Wydarzenia wieku XIII

Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie. Rządzili od powstania państwa polskiego (około 900 roku) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291-1305). W latach 1138-1320 miało miejsce tzw. rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich.
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4635
https://www.artistsworkshop.eu/meble-kuchenne-na-wymiar-warszawa-gdzie-zamowic/
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Wydarzenia wieku XIII

Post autor: Artur Rogóż »

http://historia-polski.com/xiii/wiek_xiii.htm
<1200

Urodził się św. Jacek Odrowąż, jeden z pierwszych dominikanów w Polsce, założyciel poldkiej prowincji dominikańskiej ® por. rok 1257

~1200

Jeden z synów Kazimierza Sprawiedliwego, Konrad Mazowiecki, obejmuje rządy na Mazowszu oraz na Kujawach ( aż do swej śmierci w 1247 roku ).

1200 V 05

Wielkie trzęsienie ziemi w rejonie Pienin opisane przez Jana Długosza → „Trzęsienie ziemi, jakie nastąpiło 5 maja w południe w Polsce i sąsiednich królestwach i ziemiach, a które powtórzyło się w ciągu następnych dni, zniszczyło wiele wież, domów i warowni”.

1201

Następuje pierwszy kanoniczny wybór biskupa w Polsce ® kapituła wrocławska wybiera na biskupa Cypriana

1201

Początek panowania syna Bolesława Wysokiego, czyli Henryka I Brodatego, w dzielnicy śląskiej.

1201

Państwo Kościelne → Najstarszy dokument zawierający wzmiankę o obecnym Żukowie - bulla papieża Innocentego III

1201

Śmierć Jarosława Opolskiego, syna Bolesława I Wysokiego ® por rok 1177

1201

Opanowanie Opola, nadanego w 1177 roku swemu synowi Jarosławowi, przez Bolesława I Wysokiego ( po śmierci tegoż Jarosława ).

1201 XII 07

Śmierć Bolesława I Wysokiego.

1202

Pierwsze zmianki o grodzie Nowogród Bobrzański w obecnym powiecie zielonogórskim – por rok 1238

>1202

W Nowogrodzie Bobrzańskim, w obecnym powiecie zielonogórskim zbudowano Kościół Wniebowzięcia NMP

>1202

W Nowogrodzie Bobrzańskim, w obecnym powiecie zielonogórskim zbudowano Kościół św Bartłomieja

1202 III 13

Śmierć Mieszka Starego ® na tronie krakowskim zasiada jego syn Władysław Laskonogi, a Leszek Biały znowu zostaje pominiętyMieszko III Stary, od 1138 książę wielkopolski, 1173-1174 i od 1198 książę krakowski i zwierzchni Polski. Zmarł w wieku ok. 76 lat

>1202 III 13

Po ustanowieniu Władysława Laskonogiego księciem w Krakowie, dochodzi do obalenia go z tronu książęcego i Leszek Biały, syn Kazimierza Sprawiedliwego zostaje księciem krakowskim aż do swej tragicznej śmierci w 1227 roku

1203

Pierwsza pisana wzmianka o Laskowicach ( obecnie miasto Jelcz-Laskowice w powiecie oławskim ), pochodzi z dokumentu Henryka Brodatego

1203 VIII 04

Data na najstarszym zachowanym żydowskim nagrobku ( macewie ) we Wrocławiu → por 17 XI 1856

1203 - 1217

Biskupem krakowskim jest Wincenty Kadlubek - por 08 III 1223

1205

Pożar w Krakowie

1205

W Chełmie pojawili się pierwsi Żydzi

1205 VI 19

Bitwa pod Zawichostem.® Atak księcia włodzimiersko-halickiego Romana zostaje powstrzymany przez połączone siły księcia Leszka Białego oraz Konrada Mazowieckiego ( oboje są braćmi ).

-Bitwa zwycięska dla Polaków.

- ginie Roman książę halicki, który najechał Małopolskę ( w porozumieniu z Władysławem Laskonogim ).

1206

Bunt Władysława Odonica przeciwko rządom Władysława Laskonogiego ® por rok 1194

1206

Wygnanie Władysława Odonica z Wielkopolski w wyniku jego buntu przeciwko rządom Władysława Laskonogiego

1206 X 26

Państwo Kościelne → Papież Innocenty III ogłosił bullę dla klasztoru cystersów w Łeknie, w Wielkopolsce. Wyraził w niej zgodę na prowadzenie akcji chrystianizacyjnej w kraju pogańskich Prusów

1207

Fundacja klasztoru Cysterek w Trzebnicy przez parę książęcą Henryka Brodatego oraz Jadwigę.

1207

Budowa murowanego zamku Sokolec na północno-zachodnich stokach Krzyżnej Góry na Dolnym Śląsku

1207

Walki Władysława Odonica z Władysławem Laskonogim

1207 II 02

Niemcy → Filip Szwabski nadaje biskupowi Albertowi Inflanty jako lenno Rzeszy. Przez to stają się one częścią państwa niemieckiego

1207-1240

W Koprzywnicy ( obecnie miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim), zbudowano kościół pw. św. Floriana

1208

Wydzielenie Kalisza Władysławowi Odonicowi przez Henryka Brodatego.

1208

Zjazd Władysława Laskonogiego i Władysława Odonica z Henrykiem Brodatym w Głogowie

<1209

Powstał polski Zakon Braci Dobrzyńskich ® jego celem była chrystianizacja Prus. ® por.rok 1235

1209

Rozpoczęto działalność misyjną klasztoru cystersów w Łeknie Do Prusów udali się zakonnicy cysterscy Chrystian i Bogufał-Filip

1209

Przed biskupem Wawrzyńcem we Wrocławiu książę Henryk Brodaty oraz św Jadwiga Śląska uczynili ślub czystości → on liczył wtedy 41 lat a ona 35 lat i mieli już liczne potomstwo

1209

Pierwsze wzmianki o Muszynie nad Popradem → por rok 1340

1210

Synod w Borzykowej ( w obecności książąt Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego oraz Władyslawa Odonica ) odnośnie przywilejów kościoła katolickiego
- zapewnienie swobody w obsadzaniu urzędów kościelnych,
- privilegium fori – tj. sądzenie duchownych jedynie przez sądy kościelne,
- ius spolii – tj. prawawo do majątku ruchomego po zmarłych dostojnikach kościelnych.


1210

Państwo Kościelne →Wydanie przez papieża Innocentego III bulli nakazującej przestrzegania zasady senioratu w Polsce.

1210 VI 09

Przywilej borzykowski dla kościoła katolickiego → Podczas synodu w Borzykowej odbył się zjazd książąt piastowskich: Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, Władysława Odonica i Henryka Brodatego. Ofiarowali przywilej dla Kościoła oraz zawiązali koalicję przeciw Mieszkowi Plątonogiemu i Władysławowi Laskonogiemu

1211

Prawa miejskie dla Złotoryi ius teutonica.

1211

Pierwsze wzmianki o grodzie Rokitnica na Dolnym Śląsku →wymieniony w dokumencie wystawionym przez księcia Henryka Brodatego → por rok 1451

1211

Oddanie się Władysława Odonica pod opiekę Stolicy Apostolskiej ® por rok 1217

1211

Około tego roku urodził się Kazimierz I Kondradowic, syn Konrada I Mazowieckiego oraz Agafii, księżniczki ruskiej ® por rok 1267

1211 V 16

Mieszko Plątonogi, książę opolsko-raciborski. Krótko przed śmiercią udało mu się opanować Kraków

1211 – 1217

Opole zostaje lokowane na prawie zachodnim

1212

Jedyna córka Henryka Brodatego oraz Jadwigi, Gertruda, została szarą mniszką w Trzebnicy ( a później ksienią )

1212-1214

Do osady Sucovia ( obecnie miasto nad Radunią w powiecie kartuskim ) przybywaja Norbertanki ze Strzelna

1213

Cysters – misjonarz Bogufał-Filip, zostaje zamordowany przez Prusów por rok 1209 oraz 1216

1213

Powstaje filia klasztoru Cystersek z Trzebnicy w Obołoku.

1213 – 1222

Brześć po raz kolejny znalazł się w granicach Polski ® por rok 1020

1214

Państwo Kościelne → Papież Innocenty III mianował arcybiskupa Kietlicza legatem dla ziemi pruskiej. Działalność misyjną w Prusach biskupa Chrystiana popierał finansowo biskup płocki Gedko (zm. 1223).

1214

Układ o małżenstwie pomiędzy 6 letnim Kolomanem Węgierskim z dynastii Arpadow i 3 letnią Salomeą, córką księcia Leszka Białego oraz Grzymisławy, księżnej łuckiej → por rok 1215

1214

Księżna Jadwiga zbudowała Leprozorium pod wezwaniem Ducha Świętego, pierwsze na ziemiach śląskich → potem było ich 7

1214

Zawarcie traktatu pomiędzy Leszkiem Białym a królem Węgier Andrzejem ® na jego mocy na tronie w Haliczu zasiąść ma w przyszłosci syn Andrzeja Węgierskiego – Koloman oraz córka Leszka Białego – Salomea. W chwili podpisywania układu Koloman miał 5 lat a Salomea 3 lata !.

1215

Synod w Wolborzu.

1215

Przywilej wolborski dla kościoła katolickiego

- Potwierdzenie przywileju borzykowskiego z 1210 roku,

- wzrost niezależności Kościoła w Polsce

1215

Koloman Węgierski, syn Angrzeja II, króla Węgier zostaje koronowany przez bpa ostrzyhomskiego i wysłany do Halicza na objecie tronu → o koronacje prosił papieża Andrzej II → por rok 1219

1215

Pierwsza wzmiankao Rumii - Stanowi ja dokument, w którym książę pomorski Świętopełek nadaje tutejsze ziemie opactwu cystersów z Oliwy

1216

Państwo Kościelne → Chrystian (zm. 1245) misjonarz z zakonu cystersów, został mianowany przez Stolicę Apostolską pierwszym biskupem dla Prus

1216

Konsekracja norbertańskiego kościoła św Trójcy w Strzelnie ( fundowany przez Piotra Wszeborowica ).

1216

Utworzenie przez Chrystiana biskupstwa pruskiego podległego bezpośrednio papiestwu

1216

Nieudany najazd Władysława Laskonogiego na księstwo kaliskie

1216

Zawarcie pokoju między Władysławem Odonicem a Władysławem Laskonogim ® por rok 1217

1217

Cieszyn otrzymał lokację na wzór dolnośląskiego Lwówka

1217

Potwierdzenie układu pokojowego Władysława Odonica z Władysławem Laskonogim przez papieża Honoriusza III ® por rok 1211 oraz 1216

1217

Pierwsze wzmianki o grodzie Warta Bolesławiecka, → pełnił on rolę stacji celnej z zamkiem

1217

Państwo Kościelne → Upomnienie Władyslawa Odonica przez papieża Honoriusza III w sprawie zwrotu Kalisza Henrykowi Brodatemu

1218

W Kacicach powstaje filia klasztoru Cystersów z Lubiąża.® por. rok 1122

1218

Wyprawa książąt polskich na Prusów ( w zamian za zwolnienie ich z obowiązku wyprawy do Ziemi Świętej )

1218

Złączenie żeńskiego klasztoru Cystersek w Trzebnicy z domem w Lubiążu

1218

Ponowna wyprawa Władysława Laskonogiego na księstwo kaliskie.

1218

Zajecie Kalisza przez Wladysława Laskonogiego.

1218

Ucieczka Władyslawa Odonica na Węgry

1218 X 14

Prawoslawny biskup Antoni Dobrynia zostal wyświęcony na bpa w Przemyślu przez metropolitę kijowskiego – por rok 1422

1219

Ponowne porozumienie polsko-węgierskie oraz wspólna wyprawa na Halicz ® osadzenie Salomei i Kolomana na tronie halickim.

1219

Państwo Kościelne → Papież Honoriusz wzywa książąt polskich do wyprawy przeciwko pogańskimPrusom, w zamian za co zwalnia ich z obowiązku wyprawy do Ziemi Świętej → wyprawa ta nie powiodła sie

1219

Dochodzi do ponownego porozumienia pomiedzy Polską a Węgrami i wspólnej wyprawy na Halicz, w następstwie ktorej Koloman wraz ze swoją żoną Salomeą Piastówną zostają osadzeni na tronie Halicza → por lata 1214 oraz 1221

1219

Śmierć arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza, głowy ruchu reformistycznego ( tj. chęci uniezależnienia władzy Kościoła od władzy świeckiej w Polsce ) w Polsce


~1220

Powstaje słynna Kronika Polska autorstwa biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka® opisane są dzieje Polski od czasów najdawniejszych aż po początek XII wieku.

1220

Przybycie duchaków oraz duchaczek do Krakowa

1220

Państwo Kościelne → W Rzymie św. Dominik wyświęcił osobiście Jacka oraz Czesława Odrowążów na dominikanów

1220

Bp krakowski Iwo Odrowąż sprowadza zakon duchaków na Prądnik i powierzył im opiekę nad szpitalem → por rok 1244

1220

Około tego roku Władysław Odonic poślubił Jadwigę, córkę Świętopełka, księcia morawskiego

1220

Około tego roku urodził się Bolesław II Rogatka, syn Henryka II Pobożnego oraz czeskiej królewny Anny ® por rok 1278

1220

Około tego roku urodził się Przemysł I, syn Władysława Odonica oraz Jadwigi, księżniczki ( najprawdopodobniej morawskiej ) ® por rok 1257

1220 XII 25

W dokumencie biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża, nadającym wsie kanonikom regularnym, po raz pierwszy występuje nazwa “Czanstochowa na, określenie wioski rycerskiej położonej nad Wartą

1221

Najazd Mścisława nowogrodzkiego oraz Połowców na Halicz® uwięzienie Kolomana i Salomei

1222

Benedyktyni sieciechowscy obejmują kościół w Radomiu

1221

Książę Mścisław Nowogrodzki ( plus inni wraz z Połowcami ) zdobywają Halicz uprowadzając kolomana oraz Salomeę do niewoli → po pertraktacjach zostają oni zwolnieni a Koloman od 1226 zostaje wladcą Kroacji → por lata 1241 oraz 1245

1221

Urodził się Bolesława Pobożny, syn Władysława Odonica oraz Jadwigi, księżniczki ?morawskiej ® por rok 1279

1222

Pierwsza wzmianka o osadzie Mikolow. W dokumencie ks. Kazimierza nadającemu biskupowi wrocławskiemu Wawrzyńcowi różne prawa na obszarze Ujazdu, figuruje jako świadek hr. Andrzej, kasztelan z Mikołowa (comes Andreas castellaneus de Miculow).

1222

Pierwsze wzmianki o Jabłonowie Pomorskim w obecnym woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim

1222

Bp krakowski Iwo Odrowąż w Kacicach koło Słomnik założył klasztor oo Cystersów

1222

Krucjata książąt polskich przeciwko pogańskim Prusom.

