0003.jpg

opracowanie ze strony: http://f.polska.pl/ead/xml/piast_polskapl.xml#a0
ODPOWIEDZ

Wróć do „Teksty źródłowe”