1222

Założenie klasztoru dominikanów w Krakowie przez pierwszych dominikanów polskich ® przez braci Jacka i Czesława, przybyłych w orszaku biskupa Iwo Odrowąża.

1222 – 1230

Po raz pierwszy Orzeł Biały zaistniał jako godło → został wprowadzony na pieczęcie dynastii Piastów początkowo jako herb osobisty i rodowy, a zarazem dzielnicowy → por rok 1295

1223

Wybuch wojny domowej między Wladysławem Odonicem a Wladysławem Laskonogim.

1223

Zdobycie Ujścia przez połączone siły Władysława Odonica oraz Świętopełka gdańskiego.

1223

Zawarcie pokoju w Kcyni pomiędzy Władysławem Odonicem a Władysławem Laskonogim

1223

Objęcie Ujścia oraz Nakła przez Władysława Odonica

1223 I 03

W Wieliczce koło Krakowa odkryto pokłady soli

1223 III 08

W klasztorze oo. Cystersów w Jędrzejowie -Śmierć biskupa krakowskiego – Wincentego Kadłubka ( ur ok. 1150 ), cystersa, historyka oraz kronikarza.

~1225

Przybycie Templariuszy do Oleśnicy.

~1225

Przybycie Braci Grobu Świętego na Dolny Śląsk → por rok 1312

1225

Pierwsze wzmianki o miejscowości Biała w powiecie prudnickim → por rok 1285

1225

Pierwsze wzmianki o Wiłkomierzu na Litwie

1225

Krucjata książąt polskich przeciwko pogańskim Prusom.

1225

Urodził sie Witelon → przeprowadził on obserwacje światła przepuszczanego przez sześcienny kryształ i rozszczepionego na barwy. Opisał on także swoje eksperymenty, mające na celu określenie kąta załamania światła przechodzącego przez powietrze, wodę i szkło

1225

Spustoszenie klasztoru w Mogilnie przez wojska Władysława Odonica ® por rok 1211

1226

Początki obecności Żydów w Będzinie

1226

Pierwsze wzmianki o Dobczycach

1226

Fatalna w skutkach decyzja Konrada Mazowieckiego o sprowadzeniu do Polski Zakonu Najświętszej Marii Panny, potocznie zwanych Krzyżakami.Celem ich sprowadzenia była chrystianizacja Prusów. Prusy zostały z grubsza rzecz biorąc schrystianizowane do roku 1283.

1226

Niemcy - Cesarz Fryderyk II poparł plan Zakonu NMP i w dokumencie wydanym w Rimini pozwala Krzyżakom na stworzenie własnego państwa na ziemiach podbitych Prusów, a równemu w prawach z innymi księstwami Rzeszy

1226

Dominikanie osiedlają się w Sandomierzu → por rok 1865

1226

Nadanie Krzyżakom ziemi chełmińskiej prze Konrada Mazowieckiego

1226

Przybycie Krzyżaków do Ziemi Chełmińskiej na zaproszenie Konrada Mazowieckiego

1226

Salomea, siostra Bolesława Wstydliwego, sprowadza Franciszkanów do Karyntii.

1226

Wystawienie dokumentu erekcyjnego dla kościoła NMP w Krakowie.

1226

Najazd Władysława Odonica na ziemie kaliską.

1226

Spustoszenie spichlerzy Władysława Laskonogiego przez wojska Władysława Odonica w miejscowości Niedźwiedź

~1227

Biskup Iwo Odrowąż zakłada w Krakowie pierwszą szkołę parafialną na ziemiach polskich ® początkowo były to jedyne ośrodki kształcenia

1227

Powstanie filii klasztoru Cystersów z Lubiąża w Henrykowie.

1227

Wraz ze śmiercią Leszka Białego dochodzi do ostatecznego upadku zasady pryncypatu w Polsce, ustanowionego przez Bolesława Krzywoustego w 1138.

1267

We Wrocławiu synod kościelny nakazuje śląskim Żydom noszenia specjalnych nakryć głowy, odróżniających ich od reszty mieszkańców

1227

Oblężenie Ujścia przez wojska Władysława Laskonogiego.

1227

Zwycięstwo wojsk Władyslawa Odonica pod Ujściem nad wojskiem Władyslawa Laskonogiego

1227

Wiec książąt piastowskich w Gąsawie

1227/30

Urodził się Henryk III Biały, syn Henryka II Pobożnego oraz Anny, królewny czeskiej. ® por rok 1266

1227 XI 24

Śmierć księcia sandomierskiego, Leszka Białego ( syna Kazimierza II Sprawiedliwego) → został on zamordowany podczas zjazdu w Gąsawie przez siepaczy Światopełka Pomorskiego

~1228

Ks. wrocławski Henryk Brodaty ubiegając się o tron polski jedzie przez Będzin ze Śląska do Małopolski i obsadza gród swoimi ludźmi; wg niektórych przypuszczeń ufundował wówczas zamek

1228

Wybuch wojny domowej pomiędzy stronnikami księcia ktrakowskiego Władysława Laskonogiego a innymi książętami polskimi pretendującymi do tronu krakowskiego.

1228

Państwo Kościelne →Zatwierdzenie przez papieża Grzegorza IX polskiego Zakonu rycerskiego Braci Dobrzyńskich. ® por. rok 1209

1228

Pojmanie Władysława Odonica przez Władyslawa Laskonogiego

1228

Przejęcie inicjatywy w Wielkopolsce przez Władyslawa Laskonogiego.

1228

Ucieczka Władyslawa Odonica z niewoli

1228

Książę Henryk Brodaty zajmuje Kraków

1228

Osadzenie Grzymislawy, wdowy po zamordowanym w Gąsawie w 1227 roku Leszku Białym, na Ziemi Sandomierskiej → por rok 1229

1228

Konrad Mazowiecki potwierdza na zamku bieckim dokumentem ustną umowę o sprowadzeniu Krzyżaków do Polski

1228

Henryk von Salza wielki mistrz zakonu NMP, wysyła dwóch pierwszych rycerzy zakonnych do Polski celem odebrania nadania ziemskiego w Ziemi Chełmńskiej z 1226 roku uczynionej przez Konrada Mazowieckiego

1228

Władysław Odonic zawiera przymierze z Konradem Mazowieckim ® por rok 1229

1228 V 05

Przywilej Władysława Laskonogiego w Cieni ® Władysław Laskonogi potwierdza respektowanie praw możnowładztwa ziemi krakowskiej oraz sandomierskiej w zamian za powtórne osadzenie go na tronie krakowskim ( pierwszy raz władał przez kilka miesięcy w roku 1202 ).

1229

Konrad Mazowiecki najeżdża na Wielkopolskę ® por rok 1228

1229

Nieudana próba zdobycia Kalisza przez Konrada Mazowieckiego

1229

Wyparcie Władysława Laskonogiego z Wielkopolski ® por rok 1228

1229

Przejęcie władzy w Wielkopolsce przez Władyslawa Odnica ® por rok 1228

1229

Najazd Konrada Mazowieckiego oraz Daniela Halickiego na Małopolskę →

- usunięcie Henryka Brodatego z Krakowa

- usunięcie wdowy po Leszku Białym, Grzymisławy, z Ziemi Sandomierskiej → por rok 1228

~1230

W Opolu znalazł swą siedzibę archidiakon, jeden z trzech terenowych w diecezji wrocławskiej (obok Głogowa i Legnicy oraz stołecznego we Wrocławiu).

~1230

W Opolu powstaje Kolegiata i Archidiakonat przy kościele św. Krzyża

~1230

Początki gotyku w architekturze polskiej

1230

W Bytomiu wybudowano Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

1230

Banie, wieś w obecnym woj. w zachodniopomorskim otrzymują prawa miejskie → por rok 1945

1230

Pierwsza wzmianka o Skale ( obecnie miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim )

1230 VI 30

Konrad Mazowiecki ogłosił przywilej kruszwicki dla Krzyżaków, na mocy którego uzyskali oni ziemię chełmińską i wszystkie ziemie, które zdobędą w przyszłości na Prusach

1231

Budowa kościoła w Kościelcu Proszowickim

1231

Niemcy → Cesarz Niemiec Fryderyk II potwierdza prawo margrabiów brandenburskich do zwierzchności lennej nad Pomorzem Zachodnim zhołdowanym Niemcom w 1181 roku.

1231

Kolejne zajęcie Krakowa przez Henryka Brodatego

1231

Rywalizacja o tron krakowski pomiędzy księciem śląskim Henrykiem Brodatym a Konradem Mazowieckim.

1231

Krzyżacy budują zamek Thorn, w dzisiejszym Toruniu

1231

Zjazd Władysława Odonica z Konradem Mazowieckim w Zgierzu.

1231

Wyprawa Władyslawa Laskonogiego oraz Henryka Brodatego na Wielkopolskę ® por rok 1229

1231

Udana obrona oblężonego Gniezna ( siły Władysława Odonica ) przed siłami Władysława Laskonogiego oraz Henryka Brodatego. ® por rok 1235

1231 XI 03

W Środzie umiera książę Władysław Laskonogi. Podejrzewano, że zabiła go niemiecka nałożnica. Władzę nad Wielkopolską przejął Władysław Odonic

1232

Krzyżacy budują zamek Kulm obok miasta Chełmna

1232

Bolesław Wstydliwy na prośbę swej siostry Salomei sprowadza Franciszkanów do Polski

1232

Pierwszy zabytek chorału franciszkańskiego w Polsce – graduał klarysek krakowskich.

1232

Przywilej lokacyjny dla Chełmna

1232

Założenie pierwszego klasztoru Franciszkanów w Polsce, w Krakowie

1232

Władysław Odonic nadaje ogromny przywilej immunitetowy dla biskupstwa poznańskiego.® por rok 1234 oraz rok 1237

1232 XI

Do rządów w Krakowie dochodzi Henryk Brodaty.

1232 – 1235

Powstanie klasztoru Cystersów w Paradyżu.

1233

Łuków jest siedzibą kasztelanii → por rok 1775

1233

Lokacja Nowogrodu nad Kwisą na prawie magdenurskim.

1233

Nieudana wyprawa Henryka II Pobożnego oraz Henryka I Brodatego na Wielkopolskę

1233

Odbicie jeńców z niewoli przez Klemensa z Ruszczy ( dostojnika małopolskiego ).

1233

Podbicie Kwidzynia przez Krzyżaków

1233

Pojawienie się nowego prawa miejskiego w Polsce ® prawa chełmińskiego ® por rok 1211,1235,1237

1233

Pojmanie Grzymisławy oraz Bolesława przez Konrada I Mazowieckiego.

1233 XII 28

Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Ù Herman von Salza, lokuje Chełmno oraz Toruń na prawie niemieckim

1233

Władysław Odonic sprowadza cystersów do Skwierzyny ( obecnie w woj lubuskim )

1233

Wyprawa na pogańskich Prusów.

1233

Zawarcie porozumienia pokojowego miedzy Henrykiem I Brodatym a Władysławem Odonicem.

1233

Krzyżacy zakladają Marienwerder, dzisiejszy Malbork

1233

Władysław Odonic odpiera najazd Henryka Brodatego oraz Henryka Pobożnego na Wielkopolskę ® por rok 1229 , rok 1233 oraz rok 1237

1233

Zawarcie porozumienia pokojowego pomiędzy Władysławem Odonicem ( obrońcą ) a Henrykiem Brodatym oraz Henrykiem Pobożnym ( najeźdźcami Wielkopolski ) ® por rok 1233 oraz 1234

1233

Wyprawa krzyżowa na Prusów.

1233

Kazimierz I Kondradowic obejmuje Kujawy z nadania swego ojca ® Konrada I Mazowieckiego.

1234

Pierwsze wzmianki o osadzie targowo-rybackiej Wysoki Brzeg na terenie obecnego Brzegu

1234

Banie, wieś w obecnym woj. w zachodniopomorskim, staje się własnością zakonu Templariuszy

1234

Państwo Kościelne →- Grzegorz IX zatwierdza dekret cesarza Niemiec, Fryderyka II, biorąc nowe państwo zakonne- Prusy, w opiekę papieską – por rok 1216, 1226

1234

Henryk Brodaty podporządkowuje sobie południowo-zachodnią Wielkopolskę oraz grody Santok oraz Śrem.

1234

Kolejna wyprawa Henryka I Brodatego na Wielkopolske

1234

Polacy pokonują Prusów w bitwie nad Dzierzgonią.

1234

Powierzenie namiestnictwa w Wielkopolsce synowi Henryka I Brodatego ® Henrykowi ( zwanemu przez potomnych Pobożnemu).

1234

Rozpoczęcie starań przez Henryka I Brodatego u cesarza Niemiec Fryderyka II o koronę królewską dla swego syna, Henryka ( zwanego później Pobożnym,).

1234

Zrzeczenie się przez Władysława Odonica na rzecz Henryka I Brodatego :
- Ziemi rudzkiej,
- Śremu
- Santoka,
- Ziemi kaliskiej ® por rok 1217 oraz 1218

1234

Pokonanie Prusów w bitwie pod Dzierzgonią.

1234

Kolejna wyprawa Henryka Brodatego na Wielkopolskę ® por rok 1233

1234

Zrzeczenie się przez Władyslawa Odonica ziemi kaliskiej, ziemi rudzkiej, Śremu oraz Santoka na rzecz Henryka Brodatego, który ponownie najechał Wielkopolskę.® por rok 1235

1234

Władysław Odonic nadaje wielki immunitet arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu ® por rok 1232

1235

Państwo Kościelne →Bulla protekcyjna papieża Grzegorza IX Względem Henryka II Pobożnego

1235

Lokacja Środy Śląskiej na nowym prawie średzkim.

1235

Państwo Kościelne, Polska →Oddanie Henryka II Pobożnego ( syna Henryka I Brodatego ) pod opiekę papieża Grzegorza IX.

1235

Odparcie przez Władysława Odonica najazdu Henryka I Brodatego na Gniezno

1235

Odzyskanie Śremu przez Władysława Odonica. ® por rok 1234

1235

Pojawienie się nowego prawa miejskiego w Polsce ® zwanego prawem średzkim ® por rok 1211,1233,1237.

1235

Polski Zakon Braci Dobrzyńskich zostaje wcielony do Zakonu Najświętszej Marii Panny tj. do Zakonu Krzyżackiego

1235

Pouczenie miasta Halle w Saksonii dla Środy Śląskiej.

1235

Władysław Odonic odzyskuje Śrem z rąk Henryka Brodatego ® por rok 1234

1235

Odparcie kolejnego najazdu Henryka Brodatego na Gniezno ® por rok 1231

1236

Lokacja Krosna Odrzańskiego na prawie magdeburskim

1236

Wybudowano pierwszy kościół w Pleśnej

1236

Sprowadzenie do Polski franciszkanów.

1236

Sprowadzenie do Wrocławia franciszkanów przez księcia Henryka Pobożnego oraz jego żonę Annę.

1237

Płock uzyskał przywilej lokacyjny na prawie polskim od Konrada Mazowieckiego→ por rok 1255

1237

Kolejna wyprawa Henryka I Brodatego przeciwko Władysławowi Odonicowi

1237

Lokacja Płocka na prawie magdeburskim.Konrad I Mazowiecki na części swoich gruntów i w oparciu o własne prawo lokuje miasto Płock, - potwierdzone dokumentem przez biskupa Piotra I

1237

Szczecin przeniesiony na prawo niemieckie → por rok 1283

1237

Zakon Krzyzacki - → Budowa Elbląga → zarówno portu nad Wislą jak i warowni

1237

Pojawienie się nowego prawa miejskiego w Polsce ® zwanego prawem lubeckim ® por rok 1211, 1233, 1235.

1237

Osadzenie w Drohiczynie rycerzy Zakonu Dobrzyńskiego w celu ochrony Mazowsza przed najazdami Jaćwingów

1237

Połączenie sie Zakonu Kawalerów Mieczowych z Zakonem Krzyżackim.

1237

Sprowadzenie do Krakowa franciszkanów przez Henryka Brodatego

1237

Zdobycie kasztelanii lądzkiej przez Henryka I Brodatego

1237

Nadanie kolejnego wielkiego przywileju immunitetowego biskupstwu poznańskiemu przez Władysława Odonica ® por rok 1232

1237

Zdobycie grodu Pobzin przez Władyslawa Odonica.

1237

Kolejna wyprawa Henryka Brodatego oraz Henryka Pobożnego przeciwko Władyslawowi Odonicowi ® por rok 1233

1237

Utrata kasztelanii lądzkiej przez Władysława Odonica na rzecz Henryków śląskich.

1237

Zawieszenie działań wojennych prowadzonych przez Henryków śląskich przeciwko Wladysławowi Odonicowi.® por rok 1238

1237 V 12

Włączenie Zakonu Kawalerów Mieczowych do Zakonu Najświętszej Marii Panny ( tj Krzyżaków ) jako odrębnej prowincji( po klęsce z Litwinami pod miejscowością Szawle ).

1238

Nowogród Bobrzański ( obecnie miasto w woj. lubuskim, w powiecie zielonogórskim ), otrzymuje prawa miejskie - por lata 1945 oraz 1988

1238

Śmierć Henryka I Brodatego w Krośnie Odrzańskim.

1238

Zawrcie ugody miedzy Władysławem Odonicem a Henrykiem II Pobożnym

1238

Wzmianki o miejscowości Budegac na terenie dzisiejszej Bydgoszczy

1238

Zakon Krzyzacki → Budowa klasztoru dominkanów w Elblągu

1238

Zdobycie Santoka przez Brandenburgię.® por rok 1239

1238

Władysław Odonic zawiera ugodę z Henrykiem Pobożnym ® por rok 1237

1238

Około tego roku nastąpił ślub Kazimierza I Kondradowica z pierwszą żoną ® Konstancją, córką Henryka Pobożnego ® por rok 1257

1238 III 19

Śmierć księcia krakowskiego Henryka Brodatego, obłożonego klątwą przez abpa gnieźnieńskiego

- poszło o bezprawne zagarnięcie dochodów arcybiskupich

- umiera w Krośnie.

- Pochowany został w Trzebnicy

- Władzę po nim obejmuje jego syn Ù Henryk II Pobożny

1239

Odebranie Santoka Brandenburgii ® por rok 1238

1239

Opolski Kościół Św. Krzyża podniesiony zostaje do rangi kolegiaty

1239

Udana obrona Lubusza przed najazdem brandenburskim.

1239

Zawarcie związku małżeńskiego między Bolesławem V Wstydliwym a Kingą, córką króla Węgier ® Beli IV.

1239

Śmierć Władysława Odonica Plwacza w Poznaniu.

1239

Krzyżacy zbudowali zamek w Balga

1239

Przemysł I obejmuje władzę w części Wielkopolski.

1240

Zakon Krzyżacki - Poczatki Braniewa na miejscu dawnego staropruskiego grodu Brusebergue por 01 IV 1284

1240

Zakon KrzyżackiW Rozenthalu ( obecnie Bartoszyce w woj. warmińsko-mazurskim ) Krzyżacy budują jedez ze swoich pierwszych zamków → por rok 1332

1240

Pierwsze wzmianki o Kołomyji nad Prutem ( wtedy jeszcze w Księstwie Halicko – Włodzimierskim ) → por wiek XIV

1240

Lokacja miasta Inowrocławia na prawie magdeburskim

1240

Około tego roku powstał w Lubiążu iluminowany Psalterium Nocturnum z Trzebnicy

1240

Powstanie filii klasztoru Cystersów w Obrze.

1240/42

Narodziny Leszka II Czarnego, syna Kazimierza I Kondradowica oraz Konstancji, córki Henryka II Pobożnego

1241

Pożar w Krakowie

1241

Klęska wojsk polskich w bitwie pod Chmielnikiem

1241

Klęska wojsk polskich w bitwie pod Tarczkiem .

1241

Klęska wojsk polskich w bitwie pod Wielkim Turskiem.

1241

Najazd tatarski na Polskę oraz Węgry. Tatarzy dowodzeni przez Ordu pokonują Polaków, zajmują Kraków oraz docierają pod Legnicę.

1241

Pierwszy najazd mongolski ( tj tatarski ) na Polskę.

1241

Umiera Koloman Węgierski, mąż Salomei Piastówny, który w latach 1215 – 1221 był władcą Halicza a w latach 1226 – 1241 władcą Kroacji → por rok 1245

1241

Polsko-tatarska bitwa pod Legnicą zakończona powstrzymaniem pochodu Tatarów

1241

Śmierć Henryka II Pobożnego podczas bitwy pod Legnicą. ® upadek tzw. „Monarchii Henryków Śląskich”.

1241

Podczas najazdu Tatarów na Polskę zniszczyli oni gród Otmuchów na Dolnym Śląsku ( wkrótce odbudowany )

1241

Rozbudowa zamku w Starej Kamienicy na Dolnym Śląsku przez księcia Bolesława Rogatkę → por 20 VIII 1616

1241

Zajęcie Krakowa przez Konrada I Mazowieckiego.® por rok 1243

1241

Zdobycie a następnie spalenie Sandomierza przez Tatarów.

1241

Zdobycie Krakowa przez Tatarów. ® źródła legendy o Lajkoniku.

1241

Tatarzy obozują w Otmuchowie

1241

Przemysł I rozpoczyna akcję rewindykacyjną w sprawie ziem zagarniętych przez Henryka Brodatego oraz Henryka Pobożnego

1241 II 13

Zdobycie Sandomierza przez Mongołów.

1241 III 18

Rozbicie rycerstwa krakowsko-sandomierskiego przez Tatarów w bitwie pod Chmielnikiem.

1241 IV 09

Starcie Polaków z Tatarami pod Legnicą. Książę Henryk II Pobożny, posiłkowany przez rycerstwo polskie, templariuszy i Krzyżaków pokonany został przez siły tatarskie Bajadara

1241 IV 09

Śmierć księcia krakowskiego Henryka II Pobożnego w bitwie pod Legnicą. Koniec tak zwanej monarchii Henryków śląskich.

1241 VII

Konrad Mazowiecki zajmuje Kraków.

1242

Pierwsze wzmianki o kopalniach soli w Bochni i Wieliczce

1242

Pierwsze wzmianki o zamku Cisy na Dolnym Śląsku

1242

Walki Konrada I Mazowieckiego z księciem Pomorza Gdańskiego ® Świętopełkiem.

1242

Wojna księcia gdańskiego Świętopełka z Krzyżakami, którzy zagrozili jego ksiestwu. Trwała z przerwami aż do 1248 roku

1242

Walki Kazimierza I Kondradowica ze Świętopełkiem ( księciem Pomorza Gdańskiego).

1242

Bolesław II Rogatka przejmuje władzę nad Dolnym Śląskiem.

1242

Przywilej lokacyjny Bolesława II Rogatki dla miasta Wrocławia Ponowna lokacja miasta Wrocławia na prawie niemieckim.

1242

Bolesław II Rogatka zawiera swoje pierwsze małżeństwo z Jadwigą, córką Henryka, hrabiego Anhaltu.® por rok 1259

1242

Zdobycie Międzyrzecza oraz Ząbszynia przez Przemysła I.

1242 VII 15

Umiera bł. Czesław, jeden z pierwszych dominikanów w Polsce. Przypisuje mu się cudowne ocalenie Wrocławia przed najazdem Tatarów w 1241 roku. ® por rok 1711

1242 - 1249

Zakon Krzyżacki - I-sza wojna rdzennych Prusow przeciwko Krzyzakom – por rok 1248

1243

Bolesław Wstydliwy zostaje księciem krakowskim oraz sandomierskim aż do 1279 roku.

1243

Konrad Mazowiecki zostaje pokonany przez stronnictwo popierające syna Leszka Białego, czyli Bolesława Wstydliwego ( na tron krakowski ) w bitwie pod Suchodołem

1243

Pobicie Konrada I Mazowieckiego przez stronników Bolesława V Wstydliwego w bitwie pod Suchodołem

1243

Pierwsze wzmianki o osadzie Dziwnów w obecnym powiecie kamieńskim, w woj. zachodniopomorskim

1243

Pierwsza wzmianka na temat Libiąża ( w obecnym powiecie chrzanowskim ) –jest to przekazanie wsi Libiąż Wielki i Libiąż Mały zakonowi benedyktynek przez dotychczasowych właścicieli wsi należących do rodu Gryfitów

1243

Zakon Krzyżacki→ Krzyżacy utworzyli na ziemiach pruskich trzy biskupstwa katolickie, które trzymali w swoich rękach: pomezańskie (siedzibą bpa był Kwidzyń), warmińskie (siedzibą bpa był Frombork) i sambijskie, ze stolicą biskupią w Królewcu

1243

Pierwsze wzmianki o Rudzie ( obecnie Ruda Śląska – miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim )

1243

Państwo Kościelne → Papież Innocenty IV uznaje Prusy jako …. Lenno papieskie ( sic ) pomijając umowę Konrada Mazowieckiego z 1226 roku !

1243

Ponowna nieudana próba zajęcia Krakowa przez Konrada I Mazowieckiego

1243

Przejęcie władzy w Krakowie przez Bolesława V Wstydliwego

1243

Wypędzenie Konrada I Mazowieckiego z Krakowa. ® por rok 1241

1243

Zorganizowanie w Polsce pierwszych turniejów rycerskich

1243

Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Gniezna na prawie magdeburskim

1243

Zdobycie Nakła przez Przemysła I

1243 IV 03

Książę pomorski Branim I lokuje Szczecin na prawie magdeburskim, oraz powołuje nadrzędny sąd wyższy prawa niemieckiego dla miast jego księstwa lokowanych na tym właśnie prawie niemieckim

1243 X 15

Śmierć Jadwigi, wdowy po księciu śląskim Henryku Brodateym, słynnej ze swego ascetycznego życia. ® por rok 1267

<1244

Łuków, Lublin oraz Sieciechów zostają zniszczone wskutek napadu plemion pruskich

1244

Początek budowy gotyckiej katedry we Wrocławiu ® budowę ukończono w 1361 roku

1244

Początek budowy katedry gotyckiej we Wrocławiu, zakończonej 1 1419 roku. ® por rok 1271

1244

Zdobycie Santoka przez Przemysła I

1244

Bunt możnych wielkopolskich przeciwko nadmiernemu uprzywilejowaniu biskupstwa poznańskiego

1244

Bp krakowski, an Prandota z Białaczowa, sprowadza do Krakowa ( z Prudnika ) Zakon Kanoników Ducha św. de Saxia (duchaków), którym oddał we władanie kościół Świętego Krzyża, zapoczątkowując krakowskie szpitalnictwo

1244

Najazd Tatarów na Ziemię Łukowską

1244

Przemysł I zawiera związek małżeński z Elżbietą, córką Henryka Pobożnego.

1244 – 1272

Powstanie gotyckiej katedry we Wrocławiu

1245

Miasto Szczecin uzyskuje pozwolenie na zakładanie cechów.

1245

Wdowa po Kolomanie ® księżna Salomea wstępuje do klasztoru Klarysek.

1245

Potwierdzenie wielkiego przywileju immunotetowego na rzecz biskupstwa poznańskiego.

1246

Zakon Krzyżacki→ Lokalizacja Elbląga na prawie lubeckim → por rok 1347

1245-47

Benedykt Polak, wrocławski franciszkanin, bierze udział jako tłumacz w poselstwie papieskim do chana mongolskiego Kujaka. Jest on także autorem krótkiej relacji z tej wyprawy

1245-47

Państwo Kościelne → Misja papieska Innocentego IV do Karakorum w sprawie zaprzestania najazdów na Europę i propozycją, ażeby chan przyjął chrześcijaństwo. W poselstwie pojechał między innymi Benedykt, Polak.

1246

Pobicie Bolesława V Wstydliwego przez Konrada I Mazowieckiego w bitwie pod Zaryszowem

1246

Zwycięstwo Konrada I Mazowieckiego nad wojskami Bolesława Wstydliwego w bitwie pod Zaryszowem

1246

Wyprawa Bolesława Rogatki na Wielkopolskę zakończona zajęciem Międzyrzecza, Ząbszynia oraz Santoka. ® por rok 1247

1247

Podział Wielkopolski pomiędzy 2 synów Władysława Odonica, zmarłego w 1239 roku.Ù
- Przemysł I otrzymał dzielnicę poznańską
-Bolesław Pobożny otrzymał dzielnicę kalisko-gnieźnieńską.

1247

Powstanie klasztoru Cystersów w Krzeszowie.

1247

Śmierć Konrada I Mazowieckiego

1247

Kazimierz I Kondratowic zagarnia ziemię łęczycko-sieradzką.

1247

Bolesław II Rogatka zostaje uwięziony przez możnowładców śląskich w Legnicy.

1247

Bolesław II Rogatka dopuszcza do rządów Henryka III ( do rządów na Śląsku).

1247

Bolesław II Rogatka traci grody Santok Ząbszyń oraz Międzyrzecz

1247

Państwo Kościelne → Papież Innocenty IV pozwolił klaryskom otrzymywac daniny, ktore stanowiły własnośc Zgromadzenia → por rok 1253

1247

Odparcie najazdu brandenburskiego na Santok

1247

Przemysł I odzyskuje utracone w 1246 roku Ząbszyń, Santok oraz Międzyrzecz ® por rok 1246

1247

Przemysł I odstępuje ziemie kaliską Bolesławowi Pobożnemu.

1247

Nieudana próba rewindykacji ( czyli odzyskania ) kasztelanii lądzkiej przez Bolesława Pobożnego

1248

Objęcie władzy na Mazowszu przez Siemowita, po śmierci Bolesława Kondratowica.

1248

Podział Śląska między 3 synów Henryka Pobożnego, zmarłego w 1241 roku :
- Henryk III - dzelnicę wrocławską,
- Bolesław Rogatka - dzielnicę legnicką,
- Konrad - dzielnicę głogowską

1248

Zawarcie pokoju między Krzyżakami a Świętopełkiem Pomorskim kończący wojnę rozpoczętą przez Krzyżaków w 1242 roku Ù Krzyżacy zajmują część Pomorza Wschodniego na wschodnim brzegu Wisły.

1248

Zakon Krzyżacki ustanawia Komturię Dzierzgońską

1248

Śmierć Bolesława Kondratowica, najstarszego syna Konrada I Mazowieckiego.

1248

Kazimierz I Kondradowic przejmuje ziemię dobrzyńską

1248

Odkrycie złóż soli kamiennej w Bochni →było to pierwsze odkrycie soli na ziemiach polskich, toteż uruchomienie wydobycia nie było sprawą prostą, zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym → por rok 1251

1248

Podział Dolnego Śląska pomiędzy synów Henryka Pobożnego

1248

Objęcie władzy w dzielnicy legnicko-głogowskiej przez Bolesława II Rogatkę

1248

Bolesław II Rogatka nadaje przywilej immunitetowy na rzecz biskupstwa wrocławskiego.® por rok 1249

1248

Objęcie dzielnicy wrocławskiej przez Henryka III Białego

1248

Objęcie władzy na Mazowszu przez Siemowita , po śmierci Bolesława Kondradowica.

1248

Świętopełk Pomorski został zmuszony do podpisania pokoju z Krzyzakami w Kowalowym Ostrowiu, co zdecydowało o klęsce pierwszego powstania pruskiego i o podpisaniu układu w Dzierzgoniu – por rok 1249

1249

Zakon Krzyżacki - Układ w Dzierzgoniu miedzy Krzyżakami a Prusami – por lata 1260 – 1283

1249

Bolesław II Rogatka odstępuje arcybiskupowi magdeburskiemu połowę Ziemi Lubuskiej ® por rok 1252

1249

Wyprawa Bolesława II Rogatki na Wrocław

1249

Spalenie Środy Śląskiej przez wojska Bolesława II Rogatki

1249

Kolejny przywilej immunitetowy dla biskupstwa wrocławskiego.® por rok 1248 oraz 1250

1249

Konrad, brat Bolesława II Rogatki, obejmuje rządy w Bytomiu nad Odrą

1249

Zawarcie przez Henryka III Białego układu o pomocy wojskowej z margrabią miśnieńskim, Henrykiem Dostojnym. ® przekazanie grodu w Szydłowie Henrykowi Dostojnemu

1249

Przemysł I odstąpił dzielnicę gnieźnieńską Bolesławowi Pobożnemu

1249

Przemysł I przejmuje dzielnicę kaliską.

1249 II 07

Zakon Krzyżaki →Traktat Dzierzgoński- w obecności legata papieskiego Jakuba z Leodium, późniejszego papieża Urbana IV podpisany zostaje układ kończący pierwsze powstanie Prusów

1249 X 28

Pierwsza wzmianka o istnieniu miasta Lwowa

1249

Czesi palą Racibórz → por rok 1426

1249

Zakon Krzyżacki - Pomimo udanego powstania przeciwko Krzyżakom Prusowie zmuszeni zostali do podpisania układu w Kiszporku z Krzyżakami :
1. Zobowiązanie Prusów do przyjęcia chrześcijaństwa
2. Złożenie przysięgi Zakonowi
3. W zamian Prusowie mieli zostać zrównani w prawach z osiedleńcami niemieckimi

1249

Bolesław Wstydliwy nadał konwentowi wąchockiemu Cystersów koncesję na handel solą i na poszukiwanie w obrębie księstwa krakowskiego i sandomierskiego płodów kopalnych
<1250

Wzniesiono zamek Gryf → wzniesiony został przez Piastów śląskich. → Strzegł on wraz z innymi okolicznymi zamkami Okręgu Kwisy i drogi handlowej z Lwówka Śląskiego do Czech → por rok 1419

<1250

Wybudowany został dolnośląski zamek Czocha nad rzeką Kwisą → por rok 1319

~1250

W Kraskowie na Dolnym Śląsku istnieje drewniano – ziemny gród obronny

~1250

Założenie Lwowa przez księcia Daniela Halickiego ( 1201-1264), nazwanego Lwowem na cześć jego syna → por rok 1349

~1250

Osada leżąca obok Radomia ( zwana później Starym Radomiem) otrzymuje lokację na prawie średzkim

~1250

Powstanie drewniany kościół w Myślenicach na Stradomiu

1250

Brześć Kujawski otrzymuje prawa miejskie

1250

Najstarsze wzmianki o miejscowości Prószków obecnie w województwie opolskim

1250

W Pieńsku ( obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim ) wybudowano zamek – por rok 1514

1250

Polska,Państwo Kościelne →Bolesław Wstdliwy wysyła poselstwo do papieża Innocentego IV w sprawie prośby o kanonizację biskupa Stanisława

1250

Około tego roku nastąpiła lokacja Legnicy na prawie magdeburskim

1250

Kolejny ( już trzeci ) przywilej immunitetowy dla biskupstwa wrocławskiego ® por rok 1248 oraz 1249

1250

Lokacja Brzegu na prawie magdeburskim

1250

Pojmanie Henryka III Białego przez jego brata Konrada.Przemysł I pojmuje oraz więzi Bolesława Pobożnego ® por rok 1253

1250 – 1257

Bolesław Wstydliwy sprowadza do Łukowa zakonników – Templariuszy

>1250

Wybudowano zamek Radosno na Dolnym Śląsku → por rok 1355

1251

Odkrycie bogatych złóż soli kamiennej w Bochni ( do tej pory czerpano jedynie sól warzelnianą )

1251

Odkrycie złóż soli kamiennej w okolicy Wieliczki oraz Bochni

1251

Henryk Głogowski nadaje przywilej Żydom.

1251/60

Urodził się Henryk III Głogowski , syn Konrada I Głogowskiego oraz Salomei, córki Władysława Odonica Plwacza ® por rok 1309

>1251

Powstanie katedry w Chełmży

1251

Przejęcie Krosna oraz dzielnicy głogowskiej przez Konrada, brata Bolesława II Rogatki

1251

Odparcie najazdu brandenburskiego na Ząbszyń

1252

Pierwsza wzmianka o miejscowości Piotrków Kujawski w powiecie radziejowskim

1252

Cedynia zostaje zajęta przez Brandenburgię

1252

Powstaje filia klasztoru Cystersek z Trzebnicy w Owińskach.

1252

Zawłaszczenie Ziemi Lubuskiej z rąk arcybiskupa magdeburskiego przez Brandenburgię ® por rok 1249

1252

Henryk III Biały zawiera swe pierwsze małżeństwo z Judytą, córką Konrada Mazowieckiego ® por rok 1265

1252

Nadanie przywileju immunitetowego biskupstwu poznańskiemu.

1252

Odparcie najazdu brandenburskiego na Drezdenko.

1252/1253

Książę Sambor II przenosi stolicę księstwa z Lubiszewa do Tczewa

1253

Pierwsze wzmianki o osadzie Ossek ( obecnie miasto Osiek w woj. świętokrzyskim, w powiecie staszowskim)

1253

Wzmiankowane zostaja po raz pierwszy Sechenice ( obecnie Siechnice w powiecie wrocławskim) w dokumencie Henryka III Białego, który przekazywał wieś ufundowanemu przez siebie szpitalowi Św. Elżbiety we Wrocławiu

1253

Panstwo Koscielne - Kanonizacja świętego Stanisława, biskupa krakowskiego, zamordowanego w 1079 roku

1253

Księżna Anna sprowadza do Wrocławia Zakon Krzyżaków z czerwoną gwiazdą, zwanych też braćmi szpitalnymi lub krzyżowcami gwiaździstymi → por początek XIX wieku

1253

W cerkwi Bogurodzicy w Drohiczynie nastąpił akt koronacji Daniela Romanowicza księcia halicko-wołyńskiego z rąk legata papieskiego Opizo - Targany konfliktami wewnętrznymi w księstwie i zagrożony interwencją węgierską Daniel Romanowicz zgodził się na przyjęcie korony króla halicko-wołyńskiego. Po koronacji książę halicki zerwał wszelkie rozmowy z Rzymem

1253

Pierwsze dane o cerkwiach Drohiczyna i monasterze św. Spasa. - por rok 1260

1253

Arcybiskup Liwonii, Prus oraz Estonii, dotychczas nie posiadający odrębnej diecezji, zostaje także biskupem Rygi ( a od 20 stycznia 1255 roku arcybiskupem Rygi )

1253

Przywilej lokacyjny dla maista Bochni.

1253

Sprowadzenie z Pragi do Wrocławia zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą przez wdowę po księciu Henryku Pobożnym ® Annę.

1253

Uderzenie wojsk polsko-ruskich na Morawy, w celu poparcia wyprawy węgierskiej na Austrię będącą wtedy pod panowaniem czeskim.

1253

Uwolnienie Bolesława Pobożnego.

1253

Wiec w Pogorzelicy

1253

Ostateczny podział Wielkopolski między synów Władysława Odonica

1253

Objęcie władzy w księstwie poznańskim przez Przemysła I.

1253

Państwo Kościelne →Papież Innocenty IV przywraca klaryskom z Zawichostu pierwotną regułę, zakazującą posiadania własności → ich reguła była ostrzejsza od franciszkanów

1253

Kolejna powódź w Polsce → por rok 988 oraz 1368

1253 II 27

Bolesław Wstydliwy wydał w Korczynie akt lokacyjny miasta Bochni z licznymi przywilejami; miasto otrzymało polską nazwę Bochnia, choć w akcie lokacyjnym wymieniono również niemiecką nazwę osady Salzberg - Solna Góra (góra - ówczesna nazwa szybu), a to ze względu na zamieszkujących wówczas w Bochni licznych przybyszów ze Śląska

1253 IV 23

Książę Bolesław Pobożny oraz książę Przemysł I wspólnie dokonują lokacji Poznania na prawie niemieckim.

1253 IX 08

Państwo Kościelne →Kanonizacja zmarłego tragicznie ( podobno zabitego przez Bolesława Śmiałego ) w 1079 roku biskupa krakowskiego Stanisława. → Papież Innocenty IV ogłosił w bazylice św. Franciszka z Asyżu kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Jednocześnie obwieścił wzięcie pod opiekę władców polskich. Polska weszła w zależność polityczną od papiestwa, co pociągało za sobą m.in. obowiązek uiszczania świętopietrza

1253 – 1257

Budowa gotyckiego kościoła św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu → por lata 1662, 1992

1254

W dokumencie Bolesława Wstydliwego pojawia się po raz pierwszy nazwa Rabka, w kontekście eksploatacji solanek ® 1364

1254

Spladrowanie Oleśnicy przez wojska Przemysła I.

1254

Ponowna wyprawa książąt wielkopolskich na księstwo wrocławskie -Splądrowanie okolic Wrocławia, Trzebnicy, Cerekwicy

1254

Wyprawa Przemysła I na księstwo wrocławskie Henryka III

1254

Splądrowanie Oleśnicy przez wojska Przemysła I

1254

Państwo Kościelne, Polska →Nałożenie ekskomuniki na Przemysła I przez legata papieskiego Opizona.® zdjętej w tym samym roku

1254

Przemysł I zawiera porozumienie z Kazimierzem Kondradowicem, Siemowitem mazowieckim, Władysławem Opolskim oraz Bolesławem Wstydliwym.

1254 V 08

Uroczystość podniesienia relikwii św. Stanisława - Właściwe uroczystości kanonizacyjne św Stanisława → następuje podniesienie jego relikwi a w uroczystościach udzial bierze abp gnieźnieński, Fulko

1255

Potwierdzono i rozszerzono przywileje miejskie Płocka → dokonane przez Księcia Siemowita I → por rok 1237

1255

Mściwój, książę pomorski, zajął gród Nakło.

1255

Podporządkowanie biskupstw chełmińskiego, pomezańskiego, sambijskiego oraz warmińskiego meropolii w Rydze.

1255

Przywilej immunitetowy dla biskupstwa krakowskiego

1255

Walki o odzyskanie Nakła

1255

Zajęcie Nakła przez Świętopełka oraz Mściwoja, książąt pomorskich.

1255

Zorganizowanie przez Przemysła I koalicji mającej na celu odbicie Nakła z rąk Pomorzan.

1255

Książęta pomorscy ® Świętopełk oraz Mściwój, zajmują Nakło.® por rok 1255/6

1255

Rok trwające walki Przemysła I o odzyskanie Nakła zajętego na początku 1255 roku przez książąt pomorskich. ® por rok 1256

1256

Najazd Jaćwingów na Małopolskę

1256

Państwo Kościelne →Interwencja Henryka III, Bolesława II Rogatki oraz Konrada I Głogowskiego w kurii papieskiej przeciwko książętom wielkopolskim.

1256

Bolesław II Rogatka porwał oraz uwięził biskupa wrocławskiego Tomasza ® por rok 1256

1256

Książę Bolesław II Rogatka więzi we Wleniu na Dolnym Śląsku biskupa wrocławskiego, Tomasza I

1256

Państwo Kościelne →Bolesław II Rogatka został obłożony klątwą ( czyli interdyktem ) za porwanie oraz uwięzienie biskupa wrocławskiego Tomasza ® por rok 1256

1256

Państwo Kościelne →Ogłoszenie przez papieża Aleksandra IV wyprawy krzyżowej przeciwko Bolesławowi II Rogatce ® por rok 1258
Artur Rogóż
Administrator
Posty: 4635
Rejestracja: 24 maja 2010, 04:01
Kontakt:

Re: Wydarzenia wieku XIII

Post autor: Artur Rogóż »

1256

Przemysł I zawiera pokój ze Świętopełkiem Pomorskim :
- Odzyskanie Nakła zajętego przez książąt pomorskich w 1255 roku.

1256

Pojawia się pierwsza udokumentowana wzmanka o Wrześni → Vresc

1256

Państwo Kościelne →Papież Aleksander IV wydaje bullę potwierdzającą pierwsze miejsce biskupów krakowskich po metropolicie gnieźnieńskim w polskim episkopacie

1256

Bolesław Pobożny zawiera małżeństwo z Jolentą Heleną, córką Beli IV, króla węgierskiego z dynastii Arpadów

<1257

Rozpoczęcie budowy kościoła Mariackiego w Krakowie

1257

Pierwsze wzmianki o wsi Bobowicko w obecnym woj. lubuskim

1257

Ukazuje się akt zezwalający na lokację wsi Chorzów por rok 1868

1257

Pierwsze wzmianki o Babimoście, obecnie w zielonogórskim → por rok 1397

1257

Pobiedziska otrzymuja prawa miejskie - były miastem królewskim

1257

Bolesław V wydaje akt fundacyjny dla miasta Krakowa z wytyczeniem nowych jego granic.

1257

Pierwsze wzmianki o osadzie Olkusz → por wiek XI i lata 1299 i 1331

1257

Przybycie Waldensów na Śląsk

1257

Boleslaw Wstydliwy sprowadza do Krakowa „Marków” czyli Zakon Kanoników Regularnych od Pokuty Błogosławionych Męczenników osadzając ich przy kościele pod wezwaniem św Marka → por rok 1832

1257

Śmierć Jacka Odrowąża, jednego z pierwszych polskich dominikanów ( obok swego brata Czesława zmarłego w 1242 roku ), organizatora polskiej prowincji dominikańskiej; jest on również znany z działalności misyjnej w Prusach oraz na Rusi.

1257

Poznań → Śmierć księcia Przemysła I (dzielnica poznańska od 1247 roku ) Ù Bolesłąw Pobożny obejmuje władzę w całej Wielkopolsce

1257

Około tego roku zmarła pierwsza żona Kazimierza I Kondradowica ® Konstancja ® por rok 1238 oraz 1257

1257

Po śmierci swej pierwszej żony Konstancji, Kazimierz I Kondradowic wstępuje ponownie w związek małżeński z Eufrozyną, córką Kazimierza I, księcia opolsko-raciborskiego

1257

Po śmierci Przemysła I, władzę w Wielkopolsce obejmuje Bolesław Pobożny.

1257

Lokacja Gorzowa Wielkopolskiego na prawie magdeburskim.

1257

Urodził się Przemysł II, syn Przemysła I oraz córki Henryka II Pobożnego ® Elżbiety

1257 VI 05

Bolesław V Wstydliwy wraz z matką i żoną Kingą wydał na wiecu we wsi Kopernia koło Pińczowa dokument lokacyjny na prawie niemieckim dla Krakowa, wzorowany na lokacji wrocławskiej

1257 VI 24

Książę Władysław (książę Opola i Raciborza) wydał dekret nadający braciom zakonu Bożogrobców z krakowskiego Miechowa prawo założenia , osiedlenia i ponownego odbudowania wsi Charzowa , zrównanej z ziemią przez Tatarów → por rok 1299

1257/8

Urodził się Henryk Probus, syn Henryka III Białego oraz Judyty, córki Konrada I Mazowieckiego.

1258

Wyprawa Bolesława Pobożnego na Kujawy

1258

Utrata środkowej części kasztelanii lądzkiej przez Kazimierza I Kondradowica.® por rok 1259 oraz rok 1262

1258

Bolesław II Rogatka składa przyrzeczenie zadośćuczynienia uwięzionemu przezeń w 1256 roku biskupowi wrocławskiemu Tomaszowi ® por rok 1258

1258

Zażegnanie groźby wyprawy krzyżowej przeciwko Bolesławowi II Rogatce spowodowane jegoż upokorzeniem się ® por rok 1256 oraz 1258 oraz 1261

1258

Wyprawa Bolesława Pobożnego na Kujawy

1258

Bolesław Pobożny odzyskuje środkową część kasztelanii lądzkiej, utraconej w przeszłości przez Władysława Odonica

1258

Książę pomorski, Sambor II, zezwala na powstanie Rady Miejskiej w Tczewie → jest to pierwsza w Polsce Rada Miejska. Ponadto, Tczew nie ma jeszcze praw lokacyjnych ! → por rok 1260

1259

Malogost ( obecnie Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim) został zniszczony przez najazd tatarski

1259

Pożar w Krakowie

1259

Bolesław V Pobożny otrzymuje poparcie militarne.

1259

Drugi najazd Tatarów na Polskę Ùzdobycie Sandomierza oraz Lublina przez Tatarów

1259

Kolejny najazd Mongołów na Polskę oraz spalenie Krakowa.

1259

Początek rocznego najazdu tatarskiego na Polskę ( po raz drugi ) ® por rok 1241

1259

Nieudany najazd Kazimierza I Kondradowica na ziemię kaliską.® por rok 1259

1259

W odwecie na najazd Kazimierza I Kondradowica na ziemię kaliską ® następuje odwetowa wyprawa Bolesława Pobożnego na ziemię łęczycką. ® por rok 1259

1259

Zwaśnione strony ( Kqzimierz I Kondradowic oraz Bolesław Pobożny ) dochodzą do porozumienia :
- Kazimierz I Kondradowic zwraca resztę kasztelanii lądzkiej oraz grodu Pakość Bolesławowi Pobożnemu.® por rok 1262

1259

Spalenie Krakowa przez Mongołów → ocalał jedynie Wawel

1259

Lokacja Włocławka na prawie magdeburskim.

1259

Śmierć pierwszej żony Bolesława II Rogatki ® Jadwigi ® por rok 1242

1259

Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Międzyrzecza na prawie magdeburskim.

1259

Wyprawa Bolesława Pobożnego na Pomorze Gdańskie.

1259

Bolesław Pobożny odpiera atak Kazimierza Kondratowica na ziemię kaliską.

1259

Bolesław Wstydliwy udziela pomocy wojskowej Bolesławowi Pobożnemu.

1259

Wyprawa Bolesława Pobożnego na ziemię łęczycką.

1259

Bolesława Pobożny zawiera porozumienie pokojowe z Kazimierzem Kondradowicem

1259

Bolesław Pobożny przejmuje resztę kasztelanii lądzkiej oraz Pakość

1259 I 31

W okolicach Krakowa ma miejsce trzęsienie, którego magnituda wyniosła prawdopodobnie ok. 6 stopni w skali Richtera, zaś odczuwalna intensywność wstrząsu w epicentrum ok. 8 stopni w 12 stopniowej skali Mercallego. Zburzonych zostało wiele budynków

1259/60

Zniszczenie Sandomierza, Krakowa oraz Lublina przez Tatarów.

1260

Powstaje klasztor dominikanów w Cieszynie poza obwałowaniami miejskimi

1260

Nadanie praw miejskich Policom koło Szczecina por lata 1321 – 1808

1260

Pierwsze wzmianki o wsi Owieśno na Dolnym śląsku

1260

Bolesław V Wstdliwy udziela wsparcia wojskowego Węgrom walczącym z Czechami

1260

Tatarzy podstepem zajmują Sandomierz → wymordowali oni mieszkańcow oraz mnichów ( dominikanów )- z rąk Tatarów męczeńską śmiercią zginął przeor klasztoru bł. Sadok i jego 48 współbraci dominikanów → por lata 1226

1260

Rozpoczęcie starań o kanonizację Jadwigi Śląskiej.

1260

Tczew otrzymuje prawa miejskie → por rok 1258 → jest to lokacja na prawie lubeckim

1260

Wycofanie się zagonów tatarskich z terytorium Polski.

1260

Henryk III Biały udziela pomocy wojskowej Czechom

1260

Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Kalisza na prawie magdeburskim

1260

Wiec w Poznaniu.

1260

Latopis Wołyński pod tą datą odnotował istnienie cerkwi w Mielniku. O społeczności ruskiej zamieszkującej Brańsk, Suraż, Knyszyn, Bielsk, Wysokie Mazowieckie i Ciechanowiec wspominają latopisy litewskie i białoruskie.

1260

Przekazanie kasztelanii santockiej ( lecz bez Santoka ) Brandenburgii.® por rok 1265

1260

Na przełomie 1260/61 roku urodził się Władysław I Łokietek, Syn Kazimierza I Kondradowica oraz Eufrozyny, księżniczki opolsko-raciborskiej ® por rok 1333

1260 II 10 – 12

Tatarzy pustoszą opactwo benedyktyńskie na Łysej Górze oraz cysterskie w Wąchocku

1260/61

Urodził się Władysław Łokietek, syn Kazimierza I Kondradowica oraz księżniczki raciborsko-opolskiej Eufrozyny ® por rok 1333

1260 - 1270

Budowa nowego kościoła pw. św. Wojciecha w Mikołowieobok istniejacego już wcześniej kościoła św. Mikołaja

1260 – 1270

Budowa nowego kościoła pw. św. Wojciecha w Mikołowie

1260 – 1283

II-ga i ostatnia wojna rdzennych Prusow przeciwko Krzyzakom – por lata 1242 – 1249

1261

Henryk III Wrocławski zaleca Kunzo Wilrychowi założenie miasta ( chodzi o dzisiejszy Wołczyn ) na prawie średzkim ® z biegiem czasu miasto przyjęło nazwę Kunzestad, która przetrwała po rok 1945 ® por rok 1848

1261

We Wrocławiu powstaje Rada Miejska → por lata 1258 oraz 1280

1261

Około tego roku doszło do buntu Leszka II Czarnego oraz Siemomysła skierowanego przeciw Kazimierzowi Kondradowicowi

1261

Początek nurtu religijnego tzw. Biczowników na Śląsku.

1261

Przejecie ziemi łęczycko-sieradzkiej przez Leszka II Czarnego.

1261

Około tego roku doszło do buntu Leszka Czarnego oraz Siemomysła przeciwko Kazimierzowi I Kondradowicowi ® Leszek Czarny zajmuje ziemię łęczycko-sieradzką ® por rok 1262

1261

Odbycie pielgrzymki pokutnej do katedry wrocławskiej przez Bolesława II Rogatkę ® por rok 1256 oraz 1258

1261

Kolejny ( już czwarty ) przywilej immunitetowy dla biskupstwa wrocławskiego ® por rok 1248, 1249 oraz 1250

1261

Około tego roku obwarowano Wrocław murami miejskimi

1261

Ponowna lokacja Wrocławia na prawie magdeburskim

1261

Pierwsze wzmianki o Ucianie na Litwie por rok 1416

1262

Skała ( obecnie miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim ), otrzymuje prawa miejskie – por rok 1870 oraz 1987

1262

Spalenie Płocka w wyniku najazdu Rusinów oraz Litwinów → por rok 1286

1262

Najazd litewski na Mazowsze

1262

Około tego roku Leszek II Czarny objął władzę w ziemi sieradzkiej

1262

Śmierć Siemowita Kondradowica

1262

Rozpad Mazowsza na księstwo płockie oraz księstwo czerskie po śmierci Siemowita Kondradowica

1262

Pierwsza wzmianka o zamku w Trzcińcu na Dolnym Śląsku → por I 1399

1262

Wiec w Dankowie

1262

Wystawienie dokumentu lokacyjnego miasta Wrocławia Ù por. 1226

1262

Zawarcie porozumienia pokojowego między Kazimierzem I Kondradowicem a Leszkiem Czarnym :
- Przekazanie ziemi sieradzkiej Leszkowi Czarnemu.

1262

Wyprawa Bolesława Pobożnego na ziemię łęczycką

1262

Następuje całkowite przejęcie kasztelanii lądzkiej przez Bolesława Pobożnego ® por rok 1259 oraz 1262

1262

Pierwsze wzmanki o Rychwaldzie ( dzsiejszej Bogatyni ) → por rok 1947

1262

Walki Kazimierza I Kondradowica z Zakonem Krzyżackim ® por rok 1263

1262

Lokacja Kcyni na prawie magdeburskim

1263

Pyrzyce otrzymały prawa miejskie

1263

Kazimierz I Kondradowic zawiera ugodę z Zakonem Krzyżackim ® por rok 1262

1263

Lokacja Nowego Miasta na prawie magdeburskim

1264

Państwo Kościelne →→ Papież Urban IV wprowadza świeto Bożego Ciała ( ustanowionego w 1246 roku przez bpa Robetra dla diecezji w Liege 9 Leodium) jako obowiązujące w całym Kościele ( a więc także w Polsce !)

1264

Księżna Salomea przenosi resztę mniszek z Zawichostu koło Skał przenosi resztę mniszek z Zawichostu do Skały → por rok 1316

1264

Lokacja Skaryszewa na prawie magdeburskim.

1264

Najazd rusko-litewski na Małopolskę

1264

Statut kaliski Ù przywilej Bolesława Pobożnego dla Żydów:
- Nadanie Żydom własnego samorządu,
- Nadanie im prawa do prowadzenia handlu oraz lichwy,
- Wyłączenie Żydów spod kompetencji sądów zwykłych,
- Sądy nad Żydami w imieniu księcia sprawował wojewoda.

1264

Zwycięska bitwa Bolesława Wstydliwego z Jaćwingami w okolicy Łukowa

1264

Wyprawa Bolesława Wstydliwego na Jaćwingów.

1264

Połaniec ( obecnie miasto położone w powiecie staszowskim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 1870 oraz 1980

1264

W Krakowie powstaje Rada Miejska → por lata 1258 oraz 1261

1264 VIII 16

Statut kaliski Bolesława Pobożnego na rzecz ludności żydowskiej- ogłosił on przywilej dla Żydów, gwarantujący samorząd, działające w imieniu władcy odrębne sądy oraz swobodę handlu i lichwy

1265

Polkowice otrzymują prawa miejskie

<1265

Śmierć Judyty, pierwszej żony Henryka III Białego. ® por rok 1252

1265

Adopcja Leszka Czarnego przez Bolesława V Pobożnego

1265

Leszek II Czarny zawiera małżeństwo z Gryfiną, córką Rościsława, bana Sławonii oraz Maczawy.

1265

Trwające rok zaburzenia wśród rycerstwa wrocławskiego

1265

Porozumienie Bolesława Pobożnego zawarte z Brandenburgią

1265

Opanowanie oraz spalenie Santoka przez Brandenburgię ® por rok1260, 1265 oraz 1270

1265

Brandenburgia - Odwetowe spalenie Drezdenka przez Bolesława Pobożnego ® por rok 1265 oraz 1270

1265

Wymiana Drezdenka na Santok przez Bolesława Pobożnego ( z Brandenburgią ) ® por rok 1270

1265

Spustoszenie Wielkopolski przez króla czeskiego Przemysła II Ottokara

1265

Przekazanie kasztelanii kruszwickiej Bolesławowi Pobożnemu przez księcia kujawskiego, Siemomysła ( syna Kazimierza Kondradowica )

1266

Rozpad dzielnicy gdańskiej po śmierci Świętopełka gdańskiego

1266

Śmierć Henryka III Białego

1266

Ciechanów otrzymuje prawa miejskie nadane mu przez księcia Konrada II→ por rok 1227

1266

Śmierć Świętopełka Gdańskiego

1266

Wysłanie Henryka IV Probusa na dwór czeski w Pradze. ® por rok 1277

1266

Około tego roku Henryk III Biały zawiera swe drugie małżeństwo z Heleną, córką Albrechta I, księcia saskiego.

1266

Henryk III Biały udziela ponownej pomocy wojskowej Czechom.

1266

Śmierć Henryka III Białego ® por rok 1227/30

1266 - 1276

Brandenburgia - Abp magdeburski Konrad Sternberg wybudował zamek Sternberg (obecnie Torzym w woj. lubuskim, w powiecie sulęcińskim ) – por lata 1375 oraz 1994

1267

Nastepuje nadanie specjalnych odpustów pątnikom odwiedzającym klaryski w Skale ( ? koło Krakowa ) przez legata papieskiego Gwidona

1267

Objęcie rządow na Kujawach przez Siemomysła.

1267

Śmierć Kazimierza Kondradowica

1267

Utworzenie następujących biskupstw: ®por.rok 1255
- chełmińskiego,
- pomezańskiego ( z siedzibą w Kwidzynie ),
- sambijskiego ( z siedzibą w Królewcu ),
- warmińskiego ( z siedzibą we Fromborku )

1267

Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Łęczycy na prawie magdeburskim

1267

Śmierć Kazimierza I Kondradowica ® por rok 1211

1267

Przed tym rokiem Bolesław II Rogatka zawarł związek małżeński z drugą swą żoną ® Eufemia, córką Sambora II, księcia lubiszewsko-tczewskiego ( pomorskiego)

1267

Śmierć Kazimierza I Kondradowica, ojca Władysława Łokietka.

1267

Objęcie Kujaw przez Siemomysła

1267

Śmierć Kazimierza I Kondardowica, ojca Władysława Łokietka

1267

Objęcie władzy na Kujawach przez Siemomysła

1267 II 12

Założenie miejskiej szkoły parafialnej przy kościele św. Magdaleny we Wrocławiu.

1267 III 26

Państwo Kościelne → Kanonizacja księżnej Jadwigi, żony księcia śląskiego Henryka Brodatego - Papież Klemens IV w kościele dominikanów Santa Maria di Grado w Witerbo zalicza Ją w poczet świętych Kościoła → por lata 15 X 1243 oraz rok 1260

1268

Okupacja Nowogródka przez Tatarów ® por rok 1278

1268 I 21

Państwo Kościelne → Papież Klemens IV nadaje zezwolenie Przemysłowi II na zajęcie Litwy i zaprowadzenie tam katolicyzmu

1268 XI 10

Wg Jana Długosza →” dnia dziesiątego listopada zeszła ze świata przesławna dziewica Salomea, królowa Galicyi, czyli Halicza, siostra rodzona Bolesława Wstydliwego, książęcia krakowskiego, która z małżonkiem swoim Kolomanem Galicyi, czyli Halicyi, obca wszelkim ponętom ciała, żyła w doskonałym panieństwie i powściągliwości, a po jego śmierci wstąpiwszy do zakonu S. Klary, zamieszkała w klasztorze zawichostskim; po przeniesieniu zaś tego klasztoru z Zawichostu do kościoła S. Maryi, czyli Skały blisko Krakowa, w ścisłej zakonności i ostrości życia Królowi panien przez trzydzieści dwa lat, nigdy nie zdejmując włosienicy, służyła, a w obu klasztorach, w Zawichoście i Skale S. Maryi, pełniła obowiązki przełożonej. A lubo ciało jej przez siedem dni leżało nie pogrzebane, przecież miasto zwykłego trupom cuchnienia miłą woń wydawało, którą odwiedzające ją czuły zakonnice. Dnia dopiero dziesiątego listopada w tymże klasztorze w Skale pochowane, a w roku następnym dnia dwudziestego czerwca w kościele S. Franciszka Braci Mniejszych, w samym środku chóru z stosowną czcią złożone zostało” → por rok 1340

1268 XII 08

Koprzywnica ( obecnie miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim), otrzymuje prawa miejskie na prawie magdeburskim – por lata 2001 oraz 1870

1269

Mszczuj, książę Pomorza Wschodniego, złożył hołd lenny margrafom brandenburskim® Janowi Ottonowi i Konradowi

1269

Spustoszenie Ziemi Lubuskiej przez Bolesława Pobożnego.

1269

Zdobycie oraz spalenie grodu Sulęcin przez Bolesława Pobożnego


~1270

Bolko I Surowy przenosi siedzibę kasztelani ze Świn na Dolnym Śląsku do pobliskiego Bolkowa, a Świny stają się siedzibą rycerskiej rodziny Świnków (von Schweinichen), z której pochodził, arcybiskup gnieźnieński, Jakub Świnka

1270

Henryk IV Probus ( czyli Prawy ) zostaje księciem wrocławskim ( wobec niepełnoletności pod opieką króla czeskiego Przemysła Ottokara II ).

1270

Objęcie władzy w księstwie wrocławskim przez Henryka IV Probusa.

1270

Przejęcie opieki nad małoletnim Henrykiem IV Probusem przez króla czeskiego Przemysła Ottokara II.

1270

Odbudowanie grodu w Santoku przez Brandenburczyków ® por rok 1265 oraz 1278

1270

Odbudowanie grodu w Drezdenku przez Bolesława Pobożnego ® por rok 1265

1270

Bolesław Pobożny traci gród w Drezdenku na rzecz Brandenburgii. ® por rok 1271 oraz 1272

1270

W klasztorze Cystersów w Henrykowie powstają pierwsze rozdziały Księgi Henrykowskiej, zawierające pierwsze spisane po polsku zdanie → „daj ać pobruszę a ty poczywaj”

1271

Konsekracja prezbiterium katedry gotyckiej we Wrocławiu ( budowanej w latach 1244-1419).

1271

Najazd Henryka IV na księstwo wrocławskie w toku wojen węgiersko-czeskich

1271

Najazd wojsk Bolesława V Wstydliwego oraz Leszka II Czarnego na księstwo wrocławskie zorganizowany w obronie interesów Węgier ( żoną Bolesława V Wstydliwego była córka króla Węgier a nadto nie chciano wzrostu wpływów czeskich we Wrocławiu ) prowadzących wojnę z Czechami.

1271

Wizyta w Krakowie króla Węgier, Stefana V Arpada

1271

Przywilej lokacyjny dla miasta Jędrzejowa.

1271

Bolesław II Rogatka podjął bezskuteczną próbę pojmania Konrada I, księcia głogowskiego

1271

Wyprawa Bolesława Pobożnego przeciw Brandenburgii ® Spustoszenie kasztelanii santockiej oraz Nowej Marchii ( z Myśliborzem ) przez wojska wielkopolskie oraz kujawskie - por rok 1270

1271

Zdobycie Kujaw inowrocławskich przez Bolesława Pobożnego.

1271

Bolesław Pobożny przekazuje kasztelanię wyszogrodzką Mściwojowi II, księciu pomorskiemu

1271

Zdobycie Gdańska przez Brandenburgię.® por rok 1272 oraz 1308

1271 IX 17

Urodził się Wacław II Przemyślida, w przyszłości król Czech, Moraw i Polski

1272

Pierwsze historyczne noty dotyczące Chojnowa

1272

Otrzymanie przez Wrocław zezwolenia na budowę murowanych domów

1272

Uruchomienie pierwszego na ziemiach polskich wodociągu we Wrocławiu.

1272

Uzyskanie prawa mili miejskiej przez Wrocław

1272

Wyprawa Bolesława Pobożnego przeciw Brandenburgii - Odbicie Gdańska z rąk Brandenburgii ® por rok 1271 oraz 1308

1272

Wyprawa Przemysła II przeciwko Brandenburgii - Odzyskanie Drezdenka oraz Strzelców przez Przemysła II ® por rok 1270

1272

Książę Władysław Opolski buduje zamek i kaplicę w Lublińcu

1273

Objecie samodzielnych sądów w Poznaniu przez Przemysła II

1273

Małżeństwo Przemysła II z Ludgardą ® córką Henryka I Pielgrzyma, księcia Meklemburgii

1273

Początek sojuszu wielkopolsko-zachodniopomorskiego przeciwko Brandenburgii

1273

Zawarcie sojuszu miedzy Przemysłem II a Henrykiem IV

1273

Zatarg Władysława Łokietka oraz jego matki, Eufrozyny z Krzyżakami

1273

Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Sącza na prawie magdeburskim

1273

Przekazanie przez Bolesława Pobożnego księstwa inowrocławskiego Leszkowi II Czarnemu

1273

Przyłączenie zachodniej części ziemi krakowskiej do księstwa opolsko-raciborskiego.

1273

Sojusz Bolesława Wstydliwego z Czechami.

1273

Uzyskanie prawa szrotu przez Wrocław.

1273

Wybuch buntu skierowanemu przeciwko Bolesławowi V Wstydliwemu

1273

Wyprawa na księstwo raciborsko-opolskie Władysława Opolskiego

1273

Wyprawa Władysława Opolskiego na Kraków.

1273

Zwycięstwo Bolesława Wstydliwego w bitwie pod Bogucinem nad wojskami opolskimi.

1273

Bolesław Pobożny wyprawił się na księstwo opolsko-raciborskie Władysława opolskiego

1273

Bolesław Pobożny przekazuje księstwo inowrocławskie Leszkowi Czarnemu

1273

Wcielenie kasztelanii bydgoskiej, kruszwickiej oraz radziejowskiej do Wielkopolski

1273

Objęcie samodzielnych rządów w Poznaniu przez Przemysła II.

1273

Początki sojuszu wielkopolsko-zachodniopomorskiego wymierzonego przeciwko Brandenburgii

1273

Około tego roku zmarł Konrad I Głogowski. ® por rok 1278

1273

Zatarg Władysława Łokietka oraz jego matki, Eufrozyny, z Krzyżakami

1273 XII 27

Przywilej księcia Henryka Probusa dla klasztoru karnienieckiego na poszukiwania górnicze

1274

Książę Henryk IV nadaje Wrocławiowi prawo składu ( pierwszy tego rodzaju przywilej na ziemiach polskich).

1274

Początek konfliktu Henryka IV Probusa z biskupem wroclawskim ® Tomaszem II. ® por rok 1287.

1274 - 1504

Stolicą księstwa zagańskiego był Żagań → por rok 1627

1275

Przejecie władzy w ziemi brzesko-kujawskiej przez Władysława Łokietka oraz Kazimierza.

1275

Przejęcie władzy w ziemi dobrzyńskiej przez Siemowita.

1275-1325

Budowa murów obronnych w Szczecinie

1276

Siewierz uzyskał prawa miejskie – por 1962

1276

Pajęczno ( obecnie miasto w woj. łódzkim, w powiecie pajęczańskim ) otrzymuje prawa miejskie – por lata 1870 oraz 1958

1276

Budowa kościoła św Wacława w Radomiu

1276

Powstanie klasztoru Cystersów w Pelplinie

1276

Lokacja miasta Mikołowa na nowym miejscu przez Jana herbu Grabie

<1277

Pierwsze wzmianki o zamku w Hain ( dzisiejszym Bolkowie na Dolnym Śląsku ) → por rok 1312

1277

Odwetowa wyprawa Henryka Głogowskiego oraz Przemysła II na rzecz porwanego wcześniej w tym samym roku Henryka IV Probusa

1277

Porwanie Henryka IV Probusa przez Bolesława Rogatkę ® por rok 1266

1277

Przekazanie Bolesławowi Rogatce zachodniego pasa ziemi wrocławskiej ze Środą Śląską oraz Strzegomiem ® Bolesław Rogatka uwalnia Henryka IV Probusa.

1277

Porwanie Henryka IV przez Boleslawa II Rogatkę

1277

Zwycięstwo Bolesława II Rogatki pod Stolcem nad połączonymi siłami Henryka III Głogowskiego oraz Przemysła II występujących w obronie porwanego przez Rogatkę Henryka IV ® por rok 1277

1277

Odwetowa wyprawa Henryka Głogowskiego oraz Przemysła II na rzecz Henryka IV ( porwanego przez Bolesława II Rogatkę w tymże roku )

1277

Po zakończeniu lokalnej wojny domowej między Przemysłem II, Henrykiem Głogowskim ( broniącym uwięzionego przez Rogatkę Henryka IV ) doszło do uwolnienie Henryka IV ®por rok 1277

1277

Powstanie pierwszej parafii rzymsko-katoliskiej pw. św. Piotra i Pawła w Kamieniu ( obecnie Piekary Śląskie )

1278

Zjazd w Lądzie

1278

Restytucja Siemomysła w Inowrocławiu

1278

Zwycięska bitwa Leszka Czarnego z Jaćwingami w okolicy Łukowa

1278

Ponowna okupacja Nowogródka przez Tatarów oraz zniszczenie miasta ® por rok 1268 oraz 1323

1278

Książę wielkopolski Bolesław Pobożny odzyskuje Santok z rąk margrabiów brandenburskich.

1278

Nieudana wyprawa Henryka IV Probusa do Pragi, w celu objęcia opieki nad małoletnim synem zmarłego wcześniej Przemysła Ottokara II ® Wacławem ® ( 12 lat wcześniej zmarły król wziął w opiekę małoletniego Henryka IV Probusa ! ).

1278

Henryk IV Probus otrzymuje otrzymuje od cesarza Rudolfa I Ziemię Kłodzką w dożywocie jako zadośćuczynienie za odsunięcie od opieki nad synem Przemysława Ottokara II → Wacławem II® por rok 1290

1278

Barlinek otrzymuje prawa miejskie

1278

Przywilejem książęcym Henryka IV świdnica uzyskuje przywilej eksportu własnego piwa

1278

Przywrócenie władzy Siemomysłowi w Inowrocławiu

1278

Czechy → Porażka wojsk czesko-polskich w bitwie pod Suchymi Krutami

- Udzielenie militarnego poparcia Czechom walczącym z królem niemieckim Rudolfem Habsburgiem

- Śmierć krola czeskiego Przemysła Ottokara II.

1278

Śmierć Bolesława II Rogatki

1278

Rozpad księstwa legnickiego po śmierci Bolesława II Rogatki

1278

Wyprawa Bolesława Pobożnego oraz Mściwoja II, księcia gdańskiego przeciwko Brandenburgii.

1278

Bolesław Pobożny odzyskuje Santok z rąk Brandenburgii ® por rok 1270

1278

Zjazd w Pobiedziskach

1278

Podział dzielnicy głogowskiej pomiędzy synów Konrada I Głogowskiego

1278

Objęcie władzy w Żaganiu przez Konrada II Garbatego ® por rok 1304

1278

Przejęcie Ścinawy przez Przemka, syna Konrada I Głogowskiego.® por rok 1289

1278

Objęcie władzy w księstwie głogowskim przez Henryka

~1279

Małżeństwo Władysława Łokietka z córką Bolesława Pobożnego, Jadwigą

1279

Czechy → Lokacja Prudnika na prawie niemieckim

1279

Dojście Leszka II Czarnego do władzy w Krakowie

1279

Przejęcie władzy w księstwie kalisko-gnieźnieńskim przez Przemysła II

1279

Statuty legata papieskiego Filipa wprowadzają przymus parafialny w Polsce:
- obowiązek uczestnictwa w nabożeństwach, oraz
- obowiązek przyjmowania sakramentów we własnej parafii.

1279

Synod prowincjonalny, odbywający się pod kierownictwem legata papieskiego, Filipa, nałożył na Żydów obowiązek noszenia wysokich czapek oraz – na okryciach wierzchnich – naszywek z czerwonego sukna

1279

Około tego roku Władysław Łokietek zawarł związek małżeński z Jadwigą, córką Bolesława Pobożnego

1279 IV 13

Kalisz → Śmierć księcia Bolesława Pobożnego. → Po jego śmierci władzę w Wielkopolsce przejmuje jego bratanek → Przemysł II.

1279 XII 07

Śmierć księcia Małopolski Bolesława Wstydliwego

1279 XII 07

Tron krakowski obejmuje syn Kazimierza Kondratowica, książę sieradzko-łęczycki Ù Leszek Czarny

1279 - 1286

Osada Sławków uzyskuje prawa miejskie między r. 1279 a 1286. U schyłku XIII w. biskup krakowski Jan Muskata, poplecznik Wacława II, przekształcił Sławków w twierdzę. W XIV w. miasto było ośrodkiem biskupiego klucza sławkowskiego i siedzibą dekanatu, później przeniesionego do Bytomia

>1279

Kinga, wdowa po zmarłym Bolesławie V Wstydliwym , wstępuje do zakonu → por 24 VII 1292

~1280

Powstanie słynnej rzeźby Madonny Łokietkowej z Wiślicy

~1280

Wybudowano zamek Rajsko na Dolnym Śląsku → zbudowany przez księcia świdnickiego Bolka I w celu obrony granicy śląsko-łużyckiej → por > 1863

1280

Henryk IV Probus składa hołd lenny z księstwa wrocławskiego Rudolfowi Habsburgowi

1280

Lokacja Rogoźna na prawie magdeburskim

1280

W Poznaniu powstaje Rada Miejska → por lata 1258 oraz 1261

1280

Henryk IV Probus zawiera małżeństwo z nieznaną z imienia córką Władysława I, księcia opolskiego.® por rok 1287

1280

Henryk IV Probus zawiera przymierze z Władyslawem I Opolskim

1280

Najazd księcia halickiego ® Lwa Daniłowicza, wspomaganego przez Tatarów oraz Jaćwingów na ziemię sandomierską oraz ziemię lubelską

1280

Nieudane oblężenie Sandomierza przez Lwa Daniłowicza, księcia halickiego.

1280

Zwycięstwo Leszka II Czarnego nad wojskami Lwa Daniłowicz, księcia halickiego, w bitwie pod Gorlicami

1280

Prochowice w obecnym powiecie legnickim otrzymały prawa miejskie

1280 II 23

Bitwa pod Goślicami, gdzie Leszek Czarny odpiera najazd księcia halickiego Lwa Danielowicza.

1280 VII 08

Przemków w powiecie polkowickim otrzymuje prawa miejskie

1280 – 1282

Lądek otrzymuje prawa miejskie z nadania księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa

1280 – 1290

Przykład wczesnego malarstwa miniaturowego np Antyfonarz lubiąski

1281

Henryk IV Probus narzuca stosunki wasalne Henrykowi Otyłemu oraz Henrykowi Głogowskiemu

1281

Po śmierci księcia Władysława księstwo opolsko-raciborskie rozpada się na:
- Księstwo opolskie.
- Księstwo raciborskie,
- Księstwo bytomskie,
- Księstwo cieszyńskie

1281

Nadanie praw miejskich Koźlu, ( obecnie Kędzierzyn-Koźle w województwie opolskim )

1281

Uwięzienie Henryka Głogowskiego przez Henryka IV ( uwolnionego w tym samym roku ).

1281

Narzucenie przez Henryka IV stosunków wasalnych Henrykowi Głogowskiemu

1281

Przejęcie kasztelanii rudzkiej przez Henryka IV Probusa

1281

Uwięzienie Przemysła II, Henryka Otyłego oraz Henryka Głogowkiego.® uwolnieni w tym samym roku

1281

Śmierć ks. Władysława → następuje podział księstwa opolsko-raciborskiego. Jego część południową z miastami Raciborzem, Cieszynem, Oświęcimiem i Mikołowem otrzymują synowie Władysława: Mieszko i Przemysław → por rok 1290

1281

Zjazd w Sądowlu

1281

Przekazanie kasztelanii rudzkiej Henrykowi IV

~1282

Pierwsza historyczna wzmianka o Krośnie

1282

Umowa w Kępnie pomiędzy Przemysłem II a Mściwojem II

1282

Bunt możnowładztwa małopolskiego przeciwko Leszkowi Czarnemu ( kierowany między innymi przez biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa ), stłumiony przez księcia przy pomocy rycerstwa oraz mieszczan.

1282

Pierwsze wzmianki o osadzie Równe ( od XIV w w Wielkim Księstwie Litewskim ) → por rok 1569

1282

Najazd Litwinów oraz Jaćwingów na ziemię lubelską

1282

Odparcie najazdu Jaćwingów na ziemię lubelską.

1282

Odwetowa wyprawa Leszka II Czarnego na Jaćwingów.

1282

Około tego roku doszło do konfliktu Leszka II Czarnego z biskupem krakowskim Pawłem z Przemankowa.

1282

Pojmanie oraz uwięzienie biskupa krakowskiego ® Pawła z Przemankowa

1282

W Miliczu w obecności legata papieskiego Mszczuj Pomorski mianuje Przemysła II dziedzicem Pomorza Wschodniego oraz swoim następcą a Przemysł II przekazał następstwo wielkopolskie jemu na wypadek wcześniejszego zgonu.

1282

Lokacja Białego Boru, obecnie w woj. zachodniopomorskim

1282

Budowa kościoła NMP w Przemkowie

1282

Wiec w Łagowie

1282 II 15

Umowa kępińska pomiędzy księciem gdańskim Mściwojem II a księciem wielkopolskim Przemysłem II → po Śmierci Mściwoja II Pomorze Gdańskie miało przypaść Przemysłowi II. ® por rok 1284 oraz rok 1294

1282 VI 06

Książę Przemysł II wydał przywilej, w którym zezwolił ma działalność pierwszego szpitala w Kaliszu. Opiekę nad nim powierzono zakonowi św. Ducha, nazywanym zakonem szpitalników

1283

W Białym Borze książę gdański Mściwoj II ufundował parafię podległą arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu

1283

Pleszew otrzymuje prawa miejskie od Przemysła II

1283

Lokacja Wielunia na prawie magdeburskim

1283

Miasto Szczecin otrzymuje prawo składu → por rok 1360

1283

Pierwsze wzmianki o wsi Zambrów → por rok 1430

1283

Njazd litewski na ziemię sandomierską

1283

Ukończenie podboju Prus przez Krzyżaków

1283

Pojawienie się zagrożenia ze strony Krzyżaków po podbiciu przez nich Prus.

1283

Zwycięstwo wojsk Leszka II Czarnego nad Litwinami w bitwie nieopodal wsi Rowiny

1283

Potwierdzenie lokacji Kalisza na prawie magdeburskim

1283-1284

Walki Przemysła II z Henrykiem IV Probusem

1283-1284

Odzyskanie ziemi rudzkiej – por rok 1281

1283 VII 30

Arcybiskupem gnieznienskim zostaje Jakub Swinka - por 04 III 1313

1283 XII 12

Zamordowanie Ludgardy, pierwszej żony Przemysła II ® por rok 1273 oraz 1285

1283 XII 20

Jakub Świnka otrzymuje sakrę arcybiskupią

1283 XII 27

Przemysł II założył klasztor mniszek zakonu kaznodziejskiego w Poznaniu

1283 XII 31

Przemysł II załóżył szpital na “ przedmieściu kaliskim ”.

1284

Około tego roku zakończony został spór Leszka II Czarnego z biskupem krakowskim Pawłem z Przemankowa ® por rok 1282

1284

Wydanie przez spiskowców miast Rudy oraz Kalisza w ręce Henryka IV

1284

Nieudana próba odzyskania Kalisza przez Przemysła II ® Przemysł II rozpoczyna pertraktacje z Henrykiem IV zakończone kompromisem ® Henryk IV zwraca Kalisz Przemysłowi II w zamian za grody w Obłoku oraz Rudzie

1284

Wiec wielkopolsko-pomorski w Nakle ® złożenie przysięgi wierności Przemysłowi II przez szlachtę pomorską ® por rok 1282

1284

Pertraktacje Henryka IV Probusa z Przemysłem II ® zakończone zwrotem Kalisza Przemysłowi II w zamian za grody w Rudzie oraz Obłoku.

1284

Przemysł II ufundował klasztor klarysek w Gnieźnie.

1284

Spisek rodu Zarembów przeciwko Przemysłowi II

1284

Utrata ziemi rudzkiej przez Henryka IV Probusa ® por rok 1281

1284

Wydanie Kalisza oraz Rudy przez spiskowców w ręce Henryka IV Probusa ® ziemia rudzka została utracona przez Henryka IV Probusa kilka miesięcy wcześniej.

1284

Pierwsza wzmianka o wsi Burgrabice ( obecnie woj opolskie )

<1285

W Brzegu powstaje kościół franciszkanów

<1285

Żagań otrzymuje prwaw miejskie

1285

Wybuch kolejnegobuntu skierowanego przeciwko Leszkowi II Czarnemu.® por rok 1285

1285

Leszek II Czarny pokonuje swych zbuntowanych podwładnych w bitwie pod Bogucicami nad Rabą.

1285

Odparcie najazdu litewskiego na ziemię lubelską.

1285

Pożar w Krakowie

1285

Osada Biała w powiecie prudnickim przybiera nazwę Zülz → por lata 1225 oraz 1327

1285

Powstanie filii klasztoru Cystersów z Paradyża w Wieluniu.

1285

Synod w Łęczycy zorganizowany przez arcybiskupa Jakuba Świnkę Ù wśród uchwał podjęto decyzję w obronie języka polskiego!

1285

Przemysł II zawiera swoje drugie małżeństwo ® z Ryksą, córką króla Szwecji, Waldemara ® por rok 1283

1285

Władysław lokietek odpiera najazd litewski na ziemię lubelską

<1286

Zbudowano zamek w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku → por rok 1426

<1286

Sławków ( obecnie miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie będzińskim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 1869 oraz 1958

1286

Ponowne spalenie Płocka w wyniku najazdu Rusinów opraz Litwinów → por rok 1262

1286

Obwarowanie Krakowa oraz Sandomierza murami obronnymi

1287

Antybrandenburski sojusz księcia zachodniopomorskiego Bogusława IV z książętami Mściwojem II Pomorskim oraz Przemysławem II.

1287

Około tego roku małżeństwo Henryka IV Probusa z córką Władysława I opolskiego zostało rozwiązane ® por rok 1280

1287

Henryk IV Probus zawiera swe drugie małżeństwo ® z Matyldą, córką Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego.

1287

Kolejny najazd Tatarów na Małopolskę ® por rok 1241 oraz 1259/60

1287

Najdawniejszy znany polski dokument notarialny wystawiony przez notariusza Budzisława

1287

Trzeci najazd Tatarów na Polskę Ù odparto ich atak na Kraków oraz Sandomierz. W odwecie Tatarzy pustoszą ziemie Małopolski przez kilka miesięcy

1287

Ucieczka Leszka II Czarnego na Węgry.® por rok 1288

1287

Udana obrona Sandomierza oraz Krakowa przed Tatarami

1287

Zakończenie konfliktu Henryka IV Probusa z biskupem wroclawskim ® Tomaszem II. ® por rok 1274

1287

Zawarcie przez Przemysła II oraz Mściwoja II przymierza z Bogusławem IV, księciem zachodniopomorskim skierowanym przeciwko Brandenburgii ® por rok 1291

1287

Tatarzy, prowadzeni przez przewodników ruskich, znowu zapuścili sie na ziemie polskie

- zostaje spalony klasztor sandomierskich dominikanów

- mnisi wraz z opatem Sadokiem poniśli śmierć męczeńską

1287

Najazd Tatarów na Kraków → od tej pory narodził się zwyczaj hracowania Lajkonika zwanego także Konikiem Zwierzynieckim → najeźdźcy zostali wówczas odparci przez zwierzynieckich flisaków, a najdzielniejszy z nich, przebrany w zdobyczny strój chana tatarskiego, triumfalnie wkroczył do miasta → por rok 1904

1287

Zamek w Otmuchowie na Dolnym śląsku zostaje zdobyty i zniszczony przez księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa, w trakcie sporu toczonego przez niego z biskupem wrocławskim Tomaszem II

1287

Prusice (obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie trzebnickim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 2000 oraz 1951

1287 – 1307

W tych latach franciszkanin o imieniu Stanisław, spisał Żywot św Salomei, królowej halickiej „Vita sancte Salomeae, regine haliciensis”

<1288

Powstaje zamek w Starym Książu na Dolnym Śląsku (do niego w 1290 roku książę Bolko I Surowy przeniósł swoją siedzibę z Lwówka Śląskiego ) por rok 1428

~1288

Odzyskanie przez Przemysła II kasztelanii rudzkiej ® por rok 1284

1288

Opanowanie Krakowa przez Henryka Probusa

1288

Początek walk Henryka IV Probusa z Władysławem Łokietkiem oraz Bolesławem Płockim ® zakończonym w 1289 roku

1288

Pierwsze wzmianki o osadzie Bielawa na Dolnym Śląsku

1288

Powołanie przez możnowładztwo na tron krakowski Boleslawa Płockiego.

1288

Powstaje filia klasztoru Cystersów ( z Sulejowa ) w Koronowie, w miejsce Byszewa z 1254 roku.

1288

Urodziła się Elżbieta Ryksa ( Reiczka), przyszłą królowa czeska i polska → jej ojcem był Przemysł II

1288

Władysław Łokietek zdobywa Ziemię Sieradzką

1288

W ostatecznym zmierzeniu sił księciem krakowskim został Henryk IV Probus ( wbrew woli szlachty, która osadziła na tronie Bolesława II )

1288

Nadanie praw miejskich Jeleniej Górze

1288

Pierwsza wzmianka o Mielnie

1288

Brześć Kujawski miejscem rokowań polsko-krzyżackich → por rok 1311

1288

Zakon Krzyzacki → Pożar Elbląga

1288-1289

Walki Władysława Łokietka z Henrykiem Probusem

1288 – 1292

Budowa zamku Książ na Dolnym Śląsku

1288 II

Ostateczne opuszczenie ziem Małopolski przez Tatarów, [przebywających tamże od 1287 roku.

1288 IV 07

Zakon Krzyżacki → osada Dzierzgoń otrzymuje prawa miejskie na prawie chełmińskim ze stanowieniem funkcji wójta miejskiego

1288 IX 30

Śmierć Leszka Czarnego Ù władzę na tronie krakowskim obejmuje Henryk Probus, czyli książę wrocławski.

1289

Książę bytomski Kazimierz składa hołd lenny królowi Czech Ù Wacławowi II

1289

Sprowadzenie Dominikanów do Tczewa

1289

Nieudane oblężenie zamku wawelskiego przez Władysława Łokietka.

1289

Pierwsza wzmianka o Barcianach jako o osadzie targowej, obecnie w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim

1289

Śmierć Przemka Ścinawskiego ® por rok 1278

1289

Nieudane oblężenie zamku wawelskiego w Krakowie przez Władysława Łokietka

1289

Odzyskanie władzy w Krakowie przez Henryka Probusa

1289

Przejęcie ziemi sandomierskiej przez Władysława Łokietka

1289 II 26

Pod Siewierzem doszło do krwawej bitwy między wojskami sprzymierzonych z Henrykiem IV Probusem książąt śląskich a koalicją Władysława Łokietka, wówczas księcia kujawskiego i książąt mazowieckich

- Porażka wojsk Henryka Probusa wspieranych przez wojska księstwa głogowskiego

1289 X 06

Urodził się Wacław III, przyszły król Polski w latach 1305 – 1306, a także król Czech i Węgier


~1290

Powstanie posągu księżnej Salomei z Głogowa

1290 – 1295

Ustalenie herbu miasta Poznania

1290

Urodził się Bodzanta, przyszły bp krakowski → por 12 XII 1366

1290

Wąsosz (obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie górowskim ) otrzymuje prawa miejskie- por lata 1945 oraz 1984

1290

Przed tym rokiem nastąpiła lokacja Wieliczki na prawie magdeburskim

1290

Przemysł II wywozi insygnia koronacyjne z Krakowa i składa je w katedrze gnieźnieńskiej ( wywiezione około 1300 r. do Pragi przez Wacława II ).

1290

Podział księstwa opolsko – raciborskiego między braci: Mieszko otrzymuje ziemię cieszyńską i oświęcimsko-zatorską, natomiast Przemysław nowo wydzielone księstwo raciborskie, obejmujące miasta: Racibórz, Rybnik, Żory, Mikołów i Pszczynę → por rok 1281

1290

Węgry → Bratanica Władysława Łokietka, Fennena, córka Ziemomysła kujawskiego, poślubiła Andrzeja III Arpada ( z bocznej linii Arpadów )

1290

Przywilej Henryka IV Probusa na rzecz biskupstwa wrocławskiego

1290

Starania Henryka IV Probusa o koronę polską.

1290

Śmierć Henryka IV Probusa.

1290

Potwierdzenie lokacji Wieliczki na prawie magdeburskim

1290

Wywiezienie z Krakowa insygniów koronacyjnych

1290

Zjazd międzydzielnicowy w Gnieźnie połączony z synodem polskiej prowincji kościelnej

1290

Zapisanie przez Przemysła II całej Wielkopolski na rzecz Henryka Głogowskiego na wypadek swej bezpotomnej śmieerci

1290

Wygnanie nowego ksiecia wrocławskiego ® Henryka Głogowskiego przez stronników księcia legnickiego, Henryka Otyłego

1290

Zapisanie Henrykowi Głogowskiemu całej Wielkopolski przez Przemysła II, na wypadek jego bezpotomnej śmierci.® por rok 1296 oraz 1306

1290

Odwetowa wyprawa Henryka III Głogowskiego na Henryka Otyłego ( księcia legnickiego ) za zrzucenie go z władania księstwem wroclawskim ® por rok 1293

1290

Zajęcie Ścinawy, Milicza, Sycowa, Trzebnicy Chojnowa oraz Bolesławca przez Henryka III Głogowskiego

1290

Henryk III Głogowski zawiera małżeństwo z Matyldą, księżniczką brunszwicką

1290

Bardo, (w obecnym powiecie ząbkowickim ), straciło ostatecznie swoje znaczenie strategiczne i przestało być kasztelanią

1290 VI 23

Otrucie Henryka IV Probusa, księcia wrocławskiego oraz krakowskiego

1290 VI 23

Testament Henryka IV Probusa :
- Zapisanie przed śmiercią ziemi kłodzkiej Przemyślidom ® por rok 1278,
- Zapisanie ziemi krakowskiej oraz sandomierskiej Przemysłowi II,
- Zapisanie księstwa wrocławskiego Henrykowi Głogowskiemu.

>1290 VI 23

Przejęcie władzy w księstwie wrocławskim przez Henryka III Głogowskiego po śmierci Henryka IV Probusa ® trwało jedynie kilka miesięcy ( został wygnany przez opozycję )

>1290 VI 23

Zajęcie Krakowa przez Przemysła II w myśl testamentu Henryka Probusa

1291

Polkowice (obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie polkowickim ) otrzymuje prawa miejskie – por lata 1945 oraz 1967 I 01

1291

Książę Bolesław opolski składa hołd lenny królowi Czech Ù Wacławowi II

1291

Pierwszy dokument (zachowany) o Złotym Stoku

1291

Grudziądz otrzymuje prawa miejskie

1291

Najazd litewski na Kujawy → Litwini pod dowódzctwem księcia Witensa

1291

Czechy → Książę cieszyński Mieszko, składa hold lenny królowi Czech → Wacławowi II

1291

Walka Wacława II, Króla Czech z Władysławem Łokietkiem, zakończona opanowaniem Małopolski przez Wacława II W 1292 roku

1291

Potwierdzenie przymierza skierowanego przeciwko Brandenburgii ® por rok 1287

1291

Przemysł II wycofuje się z walk o Małopolskę ® por rok 1290

1291

Opanowanie Krakowa przez króla Czech ® Wacława II ® por rok 1290

1291 IX

Przywilej króla czeskiego, Wacława II w Lutomyślu dla duchowieństwa, rycerstwa oraz mieszczaństwa ziemi krakowskiej oraz sandomierskiej ( w walce o panowanie w Polsce ) Ù Wacław II zgadza sie na nienakładanie żadnych nowych podatków.

1292

Wacław II Czeski opanowuje Małopolskę ( strata Łokietka ).

1292

Wyprawa Wacława II Czeskiego przeciwko Władysławowi Łokietkowi ® por dalsze miesiące roku 1292

1292

Zajęcie Sandomierza przez wojska Wacława II Czeskiego

1292

Bolko I Surowy funduje opactwo cystersów w Krzeszowie

1292

Oblężenie Sieradza przez wojska Wacława II Czeskiego ( w wojnie przeciwko Władysławowiw Łokietkowi )

1292

Wybudowano zamek w Jaworze na Dolnym Śląsku → por rok 1303

1292

Władysław Łokietek, książę kujawski oraz Kazimierz + Bolesław, książęta płoccy, składają hołd lenny królowi Wacławowi II Czeskiemu ® por początek roku 1292

1292

Władysław Łokietek zrzeka się roszczeń do ziemi krakowskiej oraz sandomierskiej na rzecz króla Czech ® Wacława II ® por rok 1297 oraz 1305

1292 VII 24

Śmierć Kingi, księżnej krakowskiej, wdowy po zmarłym Bolesławie V Wstydliwym → por rok > 1279

~1293

Konin otrzymuje przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim, a ówczesne miasto istnieje na terenie obecnej Starówki

<1293

Śmierć Ryksy, drugiej żony Przemysła II ® por lata 1285 oraz 1293

1293

Powstał zamek w Gołubiu – Dobrzyniu → obecnie woj toruńskie

1293

Henryk III Głogowski porywa oraz więzi Henryka Otyłego, księcia legnickiego ® por rok 1294

1293

Zjazd w Kaliszu

1293

Antyczeski sojusz między Władysławem Łokietkiem, Kazimierzem ( księciem łęczyckim ) oraz Przemysłem II ( przyszłym królem Polski ) ® por rok 1292

1293

Przemysł II zawiera swoje trzecie małżeństwo ® tym razem z Małgorzatą, córką Albrechta III, margrabiego Brandenburgii ® por rok <1293

1294

Pierwsza wzmianka o zamku w Gosciszowie na Dolnym Śląsku → por rok 1550

1294

Państwo Kościelne → Przemysł II rozpoczyna starania w Rzymie o uzyskanie dla siebie korony królewskiej

1294

Śmierć Mściwoja II ® ostatniego księcia Pomorza Gdańskiego z rodzimej dynastii ® por rok 1282

1294

Przyłączenie Pomorza Gdańskiego do księstwa wielkopolskiego przez Przemysła II ® por rok 1282

1294

Najazd litewski na Mazowsze → Litwini pod dowódzctwem wielkiego księcia Witensa → dochodzi do zdobycia I spalenia kolegiaty w Tumie oraz uprowadzenia ludności w niewolę

1294

Bolesław Płocki jednoczy Mazowsze

1294

Henryk Otyły, książę legnicki, odstępuje część księstwa wrocławskiego na prawym brzegu Odry (zajętego w 1290 roku po wypędzeniu zeń Henryka III Głogowskiego ) temuż właśnie Henrykowi III Głogowskiemu :
- Oleśnicę, Kluczbork, Gorzów,
- Namysłów oraz Byczynę

1294 XII 25

Śmierć księcia gdańskiego Mściwoja II ( brak męskiego potomka )Ù Pomorze Gdańskie na mocy umowy kępińskiej z 1282 roku obejmuje Przemysł II.

1295

Podział Pomorza Zachodniego pomiędzy 2 synów Branima I :
- Bogusław IV z częścią północną, czyli wołogoską,
- Otton I z częścią południową, czyli szczecińską.

1295

Pierwsze wzmianki o Rudzie ( dzisiejszej Rudzie Śląskiej) → por rok 1939

1295

Panstwo Kościelne → Poselstwo Przemysła II do papieża Bonifacego VIII o zgodę na koronację

1295

Świerzawa ( obecnie miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim ),otrzymuje prawa miejskie – por lata 1945 oraz 1984

1295

Osada Mehlsack ( obecnie Pieniężno w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim ), otrzymuje prawa miejskie – por lata 1945 – oraz 1947

1295 VI 26

Koronacja Przemysła II ( oraz Małgorzaty ) na króla Polski przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę w katedrze metropolitalnej w Gnieźnie

- pierwsza koronacja królewska w Polsce od 1076 roku.

-wprowadził na pieczęci królewskiej wizerunek orła w koronie, ustanawiając tym samym herb odrodzonego Królestwa Polskiego ! → por lata 1222 – 1230 oraz rok 1927

1295-1305

Lokacja Rudy ( obecnie Ruda Śląska – miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim )

1295 – 1310

Zakon Krzyzacki - → Budowa 8 spichrzów w Elblągu

1296 – 1301

Rozbudowa zamku w Grodźcu na Dolnym Śląsku → por rok 1155

1296

Do rządów w Wielkopolsce po tragicznej śmierci Przemysła II dochodzi Władysław Łokietek

1296

Najazd litewski na Kujawy → Litwini pod dowódzctwem księcia Witensa

1296

Śmierć Henryka V Otyłego ( w innych przekazach Grubego), księcia wrocławskiego od 1290 roku oraz księcia legnickiego ® był on synem Bolesława II Łysego Rogatki

1296

Wyprawa Henryka III Głogowskiego na Wielkopolskę ® por rok 1298

1296

Henryk III Głogowski zawiera porozumienie z Władysławem Łokietkiem w Krzywiniu®
- Południowo zachodnie tereny Wielkopolski oraz ziemie za Notecią aż po Drezdenko znalazły się w rękach Henryka III Głogowskiego

1296

Baborów w obecnym powiecie głubczyckim, otrzymuje prawa miejskie

1296

Porozumienie Władysława Łokietka z Henrykiem Głogowskim w Krzywiniu ® por rok 1297

1296

Władysław Łokietek przejmuje księstwo kaliskie, środkową część księstwa poznańskiego ( wraz z Poznaniem ) oraz Pomorze Gdańskie.

1296

Król Przemysł II założył komandorię maltańską w Poznaniu ( zakon Kawalerów Maltańskich założony został w Jerozolimie w 1048 roku ) → por rok 1610 i 1775

1296 II 08

Król Przemysław II zostaje zamordowany w Rogoźnie, najprawdopodobniej przez nasłanych siepaczy brandenburskich ® por umowę z roku 1290 zawartą między Przemysłem II a Henrykiem III Głogowskim oraz rok 1257

1297

Zakon Krzyzacki - Hollandt ( dzisiejszy Pasłęk ) otrzymuje prawa miejskie

1297

Z inicjatywy abpa Jakuba Swinki na synodzie prowincjonalnym podjęto uchwałę zakazującą mianowania nauczycieli, którzy nie znają języka polskiego, a proboszczowie zostali zobowiązani do wygłaszania kazań po polsku.

1297

Wyprawy Władysława Łokietka przeciwko Henrykowi Głogowskiemu ® por rok 1296

1297 XI 18

W Sieradzu Władysław Łokietek i Wacław II zawarli układ, na mocy którego polski książę zrzekł się Małopolski na rzecz króla czeskiego za 5 tys. grzywien srebra - por rok 1292 oraz 1299

1298

Odzyskanie władzy w Krakowie przez Henryka IV Probusa

1298

Związek miast wielkopolskich wymierzony przeciwko rozbojom Poznań, Gniezno, Pyzdry oraz Kalisz ).

1298

Druga wyprawa Henryka III Głogowskiego na Wielkopolskę zakończona zajęciem Kościana ® : por rok 1296

1298

Wyprawa Henryka Głogowskiego na Wielkopolskę

1298

Zajęcie Kościana przez Henryka Głogowskiego

1298 VI 16

Śmierc księżnej Jolenty, wdowy po Bolesławie Pobożnym, księżniczki wegierskiej, siostry Kingi, klaryski → od 1827 roku błogosławiona.

1299

Nieudana próba odzyskania Wielkopolski przez Henryka Głogowskiego ® por rok 1306

1299

Władysław Łokietek uznaje się lennikiem Wacława II Czeskiego w Wielkopolsce ® por rok 1297 oraz 1292

1299

Lokacja Nakła nad Notecią na prawie magdeburskim

1299

Czechy - Książę bytomski Kazimierz przenosi szpital bożogrobców z Chorzowa do Bytomia → por 24 VI 1257

1299

Lokacja Olkusza na prawie polskim → por rok 1331

1299 VIII 23

Podczas walk o władzę w Wielkopolsce między Władysławem Łokietkiem a Henrykiem I głogowskim, brat Leszka Czarnego ogłosił się lennikiem króla czeskiego jako książę wielkopolski
rockybalbal
Posty: 7
Rejestracja: 20 maja 2016, 15:44

Re: Wydarzenia wieku XIII

Post autor: rockybalbal »

Bardzo dużo ważnych rzeczy działo się w tych latach warto sobie przybliżyć te wszystkie wydarzenia jeszcze raz.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Polska Piastów ogólnie”